Digia Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Digia Oyj
Pörssitiedote
24.1.2018 klo 14.45

Digia Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Digia Oyj on vastaanottanut 24.1.2018 seuraavan osakkeenomistajan ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:

Erkki Etolan määräysvaltayhtiöiden Tiiviste-Group Oy:n ja Etola Oy:n yhteenlaskettu omistusosuus Digian osakkeista ja äänivallasta ylittää 5 % liputusrajan. Yhteensä Erkki Etolan määräysvaltayhtiöiden omistukset Digia Oyj:stä ovat 1 450 000 osaketta, joka vastaa 5,41 % Digian kaikista osakkeista ja äänistä. Omistusosuus on muuttunut 23.1.2018.

Tämän ilmoituksen antopäivänä Digia Oyj:n osakepääoma koostuu 26 823 723 osakkeesta.

Lisätietoja:
Mika Kervinen, lakiasiainjohtaja, Digia Oyj
Puh. 050 994 2339, mika.kervinen@digia.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.digia.com

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitaalisuuden mahdollisuudet. Näkemyksellisenä kumppanina Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tarjoamme toimialasovitettua osaamista digitaalisten palveluiden kehittämiseen, toiminnan ohjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Toimimme lähes 1 000 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Kansainvälistymme asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2016 oli 86,5 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). www.digia.com

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa