DIGIAN HALLITUS ON HYVÄKSYNYT OSITTAISJAKAUTUMISTA KOSKEVAN JAKAUTUMISSUUNNITELMAN

Digia Oyj   Pörssitiedote 16.12.2015 klo 19.00

 

DIGIAN HALLITUS ON HYVÄKSYNYT OSITTAISJAKAUTUMISTA KOSKEVAN JAKAUTUMISSUUNNITELMAN


Digia Oyj:n hallitus on 16.12.2015 hyväksynyt osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman. Suunnitelman mukaan Digia jakautuu siten, että kaikki Digian Qt-liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät jakautumisessa syntyvälle yhtiölle, jonka nimeksi on suunniteltu tulevan Qt Group Oyj. Digian Kotimaa-liiketoiminta jää Digialle.

Jakautumisen tarkoituksena on mahdollistaa Qt- ja Kotimaa-liiketoimintojen kehittäminen erillisiin toimialoihin keskittyvinä pörssiyhtiöinä ja selkeyttää liiketoimintarakenteita, hallintoa ja rahoitusta. Qt- ja Kotimaa-liiketoimintojen johtaminen ja kehittäminen sekä rahoitustarpeet eroavat toisistaan erilaisen liiketoimintalogiikan ja eri markkina-alueiden vuoksi. Jakautumisen tavoitteena on mahdollistaa sijoitusten kohdentaminen tiettyyn liiketoimintaan, selkeyttää liiketoimintojen taloudellista seurantaa ja arvostusta sekä kasvattaa sijoittajien arvonnousupotentiaalia.

Jakautuminen ja jakautumissuunnitelma esitellään hyväksyttäväksi Digian varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on suunniteltu pidettäväksi 16.3.2016. Pörssitiedotteen liitteenä oleva jakautumissuunnitelma sisältää Digian hallituksen ehdotukset muun muassa yhtiöjärjestyksestä, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valintamenettelystä, jakautumisvastikkeesta Digian osakkeenomistajille sekä Digian varojen ja velkojen jakamisesta Qt:lle.

Jakautuminen tulee voimaan kun varsinainen yhtiökokous hyväksyy jakautumisen ja jakautumissuunnitelman ja kun sen täytäntöönpano rekisteröidään kaupparekisteriin. Suunniteltu rekisteröintiajankohta on 1.5.2016. Qt:n osakkeet on tarkoitus ottaa julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle mahdollisimman pian jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen. Jakautuminen tai listalleotto ei vaikuta kaupankäyntiin Digian osakkeilla Helsingin pörssissä.

Digian osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena yhden Qt:n osakkeen jokaista omistamaansa Digian osaketta kohden. Jakautumisvastikkeen saaminen ei edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

Jakautumisessa syntyvän uuden yhtiön listautumiseen liittyvät tarkemmat tiedot esitetään listautumisesitteessä, joka julkistetaan arviolta maaliskuun alussa 2016.


Helsinki 16.12.2015Digia OyjHallitus


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Varelius, p. 010 313 3000

 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet


LIITTEET: Jakautumissuunnitelma liitteineen.

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com