Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

SysOpen Digia Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 13.3.2006 klo 16.15

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

SysOpen Digia Oyj on tänään vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain 2
luvun 10 pykälän mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta:

Osuuspankkikeskus Osk (OPK) on 13.3.2006 ilmoittanut SysOpen Digialle, että
OPK:n, sen tytäryritysten sekä sen tytäryritysten hallinnoimien
sijoitusrahastojen yhteenlaskettu omistus ylittää 5 %:n rajan SysOpen Digian
osakkeista ja äänivallasta. Yhteensä OPK:lla ja tahoilla, joihin OPK:lla on
määräysvalta, on 999.950 SysOpen Digian osaketta, joka vastaa 5,43 % SysOpen
Digian osakkeista ja äänistä.

Tämän ilmoituksen antopäivänä SysOpen Digian osakepääoma on 1.840.285,10 euroa
koostuen yhteensä 18.402.851 osakkeesta.

Helsingissä 13. päivänä maaliskuuta 2006

SysOpen Digia Oyj

Tomi Merenheimo
Johtaja, lakiasiat ja viestintä


Lisätietoja:

Tomi Merenheimo, SysOpen Digia Oyj, puh. 040 5606 101, sähköposti:
tomi.merenheimo@sysopendigia.com


JAKELU
Helsingin pörssi
Rahoitustarkastus

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa