Lainaukset

Digian kehittäjät ovat olleet ihan avainroolissa, kun palvelua on tehty. Sovelluksen kautta myydään parhaimmillaan yli 100 000 lippua päivässä. Se, että palvelu oikeasti toimii, on todella olennaista meille kaikille. Kehittäjillä on ollut iso rooli ja vastuu.
Niko Tynkkynen, konseptin omistaja, HSL
HSL-sovellus on erittäin tärkeässä roolissa pääkaupunkiseudun asukkaiden keskuudessa ja siksi on erityisen motivoivaa kehittää palvelua, joka on aidosti ihmisten arjessa kiinni. On todella hienoa vahvistaa entisestään jo aiemmin hedelmällistä yhteistyötä.
Janne Muurinen, director, Agile Development, Digia Oyj
Me Digialla uskomme, että tulevaisuudessa yritysten ja organisaatioiden toiminta rakentuu yhä vahvemmin digitaalisille alustoille ja verkostoille. Kyky rakentaa digitaalisia alustoja ja niihin keskeisesti liittyviä integraatioita on Digian perinteinen, jatkuvasti kehittyvä vahvuus. On hienoa olla rakentamassa Suomeen uutta sosiaali- ja terveydenhuollon alustaa.
Teemu Virtanen, liiketoimintajohtaja, Digia Oyj
UNA-yhteistyö on hieno esimerkki uudenlaisesta toimintatavasta, jolla sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämiseen saadaan kauan kaivattua ketteryyttä ja joustavuutta. Atostek Oy on ylpeä päästessään hyödyntämään kahden vuosikymmenen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien ja kansallisten palveluiden erityisosaamistaan tällaisessa uudistushankkeessa.
Mika Torhola, toimitusjohtaja, Atostek Oy
Älypuhelin on selkeästi kehittynyt suosituimmaksi tavaksi käyttää internetiä ja digitaalisia palveluita. Mobiilista on tullut yksi tärkeimmistä liiketoimintakanavista asiakkaillemme. Esimerkiksi Helsingin seudun liikenteellä (HSL) Digian osaltaan kehittämä mobiiliapplikaatio on pikkuhiljaa korvaamassa kaikki muut matkalippujen ostotavat. Starcutin mobiilikehitystiimillä on syvällinen osaaminen iOS:stä ja Androidista, kahdesta tärkeimmästä mobiilialustasta. Tämä parantaa entisestään Digian mahdollisuuksia tarjota liiketoimintakriittisiä, korkealaatuisia mobiilipalveluita, joihin liittyvä integraatio-, pilvi- ja taustajärjestelmäosaaminen on jo nyt yksi Digian suurimmista vahvuuksista.
Harri Vepsäläiänen Senior Vice President, Digia Digital, Digia Oyj
Olemme innoissamme mahdollisuudesta liittyä osaksi Digiaa. Yhdistyminen Digian ketterän sovelluskehityksen yksikön kanssa tuntuu oikealta ratkaisulta, sillä Starcutin natiiviteknologioihin perustuva mobiilisovelluskehittäminen ja pilviympäristöosaaminen täydentävät hyvin yksikön modernien teknologioiden, kuten Reactin, osaamista ja tapaa tehdä sovelluskehitystä. Siirtyminen Digialle mahdollistaa meille entistä monipuolisemmat ja laajemmat projektit ja asiakkuudet sekä tarjoaa mielenkiintoisia työ- ja kehitysmahdollisuuksia meidän kokeneille tekijöille.
Hannu Hiilamo Managing Partner, Starcut Oy
Tämän vuoden akatemiassa tuomme verkkokauppa-casen avulla integraatioiden merkityksen konkreettisesti näkyviin. Osallistujat pääsevät toteuttamaan verkkokauppa-alustaan integraatioratkaisuita, jotka vaikuttavat kuvitteellisen verkkokaupan toimintaan.
Ville Fernelius, johtaja, integraatioliiketoiminta, Digia
Verkkokaupan ensisijaisena tehtävänä on ohjata asiakaskohtaamisia verkossa niin, että yritysten on mahdollista olla mukana asiakkaidensa osto- ja tilausprosessissa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sekä relevanteilla sisällöillä että palveluilla. Tämä̈ edellyttää vahvasti toisiinsa integroituja taustajärjestelmiä ja prosesseja, sekä näiden tuottamien tietojen ja logiikoiden hyödyntämistä.
Timo Halima, johtaja, verkkoliiketoiminta, Digia
Mavisystems-kaupan myötä rikastamme tarjontaamme Microsoft Dynamics -alueella, joka on yksi merkittävä alustaratkaisu digitaalisen liiketoiminnan kehittämisessä. Luotettavat alustat ovat verkossa tehtävän liiketoiminnan ydin. Ilman niitä ei digitalisaation hyötyjä saada realisoitua. Tulevaisuus on älykkäiden ratkaisujen ja pilviteknologioiden viitoittama. Näitä kehittämällä ja soveltamalla luomme asiakkaillemme uutta liiketoimintaa ja autamme parantamaan kannattavuutta.
Timo Levoranta, toimitusjohtaja, Digia
Mavisystems on saavuttanut kokoluokan, joka vaatii uudenlaista lähestymistapaa. Yhdessä Digian kanssa pystymme vastaamaan kasvavan markkinan muutoksiin nopeammin ja tarjoamaan asiakkaillemme entistä monipuolisempaa osaamista ja palvelua. Mavisystemsiä ja Digiaa yhdistää tapa toimia asiakkaan kokonaisvaltaisena ja pitkäaikaisena kumppanina. Käyttämämme teknologiat täydentävät erinomaisesti toisiaan ja lisäksi Digia tarjoaa työntekijöillemme uusia mielenkiintoisia asiakkuuksia ja uramahdollisuuksia.
Timo Juhala, toimitusjohtaja, Mavisystems
Digia on nyt Suomen suurin Microsoft Dynamics -toimittaja. Yhdistämällä voimamme Mavisystemsin ja Mirosysin kanssa pystymme tuomaan asiakkaillemme kaikki Microsoft Dynamics -liiketoimintajärjestelmän hyödyt. Lisäksi haluamme vahvistaa entisestään asemaamme Microsoftin kumppanina. Kesäkuun alussa Microsoft valitsi Digian vuoden digitalisaatiokumppaniksi. Perusteluissa korostui kykymme tuottaa asiakkaillemme lisäarvoa yhdistämällä digitalisaatioratkaisuissa visionäärisesti useita osa-alueita Microsoft Dynamics -tuotteista integraatioihin, analytiikkaan ja tekoälyyn.
Heikki Honkala, johtaja, Toimialaratkaisut, Digia
Yhdistämällä Avarean ja Digian osaamiset luomme asiakkaillemme ainutlaatuisen ja kattavan tarjoaman datan integrointiin, analytiikkaan, tekoälyyn, koneoppimiseen ja datan visualisointiin. Joulukuussa 2017 toteutimme Integration House yrityskaupan ja nyt tehty kauppa on looginen askel strategiamme toteutuksessa. Toivotan kaikki Avarean loistavat osaajat tervetulleiksi yhteiseen tiimiimme huimalle tulevaisuuden matkalle.
Timo Levoranta, toimitusjohtaja, Digia Oyj
Toimialamme näkymät ovat erittäin hyvät ja yritysten ja yhteisöjen digitalisaatioon ja analytiikkaan tekemät investoinnit jatkavat nopeaa kasvuaan. Yhdessä Digian kanssa pystymme tuottamaan asiakkaillemme kokonaisuuksia, joissa yhdistämme tiedon ja luomme liiketoimintaoivalluksia analytiikan avulla entistä parempaa päätöksentekoa varten. Digia vakuutti meidät näkemyksellisyydellään, ratkaisuillaan ja osaamisellaan, jotka täydentävät hyvin Avarean tarjoomaa. Näemme, että Avarealla on Digian asiakaskunnalle tarjottavana merkittäviä hyötyjä analytiikan ja datan hyödyntämisen alueella.
Päivi Karesjoki, toimitusjohtaja, Avarea Oy
Olemme saaneet opettajilta hyvää palautetta API Hackatemian käytännönläheisyydestä sekä ennen kaikkea sen liiketoimintalähtöisyydestä: koodaaminen ei riitä, vaan on osattava esitellä kilpailutyö sen hyötyjen ja asiakasarvon kautta.
