• news.cision.com/
  • Digia Oyj/
  • Digia Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Digia Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Report this content

Digia Oyj
Pörssitiedote
6.10.2022 klo 15.15

Digia Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Digia Oyj on vastaanottanut 6.10.2022 seuraavan osakkeenomistajan ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:

Erkki Etolan määräysvaltayhtiön Etola Oy:n omistusosuus Digia Oyj:n osakkeiden lukumäärästä ja äänimäärästä ylittää 10 % liputusrajan. 

Yhteensä Erkki Etolan määräysvaltayhtiön omistukset Digia Oyj:stä ovat 2 930 495 osaketta, joka vastaa 10,93 % Digian kaikista osakkeista ja äänistä. Omistusosuus on muuttunut 6.10.2022.

Tämän ilmoituksen antopäivänä Digia Oyj:n osakepääoma koostuu 26 823 723 osakkeesta. 


Lisätietoja:

Kristiina Simola
CFO, Digia Oyj
Puh. +358 407 563 132 / kristiina.simola@digia.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.digia.com

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1 300. Juuremme ovat Suomessa ja toimimme sekä kotona että kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2021 oli 156 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com

Tilaa