DESTIAN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Report this content

Destia Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 7.3.2017 yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2016 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta jaeta osinkoa eikä pääoman palautusta. Lisäksi yhtiökokous päätti että omistajille maksetaan Ahlström Capital Oy:ltä olevan hybridilainan korkoa 1,2 miljoonaa euroa ja ennenaikaista lyhennystä 1,5 miljoonaa euroa sekä AC Infra Oy:ltä olleen aiemmin konvertoidun hybridilainan korkoa 2,5 miljoonaa euroa, yhteensä 5,2 miljoonaa euroa.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän ja valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Arto Rädyn. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Marcus Ahlström, Hans Sohlström ja Tero Telaranta. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Pasi Koota, Juha Nurmi ja Arto Pohjonen. Pasi Koota aloittaa 1.4.2017 talousjohtajana Ahlström Capital Oy:ssä, Juha Nurmi toimii Fennovoima Oy:ssä vanhempana neuvonantajana ja Arto Pohjonen on Lujatalo Oy:n toimitusjohtaja. Kaikki hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti, että puheenjohtajalle maksetaan 50 000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 30 000 euroa vuodessa. Omistajan edustajille ei makseta palkkioita.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiökokous valitsi Destia Group Oyj:n tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Virpi Halonen. Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Hallituksen järjestäytymiskokous pidetty

Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 7.3.2017. Kokouksessa valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Hans Sohlström. Lisäksi päätettiin, että hallituksen työtä tukemaan perustetaan tarkastusvaliokunta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pasi Koota sekä jäseniksi Marcus Ahlström ja Juha Nurmi.

Hallituksen riippumattomuusarvioinnin perusteella kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen omistajasta seuraavin poikkeuksin: Arto Räty ei ole riippumaton yhtiöstä eikä omistajasta, Pasi Koota, Hans Sohlström ja Tero Telaranta eivät ole riippumattomia omistajasta.

Lisätietoa: toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000

Avainsanat: