SYSOPEN OYJ:N JA DIGIA OY:N YHDISTYMINEN TOTEUTETAAN

SysOpen Oyj pörssitiedote 4.3.2005 klo 14.00

SYSOPEN OYJ:N JA DIGIA OY:N YHDISTYMINEN TOTEUTETAAN

Sysopen Oyj (SysOpen) ja Digia Oy (Digia) sopivat yhdistyvänsä 11.2.2005 tehdyllä
yhdistymissopimuksella.

SysOpen ja Digia ovat tänään yhdessä todenneet, että keskeiset osakevaihdon
toteuttamiselle asetetut edellytykset ovat täyttyneet ja siten osakevaihto ja
samalla yhdistyminen toteutetaan.

SysOpenin osakevaihtotarjouksen hyväksyivät Digian osakkeenomistajat, joiden
omistamat 24.074.300 Digian A-sarjan osaketta edustavat yhteensä 99,96 prosenttia
kaikista Digian A-sarjan osakkeista 4.3.2005. SysOpen on aloittanut tarvittavat
tekniset toimet toteuttaakseen osakevaihtotarjouksen ja siihen liittyvän
SysOpenin osakepääoman korotuksen ennalta ilmoitetussa aikataulussa.

Osana yhdistymistä SysOpen on tänään hankkinut omistukseensa Eomer Holding Oy:n
(Eomer Holding) koko osakekannan ja Eomer Holdingista on samalla tullut SysOpenin
tytäryhtiö. Eomer Holding omistaa kaikki Digian B-sarjan osakkeet.

SysOpenin osakevaihtotarjouksessa tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisen ja Eomer
Holdingin omistusoikeuden siirtymisen kautta SysOpenin omistusosuus Digiassa on
99,97 prosenttia kaikista Digian osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuomasta
äänimäärästä 4.3.2005. Digiasta on samalla tullut SysOpenin tytäryhtiö.

Osakevaihtotarjoukseen liittyvä SysOpenin osakepääoman korotus rekisteröidään
kahdessa erässä siten, että maanantaina 7.3.2005 SysOpenin osakepääomaa
korotetaan 866.674,80 eurolla eli 8.666.748 uudella osakkeella ja keskiviikkona
9.3.2005 SysOpenin osakepääomaa korotetaan 15.055,20 eurolla eli 150.552 uudella
osakkeella.

Uudet osakkeet tulevat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssi Oy:n
päälistalle osakepääoman korotusten rekisteröintipäivinä.

Osakevaihtotarjouksen toteuttamisen myötä SysOpenin varsinaisen yhtiökokouksen
1.3.2005 yhdistymiselle ehdolliset päätökset ovat astuneet voimaan ja yhdistyneen
yhtiön uusi hallitus tulee järjestäytymään vielä tänään.


SYSOPEN OYJ

HALLITUS


Lisätietoja:

Kari Karvinen, hallituksen puheenjohtaja, Sysopen Oyj, puh. 0424 2020304

Arto Sahla, toimitusjohtaja, Sysopen Oyj, puh. 0400 442986

Pekka Sivonen, hallituksen puheenjohtaja, Digia Oy, puh.
040 7593601

Jari Mielonen, toimitusjohtaja, Digia Oy, puh. 040 7038383


Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää Australiassa,
Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa eikä
Yhdysvalloissa.

Tämän pörssi-ilmoituksen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu
julkaistavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin.
Tämä tiedote ei ole arvopaperien myyntitarjous Yhdysvalloissa tai
yhdysvaltalaisille henkilöille tai sellaisten henkilöiden lukuun, eikä tämän
tiedotteen tarkoittamia arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa paitsi
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) ja siihen
liittyvien sääntöjen ja määräysten sallimissa tietyissä poikkeustapauksissa
rekisteröintivelvollisuudesta. Osakevaihtotarjousta ja SysOpenin uusia osakkeita
ei tulla rekisteröimään eikä tarjoamaan julkisesti Yhdysvalloissa.

Tämä pörssi-ilmoitus ei ole ostotarjous eikä kehotus myyntitarjouksen
tekemiseen, eikä SysOpenin uusia osakkeita saa merkitä missään
sellaisessa maassa, missä tällainen tarjous, kehotus tai merkintä olisi laitonta
ennen rekisteröintiä, poikkeusta rekisteröintivelvoitteesta tai muuta hyväksyntää
kyseisen maan arvopaperilainsäädännön mukaisesti.

JAKELU
Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa