DIGIAN KOLMAS VUOSINELJÄNNES 2014: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO EDELLISVUODEN TASOLLA

DIGIA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 31.10.2014 kello 09:00 

 

DIGIAN KOLMAS VUOSINELJÄNNES 2014: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO EDELLISVUODEN TASOLLA    

YHTEENVETO: 

Tammi-syyskuu 

- Liikevaihto 70,2 (73,0) miljoonaa euroa, laskua 3,8 prosenttia
- Liikevoitto 2,0 (2,5) miljoonaa euroa
- Kannattavuus (EBIT-%) 2,9 (3,4) prosenttia
- Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus 41,4 (42,5) prosenttia
- Osakekohtainen tulos 0,06 (0,06) euroa

Heinä-syyskuu 

- Liikevaihto 21,7 (21,4) miljoonaa euroa, nousua 1,4 prosenttia
- Liikevoitto 0,9 (1,0) miljoonaa euroa
- Kannattavuus (EBIT-%) 3,9 (4,7) prosenttia
- Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus 42,4 (42,3) prosenttia
- Osakekohtainen tulos 0,02 (0,02) euroa 

Yhtiön katsauskauden liikevaihto ja liikevoitto laskivat edellisvuoden vertailuluvuista. Liikevaihto laski molemmissa segmenteissä. Molemmissa segmenteissä laskun syynä oli pääasiassa viime vuoden vertailulukuihin sisältyneet poikkeukselliset liikevaihtoerät, joita vastaavia ei katsauskaudella ollut. 

Kotimaan osalta viime vuoden vertailulukuun sisältyy toisella vuosineljänneksellä tehty yksittäinen 2,4 miljoonan euron matalakatteinen kolmannen osapuolen ohjelmistotuotteen ylläpitokauppa. Kyseisen kaupan vaikutus pois lukien kotimaan liikevaihto oli katsauskaudella viime vuoden tasolla. 

Qt:n osalta viime vuoden vertailulukuihin sisältyy toisella vuosineljänneksellä solmittu 3,0 miljoonan euron viisivuotinen kauppa, josta tuloutui vertailukaudelle 1,1 miljoonaa euroa enemmän liikevaihtoa kuin päättyneelle katsauskaudelle. Kyseisen poikkeuksellisen kaupan vaikutus pois lukien Qt:n liikevaihto kasvoi katsauskaudella 5,8 prosenttia, vaikka kasvua onkin hidastanut monien uusien isompien kauppojen pitkittyneet neuvottelut. 

Kotimaan liikevoitto kasvoi sekä katsauskaudella että kolmannella vuosineljänneksellä. Qt-liiketoiminta sitä vastoin oli sekä katsauskaudella että kolmannella vuosineljänneksellä odotetusti tappiollista, mistä johtuen myös koko yhtiön liikevoitto laski viime vuoden vertailuluvuista. 

Yhtiö arvioi kysynnän pysyvän yleisesti hyvänä kaikilla kotimaan liiketoiminta-alueilla, mutta liikevaihdon laskevan vuoden viimeisellä neljänneksellä hieman edellisvuoden tasosta. Kotimaan liiketoiminnan kannattavuuden yhtiö arvioi pysyvän edelleen vähintään kohtuullisella tasolla. Yleinen epävarmuus markkinoilla saattaa kuitenkin heijastua myös yhtiön tilaus- ja tarjouskannan kehitykseen. 

Yhtiö arvioi Qt:n liikevaihdon kasvavan vuoden viimeisellä neljänneksellä ja sen myötä myös Qt:n koko vuoden liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta. Qt:n liikevoiton yhtiö arvioi olevan viimeisellä vuosineljänneksellä nollan tuntumassa ja jäävän koko vuoden osalta tappiolliseksi. 

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 

  7-9/2014 7-9/2013 Muutos% 1-9/2014 1-9/2013 Muutos%
Liikevaihto 21 732 21 435 1,4 % 70 187 72 959 -3,8 %
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 857 997 -14,1 % 2 001 2 456 -18,5 %
- suhteessa liikevaihtoon 3,9 % 4,7 %   2,9 % 3,4 %  
Liikevoitto 857 997 -14,1 % 2 001 2 456 -18,5 %
- suhteessa liikevaihtoon 3,9 % 4,7 %   2,9 % 3,4 %  
Tilikauden voitto 472 454 3,8 % 1 170 1 329 -12,0 %
- suhteessa liikevaihtoon 2,2 % 2,1 %   1,7 % 1,8 %  
             
Oman pääoman tuotto % 5,4 % 4,4 %   4,4 % 4,2 %  
Sijoitetun pääoman tuotto % 6,4 % 6,4 %   5,6 % 5,7 %  
Korollinen vieras pääoma 18 873 18 864 0,0 % 18 873 18 864 0,0 %
Rahavarat 2 902 6 997 -58,5 % 2 902 6 997 -58,5 %
Nettovelkaantumisaste % (Net Gearing) 45,3 % 28,4 %   45,3 % 28,4 %  
Omavaraisuusaste % 50,7 % 54,8 %   50,7 % 54,8 %  
             
Tulos/osake, eur, laimentamaton 0,02 0,02   0,06 0,06  
Tulos/osake, eur, laimennettu 0,02 0,02   0,06 0,06  

 

MARKKINAT JA DIGIAN LIIKETOIMINTA 

KOTIMAA-SEGMENTTI: 

Yleisestä taloustilanteesta johtuva varovaisuus näkyy asiakkaiden pitkittyneenä päätöksentekona sekä kustannuspaineena asiakkaiden kilpailuttaessa hankintojaan. 

Integraation, analytiikan ja toimipaikan optimoinnin muodostama liiketoimintakokonaisuus kehittyi katsauskaudella suotuisasti. 

Myös toiminnanohjausjärjestelmien kysyntä oli katsauskaudella hyvä. Kysynnässä oli kuitenkin selkeitä toimialakohtaisia eroja. Myyntisyklit ovat edelleen pitkiä, mutta tilaus- ja tarjouskanta ovat terveellä tasolla. 

Yleinen markkinoiden epävarmuus näkyy selvimmin asiakaskohtaisten ratkaisuiden liiketoiminnassa, jossa asiakkaiden kustannuspaineet rasittavat liiketoiminnan kannattavuutta.  Palvelukysyntä on säilynyt kohtuullisen hyvänä mutta kysynnässä on edelleen toimialakohtaisia eroja. 

QT-SEGMENTTI: 

Qt-liiketoiminnan liikevaihto jäi katsauskaudella tavoitteista.  Liikevaihdon kehitystä on rasittanut erityisesti monien uusien isompien kauppojen pidentyneet myyntiajat. 

Qt-liiketoiminta oli katsauskaudella tappiollista. Syynä tähän on paitsi liikevaihdon odotettua heikompi kehitys, myös se, että yhtiö on investoinut määrätietoisesti ja voimakkaasti liiketoiminnan kehittämiseen kasvun mahdollistamiseksi. 

Qt-käyttäjien ekosysteemi on kasvanut voimakkaasti.  Toukokuussa 2014 julkistettua versiota 5.3 on ladattu yli 1.000.000 kertaa. Myös käyttäjiltä saatu palaute tuotteesta on ollut erittäin positiivista. 

Katsauskauden aikana yhtiö on jatkanut aiemmin julkistamiensa suunnitelmien toteuttamista Qt-tuotekehityksessä. Katsauskaudella on julkistettu uusi www.qt.io -verkkosivusto, johon keskitetään koko Qt-ekosysteemin tapahtumat sekä avoimen lähdekoodin lisenssimuutos tulevassa 5.4 versiossa. Lisenssimuutoksella yhtiö pyrkii edistämään lisenssimyyntiä kaupallisille toimijoille. Myynnin kehittämiseen on muutenkin kiinnitetty erityistä huomiota ja parhaillaan on menossa useita tähän tähtääviä hankkeita. 

 

LIIKEVAIHTO 

Digia-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 70,2 (73,0) miljoonaa euroa laskien 3,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. 

Kotimaan liikevaihto katsauskaudella oli 55,6 (58,1) miljoonaa euroa laskien 4,2 prosenttia. Qt:n liikevaihto katsauskaudella oli 14,6 (14,9) miljoonaa euroa laskien 2,3 prosenttia. 

Kotimaan liikevaihdon lasku johtui siitä, että viime vuoden vertailulukuun sisältyy toisella vuosineljänneksellä tehty yksittäinen 2,4 miljoonan euron matalakatteinen kolmannen osapuolen ohjelmistotuotteen ylläpitokauppa. Kyseisen kaupan vaikutus pois lukien kotimaan liikevaihto oli katsauskaudella viime vuoden tasolla. 

Myös Qt:n liikevaihdon laskun taustalla on viime vuoden vertailulukuun sisältyvä poikkeuksellinen liikevaihtoerä. Sanotusta, viime vuoden toisella vuosineljänneksellä solmitusta 3,0 miljoonan euron viisivuotisesta kaupasta tuloutui vertailukaudelle 1,1 miljoonaa euroa enemmän liikevaihtoa kuin päättyneelle katsauskaudelle. Kyseisen poikkeuksellisen kaupan vaikutus pois lukien Qt:n liikevaihto kasvoi katsauskaudella 5,8 prosenttia, vaikka kasvua onkin hidastanut monien uusien isompien kauppojen pidentyneet myyntiajat. 

Tuoteliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta katsauskaudella oli 29,1 miljoonaa euroa (1-9/2013 31,0 miljoonaa euroa) vastaten 41,4 (42,5) prosenttia. 

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta katsauskaudella oli 14,5 miljoonaa euroa (1-9/2013 15,8 miljoonaa euroa) vastaten 20,6 (21,6) prosenttia. 

Digia-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 21,7 (21,4) miljoonaa euroa nousten 1,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. 

Kotimaan liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 16,8 (16,4) miljoonaa euroa nousten 2,3 prosenttia. Qt:n liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 4,9 (5,0) miljoonaa euroa laskien 1,7 prosenttia. 

Tuoteliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta kolmannella vuosineljänneksellä oli 9,2 (9,1) miljoonaa euroa vastaten 42,4 (42,3) prosenttia. 

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta kolmannella vuosineljänneksellä oli 5,0 (5,0) miljoonaa euroa vastaten 23,0 (23,4) prosenttia. 

 

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Digia-konsernin liikevoitto katsauskaudella oli 2,0 (2,5) miljoonaa euroa laskien 18,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kannattavuus (EBIT-%) oli 2,9 (3,4) prosenttia.

Digia-konsernin liikevoitto kolmannella vuosineljänneksellä oli 0,9 (1,0) miljoonaa euroa laskien 14,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kannattavuus (EBIT-%) oli 3,9 (4,7) prosenttia.

Kotimaan liikevoitto katsauskaudella oli 3,6 (2,7) miljoonaa euroa kasvaen 31,9 prosenttia, ja kannattavuus (EBIT-%)oli 6,5 (4,7) prosenttia. Kotimaan liikevoitto kolmannella vuosineljänneksellä oli 1,2 (1,1) miljoonaa euroa nousten 7,4 prosenttia, ja kannattavuus (EBIT-%) oli 7,1 (6,8) prosenttia.

Qt:n liikevoitto katsauskaudella oli -1,6 (-0,3) miljoonaa euroa laskien 465,1 prosenttia, ja kannattavuus (EBIT-%) oli -11,1 (-1,9) prosenttia. Qt:n liikevoitto kolmannella vuosineljänneksellä oli -0,3 (-0,1) miljoonaa euroa laskien 191,1 prosenttia, ja kannattavuus (EBIT-%) oli -6,9 (-2,3) prosenttia.

Kotimaan liikevoitto on heikon alkuvuoden jälkeen vakiintunut kohtuulliselle tasolle.

Qt-liiketoiminnassa kasvupanostukset rasittivat suunnitellusti toiminnan kannattavuutta. Toisaalta kannattavuutta heikensi katsauskaudella myös liikevaihdon heikko kehitys. Qt-liiketoiminta on ollut tappiollista koko katsauskauden ajan, mutta ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen kehitys on ollut positiivista ja liiketoiminnasta kertyneet tappiot vähäisiä.

Konsernin tulos ennen veroja katsauskaudella oli 1,5 (1,9) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen oli 1,2 (1,3) miljoonaa euroa. Konsernin tulos ennen veroja kolmannella vuosineljänneksellä oli 0,5 (0,7) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen oli 0,5 (0,5) miljoonaa euroa.

Konsernin osakekohtainen tulos katsauskaudella oli 0,06 (1-9/2013: 0,06) euroa. Konsernin osakekohtainen tulos kolmannella vuosineljänneksellä oli 0,02 (Q3/2013: 0,02) euroa.

Konsernin nettorahoituskulut katsauskaudella olivat 0,5 (0,5) miljoonaa euroa ja kolmannella vuosineljänneksellä 0,3 (0,3) miljoonaa euroa.

 

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Digia-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 79,6 (12/2013: 83,3) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli 50,7 (12/2013: 49,9) prosenttia. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (net gearing) oli 45,3 (12/2013: 28,9) prosenttia. Konsernin likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 2,9 (12/2013: 6,5) miljoonaa euroa.

Konsernilla oli katsauskauden lopussa 18,9 (12/2013: 16,9) miljoonaa euroa korollista vierasta pääomaa. Korollinen vieras pääoma muodostui 17,7 miljoonan euron lainasta rahoituslaitoksilta ja 1,2 miljoonan euron rahoitusleasingveloista.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 3,6 miljoonaa euroa negatiivinen (1-9/2013: 1,7 miljoonaa euroa positiivinen). Investointien rahavirta katsauskaudella oli 0,9 (0,4) miljoonaa euroa negatiivinen. Rahoituksen rahavirta katsauskaudella oli 1,0 miljoonaa euroa positiivinen (1-9/2013: 2,6 miljoonaa euroa negatiivinen). Lainojen nettovaikutus rahavirtaan oli positiivinen 2,8 miljoonaa euroa. Pankkilainaa lyhennettiin 2 miljoonaa euroa, lyhytaikaista lainaa nostettiin 3,0 miljoonaa euroa ja pitkäaikaista lainaa nostettiin 1,8 miljoonaa euroa.

Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen katsauskaudella olivat yhteensä 0,8 (0,4) miljoonaa euroa.

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) katsauskaudella oli 5,6 (5,7) prosenttia ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 4,4 (4,2) prosenttia.

Arvonalentumistestaus tehdään vuosineljänneksittäin liikearvoille ja sellaisille aineettomille hyödykkeille, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajaton.

Liikearvojen sekä testattavien arvojen jakautuminen katsauskauden lopussa on esitetty seuraavissa taulukoissa:

1000 EUROA Yksilöidyt aineettomat hyödykkeet Poistot katsaus-kauden aikana  Liikearvo Muut erät Testattava arvo yhteensä
Digia – kotimaan liiketoiminta 946 367 37 987 5 573 44 506

 

1000 EUROA Yksilöidyt aineettomat hyödykkeet Poistot katsaus-kauden aikana  Liikearvo Muut erät Testattava arvo yhteensä
Digia - Qt-liiketoiminta 6 363 519 6 562 1 912 14 838

 

1000 EUROA Yksilöidyt aineettomat hyödykkeet Poistot katsaus-kauden aikana  Liikearvo Muut erät Testattava arvo yhteensä
Digia-konserni yhteensä 7 310 886 44 550 7 484 59 344


Digian kotimaan toimintojen nykyarvot on määritelty viiden vuoden ennustejaksolle käyttämällä seuraavia oletuksia: Liikevaihto ja liikevoitto ennustejakson kolmelta ensimmäiseltä neljännekseltä kolmen viimeisimmän neljänneksen toteuman mukaan ja sitä seuraavalta neljännekseltä budjetin mukaan. Sen jälkeen liikevaihdon vuosittainen kasvu 3,0 prosenttia, liikevoitto 8,0 prosenttia sekä diskonttokorko ennen veroja 8,9 prosenttia. Ennustejakson jälkeiset rahavirrat on ekstrapoloitu käyttäen samoja oletuksia kuin ennustejaksolla.

Tehdyn herkkyysanalyysin mukaan kotimaan liiketoiminnan liikearvon määrä edellyttää vaihtoehtoisesti liikevaihdon pysymistä nykyisellä tasollaan ja 4,7 prosentin kannattavuutta tai liikevaihdon 3,0 prosentin kasvua ja 2,6 prosentin kannattavuutta. Kotimaan liiketoimintaan ei yhtiön johdon käsityksen mukaan kohdistu alaskirjaamistarvetta.

Qt-liiketoiminnan nykyarvot on määritelty viiden vuoden ennustejaksolle käyttämällä seuraavia oletuksia: Liikevaihto ja liikevoitto ennustejakson kolmelta ensimmäiseltä neljännekseltä kolmen viimeisimmän neljänneksen toteuman mukaan ja sitä seuraavalta neljännekseltä budjetin mukaan. Sen jälkeen liikevaihdon vuosittainen kasvu 6,5 prosenttia, liikevoitto 5,3 prosenttia sekä diskonttokorko ennen veroja 8,9 prosenttia. Ennustejakson jälkeiset rahavirrat on ekstrapoloitu käyttäen samoja oletuksia kuin ennustejaksolla.

Tehdyn herkkyysanalyysin mukaan Qt-liiketoiminnan liikearvon määrä edellyttää vaihtoehtoisesti liikevaihdon pysymistä nykyisellä tasollaan ja 5,3 prosentin kannattavuutta tai liikevaihdon 5,0 prosentin kasvua ja 1,5 prosentin kannattavuutta. Qt-liiketoimintaan ei yhtiön johdon käsityksen mukaan kohdistu alaskirjaamistarvetta.

 

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Digia-konsernin henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 933, jossa oli vähennystä 5 henkilöä eli -0,5 prosenttia verrattuna tilikauden 2013 loppuun (12/2013: 938 henkilöä). Keskimäärin henkilöstöä katsauskaudella oli 935, jossa oli vähennystä 4 henkilöä eli 0,4 prosenttia verrattuna tilikauden 2013 keskiarvoon (2013: 939 henkilöä).

Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain katsauskauden lopussa:

Kotimaa 75 %
Qt-liiketoiminta 20 %
Hallinto ja johto 5 %

 

Ulkomailla työskenteli katsauskauden lopussa yhteensä 149 (12/2013: 170) henkilöä.

Digia Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 11. maaliskuuta 2014 hallitukseen valittiin uudelleen Päivi Hokkanen, Robert Ingman, Kari Karvinen, Pertti Kyttälä, Seppo Ruotsalainen, Leena Saarinen ja Tommi Uhari. Pertti Kyttälä valittiin järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi ja Robert Ingman hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Digia Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut Juha Varelius vuoden 2008 alusta alkaen.

Konsernin tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Ilkka.

Qt-liiketoimintaa johtanut Tommi Laitinen on katsauskauden kuluessa siirtynyt pois liiketoiminnan johdosta ja Qt-liiketoimintaa johtaa toistaiseksi oman toimensa ohella Digian toimitusjohtaja Juha Varelius. Yhtiö on käynnistänyt haun liiketoiminnan uudeksi johtajaksi.

 

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön liiketoiminnan lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu vuoden 2013 tilinpäätöstiedotteessa ja ne ovat pysyneet ennallaan.

Yhtiön liiketoiminnan riskejä ja niihin varautumista on kuvattu myös yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.digia.fi.

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiö arvioi Suomen IT-markkinoiden pysyvän vuonna 2014 suunnilleen edellisvuoden tasolla.

Yhtiön kotimaan liiketoiminnan tavoitteena on kannattavuuden parantaminen hyvälle tasolle ja vähintään yleistä markkinatasoa vastaava orgaaninen kasvu. Orgaanisen kasvun lisäksi yhtiö seuraa aktiivisesti mahdollisuuksia tehdä tarkoin valittuja, yhtiön strategiaa tukevia yritysostoja.

Yhtiö jatkaa panostuksiaan asiakasymmärryksen syventämiseksi sekä myynnin ja tarjoaman kehittämiseksi tuottaakseen entistä kilpailukykyisempiä ratkaisuja ja palveluita asiakkaiden liiketoiminnan tehostamiseksi. Yhtiö jatkaa myös toimenpiteitä toimintansa tehokkuuden parantamiseksi.

Yhtiö arvioi kysynnän pysyvän yleisesti hyvänä kaikilla kotimaan liiketoiminta-alueilla, mutta liikevaihdon laskevan vuoden viimeisellä neljänneksellä hieman edellisvuoden tasosta. Kotimaan liiketoiminnan kannattavuuden yhtiö arvioi pysyvän edelleen vähintään kohtuullisella tasolla. Yleinen epävarmuus markkinoilla saattaa kuitenkin heijastua myös yhtiön tilaus- ja tarjouskannan kehitykseen.

Qt-liiketoiminnassa toiminnan selkeä painopiste on myynnin kehittämisessä ja sitä kautta kasvun edellytysten luomisessa. Kasvupanostusten ohella yhtiö kiinnittää kuitenkin huomiota myös liiketoiminnan kannattavuuteen. Tavoitteena on, että Qt-liiketoiminnan tulot kattavat siitä aiheutuvat kulut.

Qt-liiketoiminnan tarjouskanta on ajankohtaan ja yleiseen markkinatilanteeseen nähden tyydyttävällä tasolla ja yhtiö odottaa kysynnän kasvun jatkuvan myös suurasiakasmarkkinassa. Sopimusten läpimenoajat ovat tässä markkinassa kuitenkin erittäin pitkiä, tyypillisesti 6–18 kk, mikä saattaa aiheuttaa merkittävääkin heilahtelua vuosineljännesten välisessä liikevaihdossa ja etenkin kannattavuudessa.

Yhtiö jatkaa merkittävää investointia Qt-liiketoiminnan ja -myynnin kehittämiseen. Liiketoiminnan kehittämispanostus kohdistuu erityisesti sulautettuihin järjestelmiin automotive-, digi-TV- sekä digitaalivastaanotin- tuotealueilla. Lisäksi tuotekehityksessä panostetaan sulautettujen järjestelmien rakentamisessa tarvittaviin lisäarvo-ominaisuuksiin sekä työkaluihin.

Sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvu heijastuu myös liiketoiminnan ansaintalogiikkaan. Lisenssitulot sanotusta myynnistä kertyvät pidemmän ajan kuluessa kertasuoritteisten lisenssimaksujen sijasta.

Yhtiö arvioi Qt:n liikevaihdon kasvavan vuoden viimeisellä neljänneksellä ja sen myötä myös Qt:n koko vuoden liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta. Qt:n liikevoiton yhtiö arvioi olevan viimeisellä vuosineljänneksellä nollan tuntumassa ja jäävän koko vuoden osalta tappiolliseksi.

 

KATSAUSKAUDEN MUUT OLENNAISET TAPAHTUMAT

Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 11. maaliskuuta 2014. Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilivuoden 2013 tilinpäätös, myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus, päätettiin hallituksen palkkiot, päätettiin hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7) sekä valittiin yhtiön hallitus uudelle toimikaudelle.

Tilikauden 2013 voitonjaosta yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että pääoman palautusta maksetaan 0,10 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 14.3.2014 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautuksen maksupäiväksi päätettiin 21.3.2014.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle seuraavat valtuudet:

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 12.3.2013 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 11.9.2015 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.  Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 12.3.2013 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 11.9.2015 saakka.

Digia Oyj:n hallitus on 17.6.2014 kokouksessaan valtuuttanut yhtiön johdon valmistelemaan yhtiörakenteen selkiyttämistä Digian kotimaan liiketoimintojen ja kansainvälisen Qt-liiketoiminnan välillä. Selkiyttäminen tullaan toteuttamaan eriyttämällä Qt-liiketoiminta omaksi yhtiökokonaisuudekseen konsernin emoyhtiön Digia Oyj:n alle kuluvan vuoden loppuun mennessä.

 

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Digia Oyj:n osakkeiden lukumäärä 30.9.2014 oli 20 875 645 osaketta.

Digialla oli 30.9.2014 yhteensä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n mukaan 4 731 osakkeenomistajaa.

Kymmenen suurinta omistajaa olivat:

Osakkeenomistaja Osuus osakkeista ja äänistä
Ingman Group Oy Ab 20,1 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 14,6 %
Jyrki Hallikainen 7,4 %
Kari Karvinen 6,0 %
Matti Savolainen 5,8 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 4,6 %
Sijoitusrahasto Nordea Suomi Small Cap 1,4 %
Sijoitusrahasto Säästöpankki pienyhtiöt 1,3 %
Nordea Pankki Suomi Oyj (Hallintarekisteröity) 1,3 %
Etola Oy 1,0 %

 

Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 30.9.2014

Osakkeiden lukumäärä Osuus omistajista Osuus osakkeista ja äänistä
1 – 100 23,0 % 0,4 %
101 – 1 000 58,4 % 5,9 %
1 001 – 10 000 16,7 % 10,0 %
10 001 – 100 000 1,3 % 8,8 %
100 001 – 1 000 000 0,5 % 21,0 %
1 000 001 – 4 000 000 0,1 % 53,9 %

 

Osakkeenomistuksen sektorijakauma 30.9.2014

  Osuus omistajista Osuus osakkeista
Yritykset 4,3 % 26,1 %
Rahoitus ja vakuutus 0,2 % 4,2 %
Julkisyhteisöt 0,1 % 19,3 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,3 % 1,0 %
Kotitaloudet 94,6 % 46,9 %
Ulkomaat 0,6 % 2,6 %

 

Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo katsauskauden aikana oli 20 781 888 kpl. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 20 775 273 kpl.

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa hallussaan 57 372 kappaletta omia osakkeita. Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,10 euroa osakkeelta. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden määrä oli 30.9.2014 noin 0,3 prosenttia osakekannasta. Yhtiö on rahoittanut 43 000 yhtiön osakkeen hankinnan käytettäväksi yhtiön avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin. Katsauskauden lopussa sanottuja osakkeita on jakamatta ja Evli Alexander Management Oy:n hallussa 43 000 osaketta.

 

KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ KATSAUSKAUDELLA

Digia Oyj:n osake on katsauskaudella noteerattu pohjoismaisessa pörssissä Informaatioteknologian IT Palvelut -toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on DIG1V. Alin kaupankäyntikurssi katsauskaudella oli 3,10 euroa ja ylin 4,59 euroa. Osakkeen virallinen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 3,10 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 3,96 euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli 64 714 500 euroa.

Katsauskauden aikana yhtiö vastaanotti seuraavat liputusilmoitukset:

-    Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ilmoitti 18.2.2014, että sen omistus yhtiöstä on noussut yli 10 %:n liputusrajan 10,05 %:iin yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

-    Ingman Group Oy Ab ilmoitti 25.3.2014, että sen omistus yhtiöstä on noussut yli 20 %:n liputusrajan 20,12 %:iin yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

-    Jyrki Hallikainen ilmoitti 7.7.2014, että hänen omistuksensa yhtiöstä on laskenut alle 10 %:n liputusrajan 7,83 %:iin yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

 

OPTIO-OHJELMAT

Digia Oyj:llä ei ole ulkona olevia optio-oikeuksia.

 

Helsingissä 31. lokakuuta 2014

Digia Oyj

Hallitus

 

VIESTINTÄ

Osavuosikatsauksen tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään perjantaina 31.10.2014 klo 11.00 alkaen hotelli Scandic Simonkentän Tapiola-kabinetissa, osoitteessa Simonkatu 9, 00100 Helsinki. Tervetuloa.

 

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Juha Varelius, gsm 0400 855 849, sähköposti: juha.varelius@digia.com

Osavuosikatsaus ja sen esitys ovat nähtävissä konsernin internet-sivuilla www.digia.fi sijoittajat-osiossa 31.10.2014 klo 11.00 alkaen.

 

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

 

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

Konsernin tuloslaskelma
Konsernitase
Konsernin rahavirtalaskelma
Laskelma oman pääoman muutoksista
Tilinpäätöstiedotteen liitetiedot

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUROA

1000 EUROA 7-9/2014 7-9/2013 Muutos% 1-9/2014 1-9/2013 Muutos% 2013
LIIKEVAIHTO 21 731,9 21 435,2 1,4 % 70 187,1 72 958,7 -3,8 % 99 740,5
Liiketoiminnan muut tuotot 302,7 305,9 -1,0 % 1 026,3 1 038,5 -1,2 % 1 542,7
Materiaalit ja palvelut -1 960,3 -1 871,3 4,8 % -6 681,5 -8 955,9 -25,4 % -11 989,4
Poistot ja arvonalentumiset -580,1 -708,5 -18,1 % -1 890,0 -2 215,1 -14,7 % -9 977,0
Muut liiketoiminnan kulut -18 637,4 -18 163,8 2,6 % -60 640,7 -60 370,6 0,4 % -82 138,8
               
Liikevoitto 856,9 997,4 -14,1 % 2 001,2 2 455,6 -18,5 % -2 822,0
               
Rahoituskulut (netto) -307,1 -264,9 15,9 % -511,0 -536,6 -4,8 % -784,0
               
Voitto ennen veroja 549,8 732,5 -24,9 % 1 490,2 1 919,0 -22,3 % -3 605,9
               
Tuloverot -78,0 -278,2 -71,9 % -320,5 -589,8 -45,7 % -461,2
TILIKAUDEN VOITTO 471,7 454,3 3,8 % 1 169,8 1 329,2 -12,0 % -4 067,1
               
Laajan tuloslaskelman erät:              
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:              
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 80,8 214,0 -62,3 % -44,3 12,6   -36,2
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 552,5 668,3 -17,3 % 1 125,5 1 341,8 -16,1 % -4 103,3
               
Tilikauden voiton jakautuminen:              
Emoyhtiön osakkaille 471,7 454,3 3,8 % 1 169,8 1 329,2 -12,0 % -4 067,1
Vähemmistölle 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0
               
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:              
Emoyhtiön osakkaille 552,5 668,3 -17,3 % 1 125,5 1 341,8 -16,1 % -4 103,3
Vähemmistölle 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0  
                 
Tulos/osake, EUR 0,02 0,02   0,06 0,06   -0,20  
Tulos/osake, laimennettu, EUR 0,02 0,02   0,06 0,06   -0,20  
                             

 

KONSERNITASE, 1000 EUROA

Varat 30.9.2014 31.12.2013 Muutos %
       
Pitkäaikaiset varat      
Aineettomat hyödykkeet 52 617,0 53 327,2 -1,3 %
Aineelliset hyödykkeet 1 707,4 1 986,0 -14,0 %
Sijoitukset 629,5 627,0 0,4 %
Vaihto-omaisuus 0,5 0,6 -8,9 %
Pitkäaikaiset saamiset 64,6 64,6 0,0 %
Laskennallinen verosaaminen 510,3 370,9 37,6 %
       
Pitkäaikaiset varat yhteensä 55 529,3 56 376,2 -1,5 %
       
Lyhytaikaiset varat      
Lyhytaikaiset saamiset 21 120,7 20 447,8 3,3 %
Myytävissä olevat rahoitusvarat 328,2 324,0 1,3 %
Rahavarat 2 574,2 6 129,8 -58,0 %
       
Lyhytaikaiset varat yhteensä 24 023,1 26 901,7 -10,7 %
       
Varat yhteensä 79 552,4 83 277,9 -4,5 %
 
 
     
Oma pääoma ja velat 30.9.2014 31.12.2013 Muutos %
       
Osakepääoma 2 087,6 2 087,6 0,0 %
Uusmerkintä 0,0 0,0  
Ylikurssirahasto 7 899,5 7 899,5 0,0 %
Muu rahasto 5 203,8 5 203,8 0,0 %
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31 370,3 33 447,8 -6,2 %
Muuntoero 473,3 517,6 -8,6 %
Kertyneet voittovarat -12 985,7 -9 028,6 -43,8 %
Tilikauden voitto 1 169,8 -4 067,1 128,8 %
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 35 218,5 36 060,6 -2,3 %
Vähemmistöosuus 0,0 0,0  
       
Oma pääoma yhteensä 35 218,5 36 060,6 -2,3 %
       
Velat      
Pitkäaikaiset, korolliset velat 12 338,4 12 741,9 -3,2 %
Saadut pitkäaikaiset ennakkomaksut 1 103,3 2 876,5 -61,6 %
Muut pitkäaikaiset velat 0,0 0,0  
Laskennalliset verovelat 278,1 461,0 -39,7 %
Pitkäaikaiset velat yhteensä 13 719,8 16 079,4 -14,7 %
       
Lyhytaikaiset, korolliset velat 6 534,5 4 140,9 57,8 %
Muut lyhytaikaiset velat 24 079,6 26 996,9 -10,8 %
Lyhytaikaiset velat yhteensä 30 614,1 31 137,8 -1,7 %
       
Velat yhteensä 44 333,9 47 217,3 -6,1 %
       
Oma pääoma ja velat 79 552,4 83 277,9 -4,5 %

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUROA

  1.1.2014-30.9.2014 1.1.2013-30.9.2013
Liiketoiminnan rahavirta:    
Tilikauden voitto 1 170 1 329
Oikaisut tilikauden tulokseen 403 563
Käyttöpääoman muutos -4 797 -74
Maksetut korot -242 -328
Saadut korot 0 0
Maksetut verot -135 200
Liiketoiminnan rahavirta -3 601 1 690
     
Investointien rahavirta:    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -904 -394
Investointien rahavirta -904 -394
     
Rahoituksen rahavirta:    
Maksullinen osakeanti 0 0
Omien osakkeiden hankinta 0 0
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset -2 000 -3 500
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 0 0
Lyhytaikaisten lainojen nostot 3 000 3 000
Pitkäaikaisten lainojen nostot 1 758 0
Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 804 -2 082
Rahoituksen rahavirta 954 -2 582
     
Rahavarojen muutos -3 551 -1 287
     
Rahavarat tilikauden alussa 6 454 8 283
Käyvän arvon muutokset    
Rahavarojen muutos -3 551 -1 287
Rahavarat tilikauden lopussa 2 903 6 997

 

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUROA

  a b c d e f g h
OMA PÄÄOMA 1.1.2013 2 088 0 7 899 33 448 5 204 554 -7 129 42 063
Tilikauden voitto             1 329 1 329
Laajan tuloslaskelman erät           13   13
Osingonjako             -2 082 -2 082
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut             457 457
Muut erät                
OMA PÄÄOMA 30.9.2013 2 088 0 7 899 33 448 5 204 566 -7 425 41 780
  a b c d e f g h
OMA PÄÄOMA 1.1.2014 2 088 0 7 899 33 448 5 204 518 -13 096 36 061
Tilikauden voitto             1 170 1 170
Laajan tuloslaskelman erät           -44   -44
Pääoman palautus       -2 078       -2 078
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut             110 110
OMA PÄÄOMA 30.9.2014 2 088 0 7 899 31 370 5 204 473 -11 816 35 218

 

a = osakepääoma
b = uusmerkintä
c = ylikurssirahasto
d = sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
e = muut rahastot
f = muuntoerot
g = kertyneet voittovarat
h = oma pääoma yhteensä

 

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet: 
Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n mukaisesti noudattaen standardia IAS 34.
Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. Laadinnassa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2013. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty tilinpäätöksessä 2013.

Liiketoiminnan kausiluonteisuus:
Konsernin liiketoimintaan vaikuttavat kuukausittainen työpäivien lukumäärä sekä lomakaudet.

Maksetut osingot:
Katsauskaudella on maksettu osinkoa pääoman palautuksena yhteensä 2 081 827,30 euroa.

Liiketoimet lähipiirin kanssa: 
Digia-konsernin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä. Digia-konsernilla ja lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä ei ollut katsauskaudella olennaisia liiketoimia.

Segmentti-informaatio:
Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kahteen pääliiketoiminta-alueeseen: Kotimaa ja Qt-liiketoiminta.

LIIKEVAIHTO, 1000 EUROA 7-9/2014 7-9/2013 Muutos% 1-9/2014 1-9/2013 Muutos% 2013
Kotimaa 16 783 16 401 2,3 % 55 627 58 052 -4,2 % 79 850
Qt-liiketoiminta 4 949 5 034 -1,7 % 14 560 14 908 -2,3 % 19 891
Digia- konserni 21 732 21 435 1,4 % 70 187 72 959 -3,8 % 99 740
                     

 

LIIKEVOITTO ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ, 1000 EUROA 7-9/2014 7-9/2013 Muutos% 1-9/2014 1-9/2013 Muutos% 2013
Kotimaa 1 197 1 114 7,4 % 3 616 2 741 31,9 % 5 395
Qt-liiketoiminta -340 -117 -191,1 % -1 614 -286 -465,1 % -846
Digia- konserni 857 997 -14,1 % 2 001 2 456 -18,5 % 4 549

 

LIIKEVOITTO, 1000 EUROA 7-9/2014 7-9/2013 Muutos% 1-9/2014 1-9/2013 Muutos% 2013
Kotimaa 1 197 1 114 7,4 % 3 616 2 741 31,9 % -1 976
Qt-liiketoiminta -340 -117 -191,1 % -1 614 -286 -465,1 % -846
Digia- konserni 857 997 -14,1 % 2 001 2 456 -18,5 % -2 822

 

VARAT, 1000 EUROA 30.9.2014 31.12.2013
Kotimaa 50 791 53 199
Qt-liiketoiminta 16 916 17 021
Kohdistamaton 11 845 13 058
Digia- konserni 79 552 83 278


Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin:

1000 EUROA 7-9/2014 4-6/2014 1-3/2014 10-12/2013 7-9/2013
Liikevaihto 21 731,9 24 497,2 23 957,9 26 781,8 21 435,2
Liiketoiminnan muut tuotot 302,7 322,8 400,8 504,2 305,9
Materiaalit ja palvelut -1 960,3 -2 343,1 -2 378,0 -3 033,5 -1 871,3
Poistot ja arvonalentumiset -580,1 -607,2 -702,8 -7 761,9 -708,5
Muut liiketoiminnan kulut -18 637,4 -20 444,9 -21 558,3 -21 768,2 -18 163,8
           
Liikevoitto 856,9 1 424,8 -280,4 -5 277,6 997,4
           
Rahoituskulut (netto) -307,1 -53,2 -150,8 -247,3 -264,9
           
Voitto ennen veroja 549,8 1 371,6 -431,2 -5 524,9 732,5
           
Tuloverot -78,0 -342,8 100,4 128,6 -278,2
Tilikauden voitto 471,7 1 028,9 -330,8 -5 396,3 454,3
           
Jakautuminen:          
Emoyhtiön osakkaille 471,7 1 028,9 -330,8 -5 396,3 454,3
Vähemmistölle 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
Tulos/osake, EUR 0,02 0,05 -0,02 -0,26 0,02
Tulos/osake, laimennettu, EUR 0,02 0,05 -0,02 -0,26 0,02

 

 Konsernin keskeiset tunnusluvut:

1000 EUROA 1-9/2014 1-9/2013
Toiminnan laajuus:    
     
Liikevaihto 70 187 72 959
- muutos edelliseen vuoteen -3,8 % -2,7 %
Sijoitettu pääoma keskimäärin 53 517 61 278
Henkilöstön määrä 933 937
Henkilöstö keskimäärin 935 939
     
Kannattavuus:    
     
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja arvonalentumisia 2 001 2 456
- suhteessa liikevaihtoon 2,9 % 3,4 %
Liikevoitto 2 001 2 456
- suhteessa liikevaihtoon 2,9 % 3,4 %
Tulos ennen veroja 1 490 1 919
- suhteessa liikevaihtoon 2,1 % 2,6 %
Tilikauden voitto 1 170 1 329
suhteessa liikevaihtoon 1,7 % 1,8 %
Oman pääoman tuotto 4,4 % 4,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto 5,6 % 5,7 %
     
Rahoitus ja taloudellinen asema:    
     
Korollinen vieras pääoma 18 873 18 864
Rah.om.arvopaperit + Rahat ja pankkis. 2 902 6 997
Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) 45,3 % 28,4 %
Omavaraisuusaste 50,7 % 54,8 %
Liiketoiminnan rahavirta -3 601 1 690
Tulos/osake, eur, laimentamaton 0,06 0,06
Tulos/osake, eur, laimennettu 0,06 0,06
Oma pääoma/osake, eur 1,69 2,00
Osakkeen alin kaupantekokurssi, eur 3,10 2,65
Osakkeen ylin kaupantekokurssi, eur 4,59 3,88
Osakkeen keskikurssi, eur 3,96 3,09
Osakekannan markkina-arvo 64 714 78 701

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty vuoden 2013 tilinpäätöksen yhteydessä. Laskentaperiaatteissa ei ole katsauskaudella tapahtunut muutoksia.

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1100. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa

Liitteet & linkit