TIELIIKELAITOS TOTEUTTAA MAAILMAN SUURIMMAN JALOTERÄSTEHTAAN INFRAHANKKEITA

TIEDOTE 13.9.2004 Tieliikelaitos toteuttaa maailman suurimman jaloterästehtaan infrahankkeita Tieliikelaitos toteuttaa maailman suurimman yhdellä tontilla sijaitsevan terästehtaan, Outokumpu Stainless Oyj:n, Tornion jaloterästehtaan infrarakentamista. Terästehtaalla on käynnissä laajennusinvestoinnit, jotka yli kaksinkertaistavat tuotantokapasiteetin. Tuotantomäärien kasvaessa myös kuljetusten määrät kasvavat. Alueelle tarvitaan uusia liikenneväyliä, vanhoja kunnostetaan ja päällystetään. Tieliikelaitos rakentaa alueelle siltoja, teitä ja kaatopaikkoja sekä kehittää yhteistyöprojektina sivutuotteiden hyötykäyttöä maanrakennuskohteisiin. Tällä hetkellä Tieliikelaitos rakentaa Hietapään ongelmajätekaatopaikkaa ja neutrolointisakka-altaan korotusta. Myös tehdasalueen päällystystyöt ovat käynnissä. Kaikissa kohteissa Tieliikelaitos hyödyntää tehdasalueella kehitettyjä sivutuotteita. Tieliikelaitoksen teollisuuden palvelutuotteet; konsultointi-, rakentamis-, kunnossapito-, ympäristö- ja jätteiden käsittelypalvelut tarjoavat teollisuusyrityksille uusia ratkaisuja monipuoliseen infrarakentamiseen, prosessien kehittämiseen sekä teollisuusalueiden huoltoon ja korjaukseen. Tieliikelaitos keskittyy myös teollisuusalueiden pitkäkestoisiin hoitotöihin. Edelläkävijäesimerkki on Rautaruukin Raahen terästehdas, jolle Tieliikelaitos toteuttaa ympärivuotisen ja pitkäkestoisen hoidon alueurakan. Palvelukokonaisuus sisältää muun muassa talvihoidon, alueen pölynpoiston ja viheralueiden hoitotehtävät. Tieliikelaitoksen teollisuudelle tarjoamien palvelutuotteiden vahvuutena on tiheä paikallisorganisaatio, sivutuotteiden hyödyntämismahdollisuudet omissa projekteissa, omat maanlaajuiset materiaalivarannot sekä suunnittelun, rakentamisen, hoidon, ylläpidon ja tutkimustoiminnan saumaton yhteistyö. Tieliikelaitos on perustanut myös ympäristöpalveluihin keskittyvän yhteisyrityksen Salvor Oy:n yhdessä Lassila & Tikanojan kanssa tarjoamaan teollisuuden sivutuotteiden ja pilaantuneiden maiden käsittelypalveluita sekä kaatopaikkojen eristerakentamista. Tieliikelaitoksen suurimmat teollisuusrakentamispalvelut ovat Outokumpu Stainless Oyj:n infrahankkeet, Metsä-Botnian tie- ja ympäristöhanke, Fortumin Sköldvikin jalostamon hankkeet ja Stora Enson Kaukopään ja Tainionkosken tehtaiden rakentamisprojekti. Tieliikelaitos työllistää yli 3000 henkilöä ja sen liikevaihto oli viime vuonna 543 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 vision mukainen liikevaihtoennuste yltää 700 miljoonaan euroon, josta kansainvälisen toiminnan osuus kasvaa 10 prosenttiin. Tieliikelaitos profiloituu palveluyritykseksi, joka panostaa infra-alalla eniten tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä elinympäristön aktiiviseen uudistamiseen. Lisätietoja: Johtaja Antti Piirainen puh. 020 444 2900, 0400 777 705 Projektipäällikkö Eero Moilanen puh. 020 444 7430, 0400 150 096 Viestintäpäällikkö Satu Keiski-Toni puh. 020 444 260, 040 505 1860 www.tieliikelaitos.fi, www.liikkujat.com ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/14/20040913BIT00170/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Destia on Suomen suurin infra-alaan keskittynyt yhtiö, joka suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Haluatko tietää, miten luomme toimivampaa maailmaa pala palalta? Lue lisää: www.destia.fi

Liitteet & linkit