Nasdaq Helsingin kurinpitolautakunta antoi Digia Oyj:lle varoituksen ja kurinpitomaksun pörssin sääntöjen rikkomisesta

Digia Oyj
Pörssitiedote
31.3.2017 klo 9.05

Nasdaq Helsingin Kurinpitolautakunta antoi Digia Oyj:lle varoituksen ja kurinpitomaksun pörssin sääntöjen rikkomisesta

Nasdaq Helsinki Oy:n Kurinpitolautakunta on antanut Digia Oyj:lle varoituksen ja 40 000 euron suuruisen kurinpitomaksun pörssin sääntöjen rikkomisesta. Päätös liittyy Verohallinnon tekemään kansallisen tulorekisterin ratkaisutoimittajan valintaan ja siitä tiedottamiseen. Päätöksen mukaan Digia Oyj on rikkonut Pörssin sääntöjen kohtia, jotka liittyvät tiedottamisen harhaanjohtavuuteen, sisäpiiritiedon hallintaan ja yhtiön hallinnon järjestämiseen. Kurinpitolautakunnan tarkemmat perustelut ilmenevät Nasdaq Helsinki Oy:n tänään julkistamasta päätöstä koskevassa tiedotteessa.

Digia Oyj sai 14.10.2016 klo 12.08 puhelimitse tiedon siitä, että Verohallinto on valinnut Digian hankintamenettelyn perusteella kansallisen tulorekisterin ratkaisutoimittajaksi. Verohallinto lähetti virallisen hankintapäätöksen Digialle sähköpostitse klo 12.52. Verohallinto julkisti samana päivänä klo 13.17 tiedotteen, jossa se kertoi valinneensa Digia Finland Oy:n kansallisen tulorekisterin ohjelmistotoimittajaksi ja hankinnan kokonaiskustannuksen olevan 15 vuoden sopimusajalle noin 90 miljoonaa euroa. Välittömästi tämän jälkeen Digia ryhtyi toimenpiteisiin oman Verohallinnon tiedotetta täsmentävän pörssitiedotteen laatimiseksi, koska Verohallinnon julkistamassa tiedotteessa korostui hankkeen kokonaiskustannukset. Verohallinnon tiedotteen julkaisemisen jälkeen Digian pörssikurssi nousi noin 7,8 prosenttia, kunnes kaupankäynti yhtiön osakkeella keskeytettiin. Digia Oyj julkisti 14.10.2016 klo 16.10 pörssitiedotteen: "Verohallinto valitsi Digian kansallisen tulorekisterin ohjelmistotoimittajaksi". Digia totesi pörssitiedotteessaan hankinnan kokonaisarvon olevan 15 vuoden sopimusajalla noin 90 miljoonaa euroa, josta Digian osuus on noin 60 miljoonaa euroa.

Digia ei tuonut pörssitiedotteessaan riittävästi esille Verohallinnon hankintaratkaisun puitesopimusluonnetta ja muita puitesopimuskokonaisuuden osiin sekä hankkeen poikkeuksellisen pitkään kestoon liittyviä epävarmuustekijöitä. Digia suhtautuu Pörssin sääntöjen noudattamiseen hyvin vakavasti. Digia on jo ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin vastaavien tilanteiden välttämiseksi.

Lisätietoja:
Mika Kervinen, lakiasiainjohtaja, Digia Oyj
Puh. 050 994 2339, mika.kervinen@digia.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.digia.com

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitaalisuuden mahdollisuudet. Näkemyksellisenä kumppanina Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tarjoamme toimialasovitettua osaamista digitaalisten palveluiden kehittämiseen, toiminnan ohjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Toimimme yli 870 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Kansainvälistymme asiakkaidemme kanssa. Digian jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2016 oli 86,5 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). www.digia.com

Tilaa