Säteilyn käytön valvonta tehostuu Digian toteuttaman tietojärjestelmän avulla

Säteilyn käytön valvonta tehostuu Säteilyn käytön turvallisuus -osaston (STO) yhtenäisen tietojärjestelmän käyttöönoton myötä Säteilyturvakeskuksessa. Keskitetysti hallinnoitavan järjestelmän myötä myös raportointi nopeutuu ja asiakastyytyväisyys paranee. Suomalainen ohjelmistoyhtiö Digia valittiin osaston uuden tietojärjestelmän toimittajaksi julkisen hankintamenettelyn kautta.

STO vastaa säteilyn käytön valvonnasta Suomessa. Osasto tekee myös tutkimusta mm. säteilyn lääketieteelliseen käyttöön, säteilymetrologiaan sekä työntekijöiden ja potilaiden säteilyaltistukseen liittyen. STO:lla on ollut käytössään useita erillisiä rekistereitä, esimerkiksi työntekijöiden säteilyannoksia koskeva rekisteri ja säteilylaitteita ja -lähteitä koskeva rekisteri. Vuonna 2010 STUK aloitti hankkeen, jossa STO:n käyttämiä erillisiä tietojärjestelmiä päätettiin yhdistää.

Yhtenäinen tietojärjestelmä parantaa merkittävästi STO:n työn tehokkuutta. Lisäksi järjestelmän myötä tietoa voidaan hallinnoida keskitetysti, raportointi nopeutuu ja käyttäjäystävällisyys paranee. Järjestelmän toiminnallisuus ja tietosisältö vastaavat siten aiempaa paremmin viranomaisviestinnän tarpeita.

Tehokkuus paranee prosessien uudistamisella

Työ Säteilyturvakeskuksessa tehostuu, koska aikaa ei tarvitse käyttää enää aiemmassa määrin manuaalisiin työvaiheisiin. STUKin ja Digian yhteistyö huolehtii myös siitä, että uusi järjestelmä tukee Säteilyturvakeskuksen prosesseja ja helpottaa työn tekemistä.

”Digia oli mukana kehittämässä Säteilyturvakeskuksen työprosesseja. Siksi myös uusi tietojärjestelmä tukee parhaalla mahdollisella tavalla prosesseja”, kertoo Joni Väänänen, Sales Manager, Digiasta.

Uudessa järjestelmässä on lisäksi STUKin ja heidän asiakkaidensa välistä viestintää parantava toiminnallisuus. Yhteydenpito voidaan hoitaa extranet-palvelulla sähköisesti, mikä tukee asiakastyytyväisyyttä.

Digian luotettavuudesta kokemusta jo aiemmasta hankkeesta

Digia oli mukana kehittämässä STO:n käyttämää järjestelmää jo vuonna 2008, joten Säteilyturvakeskuksella oli jo kokemusta Digiasta toimittajana.

”Säteilyturvakeskus valitsi kumppanikseen Digian, sillä yritys on osoittautunut luotettavaksi ja yhteistyökykyiseksi toimittajaksi, joka kykenee mukauttamaan projektimenetelmiään asiakkaan vaatimusten mukaisiksi”, kertoo hankkeen projektipäällikkönä toimiva Järjestelmäasiantuntija Markus Kangasniemi Säteilyturvakeskuksesta. ”Digia käyttää ajanmukaisia teknologioita toteutustyössään. Säteilyn käyttöä valvovana viranomaisena meille on tärkeää, että käytössämme on luotettava, nopeasti reagoiva toimittaja.”

Lisätiedot:

Digia Oyj
Christian Lehtinen, Sales Director, Industries
christian.lehtinen[at]digia.com
Puh. 040 7419467

Digia Oyj lyhyesti

Digiaa ohjaa tavoite onnistumisesta. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen onnistumisia toimintaa tehostavien, asiakaskokemusta parantavien ja myyntiä lisäävien oivaltavien ratkaisujen avulla. Digia on asiakkaidensa mukana tekemässä heistä edelläkävijöitä. Yli 1500 huippuosaajan voimin yhtiö luo asiakkailleen mahdollisuuden hyödyntää markkinamuutokset tehden yhteisestä tulevaisuudesta menestyksekkään. Digia on tunnettu kyvystään omaksua nopeasti uusia teknologioita asiakkaiden hyödyksi.

Digian tarjoaman kärkiä ovat yritysjärjestelmät sekä mobiili- ja käyttäjäkokemuspalvelut ja -ratkaisut. Yhtiön asiakkaita ovat yritykset ja yhteisöt eri toimialoilla, joista keskeisiä ovat julkishallinto, teollisuus, mobiiliteollisuus, kauppa ja palvelut sekä pankki- ja vakuutustoimiala. Digia toimii Suomessa, Kiinassa, Norjassa, Yhdysvalloissa, Venäjällä ja Ruotsissa. Yhtiö on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä (DIG1V).

www.digia.fi

 

 

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa

Liitteet & linkit