Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen ilmoitus sopimuksesta, joka

SysOpen Digia Oyj Pörssitiedote 7.3.2005 klo 11.15

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen ilmoitus sopimuksesta, joka
toteutuessaan johtaa omistusosuuden muuttumiseen  

SysOpen Digia Oyj:n (SysOpen Digia) suurin omistaja Pekka Sivonen on SysOpen
Oyj:n ja Digia Oy:n yhdistymiseen liittyen myöntänyt tietyille entisille Digian B-
sarjan osakkeenomistajille oikeuden 12 kuukauden aikana alkaen 4.3.2005 ostaa
yhteensä 765.011 SysOpen Digian osaketta vastaten noin 4,2 prosenttia SysOpen
Digian osakkeista tietyllä ennakkoon määritellyllä hinnalla (Osto-optio).

Mikäli Osto-optio käytetään täysimääräisesti, Pekka Sivosen omistus SysOpen
Digian osakepääomasta ja äänimäärästä pienenee alle viidesosan (1/5). Pekka
Sivonen omistaa 21,2 prosenttia SysOpen Digian osakkeista ja äänistä.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme seuraavat tiedot:

Kohdeyhtiön nimi: SysOpen Digia Oyj, Y-tunnus 0831312-4

Ajankohta, jolloin omistusosuuden muutoksen toteutuessaan aiheuttava järjestely
astuu voimaan: 7.3.2005

Osuus SysOpen Digia Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta:

Pekka Sivonen omistaa yhteensä 3.829.068 SysOpen Digian osaketta, mikä vastaa
21,2 prosenttia osakepääomasta ja äänimäärästä. Mikäli Osto-optio toteutuu
täysimääräisesti, Pekka Sivosen omistusosuus laskee 3.064.057 osakkeeseen, mikä
vastaa 16,9 prosenttia SysOpen Digian osakepääomasta ja äänimäärästä.

Tämän ilmoituksen antopäivänä SysOpen Digian osakepääoma koostuu yhteensä
17.929.662 osakkeesta. Osakepääomaa korotetaan 9.3.2005 SysOpenin ja Digian
yhdistymiseen liittyen 150.552 osakkeella, mitkä on huomioitu Pekka Sivosen
omistusosuutta laskettaessa.

Helsinki 7.3.2005

SYSOPEN DIGIA OYJ

Jari Mielonen
Toimitusjohtaja

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa