Destian Via valittu 2. parhaaksi asiakas- ja sidosryhmälehdeksi

Destian julkaisema Via on valittu 2. parhaaksi asiakas- ja sidosryhmälehdeksi ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry:n järjestämässä vuosittaisessa Lehtipäivässä. Yli kaksikymmentä kertaa järjestettyyn Lehtipäivään osallistui tänä vuonna 26 eri julkaisua.

Tuomariston mukaan Destian Via on monipuolinen ja ammattitaitoisesti tehty lehti, jonka vaikutelma on nykyaikainen ja toimiva. Raati toteaa arviossaan, että itsevarma ulkoasu kertoo ensisilmäyksellä, mistä lehdessä on kyse ja antaa vaikutelman dynaamisesta ja luotettavasta organisaatiosta. Lehti vahvistaa organisaation brändiä ja puhuu samaa kieltä sen kanssa.

– Olemme iloisia ja kiitollisia saamastamme tunnustuksesta. Via on Destian viestinnän lippulaiva, joka pyrkii kertomaan houkuttelevasti ja selkeästi infra-alasta ja toteuttamistamme asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme elämää helpottavista ratkaisuista. Tavoitteemme on tuoda projektimme, jotka ovat usein pitkäaikaisia ja haastavia, ihmisten kautta inhimilliseen ja ymmärrettävään muotoon. Viassa esittelemme laajasti osaamistamme sekä työntekijöitämme ja kumppaneitamme ihmisinä työn parissa, aitoina tositoimijoina, kertoo Destian viestintäpäällikkö Johanna Otranen.

Viaa on kehitetty monin tavoin viimevuosien aikana. Julkaisun konseptia on terävöitetty mm. teemoittamalla jokainen numero, lisäksi osaajia aina kesätyöntekijöistä ylimpään johtoon on nostettu entistä enemmän esiin. Via on myös viety verkkoon, jotta sen laadukasta sisältöä voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti kaikessa Destian viestinnässä.

Destia toteuttaa Vian yhteistyössä A-lehdet Dialogin kanssa. Via ilmestyy kolme kertaa vuodessa paperisena lehtenä sekä lisäksi digitaalisessa muodossa Destian verkkosivustolla.

Lehtipäivässä parhaana asiakas- ja sidosryhmälehtenä palkittiin Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön julkaisema Viesti ja kolmannelle sijalle ylsi Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n Presiis.

Lisätietoja: Destian viestintäpäällikkö Johanna Otranen, p. 040 641 5810, johanna.otranen(at)destia.fi

Destia:
Destia on infra- ja rakennusalan palveluyhtiö, joka rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli yli 460 miljoonaa euroa. Toteutamme toimivampaa maailmaa pala palalta 1 500 destialaisen voimin ympäri Suomen.
Destia – Toimivampi maailma. www.destia.fi

Avainsanat:

Liitteet & linkit

Lainaukset

Olemme iloisia ja kiitollisia saamastamme tunnustuksesta. Via on Destian viestinnän lippulaiva, joka pyrkii kertomaan houkuttelevasti ja selkeästi infra-alasta ja toteuttamistamme asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme elämää helpottavista ratkaisuista.
Johanna Otranen, viestintäpäällikkö