SYSOPEN DIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2006-30.6.2006 (IFRS)

SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.8.2006 kello 9:30

SYSOPEN DIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2006-30.6.2006 (IFRS)

VAHVA KASVUSTRATEGIA NOSTAA SYSOPEN DIGIAN LIIKEVAIHTOA JA LIIKEVOITTOA

Yhteenveto

- SysOpen Digian aggressiivinen kasvustrategia toteutunut suunnitelmien
mukaisesti ja konsernirakenne uudistetaan selkeiksi fokusalueiksi
- Älypuhelinliiketoiminnan liikevaihdon kasvu 37 prosenttia katsauskaudella
- Integraatiodivisioonan liikevaihdon kasvu 33 prosenttia katsauskaudella
- Yhtiön katsauskauden liikevoitto ja proforma liikevoitto olennaisesti parempi
vertailujaksoon verrattuna huolimatta voimakkaasta kasvusta
- Yhtiön liikevaihdon arvioidaan kolmannella neljänneksellä ylittävän
merkittävästi edellisvuoden kolmannen neljänneksen liikevaihdon
- Vuoden 2006 osalta yhtiö uskoo liikevaihdon ja kannattavuuden ylittävän
merkittävästi vuoden 2005 tason.
- Konsernin kannattavuuden arvioidaan olevan toisella vuosipuoliskolla
ensimmäistä parempi
- Liikevaihdon kokonaiskasvun arvioidaan olevan yli 32 prosenttia päätyen 80-85
miljoonaan euroon ja operatiivisen kannattavuuden arvioidaan olevan 8-10
prosenttia.


Tammi-kesäkuu 2006

- Liikevaihto 36,7 miljoonaa euroa (27,2 miljoonaa euroa 1-6/2005)
- Liikevoitto 2,6 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa 1-6/2005)
- Kannattavuus (EBIT-%) 7,2 prosenttia (2,3 prosenttia 1-6/2005)
- Osakekohtainen tulos 0,09 euroa (0,02 euroa 1-6/2005)


Huhti-kesäkuu 2006

- Liikevaihto 19,8 miljoonaa euroa (18,9 miljoonaa euroa 4-6/2005)
- Liikevoitto 1,0 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa 4-6/2005)
- Kannattavuus (EBIT-%) 5,1 prosenttia (-1,4 prosenttia 4-6/2005)
- Osakekohtainen tulos 0,03 euroa (-0,02 euroa 4-6/2005)


VIESTINTÄ

Osavuosikatsauksen tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle pidetään
torstaina 3.8.2006 klo 11.00 Scandic hotelli Simonkentän Paviljonki-kabinetissa,
osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Tervetuloa.


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Vuoden 2006 ensimmäisellä vuosipuoliskolla konsernin liikevaihto kasvoi
voimakkaasti kasvun ollessa 34,7 prosenttia vertailujaksoon verrattuna.
Älypuhelinliiketoiminnan liikevaihdon kasvu oli 37 prosenttia ja
integraatioliiketoiminnan liikevaihdon kasvu oli 33 prosenttia katsauskaudella
vertailujaksoon verrattuna. Konsernin liikevoitto parani 315 prosenttia
vastaavaan vertailujaksoon nähden. Operatiivisen kannattavuuden uskotaan
parantuvan loppuvuoden 2006 aikana. Nettovelkaantumisaste oli 77 prosenttia ja
omavaraisuusaste 41 prosenttia. Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa.

SysOpen Digia näkee markkinoilla selkeän tilauksen modernille, tehokkaalle,
ketterälle ja kokonaisvaltaiselle ICT-kumppaniyritykselle. SysOpen Digian
ensisijainen tavoite on jatkaa yhtiön liiketoiminnan kasvattamista kannattavasti.
Yhtiön tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysostoin. Kasvun rinnalla
kannattavuus pyritään pitämään hyvällä tasolla.

Tavoitteeksi asetettu merkittävä kasvu tullaan saavuttamaan kehittämällä uusia
palveluja ja tuotteita, aktiivisella yritysostostrategialla sekä toimimalla
aktiivisesti ICT-järjestelmien ja tuotekehityksen ulkoistusmarkkinoilla. Yhtiö
pyrkii asemoitumaan selkeästi suurten kansainvälisten ja Pohjoismaisten
erikoistuneiden ICT-yritysten verrokkiryhmään ollen tässä vertailussa moderni ja
ketterä toimija.

Kansainvälisen kasvun pohjana on hyvä asema kotimarkkinoilla. Riittävä koko ja
vakaa liiketoiminta mahdollistavat vahvan kasvun kansainvälisesti siten, että
yksittäisten hankkeiden riskit säilyvät hallittavalla tasolla.

SysOpen Digia toteutti konsernin vahvan kasvustrategian mukaisesti kaksi
yritysjärjestelyä toisella vuosineljänneksellä. Sentera Oyj:n ja Samstock Oy:n
yritysostot tuovat erittäin merkittäviä uusia finanssin, kaupan, palvelun ja
teollisuuden asiakkuuksia ja lisäävät vahvaa, kannattavaa tuoteliiketoimintaa ja
siihen liittyviä jatkuvia palveluja. Samstockin yritysosto kasvattaa olennaisesti
SysOpen Digian finanssiasiakkuuksia ja antaa hyvän kasvupolun edetä
Pohjoismaisissa hankkeissa ja kumppanuuksissa. Senteran yritysosto tuo vahvan
kaupan ja teollisuuden arvoketjuposition lisäksi merkittävästi lisää
yritysjärjestelmien langattomien ratkaisujen ja mobiili-integraation osaamista,
jota hyödynnetään koko konsernin laajuisesti.

Hankittujen liiketoimintojen avulla SysOpen Digia vahvistaa olennaisesti
asemaansa kyseisillä kohdemarkkinoilla kotimaassa ja lähialueilla. Tämän lisäksi
yhtiöllä on käynnissä useita liiketoimintakumppanuuksien kautta aktivoituja
hankkeita sekä Suomessa että kansainvälisesti. Yritysjärjestelyt kasvattivat myös
yhtiön liikevaihdon ja henkilöstön määrää vuoden 2006 kasvutavoitteiden
mukaisesti.

SysOpen Digia uudistaa konsernirakennettaan vastaamaan strategian mukaisia
markkinasegmenttejä tavoitteena lisätä orgaanista kasvua kannattavasti kotimaassa
ja lähialueilla. SysOpen Digia keskittyy jatkossa erityisesti kolmeen konsernin
vahvaan markkinasegmenttiin, jotka ovat 1) Telekommunikaatio (550 henkilöä), 2)
Finanssi ja Palvelut (300 henkilöä) sekä 3) Kauppa ja Teollisuus (250 henkilöä).
SysOpen Digian kansainvälisesti tunnustettu osaaminen langattomissa ratkaisuissa
sisältäen älypuhelinintegraation, yritysjärjestelmien mobiili-integraation,
monikanavajärjestelmät sekä konsultointi- ja arkkitehtuuripalvelut rakennetaan
strategiseksi voimavaraksi kaikille vertikaaliliiketoiminnoille. Jokaisen
liiketoiminta-alueen tehtävänä on kehittää toimintaansa, huolehtia kannattavuuden
positiivisesta kehittymisestä ja kasvaa orgaanisesti. Taloudellisen raportoinnin
osalta yllä olevaan segmenttijakoon siirrytään kolmannen vuosineljänneksen
raportoinnin yhteydessä.

Toisen vuosineljänneksen aikana yhtiön liiketoiminta kehittyi odotetulla tavalla.
Älypuhelinliiketoiminnan kannattavuus heikentyi, kuten yhtiö ensimmäisen
vuosineljänneksen raportissaan ennusti. Organisaatiouudistuksen yhteydessä
älypuhelinliiketoiminta yhdistetään operaattoriliiketoiminnan kanssa
Telekommunikaatio-liiketoiminnaksi kyseisen markkinasegmentin arvoketjun mukaisen
kokonaisvaltaisen ratkaisutarjonnan kokoamiseksi osaamisten yhdistämisestä
syntyvien synergioiden avulla. Integraatioliiketoiminnan toisen vuosineljänneksen
liikevaihto ja kannattavuus parantuivat merkittävästi.
Organisaatiouudistuksen yhteydessä integraatioliiketoiminta jakaantuu Finanssi ja
Palvelut-, sekä Kauppa ja Teollisuus -liiketoimintoihin.

Loppuvuonna 2006 SysOpen Digia hakee orgaanista kasvua keskittyen erityisesti
telekommunikaatioon, finanssiin ja palveluihin sekä kauppaan ja teollisuuteen,
joiden tarjonnan keskeisenä yhdistävänä tekijänä ovat langattomat ratkaisut ja
yritysjärjestelmien mobiili-integraatio. Hankittujen liiketoimintojen
integraatiotyö viedään loppuun suunnitellusti kolmannen vuosineljänneksen aikana
yhdessä uudistetun konsernirakenteen kanssa. Rakennemuutoksen tavoitteena on
vauhdittaa orgaanista kasvua kaikissa konsernin liiketoiminnoissa, saavuttaa
tavoiteltu kannattavuustaso, lisätä kansainvälisten toimintojen
käynnistämisvalmiuksia sekä jatkaa kasvustrategian toteuttamista seuraavien
vuosien aikana.

Yhtiön liikevaihdon arvioidaan kolmannella neljänneksellä ylittävän merkittävästi
vastaavan vertailujakson liikevaihdon. Koko vuoden 2006 osalta yhtiö uskoo
liikevaihdon ja kannattavuuden ylittävän merkittävästi vuoden 2005 tason ja
konsernin kannattavuuden olevan toisella vuosipuoliskolla ensimmäistä parempi.
Vuoden 2006 liikevaihdon kokonaiskasvun ennustetaan olevan yli 32 prosenttia
päätyen 80-85 miljoonaan euroon ja operatiivisen kannattavuuden samalta
ajanjaksolta arvioidaan olevan 8-10 prosenttia.


SysOpen Digia Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.2006-30.6.2006 (IFRS)


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT


            4-6/20 4-6/  Muutos 1-6/20 1-6/  Muutos 2005  
            06   2005  %   06   2005  %       
 Liikevaihto      19 760 18 901 5 %  36 686 27 241 35 %  60 526 
 Liikevoitto ennen   1 015 1 614  -37 % 2 648 2 516 5 %  6 024  
 strukturointikuluja                            
 - suhteessa      5 %  9 %      7 %  9 %      10 %  
 liikevaihtoon                               
 Liikevoitto      1 015 -264      2 648 638  315 % 4 229  
 - suhteessa      5 %  -1 %      7 %  2 %      7 %   
 liikevaihtoon                               
 Tilikauden voitto   485  -414      1 647 296  456 % 2 355  
 - suhteessa      2 %  -2 %      4 %  1 %      4 %   
 liikevaihtoon                               
                                      
 Oman pääoman tuotto, % 3 %  -3 %      6 %  2 %      5 %   
 Sijoitetun pääoman   5 %  -1 %      6 %  2 %      6 %   
 tuotto, %                                 
 Korollinen vieras   62 291 41 183 51 %  62 291 41 183 51 %  26 055 
 pääoma                                  
 Rahavarat       16 334 25 554 -36 % 16 334 25 554 -36 % 12 326 
 Nettovelkaantumisaste, 77 %  32 %      77 %  32 %     26 %  
 % (Net Gearing)                              
 Omavaraisuusaste, %  41 %  44 %      41 %  44 %     56 %  
                                      
 Tulos/osake, eur    0,03  -0,02     0,09  0,02  350 % 0,14  
 ,laimentamaton                              
 Tulos/osake, eur    0,02  -0,02     0,08  0,02  350 % 0,14  
 ,laimennettu                               
Raportointi

SysOpen Digia Oyj siirtyi vuoden 2005 alusta konserniraportoinnissa suomalaisesta
tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainväliseen
tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards, IFRS).

SysOpen Digia Oyj:n konsernitilinpäätökseen on yhdistetty SysOpen Digia Financial
Software Oy (entinen Samstock Oy) 1.5.2006 alkaen ja Sentera Oyj 1.6.2006 alkaen.LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN PÄÄKOHDAT

Älypuhelinliiketoiminta

SysOpen Digia Oyj:n älypuhelindivisioona on maailman suurimpia riippumattomia
avoimiin käyttöjärjestelmiin perustuvien älypuhelinohjelmistojen
integrointipalvelujen ja -ratkaisujen toimittajia. Älypuhelinliiketoiminta
koostuu matkapuhelimien ja niiden hyödyntämiseen liittyvien ohjelmistojen ja
teknologioiden suunnittelu- ja koulutuspalveluista sekä näitä tukevasta
tuoteliiketoiminnasta ja käytettävyyspalveluista. Näistä suunnittelupalveluiden
osuus liikevaihdosta on merkittävin. Älypuhelinliiketoiminnan
teknologiapainopisteet ovat Symbian-, Linux-, ja Java-pohjaisessa
ohjelmistokehityksessä.

Katsauskaudella älypuhelinliiketoiminnan liikevaihdon kasvu oli 37 prosenttia
vertailujaksoon nähden. Katsauskaudella älypuhelinliiketoiminnan operatiivinen
kannattavuus oli pitkän aikavälin tavoitetasoa heikompi johtuen
laskutuspäiviltään lyhyemmästä toisesta vuosineljänneksestä ja katsauskauteen
vaikuttaneista mittavien asiakashankkeiden viivästymisistä sekä lisääntyneestä
projektivolatiliteetista. Katsauskauden lopun markkina oli vastaavasti odotettua
aktiivisempi ja uusia hankkeita ja asiakkuuksia saatiin varmistettua ja
aloitettua.

Vuoden 2006 toisen neljänneksen aikana älypuhelinliiketoiminta kehitti kahdelle
kansainväliselle operaattorille älypuhelinvariantteja, joiden toteutus edelleen
jatkuu. Yhtiö myös kehittää edelleen valittujen puolijohde- ja ODM-kumppanien
kanssa kokonaistarjontaa asemansa vahvistamiseksi yhtenä markkinoiden johtavista
sopimuskehittäjistä.

Yhtiö julkisti toisella neljänneksellä solmineensa maailmanlaajuisen
allianssisopimuksen japanilaisen Kanrikogaku Kenkyushon (K3) kanssa
vahvistaakseen yritysten yhteistyötä matkapuhelinohjelmistojen liiketoiminnassa.
SysOpen Digia ja Kanrikogaku Kenkyusho täydentävät toistensa tarjoamaa
sopimussuunnittelussa, tarjoavat ja tukevat toistensa tuotteita sekä järjestävät
yhteisesti koulutusta Japanissa ja globaaleilla markkinoilla.Integraatioliiketoiminta

Integraatioliiketoiminnan palvelut kattavat yritysten ja organisaatioiden
tietojärjestelmähankkeiden koko elinkaaren. Liikevaihdosta merkittävimmän osan
muodostavat sovellus- ja integraatiopalvelut, ratkaisutoimitukset sekä ylläpito-
ja tukipalvelut. Näitä tukevat arkkitehtuuri-, menetelmä-, sovellusulkoistus- ja
johdon ICT-konsultointipalvelut.

Katsauskaudella integraatioliiketoiminnan liikevaihdon kasvu oli 33 prosenttia
vertailujaksoon verrattuna. Vuoden 2006 toisen neljänneksen aikana
integraatioliiketoiminnan liikevaihto kehittyi suunniteltua paremmin.
Integraatioliiketoiminta paransi selvästi operatiivista kannattavuuttaan
verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Asiakaskohtaisten
tietojärjestelmäratkaisujen tarjontaa kehitettiin erityisesti Samstock Oy:n ja
Sentera Oyj:n yritysjärjestelyiden avulla.

Strategian mukaisesti yhtiön tavoitteena on olla vahva uuden teknologian
tuotteisiin ja valmisrunkoihin pohjautuva ratkaisutoimittaja sekä innovatiivisten
liiketoimintaratkaisujen edelläkävijä päämarkkinasegmenteillä, joita ovat
finanssi ja palvelut sekä kauppa ja teollisuus. Ratkaisutoimitukset perustuvat
omiin ja kolmannen osapuolen ohjelmistotuotteisiin ja valmisratkaisuihin.

Osana SysOpen Digian kumppaniohjelmaa SysOpen Digia ja Microsoft syvensivät
yhteistyötään SysOpen Digian saavuttaessa Gold Certified Partner -tason
Microsoftin kumppanuusohjelmassa. SysOpen Digia on yksi Suomen suurimmista
Microsoft-arkkitehtuuriin perustuvista sovelluskehityskumppaneista. Tämän
lisäksi integraatioliiketoiminta ja Profit Software Oy solmivat finanssi- ja
vakuutussektoria koskevan yhteistyösopimuksen, jonka myötä SysOpen Digia toimii
integraattorina ja yhteistyökumppanina Profit Softwaren tuotteisiin liittyvissä
asiakashankkeissa. Yhteistyösopimuksella SysOpen Digia vahvistaa
kasvustrategiansa mukaisesti finanssisektorin liiketoimintaa Suomen ja
Pohjoismaiden alueella.

Vahvan tuote- ja ratkaisutarjonnan, segmenttipohjaiseen osaamiseen perustuvan
organisoitumisen ja kokoluokan merkittävän kasvun avulla kehittyneen
toimitusvalmiuden uskotaan vahvistavan SysOpen Digian kykyä kilpailla suuremmista
asiakashankkeista valituilla markkina-alueilla ja kohdeasiakkuuksissa jo vuonna
2006.


MARKKINAT

Tieto- ja -viestintäteknologiaratkaisujen kysyntä vaihtelee markkina- ja
asiakassegmenteittäin. Toimialan rakenteiden muuttuminen ja trendin mukainen
konsolidoituminen sekä asiakkaiden kilpailutilanteesta aiheutuvat
kustannuspaineet ylläpitävät voimakasta hintakilpailua. ICT-palvelumarkkinan
asiakkuudet hakevat investoinneilleen yhä nopeampaa takaisinmaksuaikaa ja
pyrkivät välitöntä liiketoimintahyötyä tuoviin kokonaisratkaisuihin.
Sopimuskehitysmarkkinan arvioidaan olevan kasvavassa hinta- ja
tehokkuuspaineessa, joka aiheutuu johtavien matkapuhelinvalmistajien
kannattavuustavoitteista sekä uusien tuotteiden entistä nopeammista markkinoille
tuonnin tavoitteista.

EITO arvioi Länsi-Euroopan ICT-markkinan olevan noin 616 miljardia euroa ja
ennustaa markkinan kasvavan vuonna 2006 3,7 prosenttia 639 miljardiin euroon. IDC
arvioi, että Länsi-Euroopan ICT-markkina kasvaa vuotuisesti noin 5-6 prosenttia.
Market-Visio arvioi Suomen ICT-markkinan olevan 5,1 miljardia euroa ja kasvavan
vuonna 2006 3,2 prosenttia 5,2 miljardiin euroon.

Vuonna 2006 matkapuhelinten myynnin kasvun arvioidaan olevan noin 15 prosenttia
kappalemääräisen volyymin kasvaessa yli 900 miljoonan. Gartnerin kesäkuussa 2006
päivitetyn ennusteen mukaan vuonna 2006 arvioidaan myytävän yli 100 miljoonaa
älypuhelinta. Yankee Group arvioi älypuhelinten kumulatiivisen volyymin ylittävän
300 miljoonan laitteen määrän vuonna 2007 ja Nokian ennusteen mukaan vuonna 2008
myytäisiin yli 200 miljoonaa älypuhelinta. IDC arvioi, että vuonna 2008 myydään
yli 130 miljoonaa älypuhelinta.

Symbian jatkaa hallitsevaa rooliaan älypuhelinmarkkinassa. Canalys-
tutkimuslaitoksen huhtikuussa julkistaman raportin mukaan Symbianin markkinaosuus
ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2006 oli Japanin markkinoista 52,4 prosenttia
ja Euroopan markkinoista 94,7 prosenttia. Symbianin globaali markkinaosuus
älykkäistä mobiililaitteista nousi 69 prosenttiin ensimmäisellä
vuosineljänneksellä.

Langattoman integraatiomarkkinan muotoutuminen on alkanut vuonna 2006. Gartnerin
ennusteen mukaisesti vuonna 2010 noin 80 prosenttia kaikista yritysratkaisuista
voidaan käyttää langattomien laitteiden avulla.TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiön arvion mukaan älypuhelinmarkkinan markkinavolyymin kasvun edellytyksenä on
älypuhelinvalmistajien tuotealustastrategian toteutuminen
massapuhelinmarkkinassa. Haasteena markkinan nopealle kehittymiselle useamman
älypuhelinvalmistajan osalta arvioidaan olevan tuotealustaan perustuva
markkinasegmentti- ja operaattori-kohtainen variointi samalla säilyttäen
tuotealustojen eheys, joustava muunneltavuus ja korkea laatu. Johtavien
valmistajien markkinaposition arvioidaan polarisoituvan edelleen yhä kiristyvän
markkinaosuuskilpailun johdosta. Sopimuskehitysmarkkinan kehittymisen arvioidaan
olevan kuitenkin maltillista ja markkina on kireästä tilanteesta johtuen
vaikeasti ennustettava.

Operaattorimarkkinan kysynnän kasvun arvioidaan lisäävän puhelinvalmistajien
painetta tuottaa markkinoille varioituja älypuhelimia. Tämän arvioidaan lisäävän
kilpailua potentiaalisten operaattorimarkkinaa tukevien älypuhelinvalmistajien
välillä ja toisaalla synnyttävän operaattorimarkkinaan osaavalle kolmannelle
osapuolelle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Puolijohdevalmistajien välillä
lisääntyvän kilpailun arvioidaan synnyttävän yhteenliittymiä, joilla ne voivat
kokonaisvaltaisemmin palvella matkapuhelinvalmistajia ja lisätä kokonaistarjonnan
arvoa asiakkaalle.

ICT-palvelu - ja telekommunikaatiomarkkinan maltillisen kasvun arvioidaan
jatkuvan. Tietotekniikan hyödyntämisessä etsitään yhä enemmän uusia
liiketoimintaa tukevia tai sitä luovia mahdollisuuksia ja näiden toimittamiseen
kykeneviä ratkaisutoimittajia. Osaltaan tätä trendiä selittävät IT:n,
telekommunikaation, kuluttajaelektroniikan ja sisällöntuotannon yhdistäminen
osaksi uusia ratkaisuja. Asiakkaat etsivät yhä useammin itselleen luotettavaa
kumppania, jolla on kyky toimittaa vaativia kokonaisratkaisuja sekä huolehtia
asiakkaan sovelluksista ja niitä tukevista palveluista.

Yhtiön liikevaihdon arvioidaan kolmannella neljänneksellä ylittävän merkittävästi
vastaavan vertailujakson liikevaihdon. Koko vuoden 2006 osalta yhtiö uskoo
liikevaihdon ja kannattavuuden ylittävän merkittävästi vuoden 2005 tason ja
konsernin kannattavuuden olevan toisella vuosipuoliskolla ensimmäistä parempi.
Vuoden 2006 liikevaihdon kokonaiskasvun ennustetaan olevan yli 32 prosenttia
päätyen 80-85 miljoonaan euroon ja operatiivisen kannattavuuden samalta
ajanjaksolta arvioidaan olevan 8-10 prosenttia.

LIIKEVAIHTO

SysOpen Digian liikevaihto katsauskaudella oli 36,7 miljoonaa euroa kasvaen 34,7
prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon (1-6/2005: 27,2
miljoonaa euroa). Liikevaihtoon sisältyy yritysostoilla hankittujen SysOpen Digia
Financial Software Oy:n (entinen Samstock Oy) ja Sentera Oyj:n liikevaihtoa
yhteensä 3,7 miljoonaa euroa. SysOpen Digia Oyj:n konsernitilinpäätökseen on
yhdistetty SysOpen Digia Financial Software Oy (entinen Samstock Oy) 1.5.2006
alkaen ja Sentera Oyj 1.6.2006 alkaen. Älypuhelinliiketoiminnan liikevaihto oli
17,0 miljoonaa euroa kasvaen 37 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan
ajanjaksoon. Integraatioliiketoiminnan liikevaihto oli 19,6 miljoonaa euroa
kasvaen 33 prosenttia.

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 19,8 miljoonaa euroa kasvaen 4,5
prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon (4-6/2006 18,9
miljoonaa euroa). I Älypuhelinliiketoiminnan toisen vuosineljänneksen liikevaihto
laski 15 prosenttia ja oli 8,3 miljoonaa euroa (4-6/2005 9,8 miljoonaa euroa).
.Integraatioliiketoiminnan liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 26
prosenttia ja oli 11,5 miljoonaa euroa (4-6/2005 9,1 miljoonaa euroa).

Katsauskauden proforma liikevaihto oli 50,6 miljoonaa euroa laskien 0,7
prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kansainvälisen
liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 6,9 prosenttia (1-6/2005:
6,6 prosenttia).


TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

SysOpen Digian liikevoitto (EBIT) katsauskaudella oli 2,6 miljoonaa euroa, jossa
oli kasvua 315 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon (1-
6/2005: 0,6 miljoonaa euroa). Älypuhelinliiketoiminnan liikevoitto oli 0,9
miljoonaa euroa laskien 28 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen (1-6/2005 1,3
miljoonaa euroa). Älypuhelinliiketoiminnan katsauskauden tulosta rasittaa
SysOpenin ja Digian yhdistymisessä syntyneen kohdistetun liikearvon poisto
yhteensä 0,7 miljoonaa euroa (1-6/2005: 0,5 miljoonaa euroa).
Integraatioliiketoiminnan liikevoitto oli 1,7 miljoonaa euroa kasvaen 43
prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen (1-6/2005 1,2 miljoonaa euroa).

Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 1,0 miljoona euroa (4-6/2005 0,3
miljoona euroa negatiivinen). Älypuhelinliiketoiminnan liikevoitto oli 0,2
miljoonaa euroa laskien 76 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan
ajanjaksoon (4-6/2005 1,0 miljoonaa euroa). Integraatioliiketoiminnan liikevoitto
oli 0,8 miljoonaa kasvaen 33 prosenttia verrattuna edellisen vuoteen (4-6/2005
0,6 miljoonaa euroa).
Tulos ennen veroja oli katsauskaudella 2,3 miljoonaa euroa (1-6/2005 0,2
miljoonaa euroa) ja voitto verojen jälkeen oli 1,6 miljoonaa euroa (1-6/2005 0,3
miljoonaa euroa).

Katsauskauden proforma liikevoitto oli 3,7 miljoonaa euroa, parantuen
merkittävästi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, jolloin se oli
1,1 miljoonaa euroa negatiivinen.

Konsernin osakekohtainen tulos katsauskaudella oli 0,09 euroa (1-6/2005 0,02
euroa).

Konsernin nettorahoituskulut olivat katsauskaudella 0,4 miljoonaa euroa (1-6/2005
0,5 miljoonaa euroa).


RAHOITUS JA INVESTOINNIT

SysOpen Digia -konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 150,4
miljoonaa euroa (6/2005: 113,2 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste oli 41
prosenttia (6/2005 44 prosenttia). Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (net
gearing) oli 77 prosenttia (6/2005 32 prosenttia). Konsernin likvidit varat
katsauskauden lopussa olivat 16,3 miljoonaa euroa (6/2005 25,6 miljoonaa euroa).
Konsernilla oli katsauskauden lopussa 62,3 miljoonaa euroa korollista vierasta
pääomaa (6/2005 41,2 miljoonaa euroa).

Katsauskaudella SysOpen Digia Oyj hankki 26.4.2006 SysOpen Digia Financial
Software Oy:n (entinen Samstock Oy) kauppahintaan 5,1 miljoonaa euroa. SysOpen
Digia Financial Software Oy:n hankinnan yhteydessä syntyi noin kahden miljoonan
kohdistamaton liikearvo. Lisäksi yhtiö hankki 31.5.2006 Sentera Oyj:n osake-
enemmistön ja tässä osavuosikatsauksessa Sentera Oyj on konsolidoitu
konsernitilinpäätöksessä kauppahintaan 42,6 miljoonaa euroa. Sentera Oyj:n
hankinta rahoitettiin nostamalla 37,8 miljoonan euron suuruinen pankkilaina ja
emittoimalla uusia SysOpen Digia Oyj:n osakkeita myyjille. Sentera Oyj:n
hankinnassa syntyi yhteensä 29,5 miljoonan liikearvo, josta 4,3 miljoonaa euroa
on kohdistettu hankituille asiakkuuksille ja loppuosa on kohdistamatonta
liikearvoa. SysOpen Digia -konsernin kohdistamaton liikearvo oli 30.6.2006
yhteensä 77,7 miljoonaa euroa ja kohdistettu osuus liikearvosta 14,4 miljoonaa
euroa.

Säännöllisistä poistoista kohdistamattomasta liikearvosta on luovuttu IFRS:n
myötä. Kohdistamaton osuus liikearvosta testataan tuleviin liiketoiminnan
kassavirtoihin perustuvalla Impairment-laskelmilla vuosineljänneksittäin. Mikäli
tulevat kassavirrat ovat laskelman perusteella vähäisemmät kuin testattava määrä,
suoritetaan liikearvosta alaskirjaus edellyttäen, että muutos liiketoiminnassa
osoittaa pitkäaikaista, pysyvää trendiä. Telecom-liiketoiminnan kohdistamattoman
liikearvon määrä edellyttää kyseisen liiketoiminnan keskimääräistä kolmen
prosentin vuotuista kasvua ja 10 prosentin kannattavuutta ennen
liikearvopoistoja. Telecom-sektorin impairment-testauksessa on sovellettu
ensimmäisellä vuosineljänneksellä älypuhelinliiketoiminnalle käytettyä
riskitasoa. Yhtiö arvioi, että tällä hetkellä perusteita alaskirjaukselle ei ole.


Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1,2 miljoonaa euroa
positiivinen (1-6/2005 3,3 miljoonaa euroa positiivinen).

Konsernin investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 0,7 miljoonaa euroa (1-
6/2005 0,6 miljoonaa euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli katsauskaudella 6 prosenttia (1-6/2005 2
prosenttia). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 6 prosenttia (1-6/2005 2 prosenttia).


RISKIEN ARVIOIMINEN

SysOpen Digian riskienhallinnan osalta keskeisimmät seurattavat riskit ovat
asiakas-, henkilö-, projekti-, tietoturva- ja integraatioriskit. Asiakasriskiä
pyritään hallitsemaan aktiivisella asiakasrakenteen kehittämisellä ja
potentiaalisten riskipositioiden hallinnalla. Asiakasrakenteen arvioidaan
kehittyvän strategian toteuttamisen myötä suotuisasti. Henkilöriskiä
hallinnoidaan aktiivisella avainhenkilöiden kanssa käytävällä kehityskeskustelu-
ja tavoiteasetantaprosessilla sekä sisäisen viestinnän tehokkuuden
parantamisella. Sisäisen viestinnän tehokkuutta tuetaan lisäämällä
vuorovaikutteisuutta ja kommunikointikanavia, johon on kuulunut myös konsernin
intranet-järjestelmän uudistaminen kevään 2006 aikana. Vuoden 2005 lopulla
suoritetun henkilöstön mielipide -työtyytyväisyysmittauksen antaman palautteen
perusteella konsernin sisäisiä toimintatapoja kehitetään työolosuhteiden ja
työssä viihtymisen edelleen parantamiseksi. Työtyytyväisyysmittaus suoritetaan
myös syksyn 2006 aikana.

Liiketoimintojen keskeisten projektien auditoinnin avulla pyritään kehittämään
konsernin projektiriskien hallintaa ja varmistamaan projektien menestykselliset
asiakastoimitukset. Tämän lisäksi projektitoimitusten raportointikäytäntöjä on
tehostettu. Tietoturvariskiä hallinnoidaan tietoturva-auditoinneilla ja
jatkuvalla toimintamallien, tietoturvaa edistävien käytäntöjen ja prosessien
kehittämisellä. Liiketoimintojen integroimiseen ja niiden yhtenäiseen
kehittämiseen liittyviä riskejä hallinnoidaan konsernin johtoryhmän tasolla.
Yrityskulttuurien integrointityö on jatkuvaa ja sen tuloksekas rakentaminen
edellyttää pitkäjänteistä ja määrätietoista panostusta kaikilla tasoilla.

IFRS-kirjanpitokäytäntöön liittyen liikearvo ja sen Impairment-testaus on
nostettu aktiivisesti seurattaviin riskeihin osana huolellista ja ennakoivaa
riskijohtamiskäytäntöä.HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO


Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1 127, jossa kasvua oli 334 henkilöä
eli 42,1 prosenttia verrattuna edellisen vuoden loppuun (2005: 793 henkilöä).
Keskimäärin henkilöstöä katsauskaudella oli 864, jossa kasvua oli 133 henkilöä
eli 18,2 prosenttia (2005: 731).

Henkilöstön kumulatiivinen lähtövaihtuvuus katsauskaudella oli 3,2 prosenttia (1-
6/2005: 3,0 prosenttia).

Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain katsauskauden lopussa:

 Integraatiodivisioona             54 %  
 Älypuhelindivisioona              41 %  
 Hallinto ja johto               5 %   

Ulkomailla työskenteli katsauskauden lopussa yksi prosentti SysOpen Digian
henkilökunnasta.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 9. maaliskuuta 2006 valittiin hallitukseen Pekka
Sivonen (puheenjohtaja), Kari Karvinen (varapuheenjohtaja), Pekka Eloholma, Matti
Mujunen, Mikko Terho ja Pertti Kyttälä. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Jari
Mielonen ja toimitusjohtajan sijaisena Seppo Laaksonen. Pekka Eloholma erosi
25.4.2006 SysOpen Digia Oyj:n hallituksen jäsenyydestä tultuaan nimitetyksi
AffectoGenimap Oyj:n toimitusjohtajaksi 1.9.2006 lukien.

Konsernin tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Ari Ahti.


YRITYS- JA LIIKETOIMINTAKAUPAT

SAMSTOCK OY

SysOpen Digia osti 26.4.2006 Samstock Oy:n koko osakekannan. Kaupalla SysOpen
Digia vahvistaa strategiansa mukaista finanssisektorin liiketoimintaa Suomen ja
Pohjoismaiden alueella. Kaupan myötä SysOpen Digian tuote- ja ratkaisutarjonta
kasvoivat merkittävästi kyseisellä markkinasegmentillä.

Samstock on sijoitusalan johtava ohjelmistotuotetalo, joka tekee sovelluksia
sijoitusmarkkinoiden tarpeisiin. Yhtiön päätuotteita ovat Samstock
-arvopaperisalkkujen hallintajärjestelmät, sijoitusrahastojen
hallintajärjestelmät ja arvopaperikaupan back office -järjestelmät. Yhtiön
asiakkaita ovat pankit, pankkiiriliikkeet ja sijoitusrahastoyhtiöt sekä
institutionaaliset sijoittajat Pohjoismaissa.

Samstockin liiketoiminnot on integroitu osaksi konsernin Finanssi ja Palvelut
liiketoimintadivisioonaa. Samstock Oy:n toiminimi on muutettu SysOpen Digia
Financial Software Oy:ksi. Samstock säilyy tuotenimenä SysOpen Digia
-konsernissa.


SENTERA OYJ

SysOpen Digia osti 31.5.2006 Sentera Oyj:n pääomistajilta yhteensä 77,39
prosenttia Senteran osakepääomasta ja äänimäärästä. Kauppahinta osakkeelta oli
3,20 euroa, joka koostui osake- ja käteisvastikkeesta. SysOpen Digia antoi
kesäkuussa arvopaperimarkkinalain mukaisen lunastustarjouksen lopuista Senteran
osakkeista ja teki lisäksi osakeyhtiölain mukaisen lunastusvaatimuksen SysOpen
Digian omistusosuuden ylitettyä 90 % kaikista Senteran osakkeista (pois lukien
Senteran hallussa olleet omat osakkeet). Lisäksi SysOpen Digian tarkoituksena on
hankkia kaikki Senteran liikkeeseen laskemat optio-oikeudet samassa yhteydessä.
Lunastustarjous oli 3,20 euroa osakkeelta käteisellä ja lunastusvaatimus perustuu
tähän samaan vastikemäärään. Optioiden osalta SysOpen Digia on tarjonnut kunkin
option osakemerkintähinnan ja osaketarjoushinnan välisen erotuksen
käteisvastikkeena.

Senteran hankinnalla SysOpen Digia täydentää ja vahvistaa SysOpen Digian
integraatioliiketoiminta-aluetta. Yritysoston kautta SysOpen Digia
saa tuoteosaamista ja korkean lisäarvon asiantuntijapalveluita seuraavilla
alueilla:

- Yritysjärjestelmien mobiili-integraatio
- Toiminnanohjausjärjestelmät ja niiden integraatio
- Toimitusketjun hallinta
- Monikanavaratkaisut
- Business intelligence -järjestelmät
- Asiakaskohtaiset ratkaisut
- Sovellusten ja palveluiden ulkoistus

Transaktio vahvistaa SysOpen Digian liiketoimintoja ja osaamista erityisesti
teollisuuden, kaupan ja logistiikan aloilla. Tämä luo ainutlaatuisen aseman
integroidussa kaupan arvoketjussa vahvistamalla kattavaa tuote- ja
palvelutarjontaa.

Senteran yhdistäminen SysOpen Digiaan luo hyvät mahdollisuudet liiketoiminnan
synergioiden syntymiselle. Vuosittaisten synergioiden arvioidaan ylittävän
miljoona euroa tilikaudesta 2007 lähtien.


KONSERNI- JA ORGANISAATIORAKENNE

SysOpen Digia -konserniin kuuluivat katsauskauden lopussa emoyhtiö SysOpen Digia
Oyj sekä toiminnalliset tytäryhtiöt: SysOpen Digia Integration Oy (emoyhtiön
omistusosuus 100 %), SysOpen Digia Smartphone Oy (100 %), Sentera Oyj (emoyhtiön
osuus katsauskauden lopussa noin 93 %), SysOpen Digia Financial Software Oy (ent.
Samstock Oy) (100 %) ja SysOpen Digia Object Team Oy (94,2 %). Lisäksi SysOpen
Digia Integration Oy:llä on kokonaan omistettu toiminnallinen tytäryhtiö SysOpen
Digia Service Oy.

SysOpen Digian konsernihallinto on yhteinen ja liiketoiminta oli katsauskauden
aikana keskitetty kahteen liiketoiminta-divisioonaan, jotka olivat
integraatiodivisioona ja älypuhelindivisioona.


Muutokset organisaatiorakenteessa

SysOpen Digian hallitus on päättänyt jakaa SysOpen Digian liiketoiminnan kolmeen
liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat 1) Telekommunikaatio, 2) Finanssi ja Palvelut
sekä 2) Kauppa ja Teollisuus.

Telekommunikaatio

Telekommunikaatio -liiketoimintadivisioona muodostuu yhdistämällä SysOpen Digian
telekommunikaatio- ja älypuhelinsektorin liiketoiminnot. Divisioona tarjoaa
kokonaisvaltaisia ohjelmistoratkaisuja, tuotteita ja palveluja auttamaan
asiakkaitaan - matkapuhelinvalmistajia, operaattoreita, yrityksiä ja
puolijohdevalmistajia - kehittämään omia tuotteitaan, palveluitaan ja
tarjontaansa. Älypuhelinmarkkinoiden johtavana ohjelmistointegraattorina
divisioona hallitsee älypuhelin- ja ohjelmistoympäristöjen kehityksen ja
integroinnin kokonaisvaltaisesti. Divisioona tarjoaa ratkaisuja, tuotteita ja
palveluja, jotka auttavat operaattori- ja palveluntarjoaja-asiakkaitamme
kehittämään liiketoimintaprosessejaan, fokusoimaan operaatioitaan, kasvattamaan
palvelutarjontaansa sekä kehittämään IP-pohjaista tarjontaansa.
Telekommunikaatiodivisioonalla on myös vahva fokus tarjota korkeatasoisia ja
kustannustehokkaita ulkoistuspalveluja konsernin asiakkaille. Vahvan päätelaite-
ja telekommunikaatio-osaamisen yhdistäminen mahdollistaa mobiili-integraation
hyödyntämisen ja siihen liittyvän konsernitason tarjonnan kehittämisen. Osana
Telekommunikaatio -liiketoimintadivisioonaa toimii Service Center -yksikkö, joka
tarjoaa ylläpito- ja hosting -palveluja kaikkien liiketoimintadivisioonien
asiakkaille. Divisioonaa johtaa konsernin varatoimitusjohtaja Seppo Laaksonen.

Finanssi ja Palvelut (Finance and Services)

Finanssi ja Palvelut -liiketoimintadivisioona muodostuu yhdistämällä SysOpen
Digian ja Senteran kyseisistä asiakassegmenteistä vastaavat liiketoiminnat,
mukaan lukien julkishallinto, järjestöt ja konsultointipalvelut. Finanssi ja
Palvelut -liiketoimintadivisioona tarjoaa nimetyille asiakkailleen
kokonaisvaltaisia palvelu-, tuote- ja integraatioratkaisuja, joissa hyödynnetään
molempien yhdistyvien osapuolien osaamista ja resursseja sekä uuden kokoluokan
mukaista toimituskykyä. Osana Finanssi ja Palvelut -liiketoimintadivisioonaa
toimii ICT- ja arkkitehtuurikonsultointiyksikkö, jonka tehtävänä on tarjota
palvelujaan kaikkien liiketoimintadivisioonien asiakkaille. Divisioonaa johtaa
Juha Leinonkoski.

Kauppa ja Teollisuus (Trade and Industry)

Kauppa ja Teollisuus -liiketoimintadivisioona muodostuu yhdistämällä SysOpen
Digian ja Senteran olemassa olevat kyseisistä asiakassegmenteistä vastaavat
liiketoiminnat, joiden uskotaan tuovan entistä kokonaisvaltaisempia ratkaisuja
niin koko kaupan arvoketjuun kuin teollisuuden yksilöllisiin tarpeisiinkin.
Kauppa ja Teollisuus -liiketoimintadivisioona koostuu kaupan arvoketjusta, johon
kuuluu elintarviketeollisuus, kuljetus ja logistiikka ja kauppa, sekä
teollisuuden toimialoista. Ryhmittelyllä pyritään vahvistamaan entisestään
SysOpen Digian asemaa kaupan ja teollisuuden arvoketjun kokonaisratkaisujen
toimittajana. Tavoitteena on tarjota niin uusille kuin nykyisille asiakkaille
kokonaisvaltaisia ja vahvaan toimialaosaamiseen perustuvia palveluja sekä
tietojärjestelmäratkaisuja.

Kauppa ja Teollisuus -divisioonan ratkaisusalkku koostuu tuotteista ja
toimialakohtaisista palveluista. Tuotesalkussa on toiminnanohjaustuotteiden ja
integraatioratkaisujen lisäksi langattomia ratkaisuja, joita hyödynnetään sekä
tuotannossa että jakelussa. Toimialakohtainen palvelutarjonta puolestaan
varmistaa, että kokonaisratkaisut toimivat toimialakohtaisten vaatimusten
mukaisesti. Divisioonaa johtaa Sentera Oyj:n toimitusjohtaja Juha Sihvonen.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT

SysOpen Digia ilmoitti 24.7.2006, että Sentera Oyj:n osakkeista tehdyn
lunastustarjouksen lopullisen tuloksen perusteella SysOpen Digialle tarjottiin
lunastustarjouksessa yhteensä 808 435 Senteran osaketta edustaen 6,1 prosenttia
kaikista osakkeista ja äänistä. Senteran optio-oikeuksia SysOpen Digialle
tarjottiin yhteensä 133 928 Senteran 2003 A -optio-oikeutta, 141 801 Senteran
2003 B -optio-oikeutta, 61 843 Senteran 2003 C -optio-oikeutta ja 63 570 Senteran
2003 D -optio-oikeutta.

SysOpen Digian suora omistus nousi tarjousajan päätyttyä 96,5 prosenttiin
Senteran osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä pois lukien Senteran
hallussa olevat omat osakkeet ja Senteran liikkeeseen laskemat optio-oikeudet.
Sentera Oyj omistaa lisäksi 139 000 Senteran osaketta. Tarjousajan päätyttyä
SysOpen Digia omisti lisäksi 88,1 prosenttia kaikista Senteran käyttämättömistä
2003 A -optio-oikeuksista, 91,6 prosenttia kaikista Senteran 2003 B -optio-
oikeuksista, 94,6 prosenttia kaikista Senteran 2003 C -optio-oikeuksista ja 96,3
prosenttia kaikista Senteran 2003 D -optio-oikeuksista, mukaan lukien Senteran
hallussa olevat optio-oikeudet.


YHTIÖKOKOUKSET

Varsinainen yhtiökokous 9.3.2006

Konsernin emoyhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.3.2006. Yhtiökokouksessa
vahvistettiin tilivuoden 2005 tilinpäätös, myönnettiin tilivelvollisille
vastuuvapaus, vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti vuoden 2005
voitonjako, päätettiin hallituksen palkkiot ja valittiin yhtiön hallitus uudelle
toimikaudelle.

Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti:

1) Alentaa ylikurssirahastoa siten, että ylikurssirahastossa olevat varat
kokonaisuudessaan, 39.735.545,65 euroa, siirretään vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvaan käyttörahastoon, jota hallinnoi yhtiökokous. Päätöksen
täytäntöönpanolle vaaditaan rekisteriviranomaisen lupa, joka prosessi on kesken.
2) Valtuuttaa hallituksen tietyin edellytyksin päättämään yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä. Valtuutus on
voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.
Valtuutuksesta on käytetty Sentera-kaupan yhteydessä 1.798.252 osaketta
suunnattuna antina.


HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

SysOpen Digian hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: palkitsemisvaliokunnan
ja tarkastusvaliokunnan.

Palkitsemisvaliokunnan tarkoituksena on valmistella palkitsemisjärjestelmiä ja
seurata niiden toimivuutta yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi, turvata
päätöksenteon objektiivisuutta sekä varmistaa palkitsemisjärjestelmien
läpinäkyvyys ja järjestelmällisyys. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Pekka
Sivonen (puheenjohtaja), Kari Karvinen ja Mikko Terho.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta varmistamaan yhtiön
taloudellisen raportoinnin ja laskennan menetelmien sekä tilinpäätöksen ja muun
yhtiön antaman taloudellisen tiedon tasapainoisuus, läpinäkyvyys ja selkeys.
Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat yhtiöstä riippumattomat hallituksen jäsenet Pertti
Kyttälä (puheenjohtaja), Matti Mujunen ja Mikko Terho.


OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Osakkeen nimellisarvo on 0,1 euroa. Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä
oli 20.204.566 osaketta.

SysOpen Digialla oli 30.6.2006 yhteensä 3.316 osakkeenomistajaa. Kymmenen
suurinta omistajaa olivat:

 Osakkeenomistaja               Osuus osakkeista ja äänistä  
 Pekka Sivonen                14,5 %            
 Nordea Pankki Suomi Oyj           9,8 %             
 Kari Karvinen                7,9 %             
 Matti Savolainen               6,5 %             
 Jorma Kylätien kuolinpesä          4,7 %             
 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma   3,7 %             
 OP-Suomi pienyhtiöt- sijoitusrahasto     2,2 %             
 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab    2,2 %             
 Evli Pankki Oyj               2,2 %             
 UMO Capital Oy                2,1 %             


Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 30.6.2006


 Osakkeiden lukumäärä         Osuus       Osuus osakkeista  
                   omistuksista   ja äänistä     
 1 - 100               25,9 %      0,3 %       
 101 - 1.000             52,2 %      4,0 %       
 1.001 - 10.000            19,0 %      8,8 %       
 10.001 - 100.000           2,1 %       12,2 %       
 100.001 - 1.000.000         0,7 %       36,0 %       
 1.000.001 - 3.000.000        0,1 %       38,7 %       
                                      
 Osakkeita yhteensä 20.204.566 kpl                     


Osakkeenomistuksen sektorijakauma 30.6.2006

                   Osuus       Osuus osakkeista  
                   omistuksista             
 Yritykset              6,2 %       12,7 %       
 Rahoitus ja vakuutus         0,5 %       19,8 %       
 Julkisyhteisöt            0,1 %       3,9 %       
 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,4 %       1,9 %       
 Kotitaloudet             92,1 %      61,5 %       
 Ulkomaat               0,6 %       0,2 %       KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ KATSAUSKAUDELLA

SysOpen Digia Oyj:n osake on noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla
Informaatioteknologian IT Palvelut -toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on SYS1V
ja pörssierä on 50 osaketta. Alin kaupankäyntikurssi katsauskaudella oli 3,38
euroa ja ylin 4,97 euroa. Osakkeen virallinen päätöskurssi katsauskauden
viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 3,55 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi
oli 4,39 euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli 71.716.216
euroa.

Katsauskauden 2006 aikana yhtiön tietoon annettiin viisi arvopaperimarkkinalain 2
luvun 9 pykälän mukaista ilmoitusta:

1. Osuuspankkikeskus Osk (OPK) ilmoitti 13.3.2006 SysOpen Digialle, että OPK:n,
sen tytäryritysten sekä sen tytäryritysten hallinnoimien sijoitusrahastojen
yhteenlaskettu omistus ylittää 5 %:n rajan SysOpen Digian osakkeista ja
äänivallasta.

2. Columbia Wanger Asset Management, L.P. ilmoitti yhtiölle 4.3.2006, että sen
hallinnoimien SysOpen Digia Oyj:n osakkeiden osuus on ylittänyt 5 %:n rajan
SysOpen Digian osakkeista ja äänivallasta.

3. Osuuspankkikeskus Osk (OPK) ilmoitti yhtiölle 11.5.2006, että
OPK:n, sen tytäryritysten sekä sen tytäryritysten hallinnoimien
sijoitusrahastojen yhteenlaskettu omistus on laskenut alle 5 %:n rajan SysOpen
Digian osakkeista ja äänivallasta.

4. Jorma Kylätien kuolinpesä ilmoitti yhtiölle 5.6.2006, että sen
omistusosuus SysOpen Digian osakkeista ja äänivallasta on laskenut alle 5 %:n
rajan.

5. Pekka Päiviö Sivonen ilmoitti yhtiölle 5.6.2006, että hänen
omistusosuutensa SysOpen Digian osakkeista ja äänivallasta on laskenut alle 15
%:n
rajan.OPTIO-OHJELMAT

Optio-ohjelma 2003

Optio-ohjelman 2003 mukaisia optioita on alun perin annettu 670.000 kappaletta,
jotka jakaantuvat seuraavasti: 210.000 kappaletta 2003A-optioita, 160.000
kappaletta 2003B-optioita, 150.000 kappaletta 2003C-optioita ja 150.000
kappaletta 2003D-optioita. Optiot on kaikki merkitty. Osakkeiden merkintäaika
optio-oikeudella 2003A on 2.5.2004-31.10.2005 (ja on siten päättynyt), optio-
oikeudella 2003B 1.11.2004-31.10.2006, optio-oikeudella 2003C 1.11.2005-
31.10.2007 ja optio-oikeudella 2003D 1.11.2006-31.10.2008. Osinko-oikaistu
osakkeiden merkintähinta 2003B-optioilla on tällä hetkellä 2,73 euroa osakkeelta,
2003C-optioilla 3,70 euroa osakkeelta ja 2003D-optioilla 4,27 euroa osakkeelta.
Merkintähinnoista vähennetään jaetut osingot optio-ohjelman ehtojen mukaisesti.
SysOpen Digia Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön SysOpen Digia Partners Oy:n
hallussa oli 30.6.2006 optio-ohjelman 2003 mukaisia optiota yhteensä 57.473
kappaletta. Optiot 2003B on noteerattu Helsingin Pörssin Optiot-listalla
25.5.2004 lukien ja optiot 2003C 1.11.2005 lukien.

Optio-ohjelman 2003 perusteella on 30.6.2006 mennessä merkitty 209.325 uutta
osaketta. Osakemerkintöihin käytettiin 172.515 kpl jo päättyneitä 2003A-optiota
ja lisäksi 36.810 kpl 2003B-optiota.


Optio-ohjelma 2005K

Optio-ohjelman 2005K mukaisia optioita on alun perin annettu 663.049 kappaletta,
joista 105.408 merkittiin tunnuksella 2005K1 ja 557.641 merkitään tunnuksella
2005K2. Optiot on kaikki merkitty. Optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä
enintään 663.049 kappaletta SysOpen Digia Oyj:n 0,10 euron nimellisarvoista
osaketta.

Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2005K1 oli 1,21 euroa ja on optio-
oikeudella 2005K2 2,36 euroa (osinko-oikaistu). Optio-oikeuksilla merkittävän
osakkeen merkintähintaa alennetaan 1.6.2005 jälkeen ja ennen osakemerkintää
päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen
merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo. Osakkeiden
merkintäaika optio-oikeudella 2005K1 alkoi optio-oikeuksien 2005K merkinnän
kaupparekisteriin merkitsemispäivänä 12.8.2005 ja päättyy 31.12.2007, ja optio-
oikeudella 2005K2 merkintäaika alkoi 1.1.2006 ja päättyy 31.12.2007. Optio-
oikeuksia 2005K1 voitiin käyttää ainoastaan osakemerkintään. SysOpen Digia Oyj:n
kokonaan omistaman tytäryhtiön SysOpen Digia Partners Oy:n hallussa oli 30.6.2006
optio-ohjelman 2005K2 mukaisia optiota yhteensä 5.657 kappaletta.

Optiot 2005K1 (105.408 kpl) on kaikki jo käytetty osakemerkintään. Optio-ohjelman
2005K2 perusteella on 30.6.2006 mennessä merkitty 8.631 uutta osaketta. Optiot
2005K2 on noteerattu Helsingin Pörssin Optiot-listalla 2.1.2006 lukien.Optio-ohjelma 2005

Optio-ohjelman 2005 mukaisia optioita on 900.000 kappaletta, joista 300.000
merkitään tunnuksella 2005A, 300.000 tunnuksella 2005B ja 300.000 tunnuksella
2005C. Optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä enintään 900.000 kappaletta SysOpen
Digia Oyj:n 0,10 euron nimellisarvoista osaketta.

Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2005A on 4,28 euroa (osinko-oikaistu),
optio-oikeudella 2005B 3,98 euroa ja optio-oikeudella 2005C SysOpen Digia Oyj:n
osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuun
2007 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä 20 pörssipäivänä. Optio-
oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan osakkeen
merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää
päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen
merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo. Osakkeiden
merkintäaika optio-oikeudella 2005A on 1.11.2007 - 30.11.2009, optio-oikeudella
2005B 1.11.2008 - 30.11.2010 ja optio-oikeudella 2005C 1.11.2009 - 30.11.2011.
SysOpen Digia Oyj:n osakepääoma voi optio-oikeuksilla 2005A, 2005B ja 2005C
tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 90.000 eurolla ja
osakkeiden lukumäärä enintään 900.000 uudella osakkeella. SysOpen Digia Oyj:n
kokonaan omistaman tytäryhtiön SysOpen Digia Partners Oy:n hallussa oli 30.6.2006
optio-ohjelman 2005 mukaisia optioita yhteensä 722.000 kappaletta.

SysOpen Digian kaikkia liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia on 30.6.2006 jäljellä
yhteensä 1.872.200 kappaletta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien
osakkeiden osuus on enintään 8,48 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista
äänistä mahdollisen osakepääomankorotuksen jälkeen. Kaikista voimassaolevista
optio-oikeuksista SysOpen Digia Partnersin hallussa oli 30.6.2006 vielä 785.130
kappaletta. Ulos jaettujen optio-oikeuksien laimennusvaikutus oli 30.6.2006
enimmillään 5,1 %.
Helsingissä 3. elokuuta 2006

SYSOPEN DIGIA OYJ
Hallitus


LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Jari Mielonen,
gsm 040 703 8383, sähköposti: jari.mielonen@sysopendigia.fi


Osavuosikatsaus ja sen esitys ovat nähtävissä konsernin internet-sivuilla
www.sysopendigia.fi sijoittajat-osiossa klo 11.00 jälkeen.


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


LIITTEENÄ
Konsernituloslaskelma, IFRS
Segmenttitiedot, IFRS
Konsernitase, IFRS
Laskelma oman pääoman muutoksista
Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, IFRS
Konsernin tunnusluvut, IFRS


Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUROA

         4-6/2006 4-6/2005 Muutos 1-6/2006 1-6/2005 Muutos 2005   
                  %            %        
 Liikevaihto   19 760,4 18 901,0 5 %  36 686,3 27 241,3 35 %  60 525,5 
 Liiketoiminnan 24,3   48,2   -50 % 59,7   81,6   -27 % 230,1  
 muut tuotot                                
 Materiaalit ja -1 032,9 -1 230,0 -16 % -1 588,9 -1 424,6 12 %  -3 320,6 
 palvelut                                  
 Poistot ja   -1 059,6 -870,9  22 %  -1 972,2 -1 285,8 53 %  -3 318,0 
 arvonalentumise                              
 t                                     
 Muut      -16   -17   -3 %  -30   -23   27 %  -49   
 liiketoiminnan 677,7  111,9      536,5  974,9      887,8  
 kulut                                   
                                      
 Liikevoitto   1 014,5 -263,5  -485 % 2 648,4 637,6  315 % 4 229,2 
                                      
 Rahoitustuotot -355,9  -450,4  -21 % -393,8  -451,6  -13 % -897,1  
 (netto)                                  
                                      
 Voitto ennen  658,6  -713,9  -192 % 2 254,6 186,0  1112 % 3 332,1 
 veroja                                   
                                      
 Tuloverot    -173,2  304,2  -157 % -607,6  119,8  -607 % -977,5  
 Tilikauden   485,4  -409,7  -218 % 1 647,1 305,8  439 % 2 354,6 
 voitto                                   
                                      
 Jakautuminen:                               
 Emoyhtiön    479,6  -414,2  -216 % 1 637,6 296,2  453 % 2 331,7 
 osakkaille                                 
 Vähemmistölle  5,8   4,5   30 %  9,5   9,6   -1 %  22,9   
                                      
 Tulos/osake,  0,03   -0,02  -250 % 0,09   0,02   350 % 0,14   
 EUR                                    
 Tulos/osake,  0,02   -0,02  -250 % 0,08   0,02   350 % 0,14   
 laimennettu,                                
 EUR                                    
SEGMENTTITIEDOT, 1000 EUROA


 LIIKEVAIHTO      4-6/  4-6/  Muutos 1-6/  1-6/  Muutos 1-12/  
            2006  2005  %   2006  2005  %   2005  
 Integraatio-divisioona 11 479 9 133  26 %  19 651 14 819 33 %  30 972 
 Älypuhelin-divisioona 8 281  9 768  -15 % 17 035 12 422 37 %  29 553 
 SysOpen Digia     19 760 18 901 5 %  36 686 27 241 35 %  60 525 
 -konserni                                  


 LIIKEVOITTO      4-6/  4-6/  Muutos 1-6/  1-6/  Muutos 1-12/  
            2006  2005  %   2006  2005  %   2005  
 Integraatio-divisioona 771   581   33 %  1 702  1 194  43 %  2 477  
 Älypuhelin-divisioona 243   1 033  -76 % 946   1 322  -28 % 3 546  
 Strukturointikulut   0    -1 878 -100 % 0    -1 878 -100 % -1 795 
 SysOpen Digia     1 014  -264  -484 % 2 648  638   315 % 4 229  
 -konserni                                  
KONSERNITASE, 1000 EUROA

 Varat          30.6.2006  30.6.2005  Muutos %  31.12.200 
                               5     
                                    
 Pitkäaikaiset varat                          
 Aineettomat hyödykkeet 104 304,1  65 935,1  58 %    63 569,4 
 Aineelliset hyödykkeet 3 863,7   2 880,7   34 %    3 116,8  
 Sijoitukset       250,8    595,1    -58 %    589,3   
 Pitkäaikaiset muut   210,6                     
 saamiset                                
 Laskennallinen     3 240,0   1 708,9   90 %    1 621,1  
 verosaaminen                              
                                    
 Pitkäaikaiset varat   111 869,2  71 119,8  57 %    68 896,6 
 yhteensä                                
                                    
 Lyhytaikaiset varat                          
 Vaihto-omaisuus           26,4               
 Lyhytaikaiset saamiset 22 182,0   16 524,0  34 %    14 745,8 
 Myytävissä olevat    301,8    17 516,2  -98 %    1 720,5  
 rahoitusvarat                             
 Rahavarat        16 031,8   8 038,1   99 %    10 605,4 
                                    
 Lyhytaikaiset varat   38 515,7   42 104,8  -9 %    27 071,7 
 yhteensä                                
                                    
 Varat yhteensä     150 384,9  113 224,6  33 %    95 968,4  Oma pääoma ja velat   30.6.2006  30.6.2005  Muutos %  31.12.2005 
                                     
 Osakepääoma       2 020,5   1 817,8   11 %    1 839,5  
 Ylikurssirahasto    46 158,7   39 290,4  17 %    39 718,0  
 Omat osakkeet      0,0     0,0           0,0    
 Arvonmuutosrahasto   0,0     224,6    -100 %   166,2   
 Muuntoero        -0,1     23,1    -100 %   23,1    
 Muu rahasto       5 203,8   5 203,8   0 %     5 203,8  
 Kertyneet voittovarat  4 343,9   2 419,3   80 %    2 796,6  
 Tilikauden voitto    1 637,6   296,2    453 %    2 331,7  
 Emoyhtiön omistajille  59 364,4   49 275,1  20 %    52 078,9  
 kuuluva oma pääoma                           
 Vähemmistöosuus     110,2    97,4    13 %    110,7   
                                     
 Oma pääoma yhteensä   59 474,6   49 372,5  20 %    52 189,6  
                                     
 Velat                                  
 Pitkäaikaiset,     20 782,4   41 183,3  -50 %    21 296,2  
 korolliset velat                            
 Varaukset              704,8          0,0    
 Laskennalliset     4 076,7   3 356,5   21 %    3 211,8  
 verovelat                                
 Muut pitkäaikaiset   127,7    0,0           0,0    
 velat                                  
 Pitkäaikaiset velat   24 986,8   45 244,6  -45 %    24 508,0  
 yhteensä                                
                                     
 Lyhytaikaiset,     41 246,5   2 084,0   1879 %   4 759,2  
 korolliset velat                            
 Muut lyhytaikaiset   24 676,9   16 523,5        14 511,5  
 velat                                  
 Lyhytaikaiset velat   65 923,4   18 607,5  254 %    19 270,7  
 yhteensä                                
                                     
 Velat yhteensä     90 910,2   63 852,1  42 %    43 778,7  
                                     
 Oma pääoma ja velat   150 384,9  113 224,6  33 %    95 968,4  

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1000 euroa

        Osakep Ylikur Muu  Muunto Arvonm Kertyne Vähemmi Oma   
        ääoma ssirah rahast erot  uutosr et   stöosuu pääoma 
           asto  o       ahasto voittov s    yhteens 
                         arat      ä    
 Oma pääoma  926  7 102 0   23   85   3 168  122   11 426 
 1.1.2005                                 
 Myytävissä                                
 olevat                                  
 sijoitukset:                               
 Voitot                  81           81   
 /tappiot                                 
 käypään                                 
 arvoon                                  
 arvostuksesta                              
 Muut                       649       649   
 Suoraan omaan 0   0   0   0   81   649       730   
 pääomaan                                 
 kirjatut erät                              
 Tilikauden                    2 331  24   2 355  
 voitto                                  
 Kaudella   0   0   0   0   0   2 331  24   2 355  
 kirjatut                                 
 tuotot ja                                
 kulut                                  
 yhteensä                                 
 Osakepääoman 914  32 616                   33 530 
 korotus                                 
 Osingonjako                   -1 019     -1 019 
 Muut            5 204            -35   5 169  
 Oma pääoma  1 840 39 718 5 204 23   166  5 128  111   52 189 
 31.12.2005                                

        Osakep Ylikur Muu   Muunto Arvonm Kertyne Vähemm Oma   
        ääoma ssirah rahasto erot  uutosr et   istöos pääoma 
           asto         ahasto voittov uus  yhteens 
                          arat      ä    
 Oma pääoma  1 840 39 718 5 204  23   166  5 128  111  52 189 
 1.1.2006                                 
 Myytävissä                            0    
 olevat                                  
 sijoitukset:                               
 Voitot                   -166         -166  
 /tappiot                                 
 käypään                                 
 arvoon                                  
 arvostuksesta                              
 Muut                       137   0   137   
 Suoraan    0   0   0    0   -166  137   0   -29   
 pääomaan                                 
 kirjatut erät                              
 Tilikauden                    1 638  10   1 647  
 voitto                                  
 kaudella   0   0   0    0   0   1 638  10   1 647  
 kirjatut                                 
 tuotot ja                                
 kulut                                  
 yhteensä                                 
 Osakepääoman 181  6 441                    6 622  
 korotus                                 
 Osingonjako                    -920  -10  -930  
 Muut                -23      -2       -25   
 OMA PÄÄOMA  2 021 46 159 5 204  0   0   5 982  110  59 474 
 30.6.2006                                KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUROA

 Liiketoiminnan rahavirta:      1.1.2006 -  1.1.2005 - 1.1.2005 -  
                   30.6.2006   30.6.2005  30.12.2005  
 Tilikauden voitto          1 638     306     2 355    
 Oikaisut tilikauden tulokseen    3 121     1 361    3 734    
 Käyttöpääoman muutos         -2 489    1 675    18      
 Maksetut korot            -420     2      -264     
 Saadut korot             75      2      2      
 Maksetut verot            -731     -79     -153     
 Liiketoiminnan rahavirta       1 194     3 266    5 691    
                                       
 Investointien rahavirta:                          
 Investoinnit aineellisiin ja     -709     -627    -2 288    
 aineettomiin hyödykkeisiin                         
 Aineellisten ja aineettomien     376      1      1      
 hyödykkeiden luovutustulot                         
 Investoinnit muihin sijoituksiin   0       0      -4      
 Tytäryhtiöhankinnat         -31 701    17 298   18 448    
 Luovutustulot muista sijoituksista  0       167     214     
 Saadut osingot investoinneista    0       5      5      
 Saadut korot investoinneista     0       145     381     
 Investointien rahavirta       -32 033    16 989   16 757    
                                       
 Rahoituksen rahavirta:                           
 Maksullinen osakeanti        26      269     719     
 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -2 083    0      -40 810   
 Lyhtyaikaisten lainojen nostot    37 768    0      25 000    
 Maksetut osingot ja muu voitonjako  -698     -1 019   -1 020    
 Rahoituksen rahavirta        35 013    -750    -16 112   
                                       
 Rahavarojen muutos          4 174     19 505   6 336    
                                       
 Rahavarat tilikauden alussa     12 326    5 909    5 909    
 Käyvän arvon muutokset        -166     140     81      
 Rahavarojen muutos          4 174     19 505   6 336    
 Rahavarat tilikauden lopussa     16 334    25 554   12 326    


KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, 1000 EUROA

            4-6/2006  1-3/2006  10-12/20 7-9/2005 4-6/2005 
                       05             
 Liikevaihto      19 760,4  16 925,9  17 927,2 15 357,0 18 901,0 
 Liiketoiminnan muut  24,3    35,3    32,8   115,7  48,2   
 tuotot                                 
 Materiaalit ja    -1 032,9  -556,0   -989,0  -907,1  -1 230,0 
 palvelut                                
 Poistot ja      -1 059,6  -912,6   -1 033,9 -998,3  -870,9  
 arvonalentumiset                            
 Muut liiketoiminnan  -16 677,7 -13 858,7 -14   -11   -17   
 kulut                    076,0  836,9  111,9  
                                    
 Liikevoitto      1 014,5  1 633,9  1 861,2 1 730,5 -263,5  
                                    
 Rahoitustuotot    -355,9   -37,9   -203,8  -241,7  -450,4  
 (netto)                                
                                    
 Voitto ennen veroja  658,6   1 596,0  1 657,4 1 488,8 -713,9  
                                    
 Tuloverot       -173,2   -434,4   -449,9  -647,4  304,2  
 Tilikauden voitto   485,4   1 161,6  1 207,5 841,4  -409,7  
                                    
 Jakautuminen:                             
 Emoyhtiön osakkaille 479,6   1 157,9  1 199,5 836,1  -414,2  
 Vähemmistölle     5,8    3,7    8,0   5,3   4,5   
                                    
 Tulos/osake, EUR   0,03    0,06    0,07   0,05   -0,02  
 Tulos/osake,     0,02    0,06    0,07   0,05   -0,02  
 laimennettu, EUR                            


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

                    1-6/2006  1-6/2005  2005    
 Toiminnan laajuus                             
                                      
 Liikevaihto              36 686   27 241   60 526   
 - muutos edelliseen vuoteen      35 %    109 %    131 %    
 Sijoitettu pääoma keskimäärin     55 832   36 673   43 713   
 Henkilöstön määrä vuoden lopussa    1127    821     793     
 Henkilöstö keskimäärin         864     655     731     
                                      
 Kannattavuus                                
                                      
 Liikevoitto              2 648    638     4 229    
 - suhteessa liikevaihtoon       7 %     2 %     7 %     
 Tulos ennen veroja           2 255    186     3 332    
 - suhteessa liikevaihtoon       6 %     1 %     6 %     
 Tilikauden voitto           1 638    296     2 332    
 suhteessa liikevaihtoon        4 %     1 %     4 %     
 Oman pääoman tuotto, %         6 %     2 %     5 %     
 Sijoitetun pääoman tuotto, %      6 %     2 %     6 %     
                                      
 Rahoitus ja taloudellinen asema                      
                                      
 Korollinen vieras pääoma        62 291   41 183   26 055   
 Rah.om.arvopaperit+ rahat ja pankkis. 16 334   25 554   12 326   
 Nettovelkaantumisaste (net gearing), % 77 %    32 %    26 %    
 Omavaraisuusaste, %          41 %    44 %    55 %    
 Liiketoiminnan rahavirta        1 194    3 267    5 691    
 Tulos/osake,eur, laimentamaton     0,09    0,02    0,14    
 Tulos/osake,eur, laimennettu      0,08    0,02    0,14    
 Oma pääoma/osake            2,94    2,71    2,83    
 Osakkeen alin kaupantekokurssi     3,38    3,43    3,43    
 Osakkeen ylin kaupantekokurssi     4,97    4,89    4,93    
 Osakkeen keskikurssi          4,39    4,32    4,36    
 Osakekannan markkina-arvo       71 716   79 437   85 170   


Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo katsauskauden
aikana oli 18.650.512 kpl. Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärän
painotettu keskiarvo katsauskauden aikana oli 19.306.770 kpl. Ulkona olevien
osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 20.204.566 kpl.


Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Konsernilla ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vastuita.

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa