Tieliikelaitos selvittää Ivalo-Kirkkoniemi -tieyhteyden tarpeet

Tieliikelaitos selvittää Ivalo-Kirkkoniemi -tieyhteyden tarpeet Tieliikelaitos toteuttaa Inarin Nellimin ja Norjan Paatsjokilaakson - tieyhteyden vaikutusselvityksen. Tieliikelaitos selvittää tiehankkeen merkityksen ympäristölle, elinkeinoelämälle, matkailulle ja paikallisille asukkaille. Laatupainotteisen tarjouskilpailun voitti Tieliikelaitos parhailla tuloksilla joka pisteytysalueella. Hanke on EU-rahoitteinen ja selvityksen teettävät Inarin ja Etelä- Varangin kunnat. Yhteiskustannukset ovat 254 000 euroa. Vaikutusselvityksen on määrä valmistua vuoden 2005 kesään mennessä, jonka jälkeen rakentamispäätös on mahdollista tehdä. Kohde on haasteellinen, koska alue on erämaata ja maisemallisesti arvokasta luonnonpuistoa uhanalaisine lintulajeineen. Alue on myös Paatsjoen paliskunnan laidunalue ja tärkeä porotaloudelle. Haasteellisuutta tehtävällä tuo myös liikkuminen Venäjän ja Norjan rajoilla ja rajavyöhykkeellä. Syntyvä tieyhteys ulottuisi Ivalosta Nellimin kylän kautta Norjan rajalle ja sieltä edelleen Paatsjoen jokisuistoa seuraten Nyrudin kylän kautta Jäämeren rannalle Kirkkoniemeen. Tieliikelaitos selvittää Suomen osuuden ja norjalaiset tekevät samaan aikaan omaa osuuttaan. Suomi ja Norja ovat perustaneet hankkeelle yhteisen ohjausryhmän. Hankkeen hyötyjiä ovat alueen kunnat, kylät sekä niiden yrittäjät ja asukkaat. Suora tieyhteys avautuisi Jäämeren rannalta Suomeen ja edelleen muualle Eurooppaan. Kalateollisuus ja jo hiipunut kaivosteollisuus odottavat elvytystä ja tieyhteyden avaaminen on keskeistä. Samoin matkailijat ja kalastajat ovat kiinnostuneita suorasta yhteydestä Jäämerelle. Hankkeen pääkonsultti on Tieliikelaitos ja alikonsultteina toimivat Suomen Luontotieto Oy, Oulun yliopisto, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sekä T:mi Idea ja Design. Luontoselvitykset ovat jo käynnistyneet ja viistoilmakuvaukset toteutuvat heinäkuussa. Elokuun lopulla Inarin kunta järjestää Kessi- marssin, jossa tiehanke esitellään kaikille asiasta kiinnostuneille. www.tieliikelaitos.fi, www.liikkujat.com Lisätietoja antavat: Projektipäällikkö Kari Kuvaja, kari.kuvaja@tieliikelaitos.fi , puh. 020 444 5884, 040 579 8218 Viestintäpäällikkö Satu Keiski-Toni, satu.keiski-toni@tieliikelaitos.fi, puh. 020 444 2610, 040 505 1860 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/14/20040714BIT00140/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Destia on Suomen suurin infra-alaan keskittynyt yhtiö, joka suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Haluatko tietää, miten luomme toimivampaa maailmaa pala palalta? Lue lisää: www.destia.fi

Liitteet & linkit