SYSOPEN OYJ:Asevelvollisuusalan ja opera

PÖRSSITIEDOTE 4.8.2003 klo 10.00
SYSOPEN OYJ

Asevelvollisuusalan ja operatiivisen johtamisen
tietojärjestelmän rakentamistyö käyntiin
       
Puolustusvoimat on käynnistänyt asevelvollisuusalan ja
operatiivisen johtamisen tietojärjestelmähankkeen, missä
uusitaan nykyinen tekniikaltaan vanhentuva järjestelmä.
Rakennettavalla tietojärjestelmällä ylläpidetään
asevelvollisuuslaissa määriteltyä asevelvollisrekisteriä (AVR),
joka sisältää tarvittavat tiedot asevelvollisista kriisiajan
valmiuden ja reservin koulutuksen tarpeita varten.

Tietojärjestelmähankkeen tavoitteena on tuottaa uudet korvaavat
sovellukset asevelvollisen tietojen hallintaan, joukkotuotannon
suunnitteluun sekä henkilöiden- ja kuljetusvälineiden
sijoittamiseen suunnitelmien mukaisiin tehtäviin. Sovellusten
uusimisen ohessa tavoitteena on toimintamallin kehittäminen ja
toimintamallia tukevan tietojärjestelmä- kokonaisuuden
tuottaminen puolustusvoimien käyttöön.

Järjestelmän käyttöönoton myötä saavutetaan mm. seuraavia
hyötyjä:
1. Järjestelmän turvallisuus ja yhteensopivuus paranee.
2. Asioiden käsittely pysyy yhtenäisenä ja vireillä olevien
asioiden käsittelyä pystytään seuraamaan.
3. Tietojen käytettävyys, saatavuus ja ajantasaisuus
kehittyvät.
4. Järjestelmä tehostaa ja yhdenmukaistaa toimintaprosesseja.

Asevelvollisuusalan ja operatiivisen johtamisen
tietojärjestelmän (AVT-OPJO) rakentamisessa sovelletaan uutta
monikerrosarkkitehtuuria, oliopohjaista suunnittelumenetelmää ja
iteratiivista rakentamismallia. Tarjouskilpailun perusteella
toimittajaksi valittiin suomalainen SysOpen Oyj, joka vastaa
järjestelmän teknisestä toteuttamisesta ja käytettävästä
menetelmästä. Tilauksen arvo on noin 2,5 miljoonaa euroa.
Puolustusvoimien ja SysOpenin yhteisen rakentamisprojektin
työmäärä on yhteensä noin 5500 henkilötyöpäivää. Uusi AVT-OPJO
-tietojärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2005 aikana.

"Pidämme puolustusvoimien tilausta suurena
luottamuksenosoituksena osaamistamme ja toimituskykyämme kohtaan
ja samalla suurena haasteena jatkon kannalta. Tämä on
ensimmäinen järjestelmä- ja palvelutoimituksemme
puolustusvoimille, vaikka olemme toimineet jo vuodesta 1990
lähtien ja rakentaneet liiketoimintaa tukevia järjestelmiä
yrityssektorin tarpeisiin", toteaa toimitusjohtaja Arto Sahla
SysOpenista. öAVT-OPJO -projektissa hyödynnetään
puolustusvoimien asiantuntijoiden asevelvollisuusalan osaamista.
SysOpen puolestaan vastaa käytettävästä menetelmästä,
järjestelmässä hyödynnettävästä OpenFrame
-arkkitehtuurikehyksestä ja käytännön rakentamistyöstäö, Sahla
jatkaa.

Lisätietoja:
Majuri Reima Kuutsa, Hankepäällikkö, Puolustusvoimat, GSM
040 834 8808, reima.kuutsa@mil.fi

Timo A. Rantanen, Johtaja, SysOpen Oyj, puh. 0424 2020 516, GSM
0400 621 597, timo.rantanen@sysopen.fi
       
       
Tietoa SysOpenista:
SysOpen Oyj on johtavia integroitujen sähköisten
liiketoimintaratkaisujen, Integrated eSolutions, toimittajia
Suomessa. Yhtiö on perustettu vuonna 1990 ja noteerattu
Helsingin pörssissä vuodesta 1999 alkaen. SysOpen toimittaa
asiakkailleen heidän liiketoimintaansa tehostavia tietotekniikan
asiantuntijapalveluja ja ohjelmistoja. Toiminta-alueita ovat
asiakasratkaisut ja ohjelmistotuotteet sekä näitä tukeva
tietotekniikkalähtöinen konsultointi ja teknologiakehitys.
Keskeisessä asemassa on liiketoimintakriittisten
tietojärjestelmien kehittäminen osaksi uusia mobiili- ja
internet-ratkaisuja. Vuoden 2002 liikevaihto oli 29,0 miljoonaa
euroa. Henkilöstön määrä on n. 320 henkilöä.

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa