ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

DIGIA OYJ      PÖRSSITIEDOTE 26.3.2014 KLO 09.40

 

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Digia Oyj on vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen osakkeenomistajan ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta:

Ingman Group Oy Ab (Y-tunnus 0702478-5) on 25.3.2014 ilmoittanut Digialle, että sen hallinnassa oleva osakemäärä ylittää 20 %:n rajan Digian osakkeista ja äänivallasta. Yhteensä Ingman Group Oy Ab:llä on 4 200 000 Digian osaketta, joka vastaa 20,12 % Digian kaikista osakkeista ja äänistä.

Tämän ilmoituksen antopäivänä Digian osakepääoma on 2 087 564,50 euroa koostuen yhteensä 20 875 645 osakkeesta.

Digia Oyj

Juha Varelius
Toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA
toimitusjohtaja Juha Varelius, gsm 0400 855 849, sähköposti:
juha.varelius@digia.com


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1100. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa