Käräjäoikeus hylkäsi kaikki työturvallisuusrikosta koskevat syytteet

Destian kahta työntekijää vastaan nostettiin elokuun alussa 2017 rikossyytteet työturvallisuuden laiminlyönnistä Etelä-Savon käräjäoikeudessa. Syytteiden mukaan heidän epäiltiin syyllistyneen työturvallisuusrikokseen Mikkelin Urpolassa kevyen liikenteen sillan purkutöiden yhteydessä kesällä 2015. Lisäksi syyttäjä vaati Destia Oy:lle alle 10.000 € yhteisösakkoa. Destia kiisti esitetyt vaatimukset.

Etelä-Savon käräjäoikeus antoi tänään 29.8.2017 tuomion asiassa. Käräjäoikeus vapautti Destian kaksi työntekijää syytteistä, ja Destia Oy:n yhteisösakosta hylkäämällä kaikki esitetyt syytteet.

Päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Lisätietoja: Lakiasiainjohtaja Aki Markkola, p. 0400 685 669