DIGIAN UUDEN SEGMENTTIJAON MUKAISET VERTAILULUVUT VUODELTA 2013

DIGIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.4.2014 KLO 12.15

 

DIGIAN UUDEN SEGMENTTIJAON MUKAISET VERTAILULUVUT VUODELTA 2013 

Digia raportoi vuoden 2014 alusta kahta liiketoimintasegmenttiä, jotka ovat Qt ja kotimaa.

Qt-segmentin muodostaa yhtiön kansainvälinen Qt-ohjelmistoliiketoiminta. Kotimaa-segmenttiin kuuluu yhtiön kaikki muut liiketoiminnat Suomessa ja Ruotsissa.

Raportoitavien segmenttien muutosta vastaavasti Digia esittää IFRS 8 Toimintasegmentit -standardin mukaisesti  segmentti-informaation. Oheisissa taulukoissa esitetään vuoden 2013 vertailuluvut uuden segmenttijaon mukaisesti. 

 

DIGIAN UUDEN SEGMENTTIJAON MUKAISET VERTAILULUVUT VUODELTA 2013 

LIIKEVAIHTO, 1000 EUROA 1-3/2013 4-6/2013 7-9/2013 10-12/2013 2013
Kotimaa 19 557 22 093 16 401 21 798 79 850
Qt-liiketoiminta 3 955 5 918 5 034 4 983 19 891
Digia-konserni 23 513 28 011 21 435 26 782 99 740
           
LIIKEVOITTO ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ, 1000 EUROA 1-3/2013 4-6/2013 7-9/2013 10-12/2013 2013
Kotimaa 447 1 180 1 114 2 654 5 395
Qt-liiketoiminta -920 751 -117 -561 -846
Digia-konserni -473 1 931 997 2 093 4 549
           
EBIT% ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ, 1000 EUROA 1-3/2013 4-6/2013 7-9/2013 10-12/2013 2013
Kotimaa 2,3 % 5,3 % 6,8 % 12,2 % 6,8 %
Qt-liiketoiminta -23,3 % 12,7 % -2,3 % -11,3 % -4,3 %
Digia-konserni -2,0 % 6,9 % 4,7 % 7,8 % 4,6 %
           
KERTALUONTEISET ERÄT 1-3/2013 4-6/2013 7-9/2013 10-12/2013 2013
Kotimaa 0 0 0 7 371 7 371
Qt-liiketoiminta 0 0 0 0 0
Digia-konserni 0 0 0 7 371 7 371
           
LIIKEVOITTO, 1000 EUROA 1-3/2013 4-6/2013 7-9/2013 10-12/2013 2013
Kotimaa 447 1 180 1 114 -4 717 -1 976
Qt-liiketoiminta -920 751 -117 -561 -846
Digia-konserni -473 1 931 997 -5 278 -2 822
           
VARAT, 1000 EUROA 31.3.2013 30.6.2013 30.9.2013 31.12.2013  
Kotimaa 59 248 61 105 57 428 53 199  
Qt-liiketoiminta 17 245 20 789 17 100 17 021  
Kohdistamaton 15 310 13 286 14 201 13 058  
Digia-konserni 91 803 95 180 88 729 83 278  

 

Digia Oyj


Hallitus
 

LISÄTIETOJA
toimitusjohtaja Juha Varelius, gsm +358 400 855 849, sähköposti: juha.varelius@digia.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

 

 

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa