SYSOPEN DIGIA ALOITTAA YT-NEUVOTTELUT YOMI SOFTWARE OY:SSÄ

SysOpen Digia Oyj       PÖRSSITIEDOTE      26.4.2005   klo 10:00

SYSOPEN DIGIA ALOITTAA YT-NEUVOTTELUT YOMI SOFTWARE OY:SSÄ

SysOpen Digia aloittaa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut konserniyhtiössään
Yomi Software Oy:ssä. Neuvottelut koskevat Yomi Software Oy:n
myyntihenkilökuntaa, hallintoa ja hallinnollista työtä tekeviä sekä
integraatiodivisioonan Telecom Solutions -liiketoimintaryhmää ja Industry and
Professional Services -liiketoimintayksikköä. Neuvottelut aloitetaan toimintojen
uudelleenjärjestelemiseksi, päällekkäisten toimintojen purkamiseksi, yhtiön
kannattavuuden parantamiseksi sekä tappiollisten liiketoimintojen karsimiseksi
(tuotannolliset ja taloudelliset syyt).

Neuvottelut eivät koske älypuhelindivisioonaa eivätkä SysOpen Digia Oyj:tä tai
Digia Oy:tä.

Toimenpiteet voivat johtaa irtisanomisiin, jotka kohdistuvat arviolta 20-30
henkilöön, sekä mahdollisesti lomautuksiin. Näillä toimenpiteillä pyritään
saavuttamaan noin 1,5 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt vuodesta 2006
eteenpäin.

Mahdolliset irtisanomiset ja lomautukset kohdistuvat hallinnollista ja
myyntityötä tekeviin henkilöihin, henkilöstöön, joka ei ole laskutettavassa
työssä, sekä henkilöstöön, joka työskentelee tappiollisen liiketoiminnan
piirissä.

Nyt tehtävät toimenpiteet eivät vaikuta heikentävästi SysOpen Digian
asiakaspalveluun.

Neuvottelut alkavat 3.5.2005 ja päättyvät arviolta 15.6.2005.

Neuvottelujen kohteena olevissa toiminnoissa on noin 100 työntekijää.

Helsingissä 26.4.2005

SYSOPEN DIGIA OYJ


Jari Mielonen
Toimitusjohtaja
 
Lisätietoja antavat:
- Arto Sahla, varatoimitusjohtaja, SysOpen Digia Oyj, puh. 0400 442 986,
arto.sahla@sysopen.fi
- Jari Mielonen, toimitusjohtaja, SysOpen Digia Oyj, puh. 040 703 8383,
jari.mielonen@digia.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa