SYSOPEN DIGIAN KANNATTAVUUS NOUSI HYVÄLLE TASOLLE

SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 klo 09:30

SYSOPEN DIGIAN KANNATTAVUUS NOUSI HYVÄLLE TASOLLE

SysOpen Digia Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005

- SysOpen Digia -konsernin liikevaihto katsauskaudella 42,6 miljoonaa euroa (18,4
miljoonaa euroa 1-9/2004) ja kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto 15,4
miljoonaa euroa (5,4 miljoonaa euroa 7-9/2004)
- Proforma liikevaihto katsauskaudella on kasvanut 10,3 prosenttia verrattuna
edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon
- Liikevoitto (EBIT) ennen toisen vuosineljänneksen kertaluonteisia
strukturointikuluja katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa 1-
9/2004) ja kolmannella vuosineljänneksellä 1,7 miljoonaa euroa (0,04 miljoonaa
euroa 7-9/2004)
- Kannattavuus (EBIT-%) ennen toisen vuosineljänneksen kertaluonteisia
strukturointikuluja katsauskaudella 10,0 prosenttia (4,5 prosenttia 1-9/2004) ja
kolmannella vuosineljänneksellä 11,3 prosenttia (0,7 prosenttia 7-9/2004)
- Liikevoitto (EBIT) katsauskaudella 2,4 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa 1-
9/2004) ja kolmannella vuosineljänneksellä 1,7 miljoonaa euroa (0,04 miljoonaa
euroa 7-9/2004)
- Osakekohtainen tulos strukturointikulujen jälkeen katsauskaudella 0,07 euroa
(0,10 euroa 1-9/2004) ja kolmannella vuosineljänneksellä 0,05 euroa (0,02 7-
9/2004)
- Koko vuoden 2005 liikevaihtoennuste nostetaan 59-61 miljoonaan euroon ja
kannattavuuden odotetaan jatkuvan loppuvuoden hyvällä tasolla. Koko vuoden 2005
kannattavuuden (EBIT-%) ennen toisen vuosineljänneksen kertaluontoisia
strukturointikuluja odotetaan toteutuvan noin 9-11 prosentin tasolla.
Liiketoiminnan odotetaan kehittyvän suotuisasti vuonna 2006.


SysOpen Digia Oyj:n toimitusjohtaja Jari Mielonen:

"SysOpen Digian kolmas vuosineljännes toteutui tavoitteet hieman ylittäen.
Konsernin liiketoiminnot osoittavat integraatiovaiheen jälkeen olevansa
suunnitelmien mukaisessa kunnossa ja antavat näin yhtiölle mahdollisuudet
keskittyä strategian mukaisen kasvun rakentamiseen. Yhtiö on panostanut
asiakkuuksien ja tarjonnan määrätietoiseen kehittämiseen, kulurakenteen
optimointiin ja toiminnallisen tehokkuuden kasvattamiseen, mikä on näkynyt
kannattavuuden paranemisena. Viimeisen vuosineljänneksen tavoitteena on
lanseerata ja jalkauttaa konsernin seuraavan toimintavuoden strategia, edelleen
kehittää liiketoimintoja ja niiden organisoitumista kohti koko konsernin
yhtenäistä toimintatapaa, keskittyä henkilöstön työtyytyväisyyden ja osaamisen
hallinnan rakentamiseen sekä vahvistaa yhtiön johtamisjärjestelmiä."


VIESTINTÄ

Osavuosikatsauksen tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle pidetään
maanantaina 31.10.2005 klo 11.00 Scandic hotelli Simonkentän Paviljon-
terassikabinetissa, osoitteessa Simonkatu 9. Tervetuloa.


SysOpen Digia Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005

Osavuosikatsauksen vertailut on tehty vuoden 2004 Sysopen Oyj:n lukuihin. SysOpen
Digia Smartphone Oy (entinen Digia Oy) on yhdistelty maaliskuun 2005 alusta
alkaen. SysOpen Digia Integration Oy:n (entinen Yomi Software Oy) ja SysOpen
Digia Service Oy:n (entinen Yomi Service Oy) luvut on yhdistelty huhtikuun 2005
alusta alkaen.


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

           7-9/2005 7-9/200 Muutos 1-9/2005 1-9/200 Muutos 1-12/200 
                4    %        4    %   4    
 Liikevaihto (t eur) 15 357  5 415  184 % 42 598  18 427 131 % 26 174  
 Liikevoitto ennen  1 731  40   4226 % 4 246  830   411 % 2 358  
 strukturointikuluja                              
 (t eur)                                    
 - suhteessa     11 %   1 %      10 %   5 %      9 %   
 liikevaihtoon (%)                               
 Liikevoitto (t eur) 1 731  40   4226 % 2 368  830   185 % 2 358  
 - suhteessa     11 %   1 %      6 %   5 %      9 %   
 liikevaihtoon (%)                               
 Tilikauden voitto (t 836   260   222 % 1 132  1 007  12 %  2 340  
 eur)                                     
 - suhteessa     5 %   5 %      3 %   5 %      9 %   
 liikevaihtoon (%)                               
                                        
 Oman pääoman tuotto, 7 %   10 %      4 %   13 %      21 %   
 (%)                                      
 Sijoitetun pääoman  9 %   12 %      5 %   13 %      24 %   
 tuotto, (%)                                  
 Korollinen vieras  41 355  141      41 355  141      134   
 pääoma (t eur)                                
 Rahavarat (t eur)  24 419  4 718  418 % 24 419  4 718  418 % 5 909  
 Nettovelkaantumisast 33 %   -45 %     33 %   -45 %     -51 %  
 e, (%) (net gearing)                             
 Omavaraisuusaste,  46 %   71 %      46 %   71 %      70 %   
 (%)                                      
                                        
 Tulos/osake, (eur)  0,05   0,03  67 %  0,07   0,11  -36 % 0,25   
 ,laimentamaton                                
 Tulos/osake, (eur)  0,05   0,02  150 % 0,07   0,10  -30 % 0,25   
 ,laimennettu                                 
 Oma pääoma/osake   2,76   1,10  151 % 2,76   1,10  151 % 1,23   
 (eur)                                     


SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SysOpen Digia Oyj siirtyi vuoden 2005 alusta konserniraportoinnissa suomalaisesta
tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainväliseen
tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards, IFRS). Vuoden
2005 toinen ja kolmas osavuosikatsaus on laadittu IFRS kirjaamis- ja
arvostusperiaatteiden mukaisesti. SysOpen Digia Oyj julkisti 31.3.2005
pörssitiedotteen, johon sisältyi IFRS-siirtymähetken oman pääoman ja tuloksen
täsmäytyslaskelmat,vuoden 2004 keskeiset IFRS-vertailuluvut sekä selvitys
laskentaperiaatteista.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

SysOpen Digian kolmas vuosineljännes toteutui tavoitteet hieman ylittäen.
Konsernin liiketoiminnot osoittavat integraatiovaiheen jälkeen olevansa
suunnitelmien mukaisessa kunnossa ja antavat näin yhtiölle mahdollisuudet
keskittyä strategian mukaisen kasvun rakentamiseen. Yhtiö on panostanut
asiakkuuksien määrätietoiseen kehittämiseen, kulurakenteen optimointiin ja
toiminnallisen tehokkuuden kasvattamiseen, joka on näkynyt kannattavuuden
paranemisena. Viimeisen vuosineljänneksen tavoitteena on lanseerata ja jalkauttaa
konsernin seuraavan toimintavuoden strategia, edelleen kehittää liiketoimintoja
ja niiden organisoitumista kohti koko konsernin yhtenäistä toimintatapaa,
keskittyä henkilöstön työtyytyväisyyden ja osaamisen hallinnan rakentamiseen sekä
vahvistaa yhtiön johtamisjärjestelmiä.


LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN PÄÄKOHDAT VUODEN 2005 KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ

Älypuhelinliiketoiminta

Älypuhelinliiketoiminta koostuu matkapuhelimien ja niiden hyödyntämiseen
liittyvien ohjelmistojen ja teknologioiden suunnittelu- ja koulutuspalveluista
sekä näitä tukevasta tuoteliiketoiminnasta. Näistä suunnittelupalveluiden osuus
liikevaihdosta on merkittävin. Älypuhelinliiketoiminnan teknologiapainopiste on
Symbian-pohjaisessa kehityksessä Java- ja Linux-pohjaisten ratkaisujen ja
tarjonnan tukiessa tätä toimintaa. Myös vahvaa käyttöliittymäsuunnitteluun
kohdentuvaa tarjontaa kehitetään pitkäjänteisesti. SysOpen Digian arvioidaan
olevan tällä hetkellä markkinoiden johtavia sopimuskehittäjiä maailman
suurimmille matkapuhelinvalmistajille noin 470 älypuhelinosaajallaan.

Katsauskauden aikana älypuhelinliiketoiminta syvensi edelleen avainasiakkuuksiaan
ja vahvisti liiketoimintaa tukevia kumppanuuksiaan Symbian Signed -sertifiointiin
liittyvällä julkistuksella ja Philipsin kanssa julkistetulla yhteistyöllä
integroitujen multimediakiihdytinratkaisujen tuomiseksi Symbian OS -pohjaisiin
älypuhelimiin.

Voimakas ja pitkäjänteinen panostaminen Nokian Series 60 -ohjelmistoalustaan ja
siihen liittyviin palveluihin on tuonut älypuhelinliiketoiminnalle vahvan ja
luotetun aseman globaaleissa älypuhelinasiakkuuksissa.

Integraatioliiketoiminta

Integraatioliiketoiminnan palvelut kattavat yritysten ja organisaatioiden
tietojärjestelmähankkeiden koko elinkaaren. Liikevaihdosta merkittävimmän osan
muodostavat ohjelmistonkehitys-, integraatio- ja arkkitehtuuripalvelut. Näitä
tukevat menetelmä-, sovellusulkoistus-, tuki- ja ylläpitopalvelut sekä
liiketoimintalähtöinen ICT-konsultointi. Keskeisimmät asiakkuutemme edustavat
seuraavia toimialoja: finanssi- ja työeläkesektori, julkinen hallinto, järjestöt,
kansallinen turvallisuus, kauppa, kuljetus ja logistiikka, palvelut, tele- ja
palveluoperaattorit sekä teollisuus. SysOpen Digia kehittää avainteknologia-
alueidensa ympärille vahvoja osaamiskeskuksia. Yrityksen arvioidaan olevan tällä
hetkellä markkinoiden johtavia J2EE-pohjaisten ICT-järjestelmien toimittajia
Suomessa.

Katsauskauden aikana integraatioliiketoiminta kehitti edelleen toimintamallejaan
avainasiakassegmenteissään ja julkisti integraatiokeskuspalvelun (ICC,
Integration Competence Center). Integraatioliiketoiminta vahvisti
segmenttimarkkinointiaan osallistumalla toimialan keskeisiin asiakastapahtumiin,
järjestämällä SysOpen Digia -brunssitilaisuuksia ja aktivoimalla tiedottamista.

Pitkäaikainen panostaminen teknologiapohjaiseen edelläkävijyyteen on tuonut
SysOpen Digialle luotetun avainkumppanin roolin kaikissa merkittävissä
asiakkuuksissaan.


MARKKINAT

Tieto- ja -viestintäteknologiaratkaisujen kysyntä vaihtelee
asiakassegmenteittäin. Investoinnit kohdistuvat asiakkaan keskeisiin välitöntä
liiketoimintahyötyä tuoviin ratkaisuihin ja myyntisyklit ovat varsin pitkiä.
Toimialan kilpailu jatkuu kireänä ja asiakkaiden kustannuspaineet ylläpitävät
hintakilpailua.

European Information Technology Observatory (EITO) (maaliskuu 2005) arvioi, että
Euroopan ICT-markkina kasvaa vuonna 2005 nopeammin kuin USA:n ja Japanin ICT-
markkinat. EITO toteaa, että ICT-markkinan kasvua maailmanlaajuisesti selittää
uudet näkymät ja mahdollisuudet IT:n, telekommunikaation, kuluttajaelektroniikan
ja uusmedian yhdistämisessä. Lisäksi EITO toteaa, että ICT-markkinan kasvua
kaikilla avainsegmenteillä johtaa lisääntynyt kysyntä, joka syntyy
eurooppalaisten yhtiöiden muuttaessa käsitystään IT:n roolista kustannussäästöjen
kohteena kilpailuedun tekijäksi.

EITO arvioi ICT-markkinan läntisessä Euroopassa jatkavan hiljaista kasvua viime
vuodesta, jolloin ICT-menot kasvoivat 2,7 prosentilla edelliseen vuoteen nähden.
Market-Visio ennustaa (heinäkuu 2005), että Suomen ICT-markkina kasvaisi 4,0
prosenttia vuonna 2005, ja ohjelmisto- ja ICT-palvelumarkkinat kasvavat nopeiten
(ohjelmistot 4,6 prosenttia ja ICT-palvelut 4,1 prosenttia). EITO arvioi Länsi-
Euroopan ICT-markkinan olevan noin 616 miljardia euroa ja ennustaa markkinan
kasvavan vuonna 2006 3,7 prosenttia 639 miljardiin euroon. Market-Visio arvioi
puolestaan Suomen ICT-markkinan olevan 5,1 mijardia euroa ja kasvavan vuonna 2006
3,2 prosenttia 5,2 miljardiin euroon.

Maailman matkapuhelinmyynnin arvioidaan nousevan 775 miljoonaan kappaleeseen tänä
vuonna, koska myynti sujui vahvasti huhti-kesäkuussa (tutkimusyhtiö Strategy
Analytics). Tutkimusyhtiö Canalys osoittaa Symbian-pohjaisten puhelimien
markkinaosuuden nousseen 62,8 prosenttiin maailman älypuhelinmarkkinoista.
Maailmanlaajuisesti älypuhelimien toimitukset kasvoivat 105 prosenttia vuoden
2005 toisen neljänneksen aikana verrattuna vastaavaan ajankohtaan edellisenä
vuonna.

Kehittyvillä markkinoilla matkapuhelinvolyymit kasvavat nopeasti, mutta tämä
kehitys painaa matkapuhelinten keskimääräistä myyntihintaa.
Sopimuskehitysmarkkinan arvioidaan pysyvän hinta- ja tehokkuuspaineessa, joka
aiheutuu matkapuhelinvalmistajien yhä kiristyvästä kilpailutilanteesta ja
kannattavuustavoitteista.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Johtavien älypuhelinvalmistajien arvioidaan kohtaavan yhä kiristyvän
markkinaosuuskilpailun ja markkinoiden osittaisen polarisoitumisen odotetaan
jatkuvan. Suurimpien valmistajien arvioidaan keskittyvän valitun
tuotealustastrategian toteuttamiseen ja asteittaiseen laajentamiseen koskemaan
keskipitkällä aikavälillä myös ns. massapuhelimia. Globaalien operaattoreiden
kiinnostus älypuhelimien muokkaamiseksi vastaamaan palvelu- ja brandivaatimuksia
on hitaasti lisääntymässä ja tämä saattaa johtaa uusiin teknologialiittoutumiin.
Puolijohdevalmistajat kohtaavat lisääntyvän kilpailun ja hakevat yhteenliittymiä,
joilla voivat kokonaisvaltaisemmin palvella matkapuhelinvalmistajia ja vahvistaa
omaa asemaansa.

Älypuhelinliiketoiminta-alueen painopisteen arvioidaan kehittyvän pitkällä
aikavälillä ohjelmistointegraatiossa kokonaistoimittajan suuntaan ja antavan näin
SysOpen Digialle mahdollisuuden laajentaa toimintaansa erityisesti vaativissa
sopimuskehityshankkeissa ja tuotealustoihin liittyvissä toimeksiannoissa yhdessä
valittujen avainkumppanien kanssa sekä Euroopassa että Aasiassa. SysOpen Digia
panostaa lisäksi valittuihin operaattori- ja puolijohdeasiakkuuksiin sekä
differoiviin teknologiaratkaisuihin.

ICT-markkinan kasvua maailmanlaajuisesti selittää uudet näkymät ja mahdollisuudet
IT:n, telekommunikaation, kuluttajaelektroniikan ja uusmedian yhdistämisessä
osana liiketoimintahyötyjä tuottavia ratkaisuja. Markkinakasvua avainsegmenteillä
johtaa lisääntynyt kysyntä, joka muodostuu yhtiöiden muuttaessa käsitystään IT:n
roolista kustannussäästöjen kohteena kilpailuedun tekijäksi. Lisäksi asiakkaat
yhä useammin etsivät itselleen luotettua kumppania, joka toimii asiakkaan
edunvalvojana vaativissa integraatiohankkeissa tai huolehtii sovellusulkoistajana
asiakkaan liiketoiminnan ja kustannusten linjaamisesta.

SysOpen Digia pyrkii asiakkaan liiketoiminnalle lisäarvoa tuoviin ratkaisuihin,
joissa yhtiöllä on yhä kokonaisvaltaisempi rooli arkkitehtuurin ja
integraatioratkaisun kehittäjänä ja koordinaattorina. Integraatioliiketoimintaa
kehitetään sekä nykyisissä että uusissa asiakkuuksissa. Avainteknologiapohjaiset
osaamiskeskukset vahvistavat SysOpen Digian kykyä palvella asiakkuuksiaan ja
rakentaa näiden kanssa yhdessä uusia liiketoimintakonsepteja.

Koko vuoden 2005 liikevaihtoennuste nostetaan 59-61 miljoonaan euroon ja
kannattavuuden odotetaan jatkuvan loppuvuoden hyvällä tasolla. Koko vuoden 2005
kannattavuuden (EBIT-%) ennen toisen vuosineljänneksen kertaluontoisia
strukturointikuluja odotetaan toteutuvan noin 9-11 prosentin tasolla.
Liiketoiminnan odotetaan kehittyvän suotuisasti vuonna 2006.


LIIKEVAIHTO

SysOpen Digian liikevaihto katsauskaudella kasvoi edellisen vuoden vastaavaan
ajanjaksoon verrattuna 131,2 prosenttia ja oli 42,6 miljoonaa euroa (1-9/2004:
18,4 miljoonaa euroa). Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto oli 15,4
miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 183,6 prosenttia verrattuna edellisen vuoden
vastaavaan ajankohtaan (7-9/2004: 5,4 miljoonaa euroa). Kansainvälisen
liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 7 prosenttia (1-9/2004: 1
prosentti) ja kolmannen vuosineljänneksen osalta 8 prosenttia (7-9/2004: 1
prosentti).

SysOpen Digia -konsernin proforma liikevaihto oli katsauskaudella 50,7 miljoonaa
euroa, jossa on kasvua 10,3 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan
ajanjaksoon.

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

SysOpen Digian liikevoitto (EBIT) ennen toisen vuosineljänneksen 1,9 miljoonan
kertaluontoisia strukturointikuluja oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa,
jossa oli kasvua 411,6 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan
ajankohtaan (1-9/2004: 0,8 miljoonaa euroa). Kolmannen vuosineljänneksen vastaava
toiminnallinen tulos oli 1,7 miljoonaa euroa kasvaen merkittävästi (4.226,3
prosenttia) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (7-9/2004: 0,04
miljoonaa euroa).

Liikevoitto toisen vuosineljänneksen strukturointikulujen jälkeen (EBIT) oli
katsauskaudella 2,4 miljoonaa euroa (1-9/2004: 0,8 miljoonaa euroa) ja kolmannen
vuosineljänneksen osalta 1,7 miljoonaa euroa (7-9/2004: 0,04 miljoonaa euroa).

Tulos ennen veroja oli katsauskaudella 1,7 miljoonaa euroa (1-9/2004: 1,1
miljoonaa euroa) ja kolmannen vuosineljänneksen osalta 1,5 miljoonaa euroa (7-
9/2004: 0,3 miljoonaa euroa).

Katsauskaden tuloverot ovat 31,5 prosenttia ja kolmannen vuosineljänneksen 43,5
prosenttia voitosta ennen veroja. Tuloveroihin vaikuttavat merkittävästi Eomer
Holding Oy:n korkokulut, joita ei voida vähentää verotuksessa. Yhtiön
fuusioprosessi on käynnistetty ja Eomer Holding Oy on tarkoitus fuusioida SysOpen
Digia Smartphone Oy:hyn vielä vuoden 2005 aikana.

Voitto verojen jälkeen oli katsauskaudella 1,1 miljoonaa euroa (1-9/2004: 1,0
miljoonaa euroa) ja kolmannella vuosineljänneksellä 0,8 miljoonaa euroa (7-
9/2004: 0,3 miljoonaa euroa).

Konsernin osakekohtainen tulos katsauskaudella oli 0,07 euroa (1-9/2004: 0,10
euroa) ja kolmannen vuosineljänneksen osalta 0,05 euroa (7-9/2004: 0,02 euroa.

Integraatioliiketoiminnan kannattavuus (EBIT-%) ennen strukturointikuluja on
katsauskaudella parantunut verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja
oli 8,9 prosenttia (1-9/2004: 3,5 prosenttia). Älypuhelinliiketoiminnan
kannattavuus (EBIT-%) on heikentynyt verrattuna edellisen vuoden vastaavaan
ajankohtaan ollen 11,1 prosenttia (1-9/2004: 12,3 prosenttia).
Älypuhelinliiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttaa SysOpen Oyj:n ja Digia Oy:n
yhdistymisessä syntynyt kohdistettu liikearvo, josta on katsauskauden aikana
tehty 0,8 miljoonan euron poisto.

Katsauskauden kannattavuuteen vaikuttaa myönteisesti arvioitua parempi
liikevaihto kolmannella neljänneksellä ja kulurakenteen hyvä kontrolli.

Konsernin netto-rahoituskulut olivat katsauskaudella 0,7 miljoonaa euroa (1-
9/2005 rahoitustuotto 0,2 miljoonaa euroa).

Sysopen Oyj:n, Digia Oy:n ja Yomi Software Oy:n yhdistymiseen liittyneiden
rakennejärjestelyiden aiheuttamat kertaluonteiset erät vaikuttavat proforma-
tuloslaskelmaan. Proforma tuloksen heikkeneminen viime vuodesta johtuu ostetun
Yomi Software -liiketoiminnan taseaktivointien alaskirjauksista (2,6 miljoonaa
euroa), tehdyistä kuluvarauksista (0,9 miljoonaa euroa) ja toisella
vuosineljänneksellä syntyneistä kertaluonteisista strukturointikuluista (1,9
miljoonaa euroa). Tästä syystä SysOpen Digia -konsernin proforma tulos oli
katsauskaudella 2,5 miljoonaa euroa tappiollinen (1-9/2004: 2,6 miljoonaa euroa).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

SysOpen Digia -konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 113,0
miljoonaa euroa (1-9/2004: 17,4 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste oli 46
prosenttia (1-9/2004: 71 prosenttia). Nettovelat suhteessa omaan pääomaan (net
gearing) olivat 33 prosenttia (1-9/2004: -45 prosenttia). Konsernin likvidit
varat olivat 24,4 miljoonaa euroa (1-9/2004: 4,7 miljoonaa euroa). Konsernilla on
41,4 miljoonaa euroa korollista vierasta pääomaa, jota tullaan lyhentämään
likvideillä varoilla vuoden 2005 loppuun mennessä.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 2,0 miljoonaa euroa
positiivinen ja kolmannella vuosineljänneksellä 1,2 miljoonaa euroa negatiivinen.

Konsernin investoinnit kolmannella vuosineljänneksellä olivat yhteensä 0,3
miljoonaa euroa (7-9/2004: 0,3 miljoonaa euroa). Konsernin kohdistamaton
liikearvo on katsauskauden lopussa yhteensä 51,0 miljoonaa euroa ja
asiakkuuksille kohdistettu osuus 11,1 miljoonaa euroa. Kohdistamaton osuus
liikearvosta tarkistetaan Impairment-laskelmilla vuosittain. Säännöllisistä
liikearvopoistoista on luovuttu IFRS:n myötä. Viitteitä omaisuuserien
arvonalentumisista ei ole.

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli katsauskaudella 5 prosenttia (1-9/2004: 13
prosenttia). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 4 prosenttia (1-9/2004: 13
prosenttia). Toisen vuosineljänneksen kertaluonteiset strukturointikulut 1,9
miljoonaa euroa vaikuttavat heikentävästi sekä sijoitetun pääoman että oman
pääoman tuottoon katsauskaudella.

RISKIEN ARVIOIMINEN

SysOpen Digian riskienhallinnan osalta keskeisimmät seurattavat riskit ovat
asiakas-, henkilö-, projekti-, tietoturva- ja integraatioriskit. Asiakasriskiä
pyritään hallitsemaan aktiivisella asiakasrakenteen kehittämisellä ja
seurannalla. Katsauskauden aikana asiakasrakenne on yritysjärjestelyiden myötä
kehittynyt suotuisasti ja asiakassegmenttikohtainen riskienhallinta on käytössä
liiketoiminnoissa. Henkilöriskiä hallinnoidaan aktiivisella avainhenkilöiden
kanssa käytävällä kehityskeskustelu- ja tavoiteasetantaprosessilla, jonka osalta
integrointivaiheen jälkeinen konsernin tavoiteasetanta on toteutettu vuodelle
2005. Tämän lisäksi liiketoiminnot ovat tehostaneet sisäistä viestintää ja
pyrkivät rakentamaan vuorovaikutteisia kommunikointikanavia
henkilöstötyytyväisyyden ja sitoutuneisuuden tukemiseksi. Henkilöstön mielipide-
työtyytyväisyyskysely toteutetaan marraskuun aikana. Katsauskauden aikana
käynnistetyn keskeisten projektien auditoinnin avulla tunnistettiin
riskiprojektit ja varmistettiin niiden menestyksellinen toimittaminen. Tämän
lisäksi tehostetaan jatkossa projektitoimitusten raportointikäytäntöjä.
Tietoturvariskiä hallinnoidaan tietoturva-auditoinneilla ja jatkuvalla
toimintamallien, tietoturvaa edistävien käytäntöjen ja prosessien kehittämisellä.
Liiketoimintojen integroimiseen liittyviä riskejä ollaan hallinnoitu konsernin
johtoryhmän tasolla. Yrityskulttuurien integrointityö on aloitettu ja sen
rakentaminen edellyttää pitkäjänteistä ja määrätietoista panostusta kaikilla
tasoilla.


HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO


Henkilöstön ja keskijohdon kehittämiseen ja kouluttamiseen panostettiin
suunnitelmien mukaisesti sisältäen yhtiön oman OpenCollege-koulutustoiminnan,
induktiovaiheen koulutustoiminnan älypuhelinintegraatioon liittyen sekä
älypuhelinliiketoiminnan avainhenkilöiden Business Academy -koulutusohjelman
opintojaksot. Henkilöstön työtyytyväisyyteen ja yrityskulttuurin rakentamiseen
liittyviä osa-alueita tullaan kehittämään konsernitasolla loppuvuoden aikana.

Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 811, jossa nousua oli 523 henkilöä
eli 181,6 prosenttia edellisen vuoden loppuun (2004: 288 henkilöä). Keskimäärin
henkilöstöä oli katsauskaudella 709, jossa kasvua oli 423 henkilöä eli 147,9
prosenttia (1-9/2004: 282).

Henkilöstön kumulatiivinen lähtövaihtuvuus katsauskaudella oli 6,4 prosenttia (1-
9/2004: 10,4 prosenttia).

Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain katsauskauden lopussa:

 Integraatiodivisioona             37 %  
 Älypuhelindivisioona              59 %  
 Hallinto ja johto               4 %   

Ulkomailla työskenteli katsauskauden lopussa yksi prosentti SysOpen Digian
henkilökunnasta.

Sysopen Oyj:n hallituksen muodostivat varsinaiseen yhtiökokoukseen 1.3.2005
saakka Kari Karvinen (puheenjohtaja), Risto Linturi (varapuheenjohtaja), Pekka
Eloholma, Reijo Koski-Lammi ja Matti Mujunen. Varsinaisessa yhtiökokouksessa
valittiin ehdollisena Sysopen Oyj:n ja Digian Oy:n yhdistymiselle uuteen SysOpen
Digia Oyj:n hallitukseen Pekka Sivonen (puheenjohtaja), Kari Karvinen
(varapuheenjohtaja), Pekka Eloholma, Matti Mujunen, Mikko Terho ja Pertti
Kyttälä. Väliaikaisena hallituksena toimi 1.3-4.3.2005 Sysopen Oyj:n vanha
hallitus. SysOpen Digia Oyj:n toimitusjohtajana toimi 4.3.2005 asti Arto Sahla ja
4.3.2005 alkaen Jari Mielonen.

Konsernin tilintarkastajana toimi koko katsauskauden tilintarkastusyhteisö KPMG
Oy Ab vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Ari Ahti.


YRITYS- JA LIIKETOIMINTAKAUPAT

Sysopen Oyj ja Digia Oy sopivat yhdistymisestä 11.2.2005 ja solmivat
yhdistymissopimuksen. Yhdistyminen varmistui 4.3.2005 ja yhdistynyt yhtiö jatkoi
toimintaansa nimellä SysOpen Digia Oyj.

SysOpen Digia Oyj ja Elisa Oyj allekirjoittivat 21.3.2005 kauppakirjan, jolla
SysOpen Digia osti Yomi Software Oy:n koko osakekannan.

Yomi Softwaren hankinnan kauppahinta oli 12,1 miljoonaa euroa. Kauppahinta
maksettiin käteisellä ja SysOpen Digia rahoitti sen kassavaroillaan.

SysOpen Digian vuoden 2004 proforma luvut (FAS) yhtiöittäin:

 Miljoonaa euroa   Sysopen Oyj  Digia Oy    Yomi Software Yhtiöt   
                          Oy       yhteensä  
 Liikevaihto     26,2      21,1      16,8      64,1    
 EBITA        2,3      3,1      0,4      5,8    

SysOpen Digian 2004 proforma nettovelkaantumisaste oli 38 prosenttia ja
omavaraisuusaste 44 prosenttia.


KONSERNI- JA ORGANISAATIORAKENNE

SysOpen Digia -konserniin kuuluivat katsauskauden lopussa emoyhtiö SysOpen Digia
Oyj sekä toiminnalliset tytäryhtiöt: SysOpen Digia Integration Oy (emoyhtiön
omistusosuus 100 %), SysOpen Digia Smartphone Oy (100 %), Sysopen Digia Object
Team Oy (94,2 %) ja Sysopen Limited (100 %). Lisäksi SysOpen Digia Integration
Oy:llä on kokonaan omistettu toiminnallinen tytäryhtiö SysOpen Digia Service Oy.

SysOpen Digian organisaatiorakennetta uudistettiin siten, että konsernihallinto
on yhteinen ja 4.3.2005 alkaen liiketoiminta on keskitetty kahteen liiketoiminta-
divisioonaan, jotka ovat integraatiodivisioona ja älypuhelindivisioona. Yomi
Software Oy:n toiminimi muutettiin SysOpen Digia Integration Oy:ksi, johon
siirrettiin kokonaisuudessaan SysOpen Digian Integraatio-liiketoiminta. Digia
Oy:n toiminimi on muutettiin SysOpen Digia Smartphone Oy:ksi. SysOpen Digian
älypuhelinliiketoiminta siirrettiin kokonaisuudessaan SysOpen Digia Smartphone
Oy:hyn.

SysOpen Digia Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö Eomer Holding Oy päätettiin
sulauttaa SysOpen Digia Smartphone Oy:hyn. Sulautuminen pyritään saamaan voimaan
niin pian kuin mahdollista, arviolta 31.12.2005 mennessä. Eomer Holding Oy ei
harjoita liiketoimintaa.

SysOpen Digia on myynyt 14.10.2005 Sysopen Limitedin koko osakekannan Sysopen
Ltd:n toimivalle johdolle. Myynnin vaikutus konsernin liiketoimintaan ja
kannattavuuteen oli vähäinen. Kyseisessä liiketoiminnassa työskenteli kaksi
henkilöä.


OSAVUOSIKATSAUKSEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT

SysOpen Digia ilmoitti 13.10.2005, että Sysopen Oyj:n entinen toimitusjohtaja ja
SysOpen Digia Oyj:n varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen Arto Sahla
lähtee yhtiöstä Sahlan ja yhtiön välisen sopimuksen mukaisesti. Yhtiön
toimitusjohtaja Jari Mielonen otti vastatakseen integraatioliiketoiminnan
johtotehtävät oman toimensa ohella.

SysOpen Digia ilmoitti 14.10.2005, että yhtiö hakee vuoden 2003 C-optio-
oikeuksien ottamista Helsingin Pörssin päälistalle arviolta 1.11.2005 alkaen.YHTIÖKOKOUKSET

1. Varsinainen yhtiökokous 1.3.2005

Konsernin emoyhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 1.3.2005. Yhtiökokouksessa
vahvistettiin tilivuoden 2004 tilinpäätös, myönnettiin tilivelvollisille
vastuuvapaus, vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti vuoden 2004
voitonjako, päätettiin hallituksen palkkiot ja valittiin yhtiölle uusi hallitus.

Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti:

1) Muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä niin, että hallitukseen kuuluu 5-8 jäsentä.

2) Ehdollisena yhdistymisen toteutumiselle Digia Oy:n kanssa muuttaa yhtiön
yhtiöjärjestystä niin, että yhtiön toiminimi on SysOpen Digia Oyj, englanniksi
SysOpen Digia Plc.

3) Ehdollisena yhdistymisen toteutumiselle Digia Oy:n kanssa muuttaa yhtiön
yhtiöjärjestystä niin, yhtiön vähimmäispääoma on miljoonakaksisataatuhatta
(1.200.000) euroa ja enimmäispääoma neljämiljoonaakahdeksansataatuhatta
(4.800.000) euroa, joissa rajoissa yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa tai
alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

4) Valtuuttaa hallituksen tietyin edellytyksin päättämään yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä. Valtuutus on
voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien. Tämä
valtuutus on korvattu ylimääräisessä yhtiökokouksessa 1.6.2005 annetulla
valtuutuksella. Tätä valtuutusta ei ollut käytetty.


2. Ylimääräinen yhtiökokous 1.6.2005

Konsernin emoyhtiössä pidettiin 1.6.2005 ylimääräinen yhtiökokous, jossa
päätettiin optio-oikeuksien 2005K ja 2005 A-C antamisesta sekä hallituksen
valtuuttamisesta vanhat valtuudet peruuttaen tietyin edellytyksin päättämään
yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien
antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla
uusmerkinnällä. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksestä lukien. Valtuutusta ei ole käytetty.OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Osakkeen nimellisarvo on 0,1 euroa. Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä
oli 18.296.804 osaketta.

SysOpen Digialla oli 30.9.2005 yhteensä 3.342 osakkeenomistajaa. Kymmenen
suurinta omistajaa olivat:

 Osakkeenomistaja               Osuus osakkeista ja äänistä  
 Pekka Sivonen                19,7 %            
 Kari Karvinen                8,7 %             
 Matti Savolainen               7,2 %             
 Jorma Kylätie                5,2 %             
 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma   3,8 %             
 Eqvitec Teknologiarahasto I Ky        3,3 %             
 OP-Suomi Kasvu sijoitusrahasto        3,0 %             
 Mika Malin                  2,5 %             
 Pohjola Finland Value sijoitusrahasto    1,9 %             
 Veikko Laine Oy               1,8 %             


Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 30.9.2005


 Osakkeiden lukumäärä         Osuus       Osuus osakkeista  
                   omistuksista   ja äänistä     
 1 - 100               26,24 %      0,4 %       
 101 - 1.000             53,1 %      4,5 %       
 1.001 - 10.000            17,6%       9,2 %       
 10.001 - 100.000           2,2 %       13,5 %       
 100.001 - 1.000.000         0,7 %       36,8 %       
 1.000.001 - 3.000.000        0,1 %       35,6 %       
                                      
 Osakkeita yhteensä 18.296.804 kpl                     


Osakkeenomistuksen sektorijakauma 30.9.2005

                   Osuus       Osuus osakkeista  
                   omistuksista             
 Yritykset              6,5 %       13,4 %       
 Rahoitus ja vakuutus         0,5 %       11,7 %       
 Julkisyhteisöt            0,1 %       3,9 %       
 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,5 %       2,1 %       
 Kotitaloudet             91,9 %      68,8 %       
 Ulkomaat               0,5 %       0,1 %       KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ KATSAUSKAUDELLA 1-9/2005

SysOpen Digia Oyj:n osake on noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla
Informaatioteknologian IT Palvelut -toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on SYS1V
ja pörssierä on 50 osaketta. Alin kaupankäyntikurssi katsauskaudella 2005 oli
3,43 euroa ja ylin 4,93 euroa. Osakkeen virallinen päätöskurssi katsauskauden
viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 4,20 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi
oli 4,32 euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli 76.846.577
euroa.

Katsauskaudella yhtiön tietoon annettiin neljä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9
pykälän mukaista ilmoitusta:

1. SysOpen Digia Oyj:n (SysOpen Digia) suurin omistaja Pekka Sivonen on Sysopen
Oyj:n ja Digia Oy:n yhdistymiseen liittyen myöntänyt tietyille entisille Digian B-
sarjan osakkeenomistajille oikeuden 12 kuukauden aikana alkaen 4.3.2005 ostaa
yhteensä 765.011 SysOpen Digian osaketta vastaten noin 4,2 prosenttia SysOpen
Digian osakkeista tietyllä ennakkoon määritellyllä hinnalla (Osto-optio). Mikäli
osto-optio käytetään täysimääräisesti, Pekka Sivosen omistus SysOpen Digian
osakepääomasta ja äänimäärästä pienenee alle viidesosan (1/5).

2. Eqvitec Teknologiarahasto I Ky:n 22.3.2005 tekemillä kaupoilla SysOpen Digia
Oyj:n osakkeella on Eqvitec Teknologiarahasto I Ky:n omistus SysOpen Digia Oyj:n
äänimäärästä ja osakepääomasta alitti yhden kahdeskymmenesosan (1/20).

3. TeliaSonera Finland Oyj:n 23.3.2005 tekemillä kaupoilla SysOpen Digia Oyj:n
osakkeella on TeliaSonera Finlandin omistus SysOpen Digia Oyj:n äänimäärästä ja
osakepääomasta alitti yhden kahdeskymmenesosan (1/20).

4. Pekka Sivosen 8.7.2005 tekemillä kaupoilla SysOpen Digia Oyj:n osakkeella on
Pekka Sivosen omistus SysOpen Digia Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta
alittanut yhden viidesosan (1/5).OPTIO-OHJELMAT

Optio-ohjelma 2003

Optio-ohjelman 2003 mukaisia optioita on alun perin annettu 670.000 kappaletta,
jotka jakaantuvat seuraavasti: 210.000 kappaletta 2003A-optioita, 160.000
kappaletta 2003B-optioita, 150.000 kappaletta 2003C-optioita ja 150.000
kappaletta 2003D-optioita. Optiot on kaikki merkitty. Osakkeiden merkintäaika
optio-oikeudella 2003A on 2.5.2004-31.10.2005, optio-oikeudella 2003B 1.11.2004-
31.10.2006, optio-oikeudella 2003C 1.11.2005-31.10.2007 ja optio-oikeudella 2003D
1.11.2006-31.10.2008. Osinko-oikaistu osakkeiden merkintähinta 2003A-optioilla on
tällä hetkellä 2,87 euroa osakkeelta, 2003B-optioilla 2,78 euroa osakkeelta,
2003C-optioilla 3,75 euroa osakkeelta ja 2003D-optioilla 4,32 euroa osakkeelta.
Merkintähinnoista vähennetään jaetut osingot optio-ohjelman ehtojen mukaisesti.
SysOpen Digia Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön SysOpen Digia Partners Oy:n
hallussa oli 17.10.2005 optio-ohjelman 2003 mukaisia optiota yhteensä 57.741
kappaletta. Optiot 2003A on noteerattu Helsingin Pörssin Optiot-listalla
25.5.2004 lukien ja optiot 2003B 18.1.2005 lukien. Optiot 2003C noteerataan
Helsingin Pörssin Optiot-listalla 1.11.2005 lukien.

Optio-ohjelman 2003 perusteella on 20.10.2005 mennessä merkitty 137.933 uutta
osaketta. Osakemerkintöihin käytettiin 103.583 kpl 2003A-optiota ja 34.350 kpl
2003B-optiota.


Optio-ohjelma 2005K

Optio-ohjelman 2005K mukaisia optioita on alun perin annettu 663.049 kappaletta,
joista 105.408 merkittiin tunnuksella 2005K1 ja 557.641 merkitään tunnuksella
2005K2. Optiot on kaikki merkitty. Optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä
enintään 663.049 kappaletta SysOpen Digia Oyj:n 0,10 euron nimellisarvoista
osaketta.

Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2005K1 oli 1,21 euroa ja optio-
oikeudella 2005K2 on 2,41 euroa. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen
merkintähintaa alennetaan 1.6.2005 jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien
osinkojenmäärällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on
kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo. Osakkeiden merkintäaika optio-
oikeudella 2005K1 alkoi optio-oikeuksien 2005K merkinnän kaupparekisteriin
merkitsemispäivänä 12.8.2005 ja päättyy 31.12.2007, ja optio-oikeudella 2005K2
merkintäaika alkaa 1.1.2006 ja päättyy 31.12.2007. Optio-oikeuksia 2005K1 voitiin
käyttää ainoastaan osakemerkintään. SysOpen Digia Oyj:n kokonaan omistaman
tytäryhtiön SysOpen Digia Partners Oy:n hallussa oli 20.10.2005 optio-ohjelman
2005K2 mukaisia optiota yhteensä 5.005 kappaletta.

Optiot 2005K1 on kaikki jo käytetty osakemerkintään.


Optio-ohjelma 2005

Optio-ohjelman 2005 mukaisia optioita on 900.000 kappaletta, joista 300.000
merkitään tunnuksella 2005A, 300.000 tunnuksella 2005B ja 300.000 tunnuksella
2005C. Optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä enintään 900.000 kappaletta SysOpen
Digia Oyj:n 0,10 euron nimellisarvoista osaketta.

Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2005A on 4,33 euroa, optio-oikeudella
2005B SysOpen Digia Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin
Pörssissä tammi-maaliskuun 2006 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä 20
pörssipäivänä ja optio-oikeudella 2005C SysOpen Digia Oyj:n osakkeen vaihdolla
painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuun 2007
osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä 20 pörssipäivänä. Optio-oikeuksilla
merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan osakkeen merkintähinnan
määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien
osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on
kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo. Osakkeiden merkintäaika optio-
oikeudella 2005A on 1.11.2007 - 30.11.2009, optio-oikeudella 2005B 1.11.2008 -
30.11.2010 ja optio-oikeudella 2005C 1.11.2009 - 30.11.2011. SysOpen Digia Oyj:n
osakepääoma voi optio-oikeuksilla 2005A, 2005B ja 2005C tehtävien
osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 90.000 eurolla ja osakkeiden
lukumäärä enintään 900.000 uudella osakkeella. SysOpen Digia Oyj:n kokonaan
omistaman tytäryhtiön SysOpen Digia Partners Oy:n hallussa oli 16.10.2005 optio-
ohjelman 2005 mukaisia optiota yhteensä 666.000 kappaletta.

SysOpen Digian kaikkia liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia oli 20.10.2005
jäljellä yhteensä 1.989.708 kappaletta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien
osakkeiden osuus on enintään 9,79 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista
äänistä mahdollisen osakepääomankorotuksen jälkeen. Kaikista optio-oikeuksista
SysOpen Digia Partnersin hallussa oli 20.10.2005 vielä 728.746 kappaletta. Ulos
jaettujen optio-oikeuksien laimennusvaikutus oli 20.10.2005 enimmillään 6,4 %.
Helsingissä 31. lokakuuta 2005

SYSOPEN DIGIA OYJ
Hallitus


LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Jari Mielonen,
puh. 0424 2020 370, gsm 040 703 8383, email: jari.mielonen@sysopendigia.com


Osavuosikatsaus ja sen esitys ovat nähtävissä konsernin internet-sivuilla
www.sysopendigia.fi sijoittajat-osiossa klo 11.00 jälkeen.


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


LIITTEENÄ
Konsernituloslaskelma, IFRS
Segmenttitiedot, IFRS
Konsernitase, IFRS
Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, IFRS
Konsernin tunnusluvut, IFRS
Proforma tuloslaskelma, IFRS
Laskelma oman pääoman muutoksista
Yhteenveto IFRS-standardien vaikutuksesta omaan pääomaan
Tuloslaskelma 1-9/2004, FAS - IFRS


Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUROA


          7-9/2005 7-9/2004 Muutos 1-9/2005 1-9/2004 Muutos 1-12/200 
                   %            %   4    
 Liikevaihto    15 357,0 5 415,4 184 % 42 598,3 18 426,5 131 % 26 173,7 
 Liiketoiminnan   115,7  17,5   561 % 197,2  95,4   107 % 187,5  
 muut tuotot                                  
 Materiaalit ja   -907,1  -221,6  309 % -2 331,6 -734,8  217 % -934,2  
 palvelut                                   
 Poistot ja     -998,3  -306,4  226 % -2 284,1 -876,8  161 % -1 185,8 
 arvonalentumiset                               
 Muut        -11   -4 864,8 143 % -35   -16   123 % -21   
 liiketoiminnan   836,9          811,8  080,2      883,5  
 kulut                                     
                                        
 Liikevoitto    1 730,5 40,0   4226 % 2 368,1 830,2  185 % 2 357,7 
                                        
 Rahoitustuotot   -241,7  275,5  -188 % -693,3  238,5  -391 % 419,5  
 (netto)                                    
                                        
 Voitto ennen    1 488,8 315,6  372 % 1 674,8 1 068,6 57 %  2 777,2 
 veroja                                    
                                        
 Tuloverot     -647,4  -56,0  1056 % -527,6  -62,0  751 % -407,2  
 Tilikauden voitto 841,4  259,5  224 % 1 147,2 1 006,7 14 %  2 370,1 
                                        
 Jakautuminen:                                 
 Emoyhtiön     836,1  254,6  228 % 1 132,3 988,0  15 %  2 340,3 
 osakkaille                                  
 Vähemmistölle   5,3   4,9   9 %  14,9   18,7   -20 % 29,8   
                                        
 Tulos/osake, EUR  0,05   0,03   67 %  0,07   0,11   -36 % 0,25   
 Tulos/osake,    0,05   0,02   150 % 0,07   0,10   -29 % 0,25   
 laimennettu, EUR                               SEGMENTTITIEDOT, 1000 EUROA

 LIIKEVAIHTO      7-9/200 7-9/200 Muutos 1-9/200 1-9/200 Muutos 1-12/20 
            5    4    %   5    4    %   04   
 Integraatiodivisioona 7 643  4 739  61 %  22 462 16 269 38 %  22 962 
 Älypuhelindivisioona  7 714  676   1041 % 20 136 2 158  833 % 3 212  
 SysOpen Digia     15 357 5 415  184 % 42 598 18 427 131 % 26 174 
 -konserni yhteensä                               LIIKEVOITTO       7-9/200 7-9/200 Muutos 1-9/200 1-9/200 Muutos 1-12/20 
             5    4    %   5    4    %   04   
 Integraatiodivisioona  808   -3   -27033 2 002  565   254 % 1 876  
                     %                   
 Älypuhelindivisioona   923   43   2047 % 2 244  265   747 % 482   
 Strukturointikulut    0    0       -1 878 0           
 SysOpen Digia -konserni 1 731  40   4228 % 2 368  830   185 % 2 358  
 yhteensä                                    KONSERNITASE, 1000 EUROA

 Varat          30.9.2005  30.9.2004  Muutos % 31.12.2004 
                                    
 Pitkäaikaiset varat                          
 Aineettomat hyödykkeet 64 558,7   2 243,7   2777 %  2 244,8   
 Aineelliset hyödykkeet 3 201,7   1 805,0   77 %   1 697,9   
 Sijoitukset       595,1    587,6    1 %    585,6    
 Laskennallinen     1 929,7   147,2    1211 %  2,7     
 verosaaminen                              
                                    
 Pitkäaikaiset varat   70 285,2   4 783,5   1369 %  4 531,0   
 yhteensä                                
                                    
 Lyhytaikaiset varat                          
 Vaihto-omaisuus     13,2     0,0          0,0     
 Lyhytaikaiset saamiset 18 303,6   7 859,4   133 %   10 149,0  
 Myytävissä olevat    17 722,8   2 364,4   650 %   2 900,4   
 rahoitusvarat                             
 Rahavarat        6 696,1   2 353,2   185 %   3 008,4   
                                    
 Lyhytaikaiset varat   42 735,7   12 577,0  240 %   16 057,8  
 yhteensä                                
                                    
 Varat yhteensä     113 020,9  17 360,5  551 %   20 588,8   Oma pääoma ja velat   30.9.2005  30.9.2004   Muutos % 31.12.2004 
                                     
 Osakepääoma       1 829,7   926,3     98 %   926,3    
 Ylikurssirahasto    39 445,1   7 102,2    455 %   7 102,2   
 Omat osakkeet      0,0     0,0           0,0     
 Arvonmuutosrahasto   317,7    -202,4    -257 %  84,9    
 Muuntoero        23,1     -9,0     -356 %  23,1    
 Muu rahasto       5 203,8   0,0           0,0     
 Kertyneet voittovarat  2 616,7   1 361,5    92 %   827,7    
 Tilikauden voitto    1 132,3   988,0     15 %   2 340,3   
 Emoyhtiön omistajille  50 568,3   10 166,5   397 %   11 304,5  
 kuuluva oma pääoma                            
 Vähemmistöosuus     102,7    110,6     -7 %   121,7    
                                     
 Oma pääoma yhteensä   50 670,9   10 277,1   393 %   11 426,2  
                                     
 Velat                                  
 Pitkäaikaiset,korollise 41 354,6   402,2     10182 %  133,5    
 t velat                                 
 Varaukset        880,8    0,0           0,0     
 Laskennalliset     3 082,4   95,2     3138 %  148,5    
 verovelat                                
 Pitkäaikaiset velat   45 317,9   497,4     9011 %  282,0    
 yhteensä                                 
                                     
 Lyhytaikaiset velat   17 032,1   6 586,0    159 %   8 880,6   
 Lyhytaikaiset velat   17 032,1   6 586,0    159 %   8 880,6   
 yhteensä                                 
                                     
 Velat yhteensä     62 350,0   7 083,4    780 %   9 162,6   
                                     
 Oma pääoma ja velat   113 020,9  17 360,5   551 %   20 588,8  


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 2005-2004, 1000 EUROA

 Liiketoiminnan rahavirta:        1.1.2005 - 1.1.2004 - 1.1.2004 - 
                     30.9.2005  30.9.2004  31.12.2004 
 Myynnistä saadut maksut         42 296   15 848   24 066   
 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut 197     95     210     
 maksut                                   
 Maksut liiketoiminnan kuluista     -40 180   -15 595   -22 495   
 Liiketoiminnan rahavirta ennen     2 313    348     1782    
 rahoituseriä ja veroja                           
 Maksetut korot ja maksut muista     -148    -21     -9     
 liiketoiminnan rahoituskuluista                       
 Saadut korot liiketoiminnasta      2      1      1      
 Maksetut välittömät verot        -131    -116    -137    
 Rahavirta ennen satunnaisia eriä    2 035    211     1 636    
 Liiketoiminnan satunnaisista eristä   0      0      -185    
 johtuva rahavirta                              
 Liiketoiminnan rahavirta        2 035    211     1 451    
                                       
 Investointien rahavirta:                          
 Investoinnit aineellisiin ja      -879    -1 439   -1 580   
 aineettomiin hyödykkeisiin                         
 Aineellisten ja aineettomien      1      0      11     
 hyödykkeiden luovutustulot                         
 Investoinnit muihin sijoituksiin    -12 396         -55     
 Luovutustulot muista sijoituksista   167     313     572     
 Lainasaamisten takaisinmaksut      0            11     
 Saadut osingot investoinneista     5      24     24     
 Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet      0            60     
 Saadut korot investoinneista      235     10     53,6    
 Investointien rahavirta         -12 867   -1 092   -903,4   
                                       
 Rahoituksen rahavirta:                           
 Maksullinen osakeanti          436     0      0      
 Lyhytaikaisten lainojen nostot     0      0      0      
 Pitkäaikaisten lainojen nostot     0      0      0      
 Maksetut osingot ja muu voitonjako   -1 020   -2 223   -2 779   
 Rahoituksen rahavirta          -584    -2 223   -2 779   
                                       
 Rahavarojen muutos           -11 416   -3 103   -2 231   
                                       
 Rahavarat tilikauden alussa       5 909    7 781    7 781    
 Yhdistymisissä tulleet rahavarat    29 694         0      
 Käyvän arvon muutokset         233     40     359     
 Rahavarat tilikauden lopussa      24 419   4 717    5 909    
 Erotus                 -11 416   -3 104   -2 231   


KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, 1000 EUROA

            7-9/2005 4-6/2005 1-3/2005 10-12/20 7-9/2004 4-6/2004 
                         04             
 Liikevaihto      15 357,0 18 901,0 8 340,3 7 747,2 5 415,3 6 551,5 
 Liiketoiminnan muut  115,7  48,2   33,3   92,1   17,5   53,2   
 tuotot                                   
 Materiaalit ja    -907,1  -1 230,0 -194,5  -199,4  -221,6  -262,9  
 palvelut                                  
 Poistot ja      -998,3  -870,9  -414,9  -309,0  -306,4  -291,8  
 arvonalentumiset                              
 Muut liiketoiminnan  -11   -17   -6 862,9 -5 803,3 -4 864,8 -5 653,0 
 kulut         836,9  111,9                    
                                       
 Liikevoitto      1 730,5 -263,5  901,1  1 527,5 40,0   397,0  
                                       
 Rahoitustuotot    -241,7  -450,4  -1,2   181,0  275,5  -3,7   
 (netto)                                   
                                       
 Voitto ennen veroja  1 488,8 -713,9  899,9  1 708,6 315,5  393,2  
                                       
 Tuloverot       -647,4  304,2  -184,4  -345,2  -56,1  33,9   
 Tilikauden voitto   841,4  -409,7  715,5  1 363,4 259,5  427,1  
                                       
 Jakautuminen:                                
 Emoyhtiön osakkaille 836,1  -414,2  710,4  1 352,3 254,6  426,4  
 Vähemmistölle     5,3   4,5   5,1   11,1   4,9   0,7   
                                       
 Tulos/osake, EUR   0,05   -0,02  0,06   0,14   0,03   0,05   
 Tulos/osake,     0,05   -0,02  0,06   0,15   0,02   0,05   
 laimennettu, EUR                              


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

                    1-9/2005  1-9/2004  1-12/2004  
 Toiminnan laajuus                             
                                      
 Liikevaihto              42 598   18 427   26 174   
 - muutos edelliseen vuoteen      131 %    -1 %    4 %     
 Sijoitettu pääoma keskimäärin     41 100   10 278   11 548   
 Henkilöstön määrä           811     301     288     
 Henkilöstö keskimäärin         709     282     286     
                                      
 Kannattavuus                                
                                      
 Liikevoitto              2 368    830     2 358    
 - suhteessa liikevaihtoon       6 %     5 %     9 %     
 Tulos ennen veroja           1 675    1 069    2 777    
 - suhteessa liikevaihtoon       4 %     6 %     11 %    
 Tilikauden voitto           1 132    988     2 340    
 suhteessa liikevaihtoon        3 %     5 %     9 %     
 Oman pääoman tuotto          4 %     13 %    21 %    
 Sijoitetun pääoman tuotto       5 %     13 %    23 %    
                                      
 Rahoitus ja taloudellinen asema                      
                                      
 Korollinen vieras pääoma        41 355   141     134     
 Rah.om.arvopaperit+ rahat ja pankkis. 24 419   4 718    5 909    
 Nettovelkaantumisaste (net gearing)  33 %    -45 %    -51 %    
 Omavaraisuusaste            46 %    71 %    70 %    
 Liiketoiminnan rahavirta        2 035    211     1 451    
 Tulos/osake,eur, laimentamaton     0,07    0,11    0,25    
 Tulos/osake,eur, laimennettu      0,07    0,10    0,25    
 Oma pääoma/osake            2,76    1,10    1,23    
 Osakkeen alin kaupantekokurssi     3,43    2,90    2,90    
 Osakkeen ylin kaupantekokurssi     4,93    5,35    5,35    
 Osakkeen keskikurssi          4,32    3,77    3,66    
 Osakekannan markkina-arvo       76 847   31 309   31 679   PRO FORMA- TULOSLASKELMA 1.1.-30.9.2005, 1000 EUROA              1.1.-30.9.2005 1.1.-30.9.2004 
                              
                              
 LIIKEVAIHTO        50 736,4    46 018,4    
 Liiketoiminnan muut    399,1      398,5      
 tuotot                          
 Materiaalit ja palvelut  -2 958,8    -1 751,0    
 Poistot ja        -5 014,6    -3 257,8    
 arvonalennukset                      
 Muut liiketoiminnan kulut -44 364,4    -38 745,7    
 LIIKEVOITTO        -1 202,2    2 662,4     
 Rahoitustuotot(netto)   -568,0     695,3      
 Voitto ennen veroja    -1 770,2    3 357,8     
 Tuloverot         -688,5     -772,5     
 TILIKAUDEN VOITTO     -2 458,7    2 585,2     
                              
 Jakautuminen:                       
 Emoyhtiön osakkaille   -2 473,6    2 566,5     
 Vähemmistölle       14,9      18,7      LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUROA


       Osake- Ylikurs Muunto- Arvon  Omat Kerty-n Vähem- Oma   
       pääoma -siraha     muutosr osak- eet   mistö- pääoma 
          s-to  erot  ahasto keet voitto- osuus yhteens 
                         varat     ä    
 FAS oma   936,3 7 092,2 32,9  0,0   0,0  3 218,2 153,3 11   
 pääoma                             432,9  
 31.12.2003                               
 IFRS oma  936,3 7 092,2 -6,7  -242,1 -606, 4 153,8 153,3 11   
 pääoma                   2          480,6  
 1.1.2004                                
 Osakepääoma -10,0 10,0                     0,0   
 Osingonjako                   -2       -2   
                         223,1     223,1  
 Omien                   606,2 -606,2     0,0   
 osakkeiden                               
 mitätöinti                               
 Rahoitusarv            36,7             36,7  
 opaperit                                
 Muut                           -44,7 -44,7  
 Tilikauden                    281,2  13,1  294,3  
 tulos                                  
 Kaudella  -10,0 10,0  0,0   36,7  606,2 -2   -31,6 -1   
 kirjatut                     548,1     936,8  
 tuotot ja                                
 kulut yht.                               
 IFRS Oma  926,3 7 102,2 -6,7  -205,4 0,0  1 605,7 121,7 9 543,8 
 pääoma                                 
 31.3.2004                                
                                     
 Osingonjako                           0,0   
 Omien                              0,0   
 osakkeiden                               
 mitätöinti                               
 Rahoitusarv            35,0             35,0  
 opaperit                                
 Muut            -2,4         15,0  -16,7 -4,1  
 Tilikauden                    452,2  0,7  452,9  
 tulos                                  
 Kaudella  0,0  0,0   -2,4  35,0  0,0  467,2  -16,0 483,8  
 kirjatut                                
 tuotot ja                                
 kulut yht.                               
 IFRS Oma  926,3 7 102,2 -9,1  -170,4 0,0  2 072,9 105,7 10   
 pääoma                             027,6  
 30.6.2004                                
                                     
 Osingonjako                           0,0   
 Omien                              0,0   
 osakkeiden                               
 mitätöinti                               
 Rahoitusarv            -32,0            -32,0  
 opaperit                                
 Muut                       22,0      22,0  
 Tilikauden                    254,6  4,9  259,5  
 tulos                                  
 Kaudella  0,0  0,0   0,0   -32,0  0,0  276,6  4,9  249,5  
 kirjatut                                
 tuotot ja                                
 kulut yht.                               
 IFRS Oma  926,3 7 102,2 -9,1  -202,4 0,0  2 349,5 110,6 10   
 pääoma                             277,1  
 30.9.2004                                
                                     
 Osingonjako                   -555,8     -555,8 
 Omien                              0,0   
 osakkeiden                               
 mitätöinti                               
 Rahoitusarv            287,4            287,4  
 opaperit                                
 Muut            32,1         22,0      54,1  
 Tilikauden                    1 352,3 11,1  1 363,4 
 tulos                                  
 Kaudella  0,0  0,0   32,1  287,4  0,0  818,5  11,1  1 149,1 
 kirjatut                                
 tuotot ja                                
 kulut yht.                               
 IFRS Oma  926,3 7 102,2 23,0  85,0  0,0  3 168,0 121,7 11   
 pääoma                             426,2  
 31.12.2004                               
                                     
 Osingonjako                   -1       -1   
                         018,9     018,9  
 Osakepääoma 882,0 31                      32   
 n korotus     928,5                    810,5  
 Rahoitusarv            -60,7            -60,7  
 opaperit                                
 Muu rahasto                   5 110,4    5 110,4 
 Muut                       18,3      18,3  
 Tilikauden                    710,5  -28,8 681,7  
 tulos                                  
 Kaudella  882,0 31   0,0   -60,7  0,0  4 820,3 -28,8 37   
 kirjatut      928,5                    541,3  
 tuotot ja                                
 kulut yht.                               
 IFRS Oma  1   39   23,0  24,3  0,0  7 988,3 92,9  48   
 pääoma   808,3 030,7                    967,5  
 31.3.2005                                
                                     
 Osingonjako                           0,0   
 Osakepääoma 9,5  259,7                    269,2  
 n korotus                                
 Rahoitusarv            200,3            200,3  
 opaperit                                
 Muu rahasto                   93,4      93,4  
 Muut                       251,9     251,9  
 Tilikauden                    -414,2 4,5  -409,7 
 tulos                                  
 Kaudella  9,5  259,7  0,0   200,3  0,0  -68,9  4,5  405,1  
 kirjatut                                
 tuotot ja                                
 kulut yht.                               
 IFRS Oma  1   39   23,0  224,6  0,0  7 919,4 97,4  49   
 pääoma   817,8 290,4                    372,6  
 30.6.2005                                
 Osingonjako                           0,0   
 Osakepääoma 11,9  154,7                    166,6  
 n korotus                                
 Rahoitusarv            93,1             93,1  
 opaperit                                
 Muu rahasto                           0,0   
 Muut                       197,4     197,4  
 Tilikauden                    836,1  5,3  841,4  
 tulos                                  
 Kaudella  11,9  154,7  0,0   93,1  0,0  1 033,5 5,3  1 298,4 
 kirjatut                                
 tuotot ja                                
 kulut yht.                               
 IFRS Oma  1   39   23,0  317,7  0,0  8 952,9 102,7 50   
 pääoma   829,7 445,1                    671,0  
 30.9.2005                                


OMAN PÄÄOMAN JA TULOKSEN TÄSMÄYTYSLASKELMAT 2004

YHTEENVETO IFRS-STANDARDIEN VAIKUTUKSISTA OMAAN PÄÄOMAAN, 1000 EUROA

              1.1.   31.3.  30.6.  30.9.  31.12.  
              2004   2004  2004   2004   2004   
 Emoyhtiön omistajille   11.279,6 9.315,3 9.722,9 9.902,8 10.531,1 
 kuuluva oma pääoma FAS                        
 IAS 12 Laskennalliset   -20,2  -6,2  -1,0   -5,4   -80,5  
 verosaamiset ja -velat                        
 IAS 17 Vuokrasopimukset  - 12,2  5,7   10,9   16,3   -9,4   
 IAS 19 Työsuhde-etuudet  -214,0  -229,8 245,5  -261,3  0    
 IAS 38 Aineettomat    285,9  336,7  401,6  548,2  645,5  
 hyödykkeet                              
 IAS 39          0    7,4   36,4   -5,4   229,8  
 Rahoitusinstrumentit                         
 Muut IFRS-vaikutukset   8,2   -7,1  -3,4   -28,8  -12,1  
 Emoyhtiön omistajille   11.327,3 9.422,1 9.921,9 10.166,5 11.304,5 
 kuuluva oma pääoma IFRS                        
 Vähemmistöosuus       153,3 112,6  105,7  110,6  121,7  
 Oma pääoma yhteensä    11.480,6 9.534,7 10.027,6 10.277,1 11.426,2 TULOSLASKELMA 1-9/2004, 1000 EUROA                FAS    Muutos   IFRS 1-9/ 
                1-9/2004       2004    
 Liikevaihto          18 426,5  0,0    18 426,5  
 Liiketoiminnan muut tuotot  118,2   -22,8   95,4    
 Materiaalit ja palvelut    -734,8   0,0    -734,8   
 Poistot ja arvonalentumiset  -685,1   -191,7   -876,8   
 Muut liiketoiminnan kulut   -16 420,7 340,5   -16 080,2 
                                
 Liikevoitto          704,2   126,0   830,2   
                                
 Rahoitustuotot (netto)    283,6   -45,1   238,5   
                                
 Satunnaiset erät       -46,4   46,4    0,0    
                                
 Voitto ennen veroja      941,4   127,3   1 068,6  
                                
 Tuloverot           -74,0   12,0    -62,0   
 Vähemmistön osuus       -18,7   18,7    0,0    
 Tilikauden voitto       848,7   158,0   1 006,7  
                                
 Jakautuminen:                         
 Emoyhtiön osakkaille     867,4   120,6   988,0   
 Vähemmistölle         18,7    0,0    18,7    


Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo katsauskauden
aikana on 15.950.678 kpl. Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärän
painotettu keskiarvo katsauskauden aikana on 16.156.758 kpl. Ulkona olevien
osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 18.296.804 kpl.

Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Konsernilla ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vastuita.

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa