SYSOPEN OYJ TOTEUTTAA ARKKITEHTUURIPALVE

SysOpen Oyj Lehdistötiedote 30.8.2004 klo 11.30

SYSOPEN OYJ TOTEUTTAA ARKKITEHTUURIPALVELUT AREK OY:LLE

Arek Oy on valinnut tarjouskilpailun perusteella
SysOpenin ansaintajärjestelmän arkkitehtuuripalvelut-
hankkeen toimittajaksi. Toimitussopimus asiasta
allekirjoitettiin 13.8.2004 ja hanke on alkanut.

Hankkeessa toteutetaan Arek Oy:lle arkkitehtuuripalvelut
sisältäen mm. seuraavat kokonaisuudet: tietoturva-
arkkitehtuuri, käyttäjän tunnistus- ja
istunnonhallintapalvelut, autentikointi,
käyttövaltuushallinta, käyttäjähallinta,
auktorisointipalvelut, profilointipalvelut ja sanoma-
arkkitehtuuri. SysOpenin alihankkijana hankkeessa toimii
Trusteq Oy, joka vastaa Netegrity-tuotteiden asennuksesta
ja konfiguroinnista.

"Pidämme Arek Oy:n tilausta suurena luottamuksen
osoituksena osaamistamme ja palvelujamme kohtaan. Tämä on
ensimmäinen toimituksemme Arek Oy:lle", toteaa
toimitusjohtaja Arto Sahla SysOpenista. "Hankkeessa
hyödynnetään Meridea Financial Software Oy:n
sovelluskehitysympäristöä, -välineitä ja menetelmää.
SysOpen puolestaan vastaa arkkitehtuuripalvelujen
suunnittelusta ja rakentamisesta varsinaisen
Ansaintajärjestelmän tarpeisiin", Sahla jatkaa.

Lisätietoja asiasta antavat:

Arek Oy,
- hallituksen puheenjohtaja Jukka Rantala, puh.010 751
2533
- toimitusjohtaja Ari Ikonen, puh. 010 751 2642,
ari.ikonen@arek.fi

SysOpen Oyj,
- toimitusjohtaja Arto Sahla, puh. 0400-442986,
arto.sahla@sysopen.fi ja
- johtaja Ari Kemppainen, puh. 040-5416456,
ari.kemppainen@sysopen.fi

Arek Oy on eläkevakuutusyhteisön perustama osakeyhtiö,
joka rakennuttaa eläkevakuutuksessa tarvittavia
tietojärjestelmiä ja tuottaa asiakkailleen
järjestelmäpalveluita.

SysOpen Oyj on johtavia integroitujen sähköisten
liiketoimintaratkaisujen, Integrated eSolutions,
toimittajia Suomessa. Yhtiö on perustettu vuonna 1990 ja
noteerattu Helsingin pörssissä. SysOpen toimittaa
asiakkailleen liiketoimintaa tehostavia tietotekniikan
asiantuntijapalveluja ja ohjelmistoja. Toiminta-alueita
ovat asiakasratkaisut ja ohjelmistotuotteet sekä näitä
tukeva tietotekniikkalähtöinen konsultointi ja
teknologiakehitys. Keskeisessä asemassa on
liiketoimintakriittisten tietojärjestelmien kehittäminen
ja integrointi. Vuoden 2003 liikevaihto oli 25,2
miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on tällä hetkellä n.
300 henkilöä.

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa