Destian työmaat valittiin turvallisimmiksi infratyömaiksi 2015 maanpäällisessä rakentamisessa

INFRA ry järjesti Turvallinen infratyömaa 2015 -kampanjan, jossa Destian työmaat valittiin turvallisimmiksi infratyömaiksi vuonna 2015 maanpäällisen rakentamisen -sarjassa kolmella eri alueella. INFRA ry:n järjestämällä kampanjalla haluttiin kiinnittää huomio työturvallisuuden kehittämiseen, palkita turvallisia työmaita ja levittää MVR-mittarin käyttöä yhä useampiin yrityksiin ja työmaille.

Työmaita palkittiin kahdessa sarjassa: maanpäällisessä ja maanalaisessa rakentamisessa. Maanpäällinen rakentaminen -sarjassa palkittiin kunkin aluehallintoviraston alueelta kolme parasta työmaata. Destian työmaat ylsivät voittoon kolmella alueella.

Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Destian Pohjolankadun-Gerbyntien-Palosaarentien kiertoliittymätyömaa Vaasassa palkittiin turvallisimpana.

Etelä-Suomen alueella voiton vei Lemminkäinen Inra Oy:n ABC Tikkurilan purku- ja maankunnostusurakka.

Lounais-Suomessa Destia nousi kaikille kolmelle palkintosijalle. Parhaana palkittiin valtatie 8 Isomäen risteyssillan työmaa Porissa, toisella sijalla palkittiin Kaupunginlahden rantarakenteiden korjausprojekti Uudessakaupungissa ja kolmannelle sijalle ylsi LNG-hankkeen maanrakennusurakka Porissa.

Pohjois-Suomen turvallisimpana infratyömaana palkittiin Vaalankurkun sillan korjausurakka Vaalassa. Destia pokkasi myös toisen sijan Pronssitien alueen peruskorjausurakalla Oulussa.

Maanalainen rakentaminen -sarjassa oli yksi kategoria sen parhaimmiksi valittiin Lemminkäinen Infra Oy ja Skanska Infra Oy.

Lisäksi INFRA ry myönsi kunniamaininnat työmaille, joiden MVR-mittaustulos oli 95 % tai yli. Kunniamaininnan Destian työmaista saivat kantatie 51 Länsiväylä, Länsimetron liityntäyhteydet -työmaa Espoossa sekä Lipputien työmaa Vantaalla.

– Olemme johdonmukaisesti kehittäneet työturvallisuuttamme viimevuosien aikana. Vuonna 2015 Destia saavutti uuden ennätyksen tapaturmataajuudessa: 7,6 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Hyvästä kehityksestä ovat osoituksena myös nyt palkitut työmaamme, kertoo Destia-konsernin turvallisuus- ja laatupäällikkö Eija Luoma.

INFRA ry:n mukaan turvallisuustaso oli hyvä kaikilla Turvallinen infratyömaa 2015 -kampanjassa mukana olleilla työmailla. Parhaassa kunnossa olivat ajo- ja kulkuväylät. Työntekijöiden tunnistekortit olivat hyvin näkyvillä. Eniten parannettavaa oli työmaiden järjestyksessä ja varastoinnissa, nostoapuvälineissä, peruutuskameroissa ja silmäsuojainten käytössä.

Työmaiden turvallisuustaso mitattiin MVR-mittauksella, jossa mittaaja kiertää työmaalla kirjaten ylös työturvallisuutta koskevat oikein- ja väärin-havainnot. MVR-taso on suhteellinen luku: oikein-havaintoja verrataan kaikkiin havaintoihin ja tuloksena on prosenttiluku. MVR-taso 95 % tarkoittaa, että 95 % mitatuista asioista on kunnossa. Kampanjaan osallistuneilla työmailla MVR-taso vaihteli välillä 70–100 %.

Kampanjassa turvallisuustason mittasivat aluehallintovirastojen tarkastajat MVR-mittarilla. Mittaukset olivat samalla osa normaalia tarkastustoimintaa. Turvallinen infratyömaa 2015 -kampanja on osa Nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa 2020 -hanketta.

Lainaukset

Olemme johdonmukaisesti kehittäneet työturvallisuuttamme viimevuosien aikana. Vuonna 2015 Destia saavutti uuden ennätyksen tapaturmataajuudessa: 7,6 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Hyvästä kehityksestä ovat osoituksena myös nyt palkitut työmaamme.
Eija Luoma, konsernin turvallisuus- ja laatupäällikkö