• news.cision.com/
  • Digia Oyj/
  • Digia Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Digia Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Report this content

Digia Oyj
Pörssitiedote
3.1.2019 klo 16.45

Digia Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Digia Oyj on vastaanottanut 3.1.2019 seuraavan osakkeenomistajan ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:

Erkki Etolan määräysvaltayhtiöiden Tiiviste-Group Oy:n ja Etola Oy:n yhteenlaskettu omistusosuus Digian osakkeista ja äänivallasta ylittää 10 % liputusrajan. Yhteensä Erkki Etolan määräysvaltayhtiöiden omistukset Digia Oyj:stä ovat 2 930 495 osaketta, joka vastaa 10,93 % Digian kaikista osakkeista ja äänistä. Omistusosuus on muuttunut 3.1.2019.

Tämän ilmoituksen antopäivänä Digia Oyj:n osakepääoma koostuu 26 823 723 osakkeesta.

Lisätietoja:
Kristiina Simola, CFO, Digia Oyj
Puh. +358 407 563 132, kristiina.simola@digia.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.digia.com

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitaalisuuden mahdollisuudet. Näkemyksellisenä kumppanina Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tarjoamme toimialasovitettua osaamista digitaalisten palveluiden kehittämiseen, toiminnan ohjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Toimimme lähes 1 000 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Kansainvälistymme asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2016 oli 86,5 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). www.digia.com

Tilaa