Turo Hyppönen, Palvelupäällikkö, API-asiantuntija, Digia
Yksi kevyen setelin parhaita puolia on aito valinnanvapaus. Aiemmin, kun palveluntuottajat on valittu valmiiksi, tukea hakeneille yrityksille ei välttämättä ole ollut tarjolla juuri omaa tarvetta vastaavaa palveluntuottajaa. Nyt yritykset itse valitsevat, mitä tarvitsevat ja keneltä. Myös palveluntuottajat ovat kokeneet tämän hyväksi tavaksi tuoda esille omia palveluitaan.
Janne Kärkkäinen, BusinessOulu
Tutkimus ja kehitys jäävät uusissa kasvuyrityksissä helposti muun operatiivisen toiminnan jalkoihin. Yksi tavoitteista oli madaltaa yritysten kynnystä innovaatio- ja kasvupalveluiden hyödyntämiseen ja pilotoida samalla uudenlaista julkisen tuen toimintamallia, jollaista ei Suomessa ole vielä koskaan toteutettu.
Jukka Reunavuori, Business Tampere
Teknologian on mahdollistettava uusien lähteiden ja sisältöjen hyödyntäminen ja sitä kautta tulevaisuuden kehitys ja kasvu.
Antti Salonen, johtaja, InnovationLab, A-lehdet
Janne Muurinen, operatiivinen johtaja, Räätälöidyt palvelut, Digia
Mediakentän murros haastaa alan yritykset etsimään jatkuvasti uusia tapoja puhutella yleisöä ja kehittää liiketoimintaa. Digitaaliset palvelut ja kanavat ovat tulevaisuuden mediayrityksissä avainasemassa. On todella innostavaa olla mukana toteuttamassa tulevaisuuden menestyskonsepteja A-lehtien kumppanina.
Perinteinen, siilomainen malli, jossa toiminta on organisoitunut ennemmin palvelua tuottavasta organisaatiosta kuin asiakkaasta käsin, ja jossa asiakastieto ei siirry edes organisaation sisäisten järjestelmien välillä, saati organisaatioiden kesken, on johtanut tilanteeseen, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla ei ole kokonaiskuvaa asiakkaan tilanteesta. Kokonaisvaltainen, entistä suunnitelmallisempi toimintamalli mahdollistaa siirtymisen reaktiivisesta sairaudenhoidosta proaktiivisiin palveluihin, jotka tukevat yksilöä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja sairastumisen ennaltaehkäisyssä.
Sami Rantanen, toimialajohtaja, julkishallinto ja SOTE, Digia
Strategiassaan Digia on todennut panostavansa digitaalisiin palveluihin ja prosessien digitalisointiin. Viime vuonna ostimme verkkokaupan asiantuntijayritys Igencen, ja nyt tehdyllä yritysostolla vahvistamme otettamme edelleen, erityisesti avoimeen lähdekoodiin perustuvissa ratkaisuissa. Kauppa tuo mukanaan myös digitaalisen liiketoiminnan konsultoinnin, digitaalisen markkinoinnin optimoinnin sekä verkkokaupan ammattilaisia. Toivotan uudet tekijät lämpimästi tervetulleeksi Digian voittavaan joukkueeseen. Haluamme olla asiakkaillemme näkemyksellinen kumppani heidän liiketoimintansa kehittämisessä. Nyt kykymme vahvistuu edelleen.
Timo Levoranta, toimitusjohtaja, Digia
Käyttäjälähtöisistä digitaalisista palveluista ja tavoitteellisesti johdetusta verkkoläsnäolosta on tullut organisaatioille entistä keskeisempiä kilpailuedun mahdollistajia. Pääajureina aihealueen investoinneille toimii nykyään useammin pelkän kustannustehokkuuden sijaan asiakaspalvelun ja -kokemuksen kehittäminen ja liiketoiminnan kasvattaminen. Kaupalla vahvistammekin erityisesti digitaalisen markkinoinnin optimoinnin ja digitaalisen liiketoiminnan kehittämiskonsultoinnin osaamistamme sekä kykyämme jalostaa ideasta tai palvelukonseptista liiketoimintaa synnyttäviä, käyttäjille merkityksellisiä, avoimen lähdekoodin teknologioihin perustuvia laadukkaita digitaalisia tuotteita.
Marko Saarinen, Digitaalisista palveluista vastaava johtaja, Digia
Olemme erittäin iloisia tästä uudesta kumppanuudesta. Siirtyminen Digialle mahdollistaa entistä monipuolisemmat ja laajemmat projektit ja asiakkuudet, joissa voimme käyttää vahvaa avoimen lähdekoodiin osaamistamme, erityisesti React-tietotaitoamme. Uskomme, että asiantuntemuksemme vahvistaa entisestään Digian digitaalisten palveluiden tarjoamaa edistäen samalla Digian liiketoiminnan kasvua.
Niklas Lahti, toimitusjohtaja, Nord Software
Mitä tarkempaa tietoa on käytettävissä, sitä paremmin tuottajat voivat kehittää omaa toimintaansa ja me Atrialla tukea tuottajia oikeanlaisilla palveluilla. Kun kirjausten teko suoraan kentällä on helppoa ja välineet tarpeeksi houkuttelevia, toivomme, että kirjaustarkkuus paranee entisestään.
Jari Leija, toimitusjohtaja, A-Tuottajat ja A-Rehu
Autamme asiakkaitamme digitalisoimaan omaa liiketoimintaansa. Digialla on elintarviketeollisuuden että alkutuotannon toimialoilta vankka osaaminen, josta oli hyötyä, kun lähdimme yhdessä miettimään, kuinka Atria voisi palvella elintärkeää tuottajien verkostoa entistä paremmin ja samalla kehittää liiketoimintaansa.
Jarkko Lindroos, johtaja, strategiset asiakkuudet
Nyt kaikki PSOP-järjestelmää käyttävät kuntatoimijat voivat jakaa palvelun avulla myös yritystukia entistä joustavammin sähköisinä yritysseteleinä.
Sari Koljonen, liiketoimintapäällikkö, Kuntien Tiera
Kuntatoimijat voivat tukea yrityksiä aiempaa joustavammin. Kuntatoimijan näkökulmasta prosessi tehostuu ja automatisoituu. Samalla kuntatoimija tukee myös tukipalveluita tuottavia yrityksiä tarjotessaan uuden, helpon kanavan palveluiden tarjoamiseen ja yritysten kohtaamiseen. Kaikki voittavat.
Sami Rantanen, julkishallinnon toimialajohtaja, Digia
Magento 2 -moduuli on Paytrailille erittäin keskeinen, joten meidän on voitava luottaa siihen, että kaikki toimii kokonaisuudesta yksityiskohtiin. Digia pystyi moduulillaan vastaamaan korkeisiin laatuvaatimuksiimme.
Petri Itkonen, Sales Director, Paytrail
Olemme keskellä isoa muutosta, joten haluamme rakentaa teknologiapohjalle, joka elää pitemmän aikaa kehittymällä osittain itsestään, eikä vanhene saman tien. Pilvipohjaiset liiketoimintasovellukset tarjoavat loistavan pohjan kasvavalle liiketoiminnalle. Digia on ollut meille arvokas kumppani kehittäessämme polkua hallittuun pilvisiirtymään Azuren kautta D365:een.
Marko Korhonen, CIO, St1 Nordic Oy
St1 on hieno esimerkki ennakkoluulottomasta ajattelusta ja rohkeasta uudistamisesta. He haastavat myös meitä kumppanina tarkastelemaan jatkuvasti toimintatapojamme uudessa valossa.
Jarkko Lindroos, Director, Strategic accounts, Digia Oyj
Opetusohjelmien näkökulma on perinteisesti se, että integraatiot tehdään kokonaistoimituksen ohessa. Se, kuinka integraatioita tehdään ja hallitaan, vaikuttaa kuitenkin ratkaisevasti siihen, kuinka tietoa saadaan järjestelmistä hyödynnettyä, eli kuinka nopeasti yritykset pystyvät kehittämään toimintaansa sekä lanseeraamaan uusia palveluita. Integraatiot ovat digitalisaation ydin.
Teemu Virtanen, integraatioliiketoiminnan johtaja, Digia
Digia on kasvavassa määrin mukana yhteiskunnan taustaprosessien tuottamisessa. On siksi luontevaa, että mukanaolomme tällaisissa yhteistä hyvää edistävissä keskusteluissa ja hankkeissa kasvaa käsi kädessä. Tämä projekti on hyvä osoitus uudenlaisesta yhteistyöstä paikallisesti Jyväskylässä.
Mika Korhonen, Senior Manager, Digia
Asiakkaiden tieto ja sen luottamuksellisuus on meille äärimmäisen tärkeää. Tämän takia oli ratkaisevan tärkeää, että CRM-järjestelmä toteutetaan tietoturvallisena.
Jukka Suokas, sidosryhmäpäällikkö, Finnvera
Sami Rantanen, toimialajohtaja, julkishallinto, Digia
Yhtenäinen CRM-järjestelmä mahdollistaa paremman palvelun yrityksille ja kansalaisille, kun tiedot ovat helposti käytettävissä. On hienoa olla mukana toteuttamassa ratkaisuja, jotka vaikuttavat laajasti suomalaisiin yrityksiin ja kansalaisiin.
Digia on toiminut ketterästi ja tukenut Varman integraatiokehitystä. Odotamme asiantuntemuksen tason säilyvän korkeana ja mahdollistavan Varman palveluiden joustavan kehityksen myös tulevina vuosina.
Tiina Kurki, Tietohallintojohtaja, Varma
Eläketoimialaa koskettavat merkittävät muutokset, kuten Kansallinen tulorekisteri, edellyttävät IT-kumppanilta ketteryyden ja teknisen asiantuntemuksen lisäksi merkittävää ymmärrystä työeläkeyhtiöiden toimintaympäristöstä. Olen erittäin iloinen saadessamme mahdollisuuden laajentaa yhteistyötämme Varman kanssa sekä ylpeä Varman osoittamasta luottamuksesta digialaisia kohtaan.
Pekka Pulkkinen, toimialajohtaja, Digia
FIM on työskennellyt pitkään Digian kanssa, ja olemme iloisia voidessamme syventää yhteistyötämme. Digialle siirtyville työntekijöille avautuu puolestaan mahdollisuus rakentaa täysin uutta kehittyvää liiketoimintaa.
Teri Heilala, toimitusjohtaja, FIM
Jatkuvasti kiristyvä sääntely pakottaa finanssialan toimijoita koko ajan päivittämään tietojärjestelmiä. Esimerkiksi T2S-selvitysjärjestelmän käyttöönotto ja MiFID II -direktiivi aiheuttavat juuri nyt asiakkaille paljon päänvaivaa, ja jokainen joutuu toisista poikkeavien järjestelmäratkaisujen vuoksi miettimään niihin ratkaisuja itse. Kovenevassa kilpailussa olisi kuitenkin pystyttävä keskittämään resurssit ydinliiketoimintaan, uusien palvelujen kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen.
Tommi Flink, johtaja, Digia
Kuluttaja voi käydä liikkeessä kokeilemassa tuotteita, mutta tutkia tarkemmat tuotetiedot ja tehdä tilauksen vasta kotona verkkokaupasta. Jos myymälän ja verkkokaupat tiedot eivät ole yhtenäiset, asiakas pettyy ja jättää ostokset tekemättä. Haluamme tarjota asiakkaillemme hyvää palvelua yhtenäisesti verkossa ja myymälässä.
Anssi Rauhala, CDO, Golf Center
Golf Center TAGi on hyvä esimerkki siitä, kuinka aidosti toimivat digitaalisen liiketoiminnan ratkaisut vaativat prosessien digitalisointia ja kokonaisuuden ajattelua liiketoimintajärjestelmistä asiakaspalveluun. Vahvistamme asemaamme tällä alueella huomattavasti, kun verkkokauppojen asiantuntijayritys Igence liittyy kesällä osaksi liiketoimintajärjestelmät ja integraatiot hallitsevaa Digiaa.
Marko Saarinen, digitaalisten palveluiden johtaja, Digia
Digian projektitiimi osoitti alusta alkaen, että ovat valmiita tekemään hartiavoimin töitä ja kantamaan vastuuta kireästä aikataulusta huolimatta. Haluan kiittää Digiaa erittäin ammattimaisesti ja hyvässä hengessä läpiviedystä projektista.
Anders Renvall, toimitusjohtaja, Kymppivoima
Uudistamme taloushallinnon järjestelmäkokonaisuuden vastaamaan tämän hetken ja tulevaisuuden tarpeita: vähennämme manuaalista työtä ja vapautamme henkilöstöä korkean lisäarvon tehtäviin.
Eliisa Säntti, talousjohtaja, Kuopion Energia
Yhdistämällä Igencen osaamisen Digian vahvaan palvelumuotoiluosaamiseen, integraatio-osaamiseen sekä prosessien ja taustajärjestelmien syvään tuntemukseen voimme luoda asiakkaillemme aidosti arjessa toimivia, taustajärjestelmiin integroituja verkkokaupparatkaisuja.
Timo Levoranta, toimitusjohtaja, Digia Oyj
Asiakkaat hakevat entistä laajempia toiminnallisia kokonaisuuksia, joissa yhdistyvät operatiiviset järjestelmät, analytiikka, palvelumuotoilu, tuotehallinta ja taustaintegraatiot. Yhdessä Digian kanssa voimme tarjota asiakkaille entistä mittavampia kokonaisratkaisuja eri toimialoille.
Thomas Tallskog, toimitusjohtaja, Igence Oy Ab
Yksittäisten järjestelmätoimitusten yhteydessä toteutettujen järjestelmäriippuvuuksien sekamelska on kustannushaaste ja jarru kehitykselle siinä missä keskitetty integraatio mahdollistaa sujuvan tiedon hyödyntämisen. Yrityksissä tämä jo nähdään, mutta oppilaitokset eivät ole vielä havahtuneet.
Teemu O. VIrtanen, johtaja, tiedon hyödyntäminen
Hyväksynnän saanut korkean turvallisuuden salausratkaisu antaa yrityksille ja valtionhallinnolle erinomaisen mahdollisuuden huolehtia viestinnän yksityisyyden suojasta ja tietojen luottamuksellisuudesta sähköisissä palveluissa ja verkkoympäristöissä.
Jarkko Saarimäki, Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen johtaja
Lähdimme etsimään uutta ratkaisua, ja pidimme Digian uudesta lähestymistavasta, joka perustuu kiinteään palvelumaksuun ja, jossa vastuu liiketoimintaprosessien toimivuudesta kannetaan yhdessä.
YIT:n liiketoimintajärjestelmistä vastaava johtaja Panu Vehniäinen
Perinteisten palveluiden modernisointi ja sitä kautta vastuiden ulottaminen syvemmälle asiakkaan liiketoimintaan on eräs tulevaisuuden kantavista ajatuksista toiminnan ja palveluiden kehittämisessä.
Digian Microsoft Dynamicsin liiketoiminnan johtaja Juho Seppälä
Halusimme työympäristön, jossa joustavat ja monikäyttöiset tilaratkaisut tukeavat tavoitteitamme ja nykyaikaisia työtapojamme sekä mahdollistavat miellyttävän asiakaskokemuksen
Tuula Haataja, talousjohtaja
Jos lenkkeilijän sijaintia laajassa kansallispuistossa ei tiedetä, joudutaan käynnistämään laajoja etsintätoimenpiteitä, jotka tulevat yhteiskunnalle huomattavasti kalliimmaksi. Ennen kaikkea avun tarvitsija joutuisi odottamaan apua epätietoisuudessa paljon pitempään. Tieto paikannuksesta rauhoitti eksyksissä olevaa lenkkeilijää, ja tilanne saatiin ratkaistua nopeasti.
Marko Nieminen, johtaja, hätäkeskuspalvelut
Digian valinta Microsoft Dynamics President’s Clubiin on loistava esimerkki siitä, miten yhteisellä asiakaslähtöisellä työllä saadaan aikaan isoja loikkia kumppanuudessa, josta on erityisesti hyötyä asiakkaidemme liiketoimintaan
Mika Aromaa, Director, Microsoft Business Solutions