TIELIIKELAITOS YLITTI TULOSTAVOITTEENSA

TIELIIKELAITOS YLITTI TULOSTAVOITTEENSA Tieliikelaitos saavutti kolmantena toimintavuotenaan valtioneuvoston sille asettamat palvelu- ja toimintatavoitteet. Liikevaihto oli 543,2 (551,5 v. 2002) miljoonaa euroa, mikä ylitti tavoitteen selvästi. Toiminnan tulos 13,4 (12,1 v. 2002) miljoonaa euroa ylitti tavoitteen 1,4 miljoonalla eurolla. Tieliikelaitos aloitti toimintansa valtion liikelaitoksena vuoden 2001 alussa entisen Tielaitoksen jakautuessa kahdeksi erilliseksi organisaatioksi Tiehallinnoksi ja Tieliikelaitokseksi. Tielaitosuudistuksen yhteydessä sovittiin neljän vuoden siirtymäajasta. Siirtymäkauteen liittyvät henkilöstön sopeuttamista tukevat neuvottelu- urakat, eduskunnan ponnet ja maarakennusalan kanssa sovitut periaatteet. Tiehallinnon vuonna 2001 aloittama hoidon laajamittainen kilpailuttaminen eteni vuoden 2003 aikana suunnitelmien mukaan. Kilpailutetuista 28 hankkeesta Tieliikelaitos voitti 21 saavuttaen tavoitteet ylittävän noin 77 prosentin markkinaosuuden. Henkilöstön sopeuttaminen on edennyt ennakkosuunnitelmien mukaisesti. Vuoden alussa palveluksessa oli 3 324 (3 569) ja vuoden lopussa 3 112 (3 329) vakinaista henkilöä. Määräaikaista henkilöstöä oli keskimäärin 418. Päättyneen vuoden aikana liiketoiminnan kilpailukykyä on edelleen kehitetty vastaamaan kiristyvän kilpailun haasteisiin. Strategiansa mukaisesti Tieliikelaitos panostaa noin yhden prosentin liikevaihdostaan tutkimus- ja kehitystoimintaan, mikä on merkittävästi alan keskitasoa korkeampi. Tieliikelaitos on ottanut käyttöön ISO 14001 mukaisen ympäristöjärjestelmän sekä kehittänyt voimakkaasti ympäristöpalvelujaan. Vuonna 2004 Tieliikelaitoksen liikevaihtotavoite on 500 miljoonaa euroa ja tulostavoite 12 miljoonaa euroa. Kokonaistyökanta, joka vuodenvaihteessa oli 438 miljoonaa euroa, antaa hyvän pohjan lähivuosien toiminnalle. Liikevaihdon arvioidaan pienenevän suunnitellusti ja kannattavuuden säilyvän nykytasolla liikevaihdon supistumisesta huolimatta. Tilinpäätöstä koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole vielä annettu. LISÄTIETOJA antavat toimitusjohtaja Heikki Koivisto puh. 020 444 2002 ja yrityssuunnittelu- johtaja Ilpo Virtanen puh. 020 444 2582. LIITTEET ovat ainoastaan Tieliikelaitoksen Internet-sivuilla www.tieliikelaitos.fi: Tieliikelaitoksen tilinpäätös 2003 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/02/20040302BIT00260/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/02/20040302BIT00260/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Destia on Suomen suurin infra-alaan keskittynyt yhtiö, joka suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Haluatko tietää, miten luomme toimivampaa maailmaa pala palalta? Lue lisää: www.destia.fi