ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

SysOpen Digia Oyj Pörssitiedote 23.3.2005 klo 16.25

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

SysOpen Digia Oyj on tänään vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain 2
luvun 10 pykälän mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta:

TeliaSonera Finland Oyj:n 23.3.2005 tekemillä kaupoilla SysOpen Digia Oyj:n
osakkeella on TeliaSonera Finlandin omistus SysOpen Digia Oyj:n äänimäärästä ja
osakepääomasta alittanut yhden kahdeskymmenesosan (1/20).

Tänä päivänä tehtyjen kauppojen jälkeen TeliaSonera Finlandin omistus on laskenut
784,710 osakkeeseen, mikä vastaa 4,3 % SysOpen Digian osakepääomasta ja
äänimäärästä.

Tämän ilmoituksen antopäivänä SysOpen Digian osakepääoma on 1.808.021,40 euroa
koostuen yhteensä 18.080.214 osakkeesta.

Helsingissä 23. päivänä maaliskuuta 2005

SysOpen Digia Oyj
Jari Mielonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Jari Mielonen, toimitusjohtaja, SysOpen Digia Oyj, puh. 040 7038 383, sähköposti:
jari.mielonen@digia.com

JAKELU
Helsingin pörssi
Rahoitustarkastus

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa