ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

SysOpen Digia Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 16.40

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

SysOpen Digia Oyj on tänään vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain 2
luvun 10 pykälän mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta:
Eqvitec Teknologiarahasto I Ky:n 22.3.2005 tekemillä kaupoilla SysOpen Digia
Oyj:n osakkeella on Eqvitec Teknologiarahasto I Ky:n omistus SysOpen Digia Oyj:n
äänimäärästä ja osakepääomasta alittanut yhden kahdeskymmenesosan (1/20).

Ennen tätä päivää Eqvitec Teknologiarahasto I Ky:n omistus SysOpen Digiasta oli
yhteensä 1,299,960 osaketta, mikä vastasi 7,2 % osakepääomasta ja äänimäärästä.
Tänä päivänä tehtyjen kauppojen jälkeen Eqvitec Teknologiarahasto I Ky:n omistus
on laskenut 799,960 osakkeeseen, mikä vastaa 4,4 % SysOpen Digian osakepääomasta
ja äänimäärästä.

Tämän ilmoituksen antopäivänä SysOpen Digian osakepääoma on 1.808.021,40 euroa
koostuen yhteensä 18.080.214 osakkeesta.

Helsingissä 22. päivänä maaliskuuta 2005

SysOpen Digia Oyj
Jari Mielonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Jari Mielonen, toimitusjohtaja, SysOpen Digia Oyj, puh. 040 7038 383, sähköposti:
jari.mielonen@digia.com

JAKELU
Helsingin pörssi
Rahoitustarkastus

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa