DIGIA OY:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

SysOpen Oyj Pörssitiedote 21.2.05 klo 17.30

DIGIA OY:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Tilinpäätös

Digia Oy:n varsinainen yhtiökokous 21. helmikuuta 2005 vahvisti yhtiön
tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2004 sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osinko

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei tilikaudelta 2004
jaeta osinkoa.

Suunniteltu yhdistyminen SysOpen Oyj:n kanssa


Yhtiökokous päätti toimitusjohtaja Jari Mielosen esityksestä, että yhdistymistä
SysOpen Oyj:n kanssa jatketaan yhdistymissopimuksen mukaisesti. Järjestelyn
mahdollistamiseksi ja yhdistymissopimuksen mukaisesti hallitus valtuutettiin
päättämään osakepääoman korottamisesta ja yhtiöjärjestystä päätettiin muuttaa
alla kuvatulla tavalla.

Osakepääoman korottaminen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta
uusmerkinnällä seuraavasti:
  - Uusmerkinnässä voidaan merkitä enintään 356.100 kappaletta uusia A-sarjan
   osakkeita kirjapidolliselta vasta-arvoltaan 0,01 euroa. Osakepääomaa voidaan
   valtuutuksen nojalla korottaa enintään 3.561,00 eurolla.
  - Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus tarjota uusia A-sarjan
   osakkeita osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen niille henkilöille,
   jotka myivät VMI Verkonmerkki Oy:n osakekannan yhtiölle 22.12.1999
   päivätyllä kauppakirjalla. Yhtiön kannalta painavan taloudellisen syyn
   muodostaa yhtiön edellä mainittuun kauppakirjaan perustuva sopimusvelvoite.
  - Osakkeiden merkintähinta on yhteensä 118.250,24 euroa eli noin 0,33 euroa
   osakkeelta, mikä on määritelty yllä mainitussa kauppakirjassa. Osakkeiden
   merkintähinta maksetaan kuittaamalla merkitsijöiden yhtiöltä oleva
   lisäkauppahintasaatava. Hallitus valtuutettiin lisäksi päättämään uusien A-
   sarjan osakkeiden muista merkintäehdoista.
  - Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pekka Sivonen,
Tuomas Rytsölä, Juha Mikkola, Mika Malin, Torbjörn Wingardh ja Barry Gravenhorst.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä muuttaa yhtiöjärjestystä ehdollisesti
seuraavasti:
  - 8 §:ää (Hallitus) muutetaan siten, että hallituksen jäsenten vähimmäismäärä
   muutetaan kuudesta neljään.
  - 15 § (Lunastuslauseke) poistetaan kokonaisuudesssaan.
  - 16 § (Suostumuslauseke) poistetaan kokonaisuudessaan.
  - 17 § (Lunastusvelvollisuus) poistetaan kokonaisuudessaan.
  - 5.2.1 1:n (xxiii)-kohta poistetaan kokonaisuudessaan.
  - 18 §:stä poistetaan viittaus 15 §:ään ja 17 §:ään.

Ehdollisen yhtiöjärjestyksen muuttamisen voimaantulo edellyttää sitä, että
SysOpen Oyj:n yhtiökokous hyväksyy yhdistymissopimuksen toteuttamisen
edellyttämät päätösehdotukset.

Kaikki yhtiökokouksen päätökset olivat yksimielisiä.

Helsingissä, 21. helmikuuta 2005

DIGIA OY

Hallitus

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Jari Mielonen, Digia Oy, puh. 0424 7777 1,
jari.mielonen@digia.com

Toimitusjohtaja Arto Sahla, SysOpen Oyj, puh. 0424 2020 339, gsm 0400 442 986,
arto.sahla@sysopen.fi

JAKELU

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa