Tieturvallisuuden ammattilainen, hanki nyt itsellesi tieturvallisuusarvioijan pätevyys

Uusien tiehankkeiden turvallisuutta tarkastellaan entistä tehokkaammin, mikä on tuonut uusia mahdollisuuksia yksitäisille tieturvallisuuden ammattilaisille vaikuttaa aikaisempaa konkreettisemmin tulevan tieverkoston turvallisuuteen. Kaikille uusille tiehankkeille on toivottavaa suorittaa tieturvallisuusarviointi jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ja pakollista tämä on ollut vuoden 2014 alusta lähtien kaikissa uusissa tiehankkeissa, jotka koskevat Euroopan laajuista tieverkkoa (TEN-T).

”Kannustammekin kaikkia tieturvallisuuden ammattilaisia, jotka haluavat ottaa vastaan uusia haasteita, tutustumaan tieturvallisuusarvioitsijan pätevyyden tuomiin mahdollisuuksiin”, kertoo asiantuntija Mirka Marttila. Seuraava peruskoulutus järjestetään Vantaalla maalis-huhtikuussa.

Uusien tiehankkeiden turvallisuus arvioidaan monessa kohtaa

Tieturvallisuusarvioitsija vastaa uusien tiehankkeiden turvallisuuden arvioinnista. Tarkoituksena on, että jo hankkeen suunnitteluvaiheessa löydetään liikenneturvallisuuden kannalta olennaiset seikat ja varmistetaan niiden huomioiminen suunnittelussa ja rakentamisessa.

Turvallisuusarviointi tehdään yleis- ja tiesuunnitelmaa laadittaessa, ennen tien avaamista liikenteelle ja tien käytön alkuvaiheessa. Trafi vastaa koulutuksesta ja Destia koulutuksen sisällöstä ja toteuttamisesta.

Lisätietoja Trafin nettisivuilta: http://www.trafi.fi/tieliikenne/koulutus/tieturvallisuusarvioija

Lisätietoa:
Trafi: asiantuntija Mirka Marttila, p. 029 534 5464, mirka.marttila(at)trafi.fi
Destia: johtava asiantuntija, DI Christel Kautiala, p. 050 591 1605, christel.kautiala(at)destia.fi

Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyritys. Toteutamme toimivampaa maailmaa pala palalta rakentamalla, ylläpitämällä ja suunnittelemalla nykyaikaisia liikenne- ja teollisuusympäristöjä sekä tuottamalla liikenteen asiantuntijapalveluita. Palvelumme ulottuvat maanalaisesta rakentamisesta kattavaan maanpäälliseen toimintaan sekä energia- ja insinöörirakentamiseen. Destian liikevaihto oli  yli 430 miljoonaa euroa vuonna 2014. Osaajia meillä on noin 1 500.

Destia – Toimivampi maailma. www.destia.fi