SYSOPEN OYJ VÄHENTÄÄ OPTIO-OHJELMIEN LAI

Sysopen Oyj
PÖRSSITIEDOTE 4.6.2003 klo 16:00

SYSOPEN OYJ VÄHENTÄÄ OPTIO-OHJELMIEN 
LAIMENNUSVAIKUTUSTA

SysOpen Oyj:n hallitus on kokouksessaan 4.6.2003 päättänyt
yhtiökokouksen 20.3.2003 liikkeeseen laskemien optio-oikeuksien
jakamisesta SysOpen-konsernin henkilöstölle ja optioihin
oikeutetuille hallituksen jäsenille sekä SysOpenin kokonaan
omistamalle tytäryhtiölle, SysOpen Partners Oy:lle (SysOpen
Partners). Hallitus päätti myös mitätöidä yhtiön hallussa olevia
SysOpen Oyj:n optio-ohjelmien 1999-2004 ja 2000-2005 mukaisia
optio-oikeuksia siltä osin, kun näiden optioiden haltijat ovat
vaihtaneet omistamansa vanhat optio-oikeudet vuoden 2003 optio-
oikeuksiin. Tämän lisäksi päätettiin mitätöidä kaikki SysOpen
Partnersin hallussa olevat vanhat optio-oikeudet.

Mitätöintien jälkeen SysOpen Oyj:n liikkeeseen laskemien kaikkien
optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus laskee
enintään 7,3 %:iin yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista
äänistä mahdollisen osakepääomankorotuksen jälkeen. Mitätöintien
jälkeen kaikkia optio-oikeuksia on yhteensä 740.495 kappaletta,
joista yhtiön hallussa on 316.780 kappaletta. Ulos jaettujen optio-
oikeuksien laimennusvaikutus on tällä hetkellä enimmillään 3,5 %.

Yhtiökokouksessa 20.3.2003 päätettiin optio-ohjelman 2003
ehdoista, jotka on julkaistu pörssitiedotteena. Yhtiökokouksen
liikkeeseen laskemien optio-oikeuksien 2003 kokonaismäärä on
670.000 kappaletta (210.000 kappaletta 2003A, 160.000 kappaletta
2003B, 150.000 kappaletta 2003C ja 150.000 kappaletta 2003D).

SysOpen-konsernin henkilöstölle ja optioihin oikeutetuille
hallituksen jäsenille annettiin yhteensä 210.000 kappaletta optio-
oikeuksia 2003A sekä 143.220 kappaletta optio-oikeuksia 2003B.
SysOpen Partnersille annettiin kaikki optio-oikeudet 2003C ja
2003D. Lisäksi SysOpen Partnersille annettiin ne optio-oikeudet
2003B, joita ei jaettu henkilöstölle ja optioihin oikeutetuille
hallituksen jäsenille, eli yhteensä 16.780 kappaletta optio-
oikeuksia 2003B. SysOpenin hallitus päättää myöhemmin näiden
SysOpen Partnersin hallussa olevien optioiden jakamisesta SysOpen-
konsernin palveluksessa oleville ja palvelukseen rekrytoitaville
avainhenkilöille. Yhtiökokous päättää optioiden jakamisesta
SysOpen Oyj:n hallituksen jäsenille.

Optio-ohjelman 1999-2004 optioita mitätöitiin yhteensä 319.565
kappaletta ja mitätöinnin jälkeen optio-ohjelman 1999-2004
mukaisia optio-oikeuksia jäi jäljelle seuraavasti:
     23.700 kappaletta 1999A-optioita,
     10.485 kappaletta 1999B-optioita,
     7.500 kappaletta 1999C-optioita ja
     7.750 kappaletta 1999D-optioita.

Nämä jäljelle jääneet optio-ohjelman 1999-2004 optiot oikeuttavat
merkitsemään yhteensä enintään 49.435 SysOpen Oyj:n osaketta.

Optio-ohjelman 2000-2005 optioita mitätöitiin yhteensä 378.940
kappaletta ja mitätöinnin jälkeen optio-ohjelman 2000-2005
mukaisia optio-oikeuksia jäi jäljelle seuraavasti:
     19.960 kappaletta 2000E-optioita,
     850 kappaletta 2000F-optioita,
     250 kappaletta 2000G-optioita ja
     0 kappaletta 2000H-optioita.

Nämä jäljelle jääneet optio-ohjelman 2000-2005 optiot oikeuttavat
merkitsemään yhteensä enintään 21.060 SysOpen Oyj:n osaketta.


Helsingissä 4.6.2003


SysOpen Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Kari Karvinen, hallituksen puheenjohtaja,
puh. 0424 2020 304,
sähköposti kari.karvinen@sysopen.fi

Tomi Merenheimo, lakimies,
puh. 0424 2020 621,
sähköposti tomi.merenheimo@sysopen.fiJAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa