JAKAUTUMISEN VAIKUTUKSET DIGIAN JATKUVILLE TOIMINNOILLE

Digia Oyj Pörssitiedote 4.3.2016 klo 12.51


JAKAUTUMISEN VAIKUTUKSET DIGIAN JATKUVILLE TOIMINNOILLE 
 

Digia Oyj:n hallitus vahvisti kokouksessaan 3.3.2016, että Digian jakautuessa jatkuvien toimintojen tulosohjeistus ei muutu vuodelle 2016. Digian jatkuvat toiminnot muodostuvat konsernin Kotimaa-liiketoiminnasta.

Digia Oyj:n hallitus hyväksyi 16.12.2015 osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman. Jakautumissuunnitelman mukaan Digia jakautuu siten, että kaikki Digian Qt-liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät jakautumisessa syntyvälle yhtiölle, jonka nimeksi on suunniteltu tulevan Qt Group Oyj. Digian Kotimaa-liiketoiminta jää Digialle.

Digian hallitus esittää, että jakautuminen ja jakautumissuunnitelma hyväksytään varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on suunniteltu pidettäväksi 16.3.2016. Osittaisjakautumisen täytäntöönpanon odotetaan tulevan rekisteröidyksi 1.5.2016.

Digian jatkuvien toimintojen strategiatyö käynnissä

Digia tavoittelee Suomen ICT-markkinan keskimääräistä kasvuvauhtia nopeampaa orgaanista kasvua, hyvän liikevoiton tasoa sekä vahvaa kassavirtaa. Pyrimme jakamaan osinkoa 30 prosenttia liiketoiminnan tuloksesta. Kartoitamme aktiivisesti mahdollisuuksia myös tarkoin valikoituihin, yhtiön strategiaa tukeviin yritysostoihin.

Digian jatkuvien toimintojen strategiatyö on käynnissä ja yhtiö tulee tiedottamaan strategian päivityksestä sekä taloudellisista tavoitteista lähitulevaisuudessa.

Digian jatkuvien toimintojen lähitulevaisuuden näkymät

Orgaanisen kasvun lisäksi yhtiö etsii aktiivisesti strategiaansa tukevia yritysostokohteita vauhdittamaan kotimaan liiketoiminnan kasvua.

Digian näkemyksen mukaan digitalisaatioon, monikanavaisuuden lisääntymiseen ja liiketoimintamallien murrokseen liittyy merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia, joihin vastaamiseksi yhtiö tulee panostamaan vahvasti henkilöstön kehittämiseen ja rekrytointiin sekä tarjoomansa vahvistamiseen. 

Digia arvioi kysynnän pysyvän yleisesti kohtuullisena kotimaan liiketoiminnassa ja kotimaan liikevaihdon kasvun jatkuvan myös vuonna 2016. Etenkin alkuvuoden näkymiä yhtiö pitää hyvinä. Kotimaan liiketoiminnan operatiivisen kannattavuuden yhtiö arvioi pysyvän vuonna 2016 suurin piirtein edellisvuoden tasolla.

Jatkuvien toimintojen keskeiset taloudelliset tiedot (ilman carve-out-lukuja)
             

 

  1.1.‒31.12.2015
(tilintarkastamaton)

(tuhatta euroa)

1.1.‒31.12.2014
(tilintarkastamaton)

(tuhatta euroa)

     
Liikevaihto 80 946 77 028
Liiketulos 5 854 6 311
Tulos ennen veroja 5 341 5 880
Tilikauden tulos 4 246 4 902
Taseen loppusumma 60 425 57 560
Korollinen vieras pääoma 12 148 14 578
Nettovelkaantumisaste, % 28,2 % 42,6 %
Omavaraisuusaste, % 53,4 % 50,7 %
Henkilöstön määrä 31.12. 749 746
Henkilöstö keskimäärin 740 744

 

  


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
 
     
     
Omavaraisuusaste (%) = (Oma pääoma + vähemmistöosuus) x 100
    Taseen loppusumma - saadut ennakot
     
     
Nettovelkaantumisaste (%) = (Korollinen vieras pääoma - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) x 100
    Oma pääoma

 

 

Helsinki 4.3.2016


Digia Oyj


HallitusLisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Varelius,
p. 010 313 3000


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1100. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa