SYSOPEN DIGIA OYJ OSTAA YOMI SOFTWARE OY:N

SysOpen Digia Oyj    PÖRSSITIEDOTE   21.3.2005  klo 08:45

SYSOPEN DIGIA OYJ OSTAA YOMI SOFTWARE OY:N

SysOpen Digia Oyj ('SysOpen Digia') ja Elisa Oyj ovat tänään allekirjoittaneet
kauppakirjan, jolla SysOpen Digia on ostanut Yomi Software Oy:n ('Yomi Software')
koko osakekannan.

Kaupan myötä SysOpen Digian palvelutarjonta täydentyy entisestään ja yhtiö kasvaa
suurempaan kokoluokkaan älypuhelimien ja tietojärjestelmien kokonaisvaltaisena
systeemi-integraattorina. Kokoluokan kasvu vahvistaa entisestään SysOpen Digian
liiketoimintamahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla.

Yomi Softwaren hankinta vahvistaa tasapainoisesti SysOpen Digian molempia
pääliiketoiminta-alueita. Integraatioliiketoiminnan puolella kasvavat erityisesti
operaattori- sekä yritysratkaisujen avainteknologioihin perustuva liiketoiminta.
Lisäksi hankinta kasvattaa SysOpen Digian projektiliiketoimintaa.
Älypuhelinliiketoiminnan osalta SysOpen Digia kasvaa kansainvälisesti erittäin
merkittävään kokoluokkaan. Yhteensä yli 450 Symbian-kehittäjän SysOpen Digia on
yrityskaupan jälkeen yksi maailman suurimpia Symbian-toimijoita.


SysOpen Digia kaupan jälkeen

Kaupan myötä SysOpen Digiasta tulee noin 800 henkilön tietojärjestelmä- ja
viestintäratkaisujen integraattori. Yhtiö tarjoaa sopimustuotekehityspalveluja,
ohjelmistoratkaisuja, tuotteita, koulutusta ja konsultointia yrityksille,
älypuhelinvalmistajille, operaattoreille, julkishallinnolle ja järjestöille.
SysOpen Digian palvelut ja tuotteet kattavat koko toteutusketjun
päätelaitekehityksestä kommunikaatioratkaisuihin ja operatiivisiin
tietojärjestelmiin.

SysOpen Digian vuoden 2004 pro forma -luvut (FAS) sisältäen Yomi Softwaren
hankinnan ovat:

Liikevaihto       64,1 MEUR
EBITA          5,8 MEUR (9,1 % liikevaihdosta)
Nettovelkaantumisaste  38 %
Omavaraisuusaste    44 %


Kaupan toteuttaminen

Yomi Softwaren hankinnan kauppahinta on 12,1 miljoonaa euroa. Kaupan yhteydessä
SysOpen Digia ottaa vastattavakseen Elisa Oyj:n velan, noin 1,5 miljoonaa euroa,
Yomi Software Oy:n kokonaisuudessaan omistamalle Yomi Service Oy:lle. Kauppahinta
maksetaan käteisellä ja SysOpen Digia rahoittaa sen kassavaroillaan. SysOpen
Digian hallitus hyväksyi yrityskaupan 21.3.2005 pitämässään kokouksessa.

Välittömästi kaupanteon jälkeen kokoontuneen Yomi Software Oy:n yhtiökokous
valitsi yhtiölle uuden hallituksen, johon kuuluvat Pekka Sivonen, Jari Mielonen,
Arto Sahla ja Tomi Merenheimo. Hallitus valitsi yhtiön toimitusjohtajaksi Jari
Mielosen.

Kaupassa SysOpen Digian taloudellisena neuvonantajana toimi Nordea Corporate
Finance ja oikeudellisena neuvonantajana asianajotoimisto White & Case LLP.


Liiketoimintojen yhdistäminen

SysOpen Digian älypuhelin- ja integraatioliiketoiminnat ovat olleet kannattavia.
SysOpen Digian aikomuksena on parantaa hankitun Yomi Softwaren kannattavuutta
konsernin tavoitteiden mukaiseksi hyödyntämällä uusia
liiketoimintamahdollisuuksia ja tehostamalla nykyistä liiketoimintaa.

SysOpen Digia pyrkii yhdistämään Yomi Softwaren osaksi nykyistä liiketoimintaansa
kesäkuun 2005 loppuun mennessä. Liiketoimintojen yhdistämisellä tavoitellaan noin
1,0 miljoonan euron vuotuisia kustannussäästöjä, joiden odotetaan toteutuvan
täysimääräisesti vuodesta 2006 alkaen.

Yhteensä SysOpen Digia odottaa saavuttavansa 1,8 miljoonan kulusäästöt vuodesta
2006 alkaen sisältäen Sysopen Oyj:n ja Digia Oy:n yhdistymisen yhteydessä
ilmoitetut 0,8 miljoonan euron kulusäästöt.


Kommentit

Pekka Sivonen, SysOpen Digian hallituksen puheenjohtaja:
Yritysosto antaa SysOpen Digialle kasvaneet voimavarat toteuttaa nykyistä
liiketoimintaa. Samalla se viestii markkinoille siitä, että etenemme aktiivisesti
vahvistaaksemme asemaamme kokonaisvaltaisten mobiili- ja yritysratkaisujen
toimittajana. Yomi Softwaren tuoma lisäosaaminen erityisesti Symbian-
liiketoiminnassa sekä operaattoriasiakkuuksissa ja yritysjärjestelmissä ovat
merkittävä askel tässä kehitystyössä.

Jari Mielonen, SysOpen Digian toimitusjohtaja:
Yomi Softwaren liiketoiminta täydentää tasapainoisesti SysOpen Digian nykyisiä
vahvoja pääliiketoiminta-alueita ja antaa edellytykset kehittää yhtiön osaamista
ja asiakkuuksia kasvutavoitteiden mukaisesti. Yritysjärjestelyn jatkotoimenpiteet
keskittyvät liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen sopeuttamalla
kustannusrakenne vastaamaan asetettavia tavoitteita, osaamisen integrointiin
osaksi SysOpen Digian nykyistä liiketoimintaa ja uusien markkinamahdollisuuksien
kehittämiseen.Lisätietoja


Tiedotustilaisuus yrityskaupasta analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille
pidetään tänään maanantaina 21.3.2005 klo 11:00 Ravintola Pörssissä, Fabianinkatu
14, Helsinki. Tervetuloa.

Erillinen tiedostustilaisuus pidetään Jyväskylässä analyytikoille, sijoittajille
ja toimittajille maanantaina 21.3.2005 kello 16:00 Innovassa, Piippukatu 11.
Tervetuloa.


Helsingissä 21.3.2005


SYSOPEN DIGIA OYJ
HallitusLisätietoja antavat:

Pekka Sivonen, hallituksen puheenjohtaja, SysOpen Digia Oyj, puh.
040 7593601

Jari Mielonen, toimitusjohtaja, SysOpen Digia Oyj, puh. 040 7038383


Yomi Software Oy lyhyesti

Yomi Software Oy tarjoaa asiakkailleen tietoliikenneosaamiseen perustuvia
ohjelmistoja tuotteina, palveluina ja räätälöityinä ratkaisuina.

Yomi Softwaren ydinosaamista ovat älypuhelinsovellukset, operaattoreiden palvelu-
ja verkonhallintajärjestelmät sekä niihin liittyvät mobiilit yritysratkaisut.

Vuonna 2004 yhtiön liikevaihto oli noin 16,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen
liikearvojen poistoja (EBITA) oli 0,4 miljoonaa euroa eli 2,6 prosenttia
liikevaihdosta. Henkilöstömäärä on tällä hetkellä noin 270.


SysOpen Digia Oyj lyhyesti

SysOpen Digia Oyj on johtava tietojärjestelmä- ja viestintäratkaisujen
integraattori. Yhtiö tarjoaa sopimustuotekehityspalveluja, ohjelmistoratkaisuja
sekä koulutusta ja konsultointia yrityksille, älypuhelinvalmistajille,
operaattoreille, julkishallinnolle ja järjestöille. SysOpen Digian palvelut ja
tuotteet kattavat älypuhelimien ja tietojärjestelmien kehittämisen
kokonaisvaltaisesti. Yhtiön kotipaikka on Suomi ja se toimii kansainvälisesti yli
550 ammattilaisen voimin. SysOpen Digian pro forma -liikevaihto oli 47,2
miljoonaa euroa vuonna 2004. Pro forma -liikevoitto ennen liikearvojen poistoja
(EBITA) vuonna 2004 oli 5,4 miljoonaa euroa eli 11,4 prosenttia liikevaihdosta.
SysOpen Digia Oyj muodostettiin helmikuussa 2005 yhdistämällä Sysopen Oyj ja
Digia Oy. Pro forma -luvut kuvastavat tätä tilannetta. Yhtiö on listattu
Helsingin Pörssin päälistalla.Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa