ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

DIGIA OYJ  PÖRSSITIEDOTE 8.5.2015 KLO 14.50

 

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Digia Oyj on vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen osakkeenomistajan ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta: 

Matti Ilmari Savolainen on 8.5.2015 ilmoittanut Digialle, että hänen hallinnassaan oleva osakemäärä alittaa 5 %:n rajan Digian osakkeista ja äänivallasta. Yhteensä Matti Ilmari Savolaisella on 970.659 Digian osaketta, joka vastaa 4,65 % Digian kaikista osakkeista ja äänistä. 

Tämän ilmoituksen antopäivänä Digian osakepääoma on 2.087.564,50 euroa koostuen yhteensä 20.875.645 osakkeesta.

   

Digia Oyj

   

Juha Varelius
toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA
toimitusjohtaja Juha Varelius, puh. 010 313 3000
sähköposti: juha.varelius@digia.com

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1100. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa