SYSOPEN OYJ:N JA DIGIA OY:N YHDISTYMISEN EDELLYTTÄMÄ HYVÄKSYMISASTE SAAVUTETTU

Sysopen Oyj pörssi-ilmoitus 3.3.2005 klo 12.40

SYSOPEN OYJ:N JA DIGIA OY:N YHDISTYMISEN EDELLYTTÄMÄ HYVÄKSYMISASTE SAAVUTETTU

Sysopen Oyj:n (SysOpen) ja Digia Oy:n (Digia) yhdistyminen edellyttää muun
muassa, että SysOpenin tekemä osakevaihtotarjous hyväksytään siinä laajuudessa,
että SysOpen tulee osakevaihdon toteuduttua omistamaan vähintään 21 344 700
Digian A-sarjan osaketta, joka vastaa noin 88,6 prosenttia Digian A-sarjan
osakkeista ja niiden tuomasta äänimäärästä.

Alustavan tuloksen mukaan yhdistymisen edellyttämä hyväksymisaste on saavutettu
ja 2.3.2005 mennessä SysOpenin osakevaihtotarjouksen olivat hyväksyneet Digian
osakkeenomistajat, joiden omistamat Digian A-sarjan osakkeet edustavat yhteensä
99,9 % kaikista A-sarjan osakkeista.

Muiden yhdistymisen edellytysten täyttymisestä SysOpen tiedottaa perjantain
4.3.2005 aikana. Mikäli yhdistymisen muutkin ehdot ovat tuolloin täyttyneet,
yhdistymisen edellyttämät toimet pyritään toteuttamaan vielä saman päivän
kuluessa.

SYSOPEN OYJ
Arto Sahla
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Arto Sahla, toimitusjohtaja, Sysopen Oyj, puh. 0400 442986, arto.sahla@sysopen.fi


Tätä pörssi-ilmoitusta ei saa julkaista tai levittää Australiassa,
Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa eikä
Yhdysvalloissa.

Tämän pörssi-ilmoituksen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu
julkaistavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin.
Tämä tiedote ei ole arvopaperien myyntitarjous Yhdysvalloissa tai
yhdysvaltalaisille henkilöille tai sellaisten henkilöiden lukuun, eikä tämän
tiedotteen tarkoittamia arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa paitsi
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) ja siihen
liittyvien sääntöjen ja määräysten sallimissa tietyissä poikkeustapauksissa
rekisteröintivelvollisuudesta. Osakevaihtotarjousta ja SysOpenin uusia osakkeita
ei tulla rekisteröimään eikä tarjoamaan julkisesti Yhdysvalloissa.

Tämä pörssi-ilmoitus ei ole ostotarjous eikä kehotus myyntitarjouksen
tekemiseen, eikä SysOpenin uusia osakkeita saa merkitä missään
sellaisessa maassa, missä tällainen tarjous, kehotus tai merkintä olisi laitonta
ennen rekisteröintiä, poikkeusta rekisteröintivelvoitteesta tai muuta hyväksyntää
kyseisen maan arvopaperilainsäädännön mukaisesti.

JAKELU
Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa