SYSOPEN MYI PUHELINVAIHTEISIIN TAVOITETT

Report this content
Sysopen Oyj       PÖRSSITIEDOTE   
   10.1.2003 klo 13:00

SYSOPEN MYI PUHELINVAIHTEISIIN TAVOITETTAVUUSOHJELMISTOJA
KEHITTÄVÄN TYTÄRYHTIÖNSÄ OSAKE-ENEMMISTÖN

SysOpen Oyj on allekirjoittanut sopimuksen, jonka
mukaisesti SysOpen myy puhelinvaihteisiin
tavoitettavuusohjelmistoja kehittävän tytäryhtiönsä
CallCom Oy:n noin 85 % osake-enemmistön. Ostajina
toimivat viisi kyseisen tytäryhtiön työntekijöihin ja
johtoon kuuluvaa henkilöä. Kaupan jälkeen SysOpen Oyj:n
omistusosuus CallCom Oy:stä on vielä 10 %, mutta kaupan
ehtojen mukaan loputkin osakkeet siirtyvät ostajille
vuoden 2004 loppuun mennessä.

CallCom Oy:n liiketoimintojen osuus SysOpen-konsernin
kokonaisliikevaihdosta vuonna 2002 oli noin 2 %.
Kauppahintaa ei osapuolten sopimuksesta julkisteta.
Kauppa vaikuttaa positiivisesti SysOpen-konsernin
liikevoittoon ennen liikearvopoistoja.

CallComin kaikki viisi työntekijää jatkavat ostamassaan
yhtiössä vanhoina työntekijöinä. CallComista nykyisin
noin 15 % omistavat kolme yksityishenkilöä jatkavat myös
yhtiön omistajina. Kaupan teon yhteydessä osapuolet ovat
solmineet yhteistyösopimuksen SysOpenin CallComille
antamasta markkinointi- ja myyntituesta.

Solmittu kauppa tukee SysOpenin strategiaa kehittyä
valitsemiensa toimialojen ja -alueiden vahvaksi
integraattoriksi ja teknologiaosaajaksi. SysOpenin
tavoitteena on, että konsernin kokonaiskannattavuus ja
kasvu vuonna 2003 ylittävät markkinoiden keskimääräisen
tason.

SysOpen Oyj

Arto Sahla
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Arto Sahla, puh. 0400 442986 e-mail:
arto.sahla@sysopen.fi

Viestintäjohtaja Kirsi Lindroth, puh. 040 5216332 e-mail:
kirsi.lindroth@sysopen.fi

www.sysopen.fi

Jakelu:
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


SysOpen Oyj:n osake noteerataan Helsingin Pörssin
päälistalla tietoliikenne ja elektroniikka -
toimialaryhmässä. SysOpen on Suomen johtavia sähköisten
liiketoimintaratkaisujen integraattoreita (Integrated
eSolutions). SysOpenin toimipaikat sijaitsevat
Helsingissä, Tampereella, Kuopiossa, Varkaudessa,
Jyväskylässä, Lontoossa ja Warwickissa Birminghamin
lähellä. Vuoden 2002 tammi-syyskuun liikevaihto oli 21,3
miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen liikearvopoistoja
oli 10 % liikevaihdosta. Työntekijöitä konsernissa on
kaupan jälkeen noin 310.

Tilaa