• news.cision.com/
  • Digia Oyj/
  • Digia Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Digia Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Report this content

Digia Oyj
Pörssitiedote
13.5.2019 klo 17.15

Digia Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Digia Oyj on vastaanottanut 13.5.2019 seuraavan osakkeenomistajan ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:

Ingman Development Oy Ab:n omistusosuus Digian osakkeista ja äänivallasta ylittää 25 % liputusrajan. Ingman Development Oy Ab:n omistus Digia Oyj:stä on 7 000 000 osaketta, joka vastaa 26,10 % Digian kaikista osakkeista ja äänistä. Omistusosuus on muuttunut 13.5.2019.

Tämän ilmoituksen antopäivänä Digia Oyj:n osakepääoma koostuu 26 823 723 osakkeesta.

Lisätietoja:
Mika Kervinen, lakiasiainjohtaja, Digia Oyj
Puh. 050 994 2339, mika.kervinen@digia.com

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
digia.com

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitalisoinnin mahdollisuudet. Näkemyksellisenä kumppanina Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tarjoamme toimialasovitettua osaamista digitaalisten palveluiden kehittämiseen, toiminnan ohjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Toimimme noin 1 100 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Kansainvälistymme asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com

Tilaa