Destian osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015: LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA KASVOIVAT HAASTAVASSA MARKKINATILANTEESSA KANNATTAVUUDEN HIEMAN HEIKETESSÄ

  • Liikevaihto nousi 9,8 prosenttia ja oli 74,3 (67,7) miljoonaa euroa.

  • Liiketulos oli -4,8 (-3,9) miljoonaa euroa.

  • Tilauskanta kasvoi 15 prosenttia vuoden 2014 loppuun verrattuna ja oli 721,6 miljoonaa euroa.

  • Työturvallisuuteen panostaminen jatkuu edelleen: tapaturmataajuus katsauskauden lopussa erinomainen: 6,5 (13,3).

  • Destian liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman mutta liikevoiton arvioidaan jäävän edellisvuodesta vuonna 2015.

Konserni Destia Group

Destia-alakonserni Destia Group

Destia-alakonserni
Avainluvut (IFRS), Milj. EUR 1-3/2015 1-3/2014 7-12/2014 1-12/2014
Liikevaihto 74,3 67,7 261,8 431,5
Liiketulos -4,8 -3,9 12,5 15,1
% liikevaihdosta -6,5 -5,8 4,8 3,5
Katsauskauden tulos -4,5 -3,2 5,5 10,5
% liikevaihdosta -6,1 -4,8 2,1 2,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,0 19,8 9,2 20,9
Omavaraisuusaste, % 30,7 49,9 29,4 34,3
Nettovelkaantumisaste, % 85,0 -53,4 42,4 -41,2
Henkilöstö keskimäärin 1 407 1 450 1 502 1 502
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat *) 6,5 13,3 9,3 9,3
Tilauskanta katsauskauden lopussa 721,6 676,2 628,2 628,2
*) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden


Toimitusjohtaja Hannu Leinonen kommentoi katsauskautta:

”Infra-alan markkina heikkeni edelleen alkuvuonna yleisen taloustilanteen jatkuessa epävarmana. Kokonaiskysyntä on kuitenkin varsin kohtuullinen. Tiukassa markkinatilanteessa kiinnitämme erityistä huomiota riskienhallintaan ja kannattavuuteen jo tarjouslaskennassa. Destian tilauskanta kehittyi myönteisesti katsauskaudella, ja on suurempi kuin edellisvuonna sekä ydinliiketoiminnoissamme että strategisen kasvun painopistealueilla.

Liikevaihtomme parani, mutta tuloksemme heikkeni ensimmäisellä vuosineljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Viime vuoden vastaavan ajankohdan tulosta paransivat yksittäiset erityisen onnistuneet käynnissä olleet hankkeet.

Jatkamme edelleen panostusta henkilöstömme kehittämiseen strategiamme mukaisesti. Kuluvana vuonna henkilöstölle suunnatut valmennukset keskittyvät tavoitteellisen asiakastyön ja yhtenäisten toimintatapojen juurruttamiseen. Vahvat panostuksemme myös työturvallisuuden kehittämiseen jatkuvat. Olen tyytyväinen ensimmäisen kvartaalin ennätyksellisen alhaiseen tapaturmataajuuteemme, joka oli 6,5.

Tilauskantamme ja tekemämme toimet asiakastyön ja projektinhallinnan parantamiseksi antavat hyvät lähtökohdat kannattavuuden ylläpitämiselle pidemmällä aikajänteellä haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Arvioimme liikevaihtomme kasvavan hieman, mutta liikevoiton jäävän edellisvuodesta vuonna 2015.”

Lisätietoja: toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000 ja talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, p. 050 302 2485

Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyritys. Toteutamme toimivampaa maailmaa pala palalta rakentamalla, ylläpitämällä ja suunnittelemalla nykyaikaisia liikenne- ja teollisuusympäristöjä sekä tuottamalla liikenteen asiantuntijapalveluita. Palvelumme ulottuvat maanalaisesta rakentamisesta kattavaan maanpäälliseen toimintaan sekä energia- ja insinöörirakentamiseen. Destian liikevaihto oli yli 430 miljoonaa euroa vuonna 2014. Osaajia meillä on noin 1 500.

Destia – Toimivampi maailma. www.destia.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Destia on Suomen suurin infra-alaan keskittynyt yhtiö, joka suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Haluatko tietää, miten luomme toimivampaa maailmaa pala palalta? Lue lisää: www.destia.fi

Lainaukset

Destian tilauskanta kehittyi myönteisesti katsauskaudella, ja on suurempi kuin edellisvuonna sekä ydinliiketoiminnoissamme että strategisen kasvun painopistealueilla.
Hannu Leinonen, toimitusjohtaja
Destian tilauskanta kehittyi myönteisesti katsauskaudella, ja on suurempi kuin edellisvuonna sekä ydinliiketoiminnoissamme että strategisen kasvun painopistealueilla.
Hannu Leinonen, toimitusjohtaja