ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

DIGIA OYJ      PÖRSSITIEDOTE 08.07.2014 KLO 09.00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Digia Oyj on vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen osakkeenomistajan ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta:

Jyrki Hallikainen (060661-183B) on 07.07.2014 ilmoittanut Digialle, että hänen hallinnassa oleva osakemäärä alittaa 10 %:n rajan Digian osakkeista ja äänivallasta. Yhteensä Jyrki Hallikaisella on 1 635 463 Digian osaketta, joka vastaa 7,83 % Digian kaikista osakkeista ja äänistä.

Tämän ilmoituksen antopäivänä Digian osakepääoma on 2 087 564,50 euroa koostuen yhteensä 20 875 645 osakkeesta.

Digia Oyj

Juha Varelius
Toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA
toimitusjohtaja Juha Varelius, gsm 0400 855 849, sähköposti:
juha.varelius@digia.com

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com