Digia alentaa vuoden 2017 liiketulosohjeistustaan

Report this content

Digia Oyj
Pörssitiedote
15.9.2017 klo 10.25

Digia alentaa vuoden 2017 liiketulosohjeistustaan

Joidenkin projektien toimitushaasteiden vuoksi yhtiö alentaa vuoden 2017 kannattavuusnäkymiään. Kyseisten projektien arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti sekä liiketulokseen että liikevaihtoon. Yhtiö tekee tappiovarauksen kolmannelle vuosineljännekselle ja arvioi kuluvan vuosineljänneksen olevan tappiollinen. Myös panostukset digitaalisten palveluiden kehittämiseen rasittavat vuoden 2017 tulosta. Koko vuoden 2017 liiketuloksen arvioidaan heikkenevän edellisvuoteen verrattuna.

Digian projektien ja palveluiden kysyntätilanne on jatkunut hyvällä tasolla. Digian arvio liikevaihdon kehittymisestä säilyy ennallaan. Digian liikevaihdon kasvun arvioidaan kiihtyvän vuonna 2017 edellisvuoteen verrattuna.

Tarkistettu ohjeistus vuodelle 2017
Digian liikevaihdon kasvun arvioidaan kiihtyvän vuonna 2017 (2016: liikevaihto kasvoi 6,8 %). Yhtiö arvioi liiketuloksen heikkenevän vuoteen 2016 verrattuna.

Aiempi ohjeistus (annettu 3.2.2017 ja toistettu 28.4.2017 sekä11.8.2017)
Digian liikevaihdon kasvun arvioidaan kiihtyvän vuonna 2017 (2016: liikevaihto kasvoi 6,8 %). Liiketuloksen arvioidaan olevan vuonna 2017 suurin piirtein edellisen vuoden tasolla (2016: 5,4 miljoonaa euroa).

Digia Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Levoranta, puhelinvaihde 010 313 3000

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.digia.com

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitaalisuuden mahdollisuudet. Näkemyksellisenä kumppanina Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tarjoamme toimialasovitettua osaamista digitaalisten palveluiden kehittämiseen, toiminnan ohjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Toimimme lähes 1 000 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Kansainvälistymme asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2016 oli 86,5 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). www.digia.com

Tilaa