Digia Oyj liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2017: Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi 10 %.

Digia Oyj
Pörssitiedote
25.10.2017 klo 8.00

Digia Oyj liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2017
Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi 10 %.

Heinä-syyskuu 2017

  • Liikevaihto 20,9 (18,9) miljoonaa euroa, kasvua 10,3 prosenttia
  • Liiketulos -0,7 (1,1) miljoonaa euroa, -3,3 (6,0) prosenttia liikevaihdosta. Vuosineljänneksellä kirjattu kertaluonteinen tappiovaraus ja panostukset digitaalisten palveluiden kehittämiseen rasittivat tulosta.
  • Osakekohtainen tulos -0,03 (0,04) euroa

Tammi-syyskuu 2017

  • Liikevaihto 68,3 (62,8) miljoonaa euroa, kasvua 8,7 prosenttia
  • Liiketulos 0,7 (3,8) miljoonaa euroa, 1,1 (6,1) prosenttia liikevaihdosta
  • Osakekohtainen tulos 0,01 (0,15) euroa
  • Yhtiö keräsi merkintäetuoikeusannilla noin 12,5 miljoonan euron bruttovarat
  • Digian liikevaihdon kasvun arvioidaan kiihtyvän vuonna 2017 (2016: liikevaihto kasvoi 6,8 %). Yhtiö arvioi liiketuloksen heikkenevän vuoteen 2016 verrattuna (2016: 5,4 miljoonaa euroa).

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat aina edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

DIGIAN TOIMITUSJOHTAJA TIMO LEVORANNAN KOMMENTIT KOLMANNESTA VUOSINELJÄNNEKSESTÄ 2017

"Digian kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 10,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Projektien ja palveluidemme kysyntätilanne on jatkunut hyvällä tasolla. Liikevaihdon kasvua tukivat erityisesti verkkokauppa- ja toiminnanohjausratkaisujen hyvä kysyntä sekä tulorekisterihankkeen eteneminen. Lisäksi toisella vuosineljänneksellä tehty Omni Partners Oy:n yrityskauppa kasvatti erityisesti Digitaalisten palveluiden liikevaihtoa edelliseen vuoteen verrattuna. Yrityskaupan myötä Digia vahvisti osaamistaan digitaalisen markkinoinnin ja sähköisen liiketoiminnan kehittämisen alueilla sekä räätälöidyissä, avoimen lähdekoodin teknologioihin pohjautuvissa ratkaisuissa.

Projektiliiketoiminnan osuus oli 50,6 (41,8) prosenttia ja palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan osuus 49,4 (58,2) prosenttia liikevaihdosta. Projektiliiketoimintaa kasvattivat tulorekisterihankkeen eteneminen ja Digitaalisten palveluiden projektit. Digian pidemmän aikavälin tavoitteena on kasvattaa palveluliiketoiminnan osuutta liikevaihdosta projektivaihetta seuraavilla palvelusopimuksilla. Tuoteliiketoiminnan osuus oli 27,0 (28,7) prosenttia yhtiön liikevaihdosta.

Eräiden projektien toimitushaasteiden vuoksi alensimme vuoden 2017 kannattavuusnäkymiämme. Kirjasimme kertaluonteisen tappiovarauksen kolmannelle vuosineljännekselle, jonka johdosta kolmas vuosineljännes oli tappiollinen. Myös panostukset digitaalisten palveluiden kehittämiseen rasittivat tulosta. Kolmannella vuosineljänneksellä Digian liiketulos oli -0,7 miljoonaa euroa ja liiketulosmarginaali -3,3 prosenttia. Tarvittavat laadunparannustoimenpiteet ja toimintatavan muutokset on käynnistetty korjaavina toimenpiteinä. Käsityksemme mukaan kolmannen vuosineljänneksen tappio oli kertaluonteinen, ja saavutamme selvästi voitollisen liiketuloksen viimeisellä vuosineljänneksellä.

Digitalisaatio on edelleen vahvistuva megatrendi. Digia toimii tässä markkinassa kokonaistoimittajana liiketoiminnan muotoilusta palveluiden toteuttamiseen. Konsultoiva dialogi asiakkaiden kanssa sekä vahva teknologinen osaaminen ovat Digian kilpailuetuja. Vahvuutenamme on syvällinen ymmärrys digitalisaation tuomista hyödyistä asiakkaidemme liiketoiminnalle. Tämä yhdistettynä laaja-alaiseen näkemykseen siitä, kuinka eri palvelut ja ratkaisut integroidaan taustajärjestelmiin ja ulkoisiin datalähteisiin, mahdollistaa asiakkaidemme monikanavaisen liiketoiminnan kehittämisen. Digia on edelläkävijä moderneissa integraatioratkaisuissa, esimerkiksi API-hallinnan alueella.

Digia on kasvuun panostava, luotettava ja ketterästi toimiva kotimainen IT-alan ammattilainen. Vuonna 2017 olemme panostaneet kannattavan kasvun perustusten luomiseen. Tavoitteenamme on vahvistaa yhtiön asemaa erityisesti kasvavilla digitaalisten palveluiden markkinoilla, prosessien digitalisoinnissa ja palveluliiketoiminnassa. Etsimme myös aktiivisesti sopivia yritysostokohteita kasvumme kiihdyttämiseksi."

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

1 000 euroa 7-9/
2017
7-9/
2016
Muutos
%
1-9/
2017
1-9/
2016
Muutos
%
2016
Liikevaihto 20 899 18 939 10,3 % 68 255 62 768 8,7 % 86 463
Liiketulos -691 1 132   749 3 819 -80,4 % 5 419
- suhteessa liikevaihtoon -3,3 % 6,0 %   1,1 % 6,1 %   6,3 %
Katsauskauden tulos -805 818   156 3 034 -94,8 % 4 064
- suhteessa liikevaihtoon -3,9 % 4,3 %   0,2 % 4,8 %   4,7 %
               
Oman pääoman tuotto %       0,5 % 10,3 %   11,0 %
Sijoitetun pääoman tuotto %       1,9 % 11,1 %   11,0 %
Korollinen vieras pääoma       17 040 14 709 15,8 % 13 686
Rahavarat       11 948 1 027 1 063,0 % 1 994
Nettovelkaantumisaste %       11,7 % 43,2 %   35,6 %
Omavaraisuusaste %       53,2 % 50,1 %   49,8 %
               
Henkilöstön määrä,
kauden lopussa
      978 839 16,6 % 872
Henkilöstö keskimäärin 970 822 18,0 % 942 790 19,3 % 810
Oma pääoma       43 439 31 691 37,1 % 32 814
Taseen loppusumma       82 389 64 400 27,9 % 66 390
Tulos/osake  -0,03 0,04   0,01 0,15 -95,4 % 0,20

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 2017

Digian liikevaihdon kasvun arvioidaan kiihtyvän vuonna 2017 (2016: liikevaihto kasvoi 6,8 %). Yhtiö arvioi liiketuloksen heikkenevän vuoteen 2016 verrattuna (2016: 5,4 miljoonaa euroa).

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN

Tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään keskiviikkona 25.10.2017 klo 11.00 alkaen hotelli Scandic Simonkentän Tapiola-kabinetissa, osoitteessa Simonkatu 9, 00100 Helsinki. Tervetuloa.

Tilaisuuden esitys on nähtävissä yhtiön internetsivuilla www.digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot sijoittajat-osiossa 25.10.2017 noin klo 11.00 alkaen.

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Timo Levoranta, puhelinvaihde 010 313 3000

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.digia.com

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitalisoinnin mahdollisuudet. Näkemyksellisenä kumppanina Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tarjoamme toimialasovitettua osaamista digitaalisten palveluiden kehittämiseen, toiminnan ohjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Toimimme lähes 1 000 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Kansainvälistymme asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2016 oli 86,5 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). www.digia.com

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa