ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

DIGIA OYJ      PÖRSSITIEDOTE 08.07.2014 KLO 09.00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Digia Oyj on vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen osakkeenomistajan ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta:

Jyrki Hallikainen (060661-183B) on 07.07.2014 ilmoittanut Digialle, että hänen hallinnassa oleva osakemäärä alittaa 10 %:n rajan Digian osakkeista ja äänivallasta. Yhteensä Jyrki Hallikaisella on 1 635 463 Digian osaketta, joka vastaa 7,83 % Digian kaikista osakkeista ja äänistä.

Tämän ilmoituksen antopäivänä Digian osakepääoma on 2 087 564,50 euroa koostuen yhteensä 20 875 645 osakkeesta.

Digia Oyj

Juha Varelius
Toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA
toimitusjohtaja Juha Varelius, gsm 0400 855 849, sähköposti:
juha.varelius@digia.com