SYSOPEN MYI PUHELINVAIHTEISIIN TAVOITETT

Sysopen Oyj       PÖRSSITIEDOTE   
   10.1.2003 klo 13:00

SYSOPEN MYI PUHELINVAIHTEISIIN TAVOITETTAVUUSOHJELMISTOJA
KEHITTÄVÄN TYTÄRYHTIÖNSÄ OSAKE-ENEMMISTÖN

SysOpen Oyj on allekirjoittanut sopimuksen, jonka
mukaisesti SysOpen myy puhelinvaihteisiin
tavoitettavuusohjelmistoja kehittävän tytäryhtiönsä
CallCom Oy:n noin 85 % osake-enemmistön. Ostajina
toimivat viisi kyseisen tytäryhtiön työntekijöihin ja
johtoon kuuluvaa henkilöä. Kaupan jälkeen SysOpen Oyj:n
omistusosuus CallCom Oy:stä on vielä 10 %, mutta kaupan
ehtojen mukaan loputkin osakkeet siirtyvät ostajille
vuoden 2004 loppuun mennessä.

CallCom Oy:n liiketoimintojen osuus SysOpen-konsernin
kokonaisliikevaihdosta vuonna 2002 oli noin 2 %.
Kauppahintaa ei osapuolten sopimuksesta julkisteta.
Kauppa vaikuttaa positiivisesti SysOpen-konsernin
liikevoittoon ennen liikearvopoistoja.

CallComin kaikki viisi työntekijää jatkavat ostamassaan
yhtiössä vanhoina työntekijöinä. CallComista nykyisin
noin 15 % omistavat kolme yksityishenkilöä jatkavat myös
yhtiön omistajina. Kaupan teon yhteydessä osapuolet ovat
solmineet yhteistyösopimuksen SysOpenin CallComille
antamasta markkinointi- ja myyntituesta.

Solmittu kauppa tukee SysOpenin strategiaa kehittyä
valitsemiensa toimialojen ja -alueiden vahvaksi
integraattoriksi ja teknologiaosaajaksi. SysOpenin
tavoitteena on, että konsernin kokonaiskannattavuus ja
kasvu vuonna 2003 ylittävät markkinoiden keskimääräisen
tason.

SysOpen Oyj

Arto Sahla
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Arto Sahla, puh. 0400 442986 e-mail:
arto.sahla@sysopen.fi

Viestintäjohtaja Kirsi Lindroth, puh. 040 5216332 e-mail:
kirsi.lindroth@sysopen.fi

www.sysopen.fi

Jakelu:
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


SysOpen Oyj:n osake noteerataan Helsingin Pörssin
päälistalla tietoliikenne ja elektroniikka -
toimialaryhmässä. SysOpen on Suomen johtavia sähköisten
liiketoimintaratkaisujen integraattoreita (Integrated
eSolutions). SysOpenin toimipaikat sijaitsevat
Helsingissä, Tampereella, Kuopiossa, Varkaudessa,
Jyväskylässä, Lontoossa ja Warwickissa Birminghamin
lähellä. Vuoden 2002 tammi-syyskuun liikevaihto oli 21,3
miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen liikearvopoistoja
oli 10 % liikevaihdosta. Työntekijöitä konsernissa on
kaupan jälkeen noin 310.

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa