SYSOPEN DIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2006-30.9.2006 (IFRS)

SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.10.2006 kello 9:15

SYSOPEN DIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2006-30.9.2006 (IFRS)Yhteenveto

- Katsauskauden liikevaihto 58,3 miljoonaa euroa, kasvu 37 prosenttia
- Katsauskauden liikevoitto 5,4 miljoonaan euroa, kasvu 127 prosenttia
- Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto 21,7 miljoonaa euroa, kasvu 41
prosenttia
- Kolmannen vuosineljänneksen kannattavuus 12,6 prosenttia, kasvu 57 prosenttia
- Vuoden 2006 liikevaihdon arvioidaan päätyvän 83-85 miljoonaan euroon
- Vuoden 2006 operatiivisen kannattavuuden arvioidaan olevan 9-10 prosenttia
- Kaikkien liiketoiminta-alueiden asiakkuudet kasvavat ja kehittyvät
kannattavasti
- Uuden konsernirakenteen integraatio saatettu päätökseen
- Liiketoiminnan kannattavuus ja orgaaniset kasvuvalmiudet hyvällä tasollaTammi-syyskuu 2006

- Liikevaihto 58,3 miljoonaa euroa (42,6 miljoonaa euroa 1-9/2005)
- Liikevoitto 5,4 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa euroa 1-9/2005)
- Kannattavuus (EBIT-%) 9,2 prosenttia (5,6 prosenttia 1-9/2005)
- Osakekohtainen tulos 0,17 euroa (0,07 euroa 1-9/2005)Heinä-syyskuu 2006

- Liikevaihto 21,7 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa 7-9/2005)
- Liikevoitto 2,7 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa 7-9/2005)
- Kannattavuus (EBIT-%) 12,6 prosenttia (11,3 prosenttia 7-9/2005)
- Osakekohtainen tulos 0,08 euroa (0,05 euroa 7-9/2005)


VIESTINTÄ

Osavuosikatsauksen tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle pidetään
torstaina 26.10.2006 klo 11.00 Scandic hotelli Simonkentän Paviljonki-
kabinetissa, osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Tervetuloa.


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Katsauskaudella konsernin liikevaihto kasvoi voimakkaasti kasvun ollessa 37
prosenttia vertailujaksoon verrattuna. Konsernin liikevoitto parani
katsauskaudella 127 prosenttia vastaavaan vertailujaksoon nähden. Operatiivisen
kannattavuuden uskotaan pysyvän hyvällä tasolla loppuvuoden 2006 aikana.
Nettovelkaantumisaste oli 78 prosenttia ja omavaraisuusaste 42 prosenttia.
Laimennettu osakekohtainen tulos katsauskaudella oli 0,17 euroa.

Vuoden 2006 kolmannen vuosineljänneksen aikana yhtiön liiketoiminta kehittyi
hyvin myönteisesti ja ylitti merkittävästi yhtiön edellisen vuoden vastaavan
ajankohdan vertailuluvut. Kolmannen vuosineljänneksen kokonaiskannattavuutta
rasitti heinäkuun lomakausi, mutta yhtiön kaikkien liiketoiminta-alueiden
suorituskyky oli erittäin hyvä elo- ja syyskuussa.
Telekommunikaatioliiketoiminnan liikevaihdon kasvu verrattuna edellisen vuoden
vastaavaan ajanjaksoon oli 20 prosenttia. Telekommunikaatioliiketoiminnan
kuukausikohtainen kannattavuus palautui elo- ja syyskuussa vuoden takaiselle
hyvälle tasolle määrätietoisten toimenpiteiden johdosta, joiden arvioidaan
vaikuttavan positiivisesti myös viimeisellä vuosineljänneksellä. Finanssi ja
Palvelut -liiketoiminnan kasvu oli 31 prosenttia ja kannattavuus nousi
merkittävästi. Teollisuus ja Kauppa -liiketoiminnan kasvu oli 168 prosenttia ja
vastaavasti kannattavuus oli erittäin hyvä. Kaikkien liiketoimintojen odotetaan
jatkossa kehittyvän suotuisasti.

Uusien liiketoimintojen integraatiotyö on edennyt suunnitelmien mukaisesti.
Yhtiön liiketoiminnot jaettiin integraatioprojektin yhteydessä katsauskaudella
kolmeen liiketoiminta-alueeseen. Konsernirakenne vastaa strategian mukaisia
markkinasegmenttejä tavoitteenaan lisätä orgaanista kasvua kannattavasti
kotimaassa ja lähialueilla. Integraatioprojekti on päättynyt ja yhtiö on
siirtynyt normaaliin toimintojen kehittämisvaiheeseen.

SysOpen Digialla on vahva ja kehittyvä strategisten toimenpiteiden kautta
kasvanut toimialakohtainen tuote- ja ratkaisutarjonta, markkinasegmenttien
mukainen keskitettyyn osaamiseen perustuva organisoituminen ja lisäksi yhtiön
kokoluokka on kasvanut merkittävästi. Näiden avulla kehittyneen
kokonaisvastuullisuuden ja toimitusvalmiuden uskotaan vahvistavan SysOpen Digian
kykyä kilpailla entistä suuremmista asiakashankkeista valituilla markkina-
alueilla ja kohdeasiakkuuksissa. Kannattavuuden arvioidaan pysyvän hyvällä
tasolla.

Yhtiö panostaa voimakkaasti konsernin asiakkuuksien, ratkaisutarjonnan ja
yhteisten toimintamallien kehittämiseksi. Yhtiön uudet liiketoiminta-alueet ja
niiden osaamiset täydentävät erinomaisesti toisiaan ja luovat mahdollisuuden
toteuttaa yhtenäisen yhtiön strategiaa. Yhtiö pyrkii asemoitumaan selkeästi
suurten kansainvälisten ja pohjoismaisten erikoistuneiden ICT-yritysten
verrokkiryhmään ollen tässä vertailussa moderni ja ketterä toimija.

Positiiviseen markkinatilanteeseen perustuen konsernin tavoitteena on vauhdittaa
orgaanista kasvua kaikissa konsernin liiketoiminnoissa, voittaa markkinaosuutta,
saavuttaa tavoiteltu kannattavuustaso, lisätä kansainvälisten toimintojen
käynnistämisvalmiuksia sekä jatkaa kasvustrategian toteuttamista seuraavien
vuosien aikana. Vuoden 2006 liikevaihdon kokonaiskasvun ennustetaan olevan yli 37
prosenttia liikevaihdon päätyessä 83-85 miljoonaan euroon ja operatiivisen
kannattavuuden samalta ajanjaksolta arvioidaan olevan 9-10 prosenttia

Yhtiössä on käynnissä strategiatyö, joka pohjautuu vuonna 2005 julkistettuun
yhtiön strategiaan. Strategiatyön tulokset julkistetaan marraskuun alkupuolella.SysOpen Digia Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.2006-30.9.2006 (IFRS)


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT


            7-9/20 7-9/200 Muutos 1-9/20 1-9/20 Muutos 2005  
            06   5    %   06   05   %       
 Liikevaihto      21 661 15 357 41 %  58 347 42 598 37 %  60 526 
 Liikevoitto ennen   2 720 1 731  57 %  5 369 4 246 26 %  6 024  
 strukturointikuluja                            
 - suhteessa      13 %  11 %      9 %  10 %     10 %  
 liikevaihtoon                               
 Liikevoitto      2 720 1 731  57 %  5 369 2 368 127 % 4 229  
 - suhteessa      13 %  11 %      9 %  6 %      7 %   
 liikevaihtoon                               
 Tilikauden voitto   1 595 836   91 %  3 242 1 147 183 % 2 355  
 - suhteessa      7 %  5 %      6 %  3 %      4 %   
 liikevaihtoon                               
                                      
 Oman pääoman tuotto, % 11 %  7 %      8 %  4 %      5 %   
 Sijoitetun pääoman   9 %  9 %      8 %  5 %      6 %   
 tuotto, %                                 
 Korollinen vieras   61 724 41 355 49 %  61 724 41 355 49 %  26 055 
 pääoma                                  
 Rahavarat       13 778 24 419 -44 % 13 778 24 419 -44 % 12 326 
 Nettovelkaantumisaste, 78 %  33 %      78 %  33 %     26 %  
 % (Net Gearing)                              
 Omavaraisuusaste, %  42 %  46 %      42 %  46 %     56 %  
                                      
 Tulos/osake, eur    0,08  0,05  60 %  0,17  0,07  143 % 0,14  
 ,laimentamaton                              
 Tulos/osake, eur    0,08  0,05  60 %  0,17  0,07  143 % 0,14  
 ,laimennettu                               
Raportointi

SysOpen Digia Oyj siirtyi vuoden 2005 alusta konserniraportoinnissa suomalaisesta
tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainväliseen
tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards, IFRS).

SysOpen Digia Oyj:n konsernitilinpäätökseen on yhdistetty SysOpen Digia Financial
Software Oy (entinen Samstock Oy) 1.5.2006 alkaen ja Sentera Oyj 1.6.2006 alkaen.LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN PÄÄKOHDAT

Telekommunikaatio

SysOpen Digian Telekommunikaatio -liiketoiminta-alue muodostettiin yhdistämällä
telekommunikaatio- ja älypuhelinsektorin liiketoiminnot. Se tarjoaa
kokonaisvaltaisia ohjelmistoratkaisuja, tuotteita ja palveluja auttamaan
asiakkaitaan - matkapuhelinvalmistajia, operaattoreita, yrityksiä ja
puolijohdevalmistajia - kehittämään omia tuotteitaan, palveluitaan ja
tarjontaansa.

Älypuhelinmarkkinoiden johtavana ohjelmistointegraattorina liiketoiminta-alue
hallitsee älypuhelin- ja ohjelmistoympäristöjen kehityksen ja integroinnin
kokonaisvaltaisesti. Se tarjoaa ratkaisuja, tuotteita ja palveluja, jotka
auttavat operaattori- ja palveluntarjoaja-asiakkaitamme kehittämään
liiketoimintaprosessejaan, fokusoimaan operaatioitaan ja kasvattamaan
palvelutarjontaansa.

Telekommunikaatioliiketoiminnalla on myös vahva fokus tarjota korkeatasoisia ja
kustannustehokkaita ulkoistuspalveluja konsernin asiakkaille. Vahvan päätelaite-
ja telekommunikaatio-osaamisen yhdistäminen mahdollistaa mobiili-integraation
hyödyntämisen ja siihen liittyvän konsernitason tarjonnan kehittämisen. Osana
Telekommunikaatio -liiketoimintaa palvelee Service Center -yksikkö, joka tarjoaa
ylläpito- ja hosting -palveluja kaikkien liiketoimintojen asiakkaille.

Katsauskaudella telekommunikaatioliiketoiminnan kasvu oli 20 prosenttia
vertailujaksoon nähden. Katsauskaudella telekommunikaatioliiketoiminnan
operatiivinen kannattavuus oli pitkän aikavälin tavoitetasoa heikompi johtuen
ensimmäiseen vuosipuoliskoon vaikuttaneista mittavien asiakashankkeiden
viivästymisistä ja lisääntyneestä projektivolatiliteetista. Kolmannen
neljänneksen aikana telekommunikaatio-divisioona sai määrätietoisen työn ja
markkinan aktivoitumisen johdosta varmistettua merkittäviä hankkeita ja
asiakkuuksia sekä palautettua kuukausikohtaisen kannattavuuden hyvälle tasolle.


Finanssi ja Palvelut

Finanssi ja Palvelut -liiketoiminta-alue muodostui yhdistämällä SysOpen Digian,
Samstockin ja Senteran kyseisistä asiakassegmenteistä vastaavat liiketoiminnat,
mukaan lukien julkishallinto, järjestöt ja konsultointipalvelut. Finanssi ja
Palvelut -liiketoiminta tarjoaa nimetyille asiakkailleen kokonaisvaltaisia
palvelu-, tuote- ja integraatioratkaisuja, joissa hyödynnetään molempien
yhdistyvien osapuolien osaamista ja resursseja sekä uuden kokoluokan mukaista
toimituskykyä. Osana Finanssi ja Palvelut -liiketoimintaa toimii ICT- ja
arkkitehtuurikonsultointiyksikkö, jonka tehtävänä on tarjota palvelujaan kaikkien
liiketoimintojen asiakkaille.

Katsauskaudella Finanssi ja Palvelut -liiketoiminnan kasvu oli 31 prosenttia
vertailujaksoon verrattuna. Vuoden 2006 kolmannen neljänneksen aikana Finanssi ja
Palvelut -liiketoiminnan liikevaihto kehittyi ennakoitua paremmin. Finanssi ja
Palvelut -liiketoiminta paransi selvästi operatiivista kannattavuuttaan
verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Katsauskaudella Finanssi- ja Palvelut liiketoiminta kehittyi odotettua paremmin.
Liikevaihdon ja tuloksen kehitys tukevat hyvin koko konsernin ennustetta myös
seuraavalle vuosineljännekselle. Uuden divisioonarakenteen mukanaan tuomat
synergiaedut asiakkuuksissa vahvistavat tarjooman kehittymistä.

Sijoitus- ja varainhoito -liiketoiminnan osalta tilauskanta on hyvä ja perustuu
asiakkaiden uusinvestointeihin ja olemassaolevien järjestelmäratkaisujen
laajentamiseen. Rahoitus- ja palveluliiketoiminnassa Business Intelligence
-ratkaisujen toimituskykyä parannettiin yhteistyösopimuksella Cognos Oy:n kanssa.
Lisäksi yhtiö on solminut mobiili-integraatio -liiketoimintaan kuuluvan
merkittävän asiakassopimuksen. Myös muissa Finanssi ja Palvelut -liiketoiminnan
yksiköissä kehitys oli katsauskaudella myönteistä.


Teollisuus ja Kauppa

Teollisuus ja Kauppa -liiketoiminta-alue muodostui yhdistämällä SysOpen Digian ja
Senteran olemassa olevat kyseisistä asiakassegmenteistä vastaavat liiketoiminnat,
joiden uskotaan tuovan entistä kokonaisvaltaisempia ratkaisuja niin koko kaupan
arvoketjuun kuin teollisuuden yksilöllisiin tarpeisiinkin. Teollisuus ja Kauppa
-liiketoiminta koostuu teollisuuden toimialoista sekä kaupan arvoketjusta, johon
kuuluvat elintarviketeollisuus, kuljetus ja logistiikka sekä kauppa.
Ryhmittelyllä pyritään vahvistamaan entisestään SysOpen Digian asemaa
teollisuuden ja kaupan arvoketjun kokonaisratkaisujen toimittajana. Tavoitteena
on tarjota niin uusille kuin nykyisille asiakkaille kokonaisvaltaisia ja vahvaan
toimialaosaamiseen perustuvia palveluja sekä tietojärjestelmäratkaisuja.

Teollisuus ja Kauppa -liiketoiminnan ratkaisusalkku koostuu tuotteista ja
toimialakohtaisista palveluista. Tuotesalkussa on toiminnanohjaustuotteiden ja
integraatioratkaisujen lisäksi langattomia ratkaisuja, joita hyödynnetään sekä
tuotannossa että jakelussa. Toimialakohtainen palvelutarjonta puolestaan
varmistaa, että kokonaisratkaisut toimivat toimialakohtaisten vaatimusten
mukaisesti.

Katsauskaudella Teollisuus ja Kauppa -liiketoiminnan kasvu oli 168 prosenttia
vertailujaksoon verrattuna johtuen liiketoiminnan merkittävästä
uudelleenjärjestelystä ja toisaalta asiakkuuksien hyvästä kasvusta. Teollisuus ja
Kauppa-liiketoiminnan operatiivinen kannattavuus oli hyvällä tasolla verrattuna
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

SysOpen Digian liiketoiminta teollisuuden ja kaupan arvoketjussa kehittyi
katsauskauden aikana edelleen vahvasti. Yhtiö saavutti uusia asiakkuuksia
esimerkiksi tukkukaupan alueella ja erityisesti ERP -liiketoiminta jatkoi
merkittävää kasvua. Myös nykyisten asiakkaiden kanssa tehtiin laajoja
jatkokehityshankkeita ja uusien teknologioiden hyödyntäminen näkyi kysynnässä
voimakkaasti. ECM -ratkaisujen (organisaatioiden sisällön hallinta) toimituksissa
ja kysynnässä oli katsauskauden aikana myös selvää kasvua, jonka uskotaan
jatkuvan.


MARKKINAT

Tieto- ja -viestintäteknologiaratkaisujen kysyntä vaihtelee markkina- ja
asiakassegmenteittäin. Toimialan rakenteiden muuttuminen ja trendin mukainen
konsolidoituminen sekä asiakkaiden kilpailutilanteesta aiheutuvat
kustannuspaineet ylläpitävät voimakasta hintakilpailua. ICT-palvelumarkkinan
asiakkuudet hakevat investoinneilleen yhä nopeampaa takaisinmaksuaikaa ja
pyrkivät välitöntä liiketoimintahyötyä tuoviin kokonaisratkaisuihin.
Sopimuskehitysmarkkinan arvioidaan olevan kasvavassa hinta- ja
tehokkuuspaineessa, joka aiheutuu johtavien matkapuhelinvalmistajien
kannattavuustavoitteista sekä uusien tuotteiden entistä nopeammista markkinoille
tuonnin tavoitteista.

EITO arvioi Länsi-Euroopan ICT-markkinan olevan noin 616 miljardia euroa ja
ennustaa markkinan kasvavan vuonna 2006 3,7 prosenttia 639 miljardiin euroon. IDC
arvioi, että Länsi-Euroopan ICT-markkina kasvaa vuotuisesti noin 5-6 prosenttia.
Market-Visio arvioi Suomen ICT-markkinan olevan 5,1 miljardia euroa ja kasvavan
vuonna 2006 3,2 prosenttia 5,2 miljardiin euroon. Gartner Dataquest arvioi
kesäkuussa 2006 ilmestyneen tutkimuksensa mukaan, että Länsi-Euroopan ICT-
palvelumarkkinan kasvu on 4,8 prosenttia vuosittain 2010 asti.

Vuonna 2006 matkapuhelinten myynnin kasvun arvioidaan olevan noin 15 prosenttia
kappalemääräisen volyymin kasvaessa yli 900 miljoonan. Gartnerin kesäkuussa 2006
päivitetyn ennusteen mukaan vuonna 2006 arvioidaan myytävän yli 100 miljoonaa
älypuhelinta. Yankee Group arvioi älypuhelinten kumulatiivisen volyymin ylittävän
300 miljoonan laitteen määrän vuonna 2007 ja Nokian ennusteen mukaan vuonna 2008
myytäisiin yli 200 miljoonaa älypuhelinta. IDC arvioi, että vuonna 2008 myydään
yli 130 miljoonaa älypuhelinta. Symbian jatkaa hallitsevaa rooliaan
älypuhelinmarkkinassa. Linuxin ja Microsoftin roolin arvioidaan asteittain
vahvistuvan.

Langattoman integraatiomarkkinan muotoutuminen on alkanut vuonna 2006. Gartnerin
ennusteen mukaisesti vuonna 2010 noin 80 prosenttia kaikista yritysratkaisuista
voidaan käyttää langattomien laitteiden avulla.TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

ICT-palvelu - ja telekommunikaatiomarkkinan maltillisen kasvun arvioidaan
jatkuvan. Tietotekniikan hyödyntämisessä etsitään yhä enemmän uusia asiakkaan
ydinprosesseja ja -liiketoimintaa tukevia tai sitä luovia mahdollisuuksia sekä
näiden toimittamiseen kykeneviä ratkaisutoimittajia. Osaltaan tätä trendiä
selittävät IT:n, telekommunikaation, kuluttajaelektroniikan ja sisällöntuotannon
yhdistäminen osaksi uusia ratkaisuja. Asiakkaat etsivät yhä useammin itselleen
luotettavaa strategista kumppania, jolla on kyky toimittaa vaativia
kokonaisratkaisuja sekä huolehtia asiakkaan ratkaisujen elinkaaren aikaisista
palveluista. Markkinoiden konsolidoituminen, arvoketjujen verkottuminen ja
kumppanuuksien kehittäminen asiakkuuksien vahvistamiseksi ovat keskeisiä
liiketoiminnan ajureita.

SysOpen Digialla on vahva ja kehittyvä strategisten toimenpiteiden kautta
kasvanut toimialakohtainen tuote- ja ratkaisutarjonta, markkinasegmenttien
mukainen keskitettyyn osaamiseen perustuva organisoituminen ja lisäksi yhtiön
kokoluokka on kasvanut merkittävästi. Näiden avulla kehittyneen
kokonaisvastuukyvyn ja toimitusvalmiuden uskotaan vahvistavan SysOpen Digian
kykyä kilpailla entistä suuremmista asiakashankkeista valituilla markkina-
alueilla ja kohdeasiakkuuksissa. Kannattavuuden arvioidaan pysyvän hyvällä
tasolla.

Yhtiö panostaa voimakkaasti konsernin asiakkuuksien, ratkaisutarjonnan ja
yhteisten toimintamallien kehittämiseksi. Yhtiö pyrkii asemoitumaan selkeästi
suurten kansainvälisten ja pohjoismaisten erikoistuneiden ICT-yritysten
verrokkiryhmään ollen tässä vertailussa moderni ja ketterä toimija. Yhtiön uudet
liiketoiminta-alueet ja osaamiset täydentävät erinomaisesti toisiaan ja luovat
mahdollisuuden toteuttaa yhtenäisen yhtiön strategiaa.

Positiiviseen markkinatilanteeseen perustuen konsernin tavoitteena on vauhdittaa
orgaanista kasvua kaikissa konsernin liiketoiminnoissa, voittaa markkinaosuutta,
saavuttaa tavoiteltu kannattavuustaso, lisätä kansainvälisten toimintojen
käynnistämisvalmiuksia sekä jatkaa kasvustrategian toteuttamista seuraavien
vuosien aikana. Vuoden 2006 liikevaihdon kokonaiskasvun ennustetaan olevan yli 37
prosenttia liikevaihdon päätyessä 83-85 miljoonaan euroon ja operatiivisen
kannattavuuden samalta ajanjaksolta arvioidaan olevan 9-10 prosenttia.


LIIKEVAIHTO

SysOpen Digian liikevaihto katsauskaudella oli 58,3 miljoonaa euroa kasvaen 37
prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon (1-9/2005: 42,6
miljoonaa euroa). Liikevaihtoon sisältyy yritysostoilla hankittujen SysOpen Digia
Financial Software Oy:n (entinen Samstock Oy) ja Sentera Oyj:n liikevaihtoa
yhteensä 11,4 miljoonaa euroa. SysOpen Digia Oyj:n konsernitilinpäätökseen on
yhdistetty SysOpen Digia Financial Software Oy (entinen Samstock Oy) 1.5.2006
alkaen ja Sentera Oyj 1.6.2006 alkaen.

Telekommunikaatioliiketoiminnan liikevaihto oli 31,7 miljoonaa euroa kasvaen 20
prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon (1-9/2005 26,3
miljoonaa euroa). Finanssi ja Palvelut -liiketoiminnan liikevaihto oli 16,2
miljoonaa euroa kasvaen 31 prosenttia (1-9/2005 12,4 miljoonaa euroa). Teollisuus
ja Kauppa -liiketoiminnan liikevaihto oli 10,4 miljoonaa euroa kasvaen 168
prosenttia (1-9/2005 3,9 miljoonaa euroa).

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 21,7 miljoonaa euroa kasvaen 41
prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon (7-9/2005 15,4
miljoonaa euroa). Telekommunikaatioliiketoiminnan kolmannen vuosineljänneksen
liikevaihto laski 14 prosenttia ja oli 9,2 miljoonaa euroa (7-9/2005 10,7
miljoonaa euroa). Finanssi ja Palvelut -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi
kolmannella vuosineljänneksellä 79 prosenttia ja oli 6,6 miljoonaa euroa (7-
9/2005 3,7 miljoonaa euroa). Teollisuus ja Kauppa -liiketoiminnan liikevaihto
kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 491 prosenttia ja oli 5,9 miljoonaa euroa
(7-9/2005 1,0 miljoonaa euroa).

Katsauskauden pro forma -liikevaihto oli 72,2 miljoonaa euroa laskien 1,1
prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kansainvälisen
liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 6,5 prosenttia (1-9/2005:
7,2 prosenttia).


TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

SysOpen Digian liikevoitto (EBIT) katsauskaudella oli 5,4 miljoonaa euroa, jossa
oli kasvua 127 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon (1-
9/2005: 2,4 miljoonaa euroa). Telekommunikaatioliiketoiminnan liikevoitto oli 2,5
miljoonaa euroa laskien 10 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen (1-9/2005 2,7
miljoonaa euroa). Telekommunikaatioliiketoiminnan katsauskauden tulosta rasittaa
SysOpen Oyj:n ja Digia Oy:n yhdistymisessä syntyneen kohdistetun liikearvon
poisto yhteensä 1,0 miljoonaa euroa (1-9/2005 0,8 miljoonaa euroa). Finanssi ja
Palvelut -liiketoiminnan liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa kasvaen 4 prosenttia
verrattuna edelliseen vuoteen (1-9/2005 1,8 miljoonaa euroa). Teollisuus ja
Kauppa -liiketoiminnan liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa, viime vuonna
katsauskauden liikevoitto oli negatiivinen (1-9/2005 -0,3 miljoonaa euroa).

Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 2,7 miljoona euroa (7-9/2005 1,7
miljoona euroa). Telekommunikaatioliiketoiminnan liikevoitto oli 0,7 miljoonaa
euroa laskien 53 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon (7-
9/2005 1,5 miljoonaa euroa). Finanssi ja Palvelut -liiketoiminnan liikevoitto oli
1,1 miljoonaa euroa kasvaen 126 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan
ajanjaksoon (7-9/2005 0,5 miljoonaa euroa).Teollisuus ja Kauppa -liiketoiminnan
liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa, kun taas viime vuoden kolmannen neljänneksen
liikevoitto oli negatiivinen (7-9/2005 -0,3 miljoonaa euroa).

Tulos ennen veroja oli katsauskaudella 4,4 miljoonaa euroa (1-9/2005 1,7
miljoonaa euroa) ja voitto verojen jälkeen oli 3,2 miljoonaa euroa (1-9/2005 1,1
miljoonaa euroa).

Katsauskauden proforma liikevoitto oli 6,4 miljoonaa euroa, parantuen
merkittävästi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, jolloin se oli
1,1 miljoonaa euroa.

Konsernin osakekohtainen tulos katsauskaudella oli 0,17 euroa (1-9/2005 0,07
euroa).

Konsernin nettorahoituskulut olivat katsauskaudella 1,0 miljoonaa euroa (1-9/2005
0,7 miljoonaa euroa).


RAHOITUS JA INVESTOINNIT

SysOpen Digia -konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 148,7
miljoonaa euroa (9/2005: 113,0 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste oli 42
prosenttia (9/2005 46 prosenttia). Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (net
gearing) oli 78 prosenttia (9/2005 33 prosenttia). Konsernin likvidit varat
katsauskauden lopussa olivat 13,8 miljoonaa euroa (9/2005 24,4 miljoonaa euroa).
Konsernilla oli katsauskauden lopussa 61,7 miljoonaa euroa korollista vierasta
pääomaa (9/2005 41,4 miljoonaa euroa).

SysOpen Digia Oyj hankki 26.4.2006 SysOpen Digia Financial Software Oy:n (entinen
Samstock Oy) kauppahintaan 5,1 miljoonaa euroa. SysOpen Digia Financial Software
Oy:n hankinnan yhteydessä syntyi noin kahden miljoonan euron kohdistamaton
liikearvo. Lisäksi yhtiö hankki 31.5.2006 Sentera Oyj:n kauppahintaan 42,6
miljoonaa euroa. Sentera Oyj:n hankinta rahoitettiin nostamalla 37,8 miljoonan
euron suuruinen pankkilaina ja emittoimalla uusia SysOpen Digia Oyj:n osakkeita
myyjille. Sentera Oyj:n hankinnassa syntyi yhteensä 29,5 miljoonan euron
liikearvo, josta 4,3 miljoonaa euroa on kohdistettu hankituille asiakkuuksille ja
loppuosa on kohdistamatonta liikearvoa.

SysOpen Digia -konsernin kohdistamaton liikearvo oli 30.9.2006 yhteensä 83,5
miljoonaa euroa jakaantuen divisioonittain seuraavasti: Telekommunikaatio
-liiketoiminta 47,1 miljoonaa euroa, Finanssi ja Palvelut -liiketoiminta 10,5
miljoonaa euroa sekä Teollisuus ja Kauppa -liiketoiminta 25,9 miljoonaa euroa.
Kohdistettu osuus liikearvosta oli 30.9.2006 yhteensä 15,5 miljoonaa euroa
jakautuen seuraavasti: Telekommunikaatio -liiketoiminta 9,6 miljoonaa euroa,
Finanssi ja Palvelut -liiketoiminta 1,6 miljoonaa euroa sekä Teollisuus ja Kauppa
-liiketoiminta 4,3 miljoonaa euroa.

Säännöllisistä poistoista kohdistamattomasta liikearvosta on luovuttu IFRS:n
myötä. Liikearvoa testataan tuleviin liiketoiminnan kassavirtoihin perustuvalla
Impairment-laskelmilla vuosineljänneksittäin. Mikäli tulevat kassavirrat ovat
laskelman perusteella vähäisemmät kuin testattava määrä, suoritetaan liikearvosta
alaskirjaus edellyttäen, että muutos liiketoiminnassa osoittaa pitkäaikaista,
pysyvää trendiä. Impairment-testauksen merkittävimmät oletukset liittyvät
liiketoiminnan kannattavuuteen, kasvuun ja laskelmissa käytettyyn korkotekijään.
Telekommunikaatio -liiketoiminnan liikearvon määrä edellyttää pitkällä
aikavälillä liiketoiminnan keskimääräistä kolmen prosentin vuotuista kasvua ja 10
prosentin kannattavuutta ennen poistoja kohdistetusta liikearvosta. Finanssi ja
Palvelut -liiketoiminnan liikearvon määrä edellyttää, että liikevaihto säilyy
nykytasolla ja kannattavuus ennen poistoja kohdistetusta liikearvosta on
vähintään viiden prosentin tasolla. Teollisuus ja Kauppa -liiketoiminnan
liikearvon määrä edellyttää, että liikevaihto säilyy nykytasolla ja kannattavuus
ennen poistoja kohdistetusta liikearvosta on vähintään 12,5 prosenttia.

Yhtiö arvioi, että nykyisten liiketoimintanäkymien perusteella alaskirjaukselle
ei ole tarvetta millään liiketoiminta-alueella.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 2,5 miljoonaa euroa
positiivinen (1-9/2005 2,0 miljoonaa euroa positiivinen).

Konsernin investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 1,2 miljoonaa euroa (1-
9/2005 0,9 miljoonaa euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli katsauskaudella 8 prosenttia (1-9/2005 5
prosenttia). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 8 prosenttia (1-9/2005 4 prosenttia).


RISKIEN ARVIOIMINEN

SysOpen Digian riskienhallinnan osalta keskeisimmät seurattavat riskit ovat
asiakas-, henkilö-, projekti-, tietoturva-, integraatio- ja liikearvoriskit.

Asiakasriskiä pyritään hallitsemaan aktiivisella asiakasrakenteen kehittämisellä
ja potentiaalisten riskipositioiden hallinnalla. Asiakasrakenteen arvioidaan
kehittyvän strategian toteuttamisen myötä suotuisasti. Henkilöriskiä
hallinnoidaan aktiivisella avainhenkilöiden kanssa käytävällä kehityskeskustelu-
ja tavoiteasetantaprosessilla sekä sisäisen viestinnän tehokkuuden
parantamisella. Sisäisen viestinnän tehokkuutta tuetaan lisäämällä
vuorovaikutteisuutta ja kommunikointikanavia, johon on kuulunut myös konsernin
intranet-järjestelmän uudistaminen kevään 2006 aikana. Vuoden 2005 lopulla
suoritetun henkilöstön mielipide -työtyytyväisyysmittauksen antaman palautteen
perusteella konsernin sisäisiä toimintatapoja kehitetään työolosuhteiden ja
työssä viihtymisen edelleen parantamiseksi. Työtyytyväisyysmittaus suoritetaan
myös syksyn 2006 aikana.

Liiketoimintojen keskeisten projektien auditoinnin avulla pyritään kehittämään
konsernin projektiriskien hallintaa ja varmistamaan projektien menestykselliset
asiakastoimitukset. Tämän lisäksi projektitoimitusten raportointikäytäntöjä on
tehostettu. Tietoturvariskiä hallinnoidaan tietoturva-auditoinneilla ja
jatkuvalla toimintamallien, tietoturvaa edistävien käytäntöjen ja prosessien
kehittämisellä. Liiketoimintojen integroimiseen ja niiden yhtenäiseen
kehittämiseen liittyviä riskejä hallinnoidaan konsernin johtoryhmän tasolla.
Yrityskulttuurien integrointityö on jatkuvaa ja sen tuloksekas rakentaminen
edellyttää pitkäjänteistä ja määrätietoista panostusta kaikilla tasoilla. IFRS-
kirjanpitokäytäntöön liittyen liikearvo ja sen Impairment-testaus on nostettu
aktiivisesti seurattaviin riskeihin osana huolellista ja ennakoivaa
riskijohtamiskäytäntöä.HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO


Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1 098, jossa kasvua oli 305 henkilöä
eli 38,5 prosenttia verrattuna edellisen vuoden loppuun (2005: 793 henkilöä).
Keskimäärin henkilöstöä katsauskaudella oli 945, jossa kasvua oli 214 henkilöä
eli 29,3 prosenttia (2005: 731).

Henkilöstön kumulatiivinen lähtövaihtuvuus katsauskaudella oli 6,3 prosenttia (1-
9/2005: 6,4 prosenttia).

Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain katsauskauden lopussa:

 Telekommunikaatio               48 %  
 Finanssi ja Palvelut              24 %  
 Teollisuus ja kauppa              23 %  
 Hallinto ja johto               5 %   

Ulkomailla työskenteli katsauskauden lopussa yksi prosentti SysOpen Digian
henkilökunnasta.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 9. maaliskuuta 2006 valittiin hallitukseen Pekka
Sivonen (puheenjohtaja), Kari Karvinen (varapuheenjohtaja), Pekka Eloholma, Matti
Mujunen, Mikko Terho ja Pertti Kyttälä. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Jari
Mielonen ja toimitusjohtajan sijaisena Seppo Laaksonen. Pekka Eloholma erosi
25.4.2006 SysOpen Digia Oyj:n hallituksen jäsenyydestä tultuaan nimitetyksi
AffectoGenimap Oyj:n toimitusjohtajaksi 1.9.2006 lukien.

Konsernin tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Ari Ahti.


YRITYS- JA LIIKETOIMINTAKAUPAT

SAMSTOCK OY

SysOpen Digia osti 26.4.2006 Samstock Oy:n koko osakekannan. Kaupalla SysOpen
Digia vahvistaa strategiansa mukaista finanssisektorin liiketoimintaa Suomen ja
Pohjoismaiden alueella. Kaupan myötä SysOpen Digian tuote- ja ratkaisutarjonta
kasvoivat merkittävästi kyseisellä markkinasegmentillä.

Samstock on sijoitusalan johtava ohjelmistotuotetalo, joka tekee monistettavia
ohjelmistosovelluksia sijoitusmarkkinoiden tarpeisiin. Yhtiön päätuotteita ovat
Samstock -arvopaperisalkkujen hallintajärjestelmät, sijoitusrahastojen
hallintajärjestelmät ja arvopaperikaupan back office -järjestelmät. Yhtiön
asiakkaita ovat pankit, pankkiiriliikkeet ja sijoitusrahastoyhtiöt sekä
institutionaaliset sijoittajat Pohjoismaissa.

Samstockin liiketoiminnot on integroitu osaksi konsernin Finanssi ja Palvelut
liiketoiminta-aluetta. Samstock Oy:n toiminimi on muutettu SysOpen Digia
Financial Software Oy:ksi. Samstock säilyy tuotenimenä SysOpen Digia
-konsernissa.


SENTERA OYJ

SysOpen Digia osti 31.5.2006 Sentera Oyj:n pääomistajilta yhteensä 77,39
prosenttia Senteran osakepääomasta ja äänimäärästä. Kauppahinta osakkeelta oli
3,20 euroa, joka koostui osake- ja käteisvastikkeesta. SysOpen Digia antoi
kesäkuussa arvopaperimarkkinalain mukaisen lunastustarjouksen lopuista Senteran
osakkeista ja teki lisäksi osakeyhtiölain mukaisen lunastusvaatimuksen SysOpen
Digian omistusosuuden ylitettyä 90 % kaikista Senteran osakkeista (pois lukien
Senteran hallussa olleet omat osakkeet).

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan määräämä välimiesoikeus vahvisti
26.9.2006, että SysOpen Digian oikeus lunastaa muiden osakkeenomistajien kuin
SysOpen Digian omistamat Sentera Oyj:n ("Sentera") osakkeet on riidaton ja että
SysOpen Digialla on oikeus saada lunastuksen kohteena olevat Senteran osakkeet
omistukseensa asettamalla lunastushinnan maksamisesta välimiesoikeuden hyväksymä
vakuus. SysOpen Digia asetti samana päivänä osakeyhtiölain (29.9.1978/734) 14
luvun 21 §:ssä tarkoitetun, välimiesoikeuden hyväksymän vakuuden. Osakeyhtiölain
(29.9.1978/734) 14 luvun 21 §:n mukaisesti SysOpen Digia sai siten 26.9.2006
omistusoikeuden kaikkiin lunastuksen kohteena oleviin Senteran osakkeisiin.
SysOpen Digia omistaa, pois lukien Senteran omistamat omat osakkeet, kaikki
Senteran osakkeet. Senteran osakkeen noteeraus Helsingin Pörssin NM-listalla
päättyi samana päivänä. Osakkeiden merkintäaika Senteran kaikilla optio-
oikeuksilla päättyi 19.9.2006 ja julkinen kaupankäynti optio-oikeuksilla päättyi
12.9.2006.

Senteran hankinnalla SysOpen Digia täydentää ja vahvistaa SysOpen Digian
integraatioliiketoiminta-aluetta. Yritysoston kautta SysOpen Digia
saa tuoteosaamista ja korkean lisäarvon asiantuntijapalveluita seuraavilla
alueilla:

- Yritysjärjestelmien mobiili-integraatio
- Toiminnanohjausjärjestelmät ja niiden integraatio
- Toimitusketjun hallinta
- Monikanavaratkaisut
- Business intelligence -järjestelmät
- Asiakaskohtaiset ratkaisut
- Sovellusten ja palveluiden ulkoistus

Transaktio vahvistaa SysOpen Digian liiketoimintoja ja osaamista erityisesti
teollisuuden, kaupan ja logistiikan aloilla. Tämä luo ainutlaatuisen aseman
integroidussa kaupan arvoketjussa vahvistamalla kattavaa tuote- ja
palvelutarjontaa.

Senteran liiketoiminnot on integroitu osaksi SysOpen Digia -konsernin Teollisuus
ja Kauppa sekä Finanssi ja Palvelut -liiketoiminta-alueita. Senteran yhdistäminen
SysOpen Digiaan luo hyvät mahdollisuudet liiketoiminnan synergioiden
syntymiselle. Vuosittaisten synergioiden arvioidaan ylittävän miljoona euroa
tilikaudesta 2007 lähtien.


KONSERNI- JA ORGANISAATIORAKENNE

SysOpen Digia -konserniin kuuluivat katsauskauden lopussa emoyhtiö SysOpen Digia
Oyj sekä toiminnalliset tytäryhtiöt: SysOpen Digia Integration Oy (emoyhtiön
omistusosuus 100 %), SysOpen Digia Smartphone Oy (100 %), Sentera Oyj (100%),
SysOpen Digia Financial Software Oy (ent. Samstock Oy) (100 %) ja SysOpen Digia
Object Team Oy (94,2 %). Lisäksi SysOpen Digia Integration Oy:llä on kokonaan
omistettu toiminnallinen tytäryhtiö SysOpen Digia Service Oy. Yhtiöllä on lisäksi
toimimattomia tytäryhtiöitä, joiden vapaaehtoisen purkamismenettelyn yhtiö on
aloittanut konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi. Samassa yhteydessä Sentera
Oyj:n toiminimi on muutettu SysOpen Digia -brändin mukaiseksi.

SysOpen Digian konsernihallinto on yhteinen ja liiketoiminta muutettiin kolmannen
vuosineljänneksen aikana kolmeen liiketoiminta-alueeseen jotka ovat
Telekommunikaatio-liiketoiminta, Finanssi ja Palvelut -liiketoiminta sekä
Teollisuus ja Kauppa -liiketoiminta. Konsernihallinnossa käytiin lokakuun aikana
yhteistoimintaneuvottelut, jotka pohjautuivat yritysjärjestelyjen myötä
syntyneisiin päällekkäisiin toimintoihin. Neuvottelujen tuloksena hallinnosta
vähennettiin neljä henkilöä.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT

Yhtiö ilmoitti 6.10.2006 pörssitiedotteellaan, että Rahoitustarkastus myönsi
Sentera Oyj:lle ("Sentera") arvopaperimarkkinalain 2 luvun 11 §:n perusteella
poikkeusluvan velvollisuudesta julkistaa osavuosikatsaus ajanjaksolta 1.1. -
30.9.2006. Rahoitustarkastus otti päätöstä tehdessään huomioon, että
osakeyhtiölain mukaisen lunastusvaatimuksen oikeuskäytännössä lunastusprosessissa
määriteltävä lunastushinnan suuruus on yleensä määräytynyt lunastusvaatimuksen
esittämisajankohdan mukaan. SysOpen Digia on esittänyt lunastusvaatimuksensa
19.6.2006 ja Sentera on julkistanut osavuosikatsauksen ajanjaksolta 1.1. -
30.6.2006. Koska lunastusvaatimus on esitetty edellä mainitun ajanjakson sisällä,
ei sijoittajan aseman katsottu vaarantuvan.


YHTIÖKOKOUKSET

Varsinainen yhtiökokous 9.3.2006

Konsernin emoyhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.3.2006. Yhtiökokouksessa
vahvistettiin tilivuoden 2005 tilinpäätös, myönnettiin tilivelvollisille
vastuuvapaus, vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti vuoden 2005
voitonjako, päätettiin hallituksen palkkiot ja valittiin yhtiön hallitus uudelle
toimikaudelle.

Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti:

1) Alentaa ylikurssirahastoa siten, että ylikurssirahastossa olevat varat
kokonaisuudessaan, 39.735.545,65 euroa, siirretään vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvaan käyttörahastoon, jota hallinnoi yhtiökokous. Rekisteriviranomainen on
antanut luvan kyseisen päätöksen täytäntöönpanolle.
2) Valtuuttaa hallituksen tietyin edellytyksin päättämään yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä. Valtuutus on
voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.
Valtuutuksesta on käytetty Sentera-kaupan yhteydessä 1.798.252 osaketta
suunnattuna antina.


HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

SysOpen Digian hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: palkitsemisvaliokunnan
ja tarkastusvaliokunnan.

Palkitsemisvaliokunnan tarkoituksena on valmistella palkitsemisjärjestelmiä ja
seurata niiden toimivuutta yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi, turvata
päätöksenteon objektiivisuutta sekä varmistaa palkitsemisjärjestelmien
läpinäkyvyys ja järjestelmällisyys. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Pekka
Sivonen (puheenjohtaja), Kari Karvinen ja Mikko Terho.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta varmistamaan yhtiön
taloudellisen raportoinnin ja laskennan menetelmien sekä tilinpäätöksen ja muun
yhtiön antaman taloudellisen tiedon tasapainoisuus, läpinäkyvyys ja selkeys.
Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat yhtiöstä riippumattomat hallituksen jäsenet Pertti
Kyttälä (puheenjohtaja), Matti Mujunen ja Mikko Terho.


OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Osakkeen nimellisarvo on 0,1 euroa. Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä
oli 20.204.566 osaketta.

SysOpen Digialla oli 30.9.2006 yhteensä 3.472 osakkeenomistajaa. Kymmenen
suurinta omistajaa olivat:

 Osakkeenomistaja               Osuus osakkeista ja äänistä  
 Pekka Sivonen                14,5 %            
 Kari Karvinen                7,9 %             
 Evli Pankki Oyj               7,8 %             
 Matti Savolainen               6,5 %             
 Jorma Kylätien kuolinpesä          4,7 %             
 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma   3,7 %             
 Nordea Pankki Suomi Oyj           2,7 %             
 OP-Suomi pienyhtiöt- sijoitusrahasto     2,2 %             
 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab    2,2 %             
 UMO Capital Oy                2,1 %             


Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 30.9.2006


 Osakkeiden lukumäärä         Osuus       Osuus osakkeista  
                   omistuksista   ja äänistä     
 1 - 100               24,4 %      0,3 %       
 101 - 1.000             52,9 %      4,4 %       
 1.001 - 10.000            19,6 %      9,9 %       
 10.001 - 100.000           2,3 %       12,9 %       
 100.001 - 1.000.000         0,7 %       35,9 %       
 1.000.001 - 3.000.000        0,1 %       36,6 %       
                                      
 Osakkeita yhteensä 20.204.566 kpl                     


Osakkeenomistuksen sektorijakauma 30.9.2006

                   Osuus       Osuus osakkeista  
                   omistuksista             
 Yritykset              6,3 %       13,0 %       
 Rahoitus ja vakuutus         0,5 %       18,0 %       
 Julkisyhteisöt            0,1 %       3,9 %       
 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,4 %       1,9 %       
 Kotitaloudet             92,2 %      63,1 %       
 Ulkomaat               0,5 %       0,1 %       KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ KATSAUSKAUDELLA

SysOpen Digia Oyj:n osake on katsauskaudella noteerattu pohjoismaisessa pörssissä
Informaatioteknologian IT Palvelut -toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on
SYS1V. Alin kaupankäyntikurssi katsauskaudella oli 3,00 euroa ja ylin 4,97 euroa.
Osakkeen virallinen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli
3,27 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 4,08 euroa. Yhtiön markkina-arvo
katsauskauden päättyessä oli 65.664.840 euroa.

Katsauskauden aikana yhtiön tietoon annettiin seuraavat arvopaperimarkkinalain 2
luvun 9 pykälän mukaiset ilmoitukset:

1. Osuuspankkikeskus Osk (OPK) ilmoitti 13.3.2006 SysOpen Digialle, että OPK:n,
sen tytäryritysten sekä sen tytäryritysten hallinnoimien sijoitusrahastojen
yhteenlaskettu omistus ylittää 5 %:n rajan SysOpen Digian osakkeista ja
äänivallasta.

2. Columbia Wanger Asset Management, L.P. ilmoitti yhtiölle 4.3.2006, että sen
hallinnoimien SysOpen Digia Oyj:n osakkeiden osuus on ylittänyt 5 %:n rajan
SysOpen Digian osakkeista ja äänivallasta.

3. Osuuspankkikeskus Osk (OPK) ilmoitti yhtiölle 11.5.2006, että
OPK:n, sen tytäryritysten sekä sen tytäryritysten hallinnoimien
sijoitusrahastojen yhteenlaskettu omistus on laskenut alle 5 %:n rajan SysOpen
Digian osakkeista ja äänivallasta.

4. Jorma Kylätien kuolinpesä ilmoitti yhtiölle 5.6.2006, että sen
omistusosuus SysOpen Digian osakkeista ja äänivallasta on laskenut alle 5 %:n
rajan.

5. Pekka Päiviö Sivonen ilmoitti yhtiölle 5.6.2006, että hänen
omistusosuutensa SysOpen Digian osakkeista ja äänivallasta on laskenut alle 15
%:n rajan.

6. Pekka Päiviö Sivonen ilmoitti yhtiölle 21.9.2006, että hän on tehnyt
termiinisopimuksen, joka erääntyessään johtaa siihen, että hänen osuutensa
SysOpen Digia Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä ylittää 20 % rajan.

7. Evli Pankki Oyj ilmoitti yhtiölle 21.9.2006, että Evli Pankki Oyj:n osuus
SysOpen Digia Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on 21.9.2006 tehdyillä
kaupoilla ylittänyt 5 %:n rajan. Samalla Evli Pankki ilmoitti, että Evli Pankki
Oyj on 21.9.2006 on tehnyt termiinisopimuksen, jonka erääntyessä Evli Pankin
omistusosuus SysOpen Digian osakkeista tulee laskemaan alle 5 prosentin rajan.

8. Columbia Wanger Asset Management, L.P. ilmoitti 28.9.2006 SysOpen Digialle,
että sen omistusosuus SysOpen Digian osakkeista ja äänivallasta on laskenut alle
5 %:n rajan.


OPTIO-OHJELMAT

Optio-ohjelma 2003

Optio-ohjelman 2003 mukaisia optioita on alun perin annettu 670.000 kappaletta,
jotka jakaantuvat seuraavasti: 210.000 kappaletta 2003A-optioita, 160.000
kappaletta 2003B-optioita, 150.000 kappaletta 2003C-optioita ja 150.000
kappaletta 2003D-optioita. Optiot on kaikki merkitty. Osakkeiden merkintäaika
optio-oikeudella 2003A on 2.5.2004-31.10.2005 (ja on siten päättynyt), optio-
oikeudella 2003B 1.11.2004-31.10.2006, optio-oikeudella 2003C 1.11.2005-
31.10.2007 ja optio-oikeudella 2003D 1.11.2006-31.10.2008. Osinko-oikaistu
osakkeiden merkintähinta 2003B-optioilla on tällä hetkellä 2,73 euroa osakkeelta,
2003C-optioilla 3,70 euroa osakkeelta ja 2003D-optioilla 4,27 euroa osakkeelta.
Merkintähinnoista vähennetään jaetut osingot optio-ohjelman ehtojen mukaisesti.
SysOpen Digia Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön SysOpen Digia Partners Oy:n
hallussa oli 30.9.2006 optio-ohjelman 2003 mukaisia optiota yhteensä 63.242
kappaletta. Optiot 2003B on noteerattu Helsingin Pörssin Optiot-listalla
25.5.2004 lukien ja optiot 2003C 1.11.2005 lukien. Optiot 2003D on tarkoitus
listata 1.11.2006 lukien.

Optio-ohjelman 2003 perusteella on 30.9.2006 mennessä merkitty 213.528 uutta
osaketta. Osakemerkintöihin käytettiin 172.515 kpl jo päättyneitä 2003A-optiota
ja lisäksi 41.013 kpl 2003B-optiota.


Optio-ohjelma 2005K

Optio-ohjelman 2005K mukaisia optioita on alun perin annettu 663.049 kappaletta,
joista 105.408 merkittiin tunnuksella 2005K1 ja 557.641 merkitään tunnuksella
2005K2. Optiot on kaikki merkitty. Optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä
enintään 663.049 kappaletta SysOpen Digia Oyj:n 0,10 euron nimellisarvoista
osaketta.

Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2005K1 oli 1,21 euroa ja on optio-
oikeudella 2005K2 2,36 euroa (osinko-oikaistu). Optio-oikeuksilla merkittävän
osakkeen merkintähintaa alennetaan 1.6.2005 jälkeen ja ennen osakemerkintää
päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen
merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo. Osakkeiden
merkintäaika optio-oikeudella 2005K1 alkoi optio-oikeuksien 2005K merkinnän
kaupparekisteriin merkitsemispäivänä 12.8.2005 ja päättyy 31.12.2007, ja optio-
oikeudella 2005K2 merkintäaika alkoi 1.1.2006 ja päättyy 31.12.2007. Optio-
oikeuksia 2005K1 voitiin käyttää ainoastaan osakemerkintään. SysOpen Digia Oyj:n
kokonaan omistaman tytäryhtiön SysOpen Digia Partners Oy:n hallussa oli 30.9.2006
optio-ohjelman 2005K2 mukaisia optiota yhteensä 5.657 kappaletta.

Optiot 2005K1 (105.408 kpl) on kaikki jo käytetty osakemerkintään. Optio-ohjelman
2005K2 perusteella on 30.9.2006 mennessä merkitty 8.631 uutta osaketta. Optiot
2005K2 on noteerattu Helsingin Pörssin Optiot-listalla 2.1.2006 lukien.


Optio-ohjelma 2005

Optio-ohjelman 2005 mukaisia optioita on 900.000 kappaletta, joista 300.000
merkitään tunnuksella 2005A, 300.000 tunnuksella 2005B ja 300.000 tunnuksella
2005C. Optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä enintään 900.000 kappaletta SysOpen
Digia Oyj:n 0,10 euron nimellisarvoista osaketta.

Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2005A on 4,28 euroa (osinko-oikaistu),
optio-oikeudella 2005B 3,98 euroa ja optio-oikeudella 2005C SysOpen Digia Oyj:n
osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuun
2007 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä 20 pörssipäivänä. Optio-
oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan osakkeen
merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää
päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen
merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo. Osakkeiden
merkintäaika optio-oikeudella 2005A on 1.11.2007 - 30.11.2009, optio-oikeudella
2005B 1.11.2008 - 30.11.2010 ja optio-oikeudella 2005C 1.11.2009 - 30.11.2011.
SysOpen Digia Oyj:n osakepääoma voi optio-oikeuksilla 2005A, 2005B ja 2005C
tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 90.000 eurolla ja
osakkeiden lukumäärä enintään 900.000 uudella osakkeella. SysOpen Digia Oyj:n
kokonaan omistaman tytäryhtiön SysOpen Digia Partners Oy:n hallussa oli 30.9.2006
optio-ohjelman 2005 mukaisia optioita yhteensä 722.000 kappaletta.

SysOpen Digian kaikkia liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia on 30.9.2006 jäljellä
yhteensä 1.867.997 kappaletta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien
osakkeiden osuus on enintään 8,46 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista
äänistä mahdollisen osakepääomankorotuksen jälkeen. Kaikista voimassaolevista
optio-oikeuksista SysOpen Digia Partnersin hallussa oli 30.9.2006 vielä 790.899
kappaletta. Ulos jaettujen optio-oikeuksien laimennusvaikutus oli 30.9.2006
enimmillään 5,06 %.
Helsingissä 26. lokakuuta 2006

SYSOPEN DIGIA OYJ
Hallitus


LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Jari Mielonen,
gsm 040 703 8383, sähköposti: jari.mielonen@sysopendigia.fi


Osavuosikatsaus ja sen esitys ovat nähtävissä konsernin internet-sivuilla
www.sysopendigia.fi sijoittajat-osiossa klo 11.00 jälkeen.


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


LIITTEENÄ
Konsernin tuloslaskelma, IFRS
Segmenttitiedot, IFRS
Konsernitase, IFRS
Laskelma oman pääoman muutoksista
Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, IFRS
Konsernin keskeiset tunnusluvut, IFRS


Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUROA

         7-9/2006 7-9/2005 Muutos 1-9/2006 1-9/2005 Muutos 2005   
                  %            %        
 Liikevaihto   21 661,0 15 357,0 41 %  58 347,3 42 598,3 37 %  60 525,5 
 Liiketoiminnan 140,5  115,7  21 %  200,2  197,2  2 %  230,1  
 muut tuotot                                
 Materiaalit ja -1 170,9 -907,1  29 %  -2 759,8 -2 331,6 18 %  -3 320,6 
 palvelut                                  
 Poistot ja   -1 280,9 -998,3  28 %  -3 253,1 -2 284,1 42 %  -3 318,0 
 arvonalentumise                              
 t                                     
 Muut      -16   -11   40 %  -47   -35   32 %  -49   
 liiketoiminnan 629,4  836,9      165,9  811,8      887,8  
 kulut                                   
                                      
 Liikevoitto   2 720,3 1 730,5 57 %  5 368,7 2 368,1 127 % 4 229,2 
                                      
 Rahoituskulut  -618,9  -241,7  156 % -1 012,7 -693,3  46 %  -897,1  
 (netto)                                  
                                      
 Voitto ennen  2 101,3 1 488,8 41 %  4 356,0 1 674,8 160 % 3 332,1 
 veroja                                   
                                      
 Tuloverot    -506,6  -647,4  -22 % -1 114,1 -527,6  111 % -977,5  
 Tilikauden   1 594,8 841,4  90 %  3 241,8 1 147,2 183 % 2 354,6 
 voitto                                   
                                      
 Jakautuminen:                               
 Emoyhtiön    1 586,7 836,1  90 %  3 224,3 1 132,3 185 % 2 331,7 
 osakkaille                                 
 Vähemmistölle  8,0   5,3   51 %  17,5   14,9   18 %  22,9   
                                      
 Tulos/osake,  0,08   0,05   60 %  0,17   0,07   143 % 0,14   
 EUR                                    
 Tulos/osake,  0,08   0,05   60 %  0,17   0,07   143 % 0,14   
 laimennettu,                                
 EUR                                    
SEGMENTTITIEDOT, 1000 EUROA


 LIIKEVAIHTO      7-9/200 7-9/200 Muutos 1-9/200 1-9/200 Muutos 1-12/20 
            6    5    %   6    5    %   05   
 Telekommunikaatio   9 190  10 691 -14 % 31 686 26 320 20 %  38 735 
 Finanssi ja Palvelut  6 564  3 667  79 %  16 248 12 392 31 %  16 604 
 Teollisuus ja kauppa  5 908  1 000  491 % 10 414 3 887  168 % 5 185  
 SysOpen Digia     21 661 15 357 41 %  58 347 42 598 37 %  60 526 
 -konserni                                  


 LIIKEVOITTO      7-9/200 7-9/200 Muutos 1-9/200 1-9/200 Muutos 1-12/20 
            6    5    %   6    5    %   05   
 Telekommunikaatio   716   1 525  -53 % 2 455  2 719  -10 % 4 326  
 Finanssi ja Palvelut  1 086  481   126 % 1 842  1 777  4 %  2 090  
 Teollisuus ja kauppa  918   -274      1 071  -250      -392  
 Strukturointikulut                  -1 878 -100 % -1 795 
 SysOpen Digia     2 720  1 731  57 %  5 369  2 368  127 % 4 229  
 -konserni                                  
KONSERNITASE, 1000 EUROA

 Varat          30.9.2006  30.9.2005  Muutos %  31.12.200 
                               5     
                                    
 Pitkäaikaiset varat                          
 Aineettomat hyödykkeet 103 607,0  64 558,7  60 %    63 569,4 
 Aineelliset hyödykkeet 3 686,9   3 201,7   15 %    3 116,8  
 Sijoitukset       250,8    595,1    -58 %    589,3   
 Pitkäaikaiset muut   208,6                     
 saamiset                                
 Laskennallinen     3 764,4   1 929,7   95 %    1 621,1  
 verosaaminen                              
                                    
 Pitkäaikaiset varat   111 517,7  70 285,2  59 %    68 896,6 
 yhteensä                                
                                    
 Lyhytaikaiset varat                          
 Vaihto-omaisuus           13,2               
 Lyhytaikaiset saamiset 23 430,1   18 303,6  28 %    14 745,8 
 Myytävissä olevat    6 333,9   17 722,8  -64 %    1 720,5  
 rahoitusvarat                             
 Rahavarat        7 444,6   6 696,1   11 %    10 605,4 
                                    
 Lyhytaikaiset varat   37 208,5   42 735,7  -13 %    27 071,7 
 yhteensä                                
                                    
 Varat yhteensä     148 726,2  113 020,9  32 %    95 968,4  Oma pääoma ja velat   30.9.2006  30.9.2005  Muutos %  31.12.2005 
                                     
 Osakepääoma       2 020,5   1 829,7   10 %    1 839,5  
 Ylikurssirahasto    6 447,0   39 445,1  -84 %    39 718,0  
 Arvonmuutosrahasto   0,0     317,7    -100 %   166,2   
 Muuntoero        0,0     23,1    -100 %   23,1    
 Muu rahasto       44 939,3   5 203,8   764 %    5 203,8  
 Kertyneet voittovarat  4 410,9   2 616,7   69 %    2 796,6  
 Tilikauden voitto    3 224,3   1 132,3   185 %    2 331,7  
 Emoyhtiön omistajille  61 042,1   50 568,3  21 %    52 078,9  
 kuuluva oma pääoma                           
 Vähemmistöosuus     118,3    102,7    15 %    110,7   
                                     
 Oma pääoma yhteensä   61 160,3   50 670,9  21 %    52 189,6  
                                     
 Velat                                  
 Pitkäaikaiset,     19 899,7   41 354,6  -52 %    21 296,2  
 korolliset velat                            
 Varaukset        0,0     880,8          0,0    
 Laskennalliset     4 064,1   3 082,4   32 %    3 211,8  
 verovelat                                
 Muut pitkäaikaiset   0,0     0,0           0,0    
 velat                                  
 Pitkäaikaiset velat   23 963,8   45 317,9  -47 %    24 508,0  
 yhteensä                                
                                     
 Lyhytaikaiset,     41 824,6   1 042,0   3854 %   4 759,2  
 korolliset velat                            
 Muut lyhytaikaiset   21 777,4   15 990,1        14 511,5  
 velat                                  
 Lyhytaikaiset velat   63 602,1   17 032,1  273 %    19 270,7  
 yhteensä                                
                                     
 Velat yhteensä     87 565,9   62 350,0  40 %    43 778,7  
                                     
 Oma pääoma ja velat   148 726,2  113 020,9  32 %    95 968,4  LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUROA

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1000 euroa

        a   b   c   d   e   f    g    h    
 Oma pääoma  926  7 102 0   23   85   3 168  122   11 426 
 1.1.2005                                 
 Myytävissä                                
 olevat                                  
 sijoitukset:                               
 Voitot                  81           81   
 /tappiot                                 
 käypään                                 
 arvoon                                  
 arvostuksesta                              
 Muut                       649       649   
 Suoraan omaan 0   0   0   0   81   649       730   
 pääomaan                                 
 kirjatut erät                              
 Tilikauden                    2 331  24   2 355  
 voitto                                  
 Kaudella   0   0   0   0   0   2 331  24   2 355  
 kirjatut                                 
 tuotot ja                                
 kulut                                  
 yhteensä                                 
 Osakepääoman 914  32 616                   33 530 
 korotus                                 
 Osingonjako                   -1 019     -1 019 
 Muut            5 204            -35   5 169  
 Oma pääoma  1 840 39 718 5 204 23   166  5 128  111   52 189 
 31.12.2005                                

        a   b   c    d   e   f    g   h    
 Oma pääoma  1 840 39 718 5 204  23   166  5 128  111  52 189 
 1.1.2006                                 
 Myytävissä                            0    
 olevat                                  
 sijoitukset:                               
 Voitot                   -166         -166  
 /tappiot                                 
 käypään                                 
 arvoon                                  
 arvostuksesta                              
 Muut                       204   0   204   
 Suoraan    0   0   0    0   -166  204    0  38   
 pääomaan                                 
 kirjatut erät                              
 Tilikauden                    3 224  18   3 242  
 voitto                                  
 kaudella   0   0   0    0   0   3 224  18   3 242  
 kirjatut                                 
 tuotot ja                                
 kulut                                  
 yhteensä                                 
 Osakepääoman 181  6 441                    6 622  
 korotus                                 
 Osingonjako                    -920  -10  -930  
 Muut         -39  39 736 -23      -1       0    
           712                         
 OMA PÄÄOMA  2 021 6 447 44 939 0   0   7 635  118  61 160 
 30.9.2006                                

a = osakepääoma
b = ylikurssirahasto
c = muu rahasto
d = muunto erot
e = arvonmuutosrahasto
f = kertyneet voittovarat
g = vähemmistöosuus
h = oma pääoma yhteensä


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUROA

 Liiketoiminnan rahavirta:      1.1.2006 -  1.1.2005 - 1.1.2005 -  
                   30.9.2006   30.9.2005  30.12.2005  
 Tilikauden voitto          3 224     1 132    2 355    
 Oikaisut tilikauden tulokseen    5 604     2 561    3 734    
 Käyttöpääoman muutos         -4 522    -1 381   18      
 Maksetut korot            -1 128    -148    -264     
 Saadut korot             135      2      2      
 Maksetut verot            -819     -131    -153     
 Liiketoiminnan rahavirta       2 494     2 035    5 691    
                                       
 Investointien rahavirta:                          
 Investoinnit aineellisiin ja     -1 244    -879    -2 288    
 aineettomiin hyödykkeisiin                         
 Aineellisten ja aineettomien     376      1      1      
 hyödykkeiden luovutustulot                         
 Investoinnit muihin sijoituksiin   0       0      -4      
 Tytäryhtiöhankinnat         -34 010    17 298   18 448    
 Luovutustulot muista sijoituksista  0       167     214     
 Saadut osingot investoinneista    0       5      5      
 Saadut korot investoinneista     0       235     381     
 Investointien rahavirta       -34 878    16 827   16 757    
                                       
 Rahoituksen rahavirta:                           
 Maksullinen osakeanti        57      436     719     
 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -3 125    0      -40 810   
 Lyhtyaikaisten lainojen nostot    37 768    0      25 000    
 Maksetut osingot ja muu voitonjako  -698     -1 020   -1 020    
 Rahoituksen rahavirta        34 002    -584    -16 112   
                                       
 Rahavarojen muutos          1 618     18 278   6 336    
                                       
 Rahavarat tilikauden alussa     12 326    5 909    5 909    
 Käyvän arvon muutokset        -166     233     81      
 Rahavarojen muutos          1 618     18 278   6 336    
 Rahavarat tilikauden lopussa     13 778    24 419   12 326    


KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, 1000 EUROA

            7-9/2006  4-6/2006  1-3/2006 10-12/20 7-9/2005 
                           05        
 Liikevaihto      21 661,0  19 760,4  16 925,9 17 927,2 15 357,0 
 Liiketoiminnan muut  140,5   24,3    35,3   32,8   115,7  
 tuotot                                 
 Materiaalit ja    -1 170,9  -1 032,9  -556,0  -989,0  -907,1  
 palvelut                                
 Poistot ja      -1 280,9  -1 059,6  -912,6  -1 033,9 -998,3  
 arvonalentumiset                            
 Muut liiketoiminnan  -16 629,4 -16 677,7 -13   -14   -11   
 kulut                    858,7  076,0  836,9  
                                    
 Liikevoitto      2 720,3  1 014,5  1 633,9 1 861,2 1 730,5 
                                    
 Rahoituskulut (netto) -618,9   -355,9   -37,9  -203,8  -241,7  
                                    
 Voitto ennen veroja  2 101,3  658,6   1 596,0 1 657,4 1 488,8 
                                    
 Tuloverot       -506,6   -173,2   -434,4  -449,9  -647,4  
 Tilikauden voitto   1 594,8  485,4   1 161,6 1 207,5 841,4  
                                    
 Jakautuminen:                             
 Emoyhtiön osakkaille 1 586,7  479,6   1 157,9 1 199,5 836,1  
 Vähemmistölle     8,0    5,8    3,7   8,0   5,3   
                                    
 Tulos/osake, EUR   0,08    0,03    0,06   0,07   0,05   
 Tulos/osake,     0,08    0,02    0,06   0,07   0,05   
 laimennettu, EUR                            


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

                    1-9/2006  1-9/2005  2005    
 Toiminnan laajuus                             
                                      
 Liikevaihto              58 347   42 598   60 526   
 - muutos edelliseen vuoteen      37 %    131 %    131 %    
 Sijoitettu pääoma keskimäärin     56 675   41 100   43 713   
 Henkilöstön määrä vuoden lopussa    1 098    811     793     
 Henkilöstö keskimäärin         945     709     731     
                                      
 Kannattavuus                                
                                      
 Liikevoitto              5 369    2 368    4 229    
 - suhteessa liikevaihtoon       9 %     6 %     7 %     
 Tulos ennen veroja           4 356    1 675    3 332    
 - suhteessa liikevaihtoon       7 %     4 %     6 %     
 Tilikauden voitto           3 224    1 132    2 332    
 suhteessa liikevaihtoon        6 %     3 %     4 %     
 Oman pääoman tuotto, %         8 %     4 %     5 %     
 Sijoitetun pääoman tuotto, %      8 %     5 %     6 %     
                                      
 Rahoitus ja taloudellinen asema                      
                                      
 Korollinen vieras pääoma        61 724   41 355   26 055   
 Rah.om.arvopaperit+ rahat ja pankkis. 13 778   24 419   12 326   
 Nettovelkaantumisaste (net gearing), % 78 %    33 %    26 %    
 Omavaraisuusaste, %          42 %    46 %    55 %    
 Liiketoiminnan rahavirta        2 494    2 035    5 691    
 Tulos/osake,eur, laimentamaton     0,08    0,07    0,14    
 Tulos/osake,eur, laimennettu      0,08    0,07    0,14    
 Oma pääoma/osake            3,02    2,76    2,83    
 Osakkeen alin kaupantekokurssi     3,00    3,43    3,43    
 Osakkeen ylin kaupantekokurssi     4,97    4,93    4,93    
 Osakkeen keskikurssi          4,08    4,32    4,36    
 Osakekannan markkina-arvo       65 665   76 847   85 170   


Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo katsauskauden
aikana oli 19.168.530 kpl. Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärän
painotettu keskiarvo katsauskauden aikana oli 19.454.708 kpl. Ulkona olevien
osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 20.204.566 kpl.


Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Konsernilla ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vastuita.

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa