Destian varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Destia Oy:n 20.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten määrän viideksi ja nimitti hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Karri Kaitueen. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kalevi Alestalo, Elina Engman, Matti Mantere ja Solveig Törnroos-Huhtamäki. Kaikki hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot entisellään.

Tilikaudeksi 2014 yhtiökokous valitsi Destia Oy:n tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n.

Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan hallituksen varapuheenjohtajaksi Solveig Törnroos-Huhtamäen. Hallituksen toimintaa tukemaan nimitettiin kaksi valiokuntaa: nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä tarkastusvaliokunta.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Karri Kaitue sekä jäseniksi Kalevi Alestalo ja Matti Mantere.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Solveig Törnroos-Huhtamäki sekä jäseniksi Kalevi Alestalo ja Elina Engman.


Lisätietoa:
toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000

Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyritys. Toteutamme toimivampaa maailmaa pala palalta rakentamalla, ylläpitämällä ja suunnittelemalla nykyaikaisia liikenne- ja teollisuusympäristöjä sekä tuottamalla liikenteen asiantuntijapalveluita. Palvelumme ulottuvat kattavasta maanpäällisestä toiminnasta aina maanalaiseen rakentamiseen. Destia-konsernin liikevaihto oli 489,7 miljoonaa euroa vuonna 2013. Osaajia meillä on noin 1 500.

Destia – Toimivampi maailma. www.destia.fi

Yrityksestä

Destia on Suomen suurin infra-alaan keskittynyt yhtiö, joka suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Haluatko tietää, miten luomme toimivampaa maailmaa pala palalta? Lue lisää: www.destia.fi