ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

DIGIA OYJ   PÖRSSITIEDOTE, 27.2.2015 KLO 10.41 

 

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Digia Oyj on vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen osakkeenomistajan ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta:

Ingman Development Oy Ab (Y-tunnus 0944522-5) on 26.2.2015 ilmoittanut Digialle, että sen hallinnassa oleva osakemäärä ylittää 20 %:n rajan Digian osakkeista ja äänivallasta. Yhteensä Ingman Development Oy Ab:lla on 4.219.097 Digian osaketta, joka vastaa 20,21 % Digian kaikista osakkeista ja äänistä.

Tämän ilmoituksen antopäivänä Digian osakepääoma on 2.087.564,50 euroa koostuen yhteensä 20.875.645 osakkeesta.

 

Digia Oyj

 

Juha Varelius
toimitusjohtaja

  

Lisätietoja
toimitusjohtaja Juha Varelius, gsm 0400 855 849
sähköposti: juha.varelius@digia.com

  

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa