SYSOPEN OYJ:N TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTA

Sysopen Oyj             PÖRSSITIEDOTE      03.10.2003   klo 14:30

SYSOPEN OYJ:N TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS

Sysopen Oyj:n (SysOpen) Novo Group Oyj:n osakkeista tekemän julkisen
ostotarjouksen tarjousasiakirjan ja listalleottoesitteen
(Tarjousasiakirja) sivulla 41 esitetyssä taulukossa on yhdistyneen
yhtiön pro forma –luvuissa virhe.

Tarjousasiakirjassa on yhdistyneen yhtiön pro forma –luvuissa
korolliseksi vieraaksi pääomaksi ilmoitettu 88,5 miljoonaa euroa,
korottomaksi vieraaksi pääomaksi 64,3 miljoonaa euroa ja korolliseksi
nettovelaksi 53,4 miljoonaa euroa.

Oikeat yhdistyneen yhtiön pro forma -luvut Tarjousasiakirjassa
esitetyillä pro forma oletuksilla ovat: korollinen vieras pääoma 83,7
miljoonaa euroa, koroton vieras pääoma 69,1 miljoonaa euroa ja
korollinen nettovelka 48,6 miljoonaa euroa.

SysOpen on tänään hakenut Rahoitustarkastukselta päätöksen
Tarjousasiakirjan täydentämiseksi näiltä osin ja Rahoitustarkastus on
päätöksellään Dnro 100/271/2003 ja 7/273/2003 hyväksynyt täydennyksen.

Englanninkielisessä tarjousasiakirjan käännöksessä tiedot tullaan
esittämään korjatussa muodossa. Korjattu taulukko tullaan myös
päivittämään Internet-sivuilla (www.sysopen.fi, www.novogroup.com,
www.nordea.fi ja www.nordeasecurities.com) saatavilla olevaan
Tarjousasiakirjaan.

Helsingissä 03.10.2003

SYSOPEN OYJ
Arto Sahla
toimitusjohtaja


Lisätietoja antavat:

Juha Pöllänen, Nordea Securities Corporate Finance Oy, p. 4785 031.
Talousjohtaja Kristiina Härkönen, SysOpen Oyj, p. 040 756 3132.

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää Australiassa, Hong
Kongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa, Yhdistyneessä Kuningaskunnassa
eikä Yhdysvalloissa.

Tämän pörssitiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu
julkaistavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin.
Tämä tiedote ei ole arvopaperien myyntitarjous Yhdysvalloissa tai
yhdysvaltalaisille henkilöille tai sellaisten henkilöiden lukuun, paitsi
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) ja
siihen liittyvien sääntöjen ja määräysten sallimissa tietyissä
poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta. Tarjousta ja
SysOpenin uusia osakkeita ei tulla rekisteröimään eikä tarjoamaan
julkisesti Yhdysvalloissa.

Tämä pörssitiedote ei ole ostotarjous eikä kehotus myyntitarjouksen
tekemiseen, eikä SysOpenin uusia osakkeita saa merkitä missään
sellaisessa maassa, missä tällainen tarjous, kehotus tai merkintä olisi
laitonta ennen rekisteröintiä, poikkeusta rekisteröintivelvoitteesta tai
muuta hyväksyntää kyseisen maan arvopaperilainsäädännön mukaisesti.

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa