SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007

Yhteenveto                                   

Tammi-kesäkuu                                  

- Liikevaihto 52,2 miljoonaa euroa, kasvu 42 prosenttia             
- Liikevaihdon pro forma kasvu 3 prosenttia                   
- Liikevoitto 5,3 miljoonaa euroa, kasvu 102 prosenttia             
- Liikevoiton pro forma kasvu 46 prosenttia                   
- Kannattavuus (EBIT-%) 10,2 prosenttia                     
- Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus 17,5 prosenttia, kasvu 165 prosenttia    
- Osakekohtainen tulos 0,13 euroa (0,09 euroa 1-6/2006)             
- Koko vuoden 2007 osalta yhtiö edelleen arvioi liikevaihdon olevan noin 100-105
miljoonaa euroa ja kannattavuuden (EBIT-%) 10-12 %.               

Huhti-kesäkuu 2007                               

- Liikevaihto 25,9 miljoonaa euroa, kasvua 31 prosenttia 
- Liikevaihdon pro forma kasvu 3 prosenttia 
- Liikevoitto 2,5 miljoonaa euroa, kasvua 143 prosenttia 
- Liikevoiton pro forma kasvu 109 prosenttia 
- Kannattavuus (EBIT-%) 9,5 prosenttia 
- Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus 17,3 prosenttia, kasvu 119 prosenttia 
- Osakekohtainen tulos 0,06 (0,03 euroa 4-6/2006) 


VIESTINTÄ                                    

Osavuosikatsauksen tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle pidetään   
tiistaina 7.8.2007 klo 11.00 hotelli Scandic Grand Marinassa, osoitteessa    
Katajanokanlaituri 7, 00160 Helsinki. Kyseinen tilaisuus lähetetään suorana   
internetissä; linkki live-lähetykseen on SYSOPENDIGIA Oyj:n internet-sivuilla  
osoitteessa www.sysopendigia.fi.                        


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS                            

SYSOPENDIGIA:n henkilöstö on tehnyt erittäin hyvää työtä koko katsauskauden   
ajan. Konsernin liikevaihto kasvoi 42 prosenttia ja liikevoitto nousi 102    
prosenttia hyvän operatiivisen tehokkuuden johdosta 10 prosentin tasolle.    
Nettovelkaantumisaste oli 68 prosenttia ja omavaraisuusaste oli 44 prosenttia. 
Liiketoiminnan rahavirta oli 4,3 miljoonaa euroa positiivinen. Laimennettu   
osakekohtainen tulos katsauskaudella oli 0,13 euroa. Osakekohtaisen tuloksen  
kasvu on ollut tyydyttävä, vaikkakin konsernin rahoituskustannukset vaikuttavat 
sen kehittymiseen.                               

Telekommunikaatioliiketoiminnan liikevaihdon kasvu oli 6 prosenttia ja     
kannattavuus parani 69 prosenttia. Finanssi ja Palvelut -liiketoiminnan     
liikevaihdon kasvu oli 40 prosenttia ja kannattavuus laski 36 prosenttia.    
Teollisuus ja Kauppa -liiketoiminnan kasvu oli 228 prosenttia ja kannattavuus  
parani erittäin merkittävästi.                         

Katsauskaudella onnistuimme orgaanisessa kasvussa odotustemme mukaisesti. Yhtiön
pro forma -kasvu katsauskaudella oli 3 prosenttia.               
Telekommunikaatioliiketoiminnan pro forma -kasvu oli 6 prosenttia. Teollisuus ja
Kauppa -liiketoiminnan pro forma -kasvu oli 5 prosenttia. Finanssi ja Palvelut 
-liiketoiminnan pro forma -kasvu oli 3 prosenttia negatiivinen.         

Erityisesti Telekommunikaatio- sekä Kauppa ja Teollisuus -liiketoimintojen   
orgaanisen kasvun kehittyminen ja kannattavuuden parantuminen olivat merkittäviä
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Myös Finanssi ja Palvelut -liiketoiminta   
näyttäisi toisen vuosineljänneksen aikana allekirjoitettujen uusien       
asiakashankkeiden myötä parantavan liikevaihtoaan ja kannattavuuttaan toisella 
vuosipuoliskolla. Lomakauden vuoksi yhtiön toinen ja kolmas vuosineljännes ovat 
tyypillisesti liikevaihdoltaan heikompia kuin vuoden muut neljännekset.     

Tuoteliiketoiminnan osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta oli 17,5 prosenttia. 
Tuoteliiketoiminnan osuus on kasvanut merkittävästi edellisen vuoden      
vertailujaksoon verrattuna ja antaa hyvän mahdollisuuden toteuttaa yhtiön    
tavoitteena olevaa kokonaisvastuullista roolia asiakkaiden ydinprosesseja    
tukevien järjestelmien toimittajana.                      

Yhtiön asiakkuudet ovat kehittyneet hyvin myönteisesti ja olemme saavuttaneet  
tavoitteiden mukaisesti strategisen kumppanin roolin yhä useamman asiakkaamme  
merkittävissä hankkeissa. Kokonaisvaltaisen kumppanuuden lisäksi projektien   
keskikoko on kasvanut, mikä osoittaa kyvykkyytemme kehittymistä         
kokonaisvaltaisen toimittajan rooliin yhdessä vahvojen kumppaneidemmme kanssa. 

SYSOPENDIGIA on vahvasti kasvamassa yhtenäiseksi yhtiöksi kahden edellisen   
toimintavuoden aikana tehtyjen yritys- ja organisaatiojärjestelyjen jälkeen.  
Yhtiön operatiivinen tehokkuus on kasvanut suunnitelmallisesti ja konsernin   
kaikkien liiketoimintojen yhteisten toimintamallien ja prosessien käyttöönotto 
toisella vuosipuoliskolla edelleen vahvistaa tätä.               

Kansainvälisen liiketoiminnan prosentuaalinen osuus on maltillisesti kasvanut  
konsernin kasvun myötä ja sen volyymi edustaa jo merkittävää muutosta kohti yhä 
kansainvälisempää liiketoimintaa. Konsernin kansainvälistäminen on strategian  
mukaisesti seuraavia keskeisiä tavoitteita.                   

Lähitulevaisuuden osalta sekä kustannus- että hintapaineet markkinassa tulevat 
jatkumaan. Tältä osin on erityisen tärkeätä huolehtia operatiivisen tehokkuuden 
jatkuvasta turvaamisesta yhtenäisillä toimintamalleilla.            

Kasvustrategiamme 2007 mukaisesti tavoitteenamme on olla strategisten      
asiakkaidemme ykköskumppani heidän ydinprosessejaan ohjaavien tietojärjestelmien
toimittamisessa ja edelleen vahvistaa tarjontaamme yritysten reaali-aikaisten  
tietojärjestelmien alueella.                          SYSOPENDIGIA Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.2007-30.6.2007              


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT                         


--------------------------------------------------------------------------------
|        | 4-6/20 | 4-6/20 | Muutos | 1-6/200 | 1-6/200 | Muutos |  2006 |
|       |   07 |   06 |   % |    7 |    6 |   % |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 25 903 | 19 760 |  31 % | 52 182 | 36 686 |  42 % | 84 968 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 2 468 | 1 015 | 143 % |  5 344 |  2 648 | 102 % | 8 354 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - suhteessa |  10 % |  5 % |     |  10 % |   7 % |     |  10 % |
| liikevaihto |    |    |    |     |     |    |    |
| on     |    |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | 1 268 |  485 | 161 % |  2 670 |  1 647 |  62 % | 4 867 |
| voitto   |    |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - suhteessa |  5 % |  2 % |     |   5 % |   4 % |     |  6 % |
| liikevaihto |    |    |    |     |     |    |    |
| on     |    |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |     |     |     |      |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman    |  8 % |  3 % |     |   8 % |   6 % |     |  8 % |
| pääoman   |    |    |    |     |     |    |    |
| tuotto, %  |    |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun |  9 % |  5 % |     |   9 % |   6 % |     |  9 % |
| pääoman   |    |    |    |     |     |    |    |
| tuotto, %  |    |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen | 56 416 | 62 291 |  -9 % | 56 416 | 62 291 |  -9 % | 56 664 |
| vieras   |    |    |    |     |     |    |    |
| pääoma   |    |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat  | 12 843 | 16 334 | -21 % | 12 843 | 16 334 | -21 % | 11 506 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaa |  68 % |  77 % |     |  68 % |  77 % |     |  72 % |
| ntumisaste, |    |    |    |     |     |    |    |
| % (Net   |    |    |    |     |     |    |    |
| Gearing)  |    |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuu |  44 % |  41 % |     |  44 % |  41 % |     |  44 % |
| saste, %  |    |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |     |     |     |      |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake |  0,06 |  0,03 | 100 % |  0,13 |  0,09 |  44 % |  0,25 |
| , eur    |    |    |    |     |     |    |    |
| ,laimentama |    |    |    |     |     |    |    |
| ton     |    |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake |  0,06 |  0,02 | 200 % |  0,13 |  0,08 |  63 % |  0,25 |
| , eur    |    |    |    |     |     |    |    |
| ,laimennett |    |    |    |     |     |    |    |
| u      |    |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN PÄÄKOHDAT                        

Telekommunikaatio                                


Telekommunikaatioliiketoiminnan toisen vuosineljänneksen liikevaihto ja     
kannattavuus paranivat merkittävästi verrattuna edellisen tilikauden vastaavaan 
jaksoon. Liiketoiminnan onnistuneet panostukset asiakkaisiin ja tarjontaan   
yhdistettynä jakson erittäin hyvään projektitoimituskykyyn mahdollistivat kasvun
ja kannattavuuden paranemisen.                         

Markkinatilanne oli katsauskaudella sekä operaattori- että           
älypuhelinmarkkinoilla hyvä. Yhtiön luotettu asema asiakkaiden keskuudessa on  
tuonut uusia hankkeita markkina-aseman jatkuessa vahvana. Markkinan odotetaan  
jatkuvan aktiivisena myös kolmannella vuosineljänneksellä.           

Operaattoriasiakkaiden aktiivisuus toimintansa ja tarjontansa kehittämisessä on 
tuonut merkittäviä hankkeita mahdollistaen hyvän näkymän myös jatkossa.     
Älypuhelinten hyvä menekki markkinoilla yhdistettynä divisioonan tarjoamaan   
antavat mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaa edelleen.            


Finanssi ja Palvelut                              

Katsauskaudella Finanssi ja Palvelut -liiketoiminnan liikevaihdon kasvu oli 40 
prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kannattavuus jäi 
kuitenkin edellisvuoden tasosta ja liiketoiminnan pro forma -kasvu oli     
tarkastelujaksolla negatiivinen.                        

Useita jo ensimmäisen vuosineljänneksen aikana aloitettuja myyntihankkeita   
saatiin toisen vuosineljänneksen aikana positiiviseen päätökseen. Pääosin työt 
kyseisissä hankkeissa alkavat kuitenkin loma-ajan jälkeen, joten näistä     
hankkeista syntyvä positiivinen vaikutus ei näy tarkastelujakson tuloksessa.  
Merkittävää oli myös uusien hankkeiden kokoluokan kasvaminen.          

Sijoitus- ja varainhoito -liiketoiminnan osalta liikevaihdon kehitys ja     
operatiivinen kannattavuus ovat pysyneet hyvällä tasolla. Tarkastelujakson   
aikana avattiin yhteistyö Samlink Oy:n kanssa sijoitusliiketoimintaa tukevien  
järjestelmien palvelukonseptista. Osana yhteistyötä SYSOPENDIGIA korvaa Samlink 
Oy:n vanhat sijoituspalvelujärjestelmät Samstock by SYSOPENDIGIA -tuoteperheen 
ratkaisuilla.                                  

Rahoitus- ja palveluliiketoiminnan alueella solmittiin merkittävä kolmivuotinen 
sopimus Arek Oy:n kanssa ansaintajärjestelmän ylläpitopalveluiden        
toimittamisesta. Sopimuskausi alkoi 1.6.2007.                  

Julkishallinnon sektorilla SYSOPENDIGIA valittiin valtionhallinnon teknisen   
konsultoinnin puitesopimuksen kilpailutuksessa toimittajaksi kuudella      
kahdeksasta mahdollisesta osa-alueesta. Tämä parantaa merkittävästi       
mahdollisuuksiamme valtionhallinnon konsultointipalveluiden toimittajana.    


Teollisuus ja Kauppa                              

Katsauskaudella Teollisuus ja Kauppa -liiketoiminnan kasvu oli 228 prosenttia  
verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan johtuen liiketoiminnan    
merkittävästä uudelleenjärjestelystä ja toisaalta liiketoiminnan hyvästä    
kehittymisestä. Operatiivinen kannattavuus kehittyi myös positiivisesti     
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.               

Toisella vuosineljänneksellä saimme useita toiminnanohjausjärjestelmähankkeita 
päätökseen, mikä näkyi positiivisesti mm. lisenssien tuloutuksissa. Uusia    
hankkeita on myös käynnistetty ja kokonaisuudessaan toiminnanohjausliiketoiminta
on jatkanut kasvuaan ja sen suhteellinen osuus koko Teollisuus ja Kauppa    
-liiketoiminnasta on myös kasvanut. Muilla ratkaisualueilla liiketoiminta on  
jatkanut positiivista kehitystä, vaikka isoja uusia hankkeita ei katsauskaudella
käynnistynytkään.                                

Liiketoiminnan orgaaninen kasvu on edelleen ollut voimakkainta         
toiminnanohjausjärjestelmien puolella ja uskomme kasvun jatkuvan edelleen    
kuluvan vuoden aikana. Web- ja integraatioratkaisujen kehittymisen uskotaan   
näkyvän myös loppuvuoden aikana näiden alueiden kasvuna.            


MARKKINAT JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT                       

Konsultointi- ja järjestelmäintegraatiomarkkinoiden vuosittainen kasvuennuste  
vaihtelee 2,3 - 6,4 prosentin välillä markkina-analyytikosta riippuen (Gartner 
2007, EITO ja IDC 2006).                            

Asiakkailla on tarve luotettavaan strategiseen kumppaniin, jolla on kyky    
toimittaa vaativia kokonaisratkaisuja sekä huolehtia asiakkaan ratkaisujen   
elinkaaren aikaisista palveluista. Toimialojen konsolidoituminen, arvoketjujen 
verkottuminen ja prosessien yhtenäistyminen sekä ydinkumppanuuksien       
vahvistaminen asiakkuuksien kehittämiseksi ohjaavat liiketoiminnan päätöksiä.  
                                        
ICT-markkinoiden kysynnän ennakoidaan kohdentuvan ulkoistukseen,        
sopimustuotekehitykseen, laajoihin kokonaistoimituksiin ja valmistuotteiden   
integrointiin. Lähitulevaisuuden tietojärjestelmien toimittamisessa olennaisia 
arvonmuodostajia ovat liiketoimintalähtöisyys ja toimialaosaaminen, käytettävyys
ja käyttöliittymä, laajennettavuus ja järjestelmän elinkaari sekä tuottavuus ja 
laatu. Liiketoiminnan kehityksessä korostuvat itsepalvelu sekä palveluketjun  
digitalisaatio ja mobilisaatio.                         

Nykyisiä järjestelmiä kehitetään portaalien, sähköisen kaupankäynnin, business 
intelligence- ja mobiiliratkaisujen sekä RFID-tekniikan ja maksukorttien avulla.
Yhä useammin strategiset kehityshankkeet sisältävät tuotealusta-arkkitehtuuriin 
perustuvia langattomia ja mobiiliratkaisuja. Älypuhelimien ja langattomien   
teknologioiden yleistyminen ja kypsyminen avaavat mielenkiintoisia uusia    
liiketoimintamahdollisuuksia. Älypuhelinten tuotekehitysmarkkina kehittyy    
konsolidoinnin, kokonaisvastuullisten toimintamallien ja liittoumien kautta.  
SYSOPENDIGIA on edelläkävijä langattomien ja mobiilien ratkaisujen toimittajana 
osaksi asiakkaidensa ydinliiketoimintaan liittyviin tietojärjestelmiin.     

Yhtiön tavoitteena on saavuttaa vuoteen 2010 mennessä nykyistä selkeästi    
merkittävämpi asema tietojärjestelmätoimittajana ja yritysten          
ulkoistuskumppanina Suomessa sekä laajentaa kotimarkkinansa kattamaan      
Pohjois-Eurooppa. Valituilla liiketoiminta-alueilla SYSOPENDIGIAn toiminta on  
globaalia. Tarkastelujakson aikana yhtiön tavoitteena on edelleen vahvistaa   
tarjontaansa yritysten reaali-aikaisten tietojärjestelmien alueella.      

Yhtiön pitkän aikavälin liikevaihdon kasvutavoite on edelleen keskimäärin 25  
prosenttia. Vuonna 2007 yhtiön tavoitteena on jatkaa orgaanista kasvuaan ja   
huolehtia hyvästä kannattavuudesta. Kasvu nähdään välttämättömänä        
markkina-aseman vahvistamisessa, riittävän tuote- ja palvelutarjonnan      
kehittämisessä sekä asiakassuhteen koko elinkaaren aikaisten palveluiden    
tuottamisessa. Koko vuoden 2007 osalta yhtiö edelleen arvioi liikevaihdon olevan
noin 100-105 miljoonaa euroa ja kannattavuuden (EBIT-%) 10-12 %.        


LIIKEVAIHTO                                   

SYSOPENDIGIA-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 52,2 miljoonaa euroa   
kasvaen 42 prosenttia (1-6/2006 36,7 miljoonaa euroa).             

Telekommunikaatioliiketoiminnan liikevaihto katsauskaudella oli 23,8 miljoonaa 
euroa kasvaen 6 prosenttia (1-6/2006 22,5 miljoonaa euroa). Finanssi ja Palvelut
-liiketoiminnan liikevaihto katsauskaudella oli 13,6 miljoonaa euroa kasvaen 40 
prosenttia (1-6/2006 9,7 miljoonaa euroa). Teollisuus ja Kauppa -liiketoiminnan 
liikevaihto katsauskaudella oli 14,8 miljoonaa euroa kasvaen 228 prosenttia   
(1-6/2006 4,5 miljoonaa euroa).                         

Konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 25,9 miljoonaa euroa   
kasvaen 31 prosenttia (4-6/2006 19,8 miljoonaa euroa).             

Telekommunikaatioliiketoiminnan liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli  
12,0 miljoonaa euroa kasvaen 9 prosenttia (4-6/2006 11,0 miljoonaa euroa).   
Finanssi- ja Palvelut -liiketoiminnan liikevaihto oli 6,7 miljoonaa euroa    
kasvaen 19 prosenttia (4-6/2006 5,6 miljoonaa euroa). Teollisuus ja Kauppa   
-liiketoiminnan liikevaihto oli 7,2 miljoonaa euroa kasvaen 130 prosenttia   
(4-6/2006 3,1 miljoonaa euroa).                         

Tuoteliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta katsauskaudella oli 9,1   
miljoonaa euroa (1-6/2006 3,5 miljoonaa euroa) vastaten 17,5 prosenttia     
(1-6/2006 9,4 prosenttia). Toisella vuosineljänneksellä tuoteliiketoiminnan   
osuus konsernin liikevaihdosta oli 4,5 miljoonaa euroa (4-6/2006 2,0 miljoonaa 
euroa) vastaten 17,3 prosenttia (4-6/2006 10,4 prosenttia).           

Pro forma -lukuihin on sisällytetty Sentera Oyj:n ja Samstock Oy:n liikevaihto 
ja liikevoitto 1.1.2006 alkaen. Edellisen tilikauden vertailukelpoinen pro forma
-liikevaihto oli katsauskaudella 50,6 miljoonaa euroa, joten katsauskauden kasvu
on ollut 3 prosenttia. Telekommunikaatioliiketoiminnan pro forma -liikevaihto  
oli edellisellä katsauskaudella 22,5 miljoonaa euroa, joten katsauskauden kasvu 
on ollut 6 prosenttia. Finanssi ja Palvelut -liiketoiminnan pro forma      
liikevaihto oli edellisellä katsauskaudella 14,0 miljoonaa euroa, joten     
katsauskauden kasvu on ollut 3 prosenttia negatiivinen. Teollisuus ja Kauppa  
-liiketoiminnan pro forma liikevaihto oli edellisellä katsauskaudella 14,1   
miljoonaa euroa, joten katsauskauden kasvu on ollut 5 prosenttia.        

Edellisen tilikauden vertailukelpoinen pro forma -liikevaihto oli toisella   
vuosineljännksellä 25,3 miljoonaa euroa, joten kasvu on ollut 3 prosenttia.  
Telekommunikaatioliiketoiminnan pro forma -liikevaihto oli edellisen vuoden   
toisella vuosineljännksellä 11,0 miljoonaa euroa, joten kasvu on ollut 9    
prosenttia. Finanssi ja Palvelut -liiketoiminnan pro forma liikevaihto oli   
edellisen vuoden toisella vuosineljänneksellä 7,2 miljoonaa euroa, joten kasvu 
on ollut 7 prosenttia negatiivinen. Teollisuus ja Kauppa -liiketoiminnan pro  
forma liikevaihto oli edellisen vuoden toisella vuosineljänneksellä 7,0     
miljoonaa euroa, joten kasvu on ollut 2 prosenttia.               


Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta katsauskaudella oli 9,1   
prosenttia (1-6/2006 6,9 prosenttia).                      


TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS                       

SYSOPENDIGIA-konsernin liikevoitto (EBIT) katsauskaudella oli 5,3 miljoonaa   
euroa, jossa oli kasvua 102 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan  
ajankohtaan (1-6/2006 2,6 miljoonaa euroa).                   

Telekommunikaatioliiketoiminnan liikevoitto oli katsauskaudella 2,9 miljoonaa  
euroa kasvaen 69 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 
(1-6/2006 1,7 miljoonaa euroa). Finanssi ja Palvelut -liiketoiminnan liikevoitto
oli 0,5 miljoonaa euroa laskien 36 prosenttia (1-6/2006 0,8 miljoonaa euroa).  
Teollisuus ja Kauppa -liiketoiminnan liikevoitto oli 2,0 miljoonaa euroa    
parantuen merkittävästi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan   
(1-6/2006 0,1 miljoonaa euroa).                         

Konsernin liikevoitto (EBIT) toisella vuosineljänneksellä oli 2,5 miljoonaa   
euroa, jossa oli kasvua 143 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan  
ajankohtaan (4-6/2006 1,0 miljoonaa euroa).                   

Telekommunikaatioliiketoiminnan liikevoitto oli toisella vuosineljänneksellä 1,4
miljoonaa euroa kasvaen 121 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan  
ajankohtaan (4-6/2006 0,7 miljoonaa euroa). Finanssi ja Palvelut -liiketoiminnan
liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa parantuen 172 prosenttia verrattuna     
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (4-6/2006 0,1 miljoonaa euroa).     
Teollisuus ja Kauppa -liiketoiminnan liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa    
parantuen 191 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan   
(4-6/2006 0,2 miljoonaa euroa).                         

Tulos ennen veroja katsauskaudella oli 3,8 miljoonaa euroa (1-6/2006 2,3    
miljoonaa euroa) ja voitto verojen jälkeen oli 2,7 miljoonaa euroa (1-6/2006 1,6
miljoonaa euroa).                                

Edellisen katsauskauden vertailukelpoinen pro forma -liikevoitto oli 3,7    
miljoonaa euroa, joten katsauskauden kasvu on ollut 46 prosenttia.       
Telekommunikaatio- liiketoiminnan pro forma -liikevoitto oli edellisellä    
katsauskaudella 1,7 miljoonaa euroa, joten katsauskauden kasvu on ollut 69   
prosenttia. Finanssi ja Palvelut liiketoiminnan pro forma -liikevoitto oli   
edellisellä katsauskaudella 0,6 miljoonaa euroa, joten katsauskaudella     
liikevoitto on laskenut 16 prosenttia. Teollisuus ja Kauppa -liiketoiminnan pro 
forma liikevoitto oli edellisellä katsauskaudella 1,4 miljoonaa euroa, joten  
katsauskauden kasvu on ollut 44 prosenttia.                   

Edellisen tilikauden vertailukelpoinen pro forma -liikevoitto toisella     
vuosineljänneksellä oli 1,2 miljoonaa euroa, joten kasvu on ollut 109      
prosenttia. Telekommunikaatioliiketoiminnan pro forma -liikevoitto oli edellisen
tilikauden toisella vuosineljänneksellä 0,6 miljoonaa euroa, joten kasvu on   
ollut 121 prosenttia. Finanssi ja Palvelut liiketoiminnan pro forma -liikevoitto
oli edellisen tilikauden toisella vuosineljänneksellä 42 tuhatta euroa, joten  
liikevoitto on parantunut merkittävästi, 4-6/2007 0,4 miljoonaa euroa.     
Teollisuus ja Kauppa -liiketoiminnan pro forma liikevoitto oli edellisen    
tilikauden toisella vuosineljänneksellä 0,5 miljoonaa euroa, joten kasvu on   
ollut 36 prosenttia.                              

                                        
Konsernin osakekohtainen tulos katsauskaudella oli 0,13 euroa (1-6/2006 0,09  
euroa). Toisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (4-6/2006 
0,03 euroa).                                  

Konsernin nettorahoituskulut katsauskaudella olivat 1,5 miljoonaa euroa     
(1-6/2006 0,4 miljoonaa euroa).                         


RAHOITUS JA INVESTOINNIT                            

SYSOPENDIGIA -konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 146,7    
miljoonaa euroa (12/2006 146,3 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste oli 44   
prosenttia (12/2006 44 prosenttia). Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (net  
gearing) oli 68 prosenttia (12/2006 72 prosenttia). Konsernin likvidit varat  
katsauskauden lopussa olivat 12,8 miljoonaa euroa (12/2006 11,5 miljoonaa    
euroa). Konsernilla oli katsauskauden lopussa 56,4 miljoonaa euroa korollista  
vierasta pääomaa (12/2006 56,7 miljoonaa euroa).                

Vuosittaiset arvonalentumistestit tehdään IAS 36 -standardien mukaisesti    
liikearvoille ja sellaisille aineettomille hyödykkeille, joiden taloudellinen  
vaikutusaika on rajaton. Liikearvoista ei 1.1.2004 alkaen tehdä poistoja ja   
jäännösarvo testataan vuosittain.                        

Liikearvojen sekä testattavien arvojen jakautuminen liiketoiminta-alueille on  
esitetty seuraavassa taulukossa:                        --------------------------------------------------------------------------------
| 1000 EUROA  | Kohdiste |  Poistot | Kohdistamat |   Muut | Testattava |
|        |   ttu | katsauskau |     on |   erät |    arvo |
|        | liikearv | den aikana |  liikearvo |     |  yhteensä |
|        |    o |      |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Telekommunika |  8 724 |    569 |   46 829 |  3 913 |   59 466 |
| atio     |     |      |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finanssi ja  |  1 190 |     80 |   12 709 |  3 003 |   16 902 |
| Palvelut   |     |      |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuus ja |  4 221 |    268 |   26 461 |  3 121 |   33 803 |
| Kauppa    |     |      |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| SYSOPENDIGIA |  14 135 |    917 |   85 999 |  10 037 |   110 172 |
| -konserni   |     |      |       |     |       |
| yhteensä   |     |      |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------


Telekommunikaatio- liiketoiminnan liikearvot liittyvät pääosin vuonna 2005   
tapahtuneisiin Digia Oy:n ja SysOpen Oyj:n yhdistymiseen sekä Yomi Software Oy:n
hankintaan. Finanssi ja Palvelut -liiketoiminnan liikearvot liittyvät pääosin  
vuonna 2006 tapahtuneisiin Sentera Oyj:n sekä Samstock Oy:n hankintaan.     
Teollisuus ja Kauppa -liiketoiminnan liikearvot liittyvät pääosin Sentera Oyj:n 
sekä Yomi Software Oy:n hankintaan.                       

Konserni on määritellyt liiketoiminta-alueet rahavirtoja tuottaviksi yksiköiksi.
Liikearvon arvonalentuminen testataan vertaamalla liiketoiminta-alueen     
kerrytettävissä olevien rahavirtojen nykyarvoa kirjanpitoarvoon. Rahavirtojen  
nykyarvot perustuvat omaisuuserän jatkuvalle käytölle ja liiketoiminta-alueiden 
johdon hyväksymiin taloudellisiin suunnitelmiin ja ennusteisiin         
liiketoiminta-alueen tulevasta kehityksestä.                  

Nykyarvot on määritelty perustuen toteutuneeseen liikevoittoon ja viiden vuoden 
ennusteisiin liiketoiminta-alueittain, joissa kasvu vaihtelee 3-8 prosentin   
välillä ja liikevoitto 10-13 prosentin välillä.                 

Ennustejakson jälkeiset rahavirrat on arvioitu extrapoloimalla rahavirrat    
tasaisen kolmen prosentin liikevaihdon kasvuarviota käyttäen ja liikevoiton on 
arvioitu olevan 10 prosenttia liikevaihdosta. Diskonttokorot on määritelty   
toimialan yleinen riskitaso huomioiden ja ne vastaavat vuonna 2006 11 prosentin 
vuotuista korkoa.                                

Liiketoiminnan kasvun on arvioitu olevan kriittisin tekijä rahavirtojen     
nykyarvoja laskettaessa. Telekommunikaatio -liiketoiminnan liikearvon määrä   
edellyttää pitkällä aikavälillä liiketoiminnan keskimääräistä noin kahden    
prosentin vuotuista kasvua ja 10 prosentin kannattavuutta ennen poistoja    
kohdistetusta liikearvosta. Finanssi ja Palvelut -liiketoiminnan liikearvon   
määrä edellyttää liiketoiminnan keskimääräistä kahden prosentin vuotuista kasvua
ja viiden prosentin kannattavuutta ennen poistoja kohdistetusta liikearvosta.  
Teollisuus ja Kauppa -liiketoiminnan liikearvon määrä edellyttää pitkälla    
aikavälillä liiketoiminnan keskimääräistä kahden prosentin vuotuista kasvua ja 
yhdeksän prosentin kannattavuutta ennen poistoja kohdistetusta liikearvosta.  

Katsauskaudella minkään laskelmissa käytetyn keskeisen muuttujan mahdollinen  
muutos kohtuullisesti arvioituna ei kuitenkaan johtaisi siihen tilanteeseen,  
jossa segmentin kirjanpitoarvo ylittäisi siitä kerrytettävissä olevan      
rahamäärän. Siten tarvetta arvonalentumiskirjauksille ei yhtiön johdon     
käsityksen mukaan ole.                             

Konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 4,3 miljoonaa euroa   
positiivinen (1-6/2006 1,2 miljoonaa euroa positiivinen).            

Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen katsauskaudella olivat yhteensä 1,0  
miljoonaa euroa (1-6/2006 0,7 miljoonaa euroa). Aineellisten          
käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat olivat katsauskaudella 0,6 miljoonaa euroa 
(1-6/2006 0,6 miljoonaa euroa)                         

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) katsauskaudella oli 9 prosenttia (1-6/2006 6  
prosenttia). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 8 prosenttia (1-6/2006 6 prosenttia).


RISKIEN ARVIOIMINEN                               

SYSOPENDIGIAn riskienhallinnan osalta keskeisimmät seurattavat riskit ovat   
asiakas-, henkilö-, projekti-, tietoturva-, integraatio- ja liikearvoriskit.  

Asiakasriskiä hallitaan aktiivisella asiakasrakenteen kehittämisellä ennalta  
ehkäisemällä potentiaalisten riskipositioiden syntymistä. Asiakasrakenteen ja  
strategisten asiakkuuksien arvioidaan kehittyvän yhteisten asiakashallinnan   
prosessien sekä toimintamallien käyttöönoton yhteydessä vuonna 2007.      

Henkilöriskejä arvioidaan ja hallitaan avainhenkilöiden kanssa         
neljännesvuosittain käytävällä tavoite- ja kehityskeskusteluprosessilla.    
Henkilöstön sitoutuneisuuden kehittämiseksi sisäisen viestinnän         
suunnitelmallisuutta ja tehokkuutta on lisätty kuukausittaisten        
henkilöstötilaisuuksien ja johdon näkyvyyden avulla. Henkilöstön        
työtyytyväisyysmittauksen antaman palautteen perusteella konsernin sisäisiä   
toimintatapoja kehitetään työolosuhteiden ja työssä viihtymisen edelleen    
parantamiseksi. Yhtiö ottaa käyttöön lisäksi neljännesvuosittaisen       
tyytyväisyyttä mittaavan pulssimenetelmän kaikissa liiketoiminnoissa välittömien
kehitystarpeiden tunnistamiseksi.                        

Projektien auditoinnin avulla pyritään kehittämään konsernin projektiriskien  
hallintaa ja varmistamaan projektien menestykselliset asiakastoimitukset. Tämän 
lisäksi konsernin sertifioidut laatujärjestelmät on uudelleen evaluoitu ja   
hyväksytty, projektitoimitusten raportointikäytäntöjä on tehostettu ja     
panostuksia lisätään varmistamaan projektien toimituskyvykkyyttä ja       
virheettömyyttä.                                

Tietoturvariskiä hallinnoidaan tietoturva-auditoinneilla sekä jatkuvalla    
toimintamallien että tietoturvaa edistävien käytäntöjen ja prosessien      
kehittämisellä. Liiketoimintojen integroimiseen, yhtenäisten toimintamallien ja 
parhaiden käytäntöjen, sekä niiden yhtenäiseen kehittämiseen liittyviä riskejä 
hallinnoidaan konsernin johtoryhmässä. Yrityskulttuurien integrointityö on   
jatkuvaa ja sen tuloksekas rakentaminen edellyttää pitkäjänteistä ja      
määrätietoista panostusta kaikilla tasoilla. IFRS-kirjanpitokäytäntöön liittyen 
liikearvo ja sen Impairment-testaus on aktiivisessa seurannassa osana      
huolellista ja ennakoivaa riskijohtamiskäytäntöä.                


HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO                          

Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1 122, jossa kasvua oli 35 henkilöä 
eli 3,2 prosenttia verrattuna tilikauden 2006 loppuun (2006: 1 087 henkilöä).  
Keskimäärin henkilöstöä katsauskaudella oli 1 099, jossa kasvua oli 118 henkilöä
eli 12,0 prosenttia verrattuna tilikauteen 2006 (2006: 981).          

Henkilöstön kumulatiivinen lähtövaihtuvuus katsauskaudella oli 5,7 prosenttia  
(1-6/2006 3,2 prosenttia).                           

Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain katsauskauden lopussa:         

--------------------------------------------------------------------------------
| Telekommunikaatio                       |     48 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finanssi ja Palvelut                     |     25 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuus ja kauppa                     |     22 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinto ja johto                       |     5 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Ulkomailla työskenteli katsauskauden lopussa yksi prosentti SYSOPENDIGIA:n   
henkilökunnasta.                                

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 28. helmikuuta 2007 valittiin hallitukseen Pekka 
Sivonen (puheenjohtaja), Pertti Kyttälä (varapuheenjohtaja), Kari Karvinen,   
Matti Mujunen, Mikko Terho, Eero Makkonen ja Martti Mehtälä. Yhtiön       
toimitusjohtajana toimii Jari Mielonen ja toimitusjohtajan sijaisena Seppo   
Laaksonen. Mikko Terho erosi 21.3.2007 SYSOPENDIGIA Oyj:n hallituksen      
jäsenyydestä henkilökohtaisista syistä.                     

Konsernin tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab     
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Ari Ahti.               


YRITYS- JA LIIKETOIMINTAKAUPAT                         

Katsauskaudella ei ollut yritys- tai liiketoimintakauppoja.           

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan määräämä välimiesoikeus vahvisti    
30.4.2007                                    
antamallaan välitystuomiolla SYSOPENDIGIA Oyj:n tytäryhtiön SysOpen Digia    
Industry and Trade Oy:n (entinen Sentera Oyj) osakkeen osakeyhtiölain      
(29.9.1978/734) 14 luvun 19 §:n mukaiseksi käyväksi hinnaksi eli        
lunastushinnaksi 3,20 euroa osakkeelta, joka oli myös SYSOPENDIGIA Oyj:n tekemä 
vapaaehtoinen lunastustarjous.                         

Välimiesoikeus vahvisti välitystuomiossa lunastushinnalle maksettavaksi     
koroksi 6,0 prosenttia vuotuista korkoa 26.9.2006 alkaen siihen asti, kun    
lunastushinta on lopullisesti vahvistettu. Lunastushinta on maksettu      
lunastushintaan oikeutetuille 23.7.2007.                    


KONSERNI- JA ORGANISAATIORAKENNE                        

SYSOPENDIGIA -konserniin kuuluivat katsauskauden lopussa emoyhtiö SYSOPENDIGIA 
Oyj sekä toiminnalliset tytäryhtiöt: SysOpen Digia Integration Oy (emoyhtiön  
omistusosuus 100 %), SysOpen Digia Smartphone Oy (100 %), SysOpen Digia Industry
and Trade Oy (100%), SYSOPENDIGIA Financial Software Oy (100 %) ja SysOpen Digia
Object Team Oy (100 %). Lisäksi SysOpen Digia Integration Oy:llä on kokonaan  
omistettu toiminnallinen tytäryhtiö SysOpen Digia Service Oy.          

SYSOPENDIGIA on aloittanut konsernirakenteen yksinkertaistamisen. Toiminnalliset
tytäryhtiöt SysOpen Digia Integration Oy, SysOpen Digia Smartphone Oy,     
SYSOPENDIGIA Financial Software Oy ja SysOpen Digia Object Team Oy sulautuvat  
SysOpen Digia Industry and Trade Oy:öön. Sulautumisprosessi on alkanut ja    
sulautuminen tapahtuu arviolta 31.10.2007. Tämän lisäksi SYSOPENDIGIA on    
vapaaehtoisen selvitysmenettelyn kautta purkanut toimimattomat tytäryhtiöt   
SysOpen Digia Design Oy:n, SysOpen Digia Tools Oy:n, Digivision Oy:n ja SysOpen 
Digia Project Oy:n.                               

SYSOPENDIGIA:n konsernihallinto on yhteinen ja konsernin liiketoiminta jakautuu 
kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat Telekommunikaatio-liiketoiminta,  
Finanssi ja Palvelut -liiketoiminta sekä Teollisuus ja Kauppa -liiketoiminta.  


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT                  

Ei olennaisia tapahtumia.                            


YHTIÖKOKOUKSET                                 

Varsinainen yhtiökokous 28.2.2007                        

SYSOPENDIGIA Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28. helmikuuta 2007.    
Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilivuoden 2006 tilinpäätös, myönnettiin     
tilivelvollisille vastuuvapaus, vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 
vuoden 2006 voitonjako, päätettiin hallituksen palkkiot ja valittiin yhtiön   
hallitus uudelle toimikaudelle. Lisäksi yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen  
muuttamisesta kokonaisuudessaan, jolloin myös yhtiön toiminimi muuttui     
SYSOPENDIGIA Oyj:ksi.                              Yhtiökokous päätti lisäksi antaa yhtiön hallitukselle seuraavat valtuudet:   

1. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta 
osakeannista seuraavin ehdoin:                         

- valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 28.8.2008  
saakka;                                     
- osakeantivaltuutuksen ja/tai alla ehdotetun erityisiä oikeuksia koskevan   
valtuutuksen perusteella voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa uusia   
osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 
4.000.000 kappaletta, joka vastaa noin kahtakymmentä prosenttia yhtiön     
liikkeeseen lasketuista osakkeista; ja                     
- hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin kaikista ehdoista mukaan
lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatusta osakeannista 
ja että valtuutta voidaan käyttää myös yhtiön avainhenkilöiden sitouttamis- ja 
palkitsemistarkoitukseen.                            

2. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään erityisten oikeuksien, jotka  
oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa     
mahdollisesti olevia yhtiön osakkeita, antamisesta seuraavin ehdoin:      
- valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 28.8.2008  
saakka;                                     
- tämän valtuutuksen perusteella voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa  
erityisiä oikeuksia enintään yllä osakeantivaltuutusta koskevassa kohdassa   
mainittu määrä; ja                               
- hallitus on muutoin valtuutettu päättämään erityisten oikeuksien antamisen  
muista ehdoista mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös  
suunnatusta erityisten oikeuksien antamisesta ja että valtuutta voidaan käyttää 
myös yhtiön avainhenkilöiden sitouttamis- ja palkitsemistarkoitukseen.     


3. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 
seuraavin ehdoin:                                

- valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 28.8.2008  
saakka;                                     
- valtuutuksen perusteella omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai     
useammassa erässä, yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta;           
- osakkeet hankitaan hallituksen päättämään arvoon, joka perustuu julkisessa  
kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon;         
- omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla; ja       
- hallitus on muutoin valtuutettu päättämään omien osakkeiden hankinnan muista 
ehdoista mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös      
suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta.                   


HALLITUKSEN VALIOKUNNAT                             

SYSOPENDIGIA:n hallituksella on kaksi valiokuntaa: palkitsemisvaliokunta ja   
tarkastusvaliokunta.                              
Palkitsemisvaliokunnan tarkoituksena on valmistella palkitsemisjärjestelmiä ja 
seurata niiden toimivuutta yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi, turvata     
päätöksenteon objektiivisuutta sekä varmistaa palkitsemisjärjestelmien     
läpinäkyvyys ja järjestelmällisyys. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Pekka   
Sivonen (puheenjohtaja), Kari Karvinen ja Martti Mehtälä. Katsauskaudella    
palkitsemisvaliokunta kokoontui kolme kertaa.                  

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta varmistamaan yhtiön    
taloudellisen raportoinnin ja laskennan menetelmien sekä tilinpäätöksen ja muun 
yhtiön antaman taloudellisen tiedon tasapainoisuus, läpinäkyvyys ja selkeys.  
Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat yhtiöstä riippumattomat hallituksen jäsenet   
Pertti Kyttälä (puheenjohtaja), Matti Mujunen ja Eero Makkonen. Katsauskaudella 
tarkastusvaliokunta kokoontui kaksi kertaa.                   


OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET                             

Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä oli 20.319.351 osaketta.     

SYSOPENDIGIAlla oli 30.6.2007 yhteensä 3.365 osakkeenomistajaa. Kymmenen    
suurinta omistajaa olivat:                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeenomistaja              |  Osuus osakkeista ja äänistä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pekka Sivonen                |             13,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Evli Pankki Oyj               |             7,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kari Karvinen                |             7,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matti Savolainen              |             6,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| OP-Suomi pienyhtiöt- sijoitusrahasto    |             5,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nordea Pankki Suomi Oyj           |             4,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma   |             3,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Veikko Laine Oy               |             2,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skandinaviska Enskilda Banken        |             2,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jorma Kylätien kuolinpesä          |             2,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------


Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 30.6.2007           


--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä        |       Osuus | Osuus osakkeista ja |
|                  |   omistuksista |       äänistä |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 - 100              |      23,5 % |        0,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 101 - 1.000            |      53,3 % |        4,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.001 - 10.000           |      19,9 % |        9,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10.001 - 100.000          |       2,6 % |       13,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 100.001 - 1.000.000        |       0,6 % |       31,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000.001 - 3.000.000       |       0,1 % |       41,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeita yhteensä 20.319.351 kpl |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------


Osakkeenomistuksen sektorijakauma 30.6.2007                   

--------------------------------------------------------------------------------
|                  |       Osuus |  Osuus osakkeista |
|                  |   omistuksista |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritykset             |      6,3 % |       10,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus ja vakuutus        |       0,6 % |       27,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Julkisyhteisöt           |       0,1 % |        3,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voittoa tavoittelemattomat     |       0,4 % |        0,6 % |
| yhteisöt              |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kotitaloudet            |      92,1 % |       56,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaat              |       0,5 % |        1,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ KATSAUSKAUDELLA                

SYSOPENDIGIA Oyj:n osake on katsauskaudella noteerattu pohjoismaisessa pörssissä
Informaatioteknologian IT Palvelut -toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on   
SYS1V. Alin kaupankäyntikurssi katsauskaudella oli 3,37 euroa ja ylin 4,26   
euroa. Osakkeen virallinen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä        
kaupankäyntipäivänä oli 4,20 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 3,82  
euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli 83.309.339 euroa.   

Katsauskauden aikana yhtiön tietoon annettiin seuraava arvopaperimarkkinalain 2 
luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus:                       

Osuuspankkikeskus Osk (OPK) ilmoitti 11.5.2007 SYSOPENDIGIA:lle, että      
OPK:n tytäryritysten hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteenlaskettu omistus  
nousi yli 5 %:n rajan SYSOPENDIGIA:n osakkeista ja äänivallasta. Yhteensä    
OPK:lla ja tahoilla, joihin OPK:lla on määräysvalta, on 1.101.958 SYSOPENDIGIA:n
osaketta, joka vastaa 5,43 % SYSOPENDIGIA:n osakkeista ja äänistä.       
                                        OPTIO-OHJELMAT                                 

Optio-ohjelma 2003                               

Optio-ohjelman 2003 mukaisia optioita on alun perin annettu 670.000 kappaletta, 
jotka jakaantuvat seuraavasti: 210.000 kappaletta 2003A-optioita, 160.000    
kappaletta 2003B-optioita, 150.000 kappaletta 2003C-optioita ja 150.000     
kappaletta 2003D-optioita. Optiot on kaikki merkitty. Osakkeiden merkintäaika  
optio-oikeudella 2003A oli 2.5.2004-31.10.2005 (ja on siten päättynyt),     
optio-oikeudella 2003B 1.11.2004-31.10.2006 (ja on siten päättynyt),      
optio-oikeudella 2003C merkintäaika on 1.11.2005-31.10.2007 ja optio-oikeudella 
2003D 1.11.2006-31.10.2008. Osinko-oikaistu osakkeiden merkintähinta      
2003C-optioilla on tällä hetkellä 3,62 euroa osakkeelta ja 2003D-optioilla 4,19 
euroa osakkeelta. Merkintähinnoista vähennetään jaetut osingot optio-ohjelman  
ehtojen mukaisesti. SYSOPENDIGIA Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön SysOpen  
Digia Partners Oy:n hallussa oli 30.6.2007 optio-ohjelman 2003 mukaisia optioita
yhteensä 47.582 kappaletta. Optiot 2003C on noteerattu Helsingin pörssissä   
1.11.2005 lukien ja optiot 2003D 15.11.2006 lukien.               

Optio-ohjelman 2003 perusteella on 30.6.2007 mennessä merkitty 316.429 uutta  
osaketta. Osakemerkintöihin käytettiin 172.515 kpl jo päättyneitä 2003A-optiota,
143.114 kpl jo päättyneitä 2003B-optiota ja 800 kappaletta 2003C optioita.   


Optio-ohjelma 2005K                               

Optio-ohjelman 2005K mukaisia optioita on alun perin annettu 663.049 kappaletta,
joista 105.408 merkittiin tunnuksella 2005K1 ja 557.641 merkitään tunnuksella  
2005K2. Optiot on kaikki merkitty. Optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä    
enintään 663.049 kappaletta SYSOPENDIGIA Oyj:n osaketta.            

Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2005K1 oli 1,21 euroa ja on       
optio-oikeudella 2005K2 2,28 euroa (osinko-oikaistu). Optio-oikeuksilla     
merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan 1.6.2005 jälkeen ja ennen    
osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon        
täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2005K1 alkoi     
optio-oikeuksien 2005K merkinnän kaupparekisteriin merkitsemispäivänä 12.8.2005 
ja päättyy 31.12.2007, ja optio-oikeudella 2005K2 merkintäaika alkoi 1.1.2006 ja
päättyy 31.12.2007. Optio-oikeuksia 2005K1 voitiin käyttää ainoastaan      
osakemerkintään. SYSOPENDIGIA Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön SysOpen Digia
Partners Oy:n hallussa oli 30.6.2007 optio-ohjelman 2005K2 mukaisia optiota   
yhteensä 5.657 kappaletta.                           

Optiot 2005K1 (105.408 kpl) on kaikki jo käytetty osakemerkintään.       
Optio-ohjelman 2005K2 perusteella on 30.6.2007 mennessä merkitty 16.312 uutta  
osaketta. Optiot 2005K2 on noteerattu Helsingin Pörssissä 2.1.2006 lukien.   


Optio-ohjelma 2005                               

Optio-ohjelman 2005 mukaisia optioita on 900.000 kappaletta, joista 300.000   
merkitään tunnuksella 2005A, 300.000 tunnuksella 2005B ja 300.000 tunnuksella  
2005C. Optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä enintään 900.000 kappaletta    
SYSOPENDIGIA Oyj:n osaketta.                          

Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2005A on 4,20 euroa (osinko-oikaistu), 
optio-oikeudella 2005B 3,90 euroa ja optio-oikeudella 2005C SYSOPENDIGIA Oyj:n 
osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuun 
2007 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä 20 pörssipäivänä.       
Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan osakkeen    
merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää   
päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeiden 
merkintäaika optio-oikeudella 2005A on 1.11.2007 - 30.11.2009, optio-oikeudella 
2005B 1.11.2008 - 30.11.2010 ja optio-oikeudella 2005C 1.11.2009 - 30.11.2011. 
SYSOPENDIGIA Oyj:n osakepääoma voi optio-oikeuksilla 2005A, 2005B ja 2005C   
tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 90.000 eurolla ja    
osakkeiden lukumäärä enintään 900.000 uudella osakkeella. SYSOPENDIGIA Oyj:n  
kokonaan omistaman tytäryhtiön SysOpen Digia Partners Oy:n hallussa oli     
30.6.2007 optio-ohjelman 2005 mukaisia optioita yhteensä 534.000 kappaletta.  

SYSOPENDIGIA:n kaikkia liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia on 30.6.2007    
jäljellä yhteensä 1.740.529 kappaletta. Optio-oikeuksien perusteella      
merkittävien osakkeiden osuus on enintään 7,89 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden
tuottamista äänistä mahdollisen osakepääomankorotuksen jälkeen. Kaikista    
voimassaolevista optio-oikeuksista SysOpen Digia Partnersin hallussa oli    
30.6.2007 vielä 587.239 kappaletta. Ulos jaettujen optio-oikeuksien       
laimennusvaikutus oli 30.6.2007 enimmillään 5,37 %.               
Helsingissä 7. elokuuta 2007                          


SYSOPENDIGIA OYJ                                


Hallitus                                    


LISÄTIETOJA                                   

Toimitusjohtaja Jari Mielonen,                         
gsm 040 703 8383, sähköposti: jari.mielonen@sysopendigia.fi           


Osavuosikatsaus ja sen esitys ovat nähtävissä konsernin internet-sivuilla    
www.sysopendigia.fi sijoittajat-osiossa klo 11.00 alkaen järjestettävässä    
tiedotustilaisuudessa.                             


JAKELU                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           


LIITTEENÄ                                    
Konsernin tuloslaskelma                             
Konsernitase                                  
Konsernin rahavirtalaskelma                           
Laskelma oman pääoman muutoksista                        
Osavuosikatsauksen liitetiedot                         


Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 osavuosikatsaukset standardia   
siten kuin se on EU:ssa hyväksytty sovellettavaksi. Osavuosikatsauksen luvut  
ovat tilintarkastamattomat.                           KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUROA                       

--------------------------------------------------------------------------------
|         | 4-6/20 | 4-6/20 | Muut | 1-6/200 | 1-6/200 | Muuto |  2006 |
|        |   07 |   06 | os% |    7 |    6 |  s% |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  |   25 |   19 | 31 % |   52 |   36 | 42 % |   84 |
|        | 903,1 | 760,4 |   |  182,0 |  686,3 |    |  968,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminna |  80,3 |  24,3 | 230 |  203,7 |  59,7 | 241 % |  280,2 |
| n muut tuotot |    |    |  % |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit  |   -1 |   -1 | 70 % |   -3 |   -1 | 131 % |   -4 |
| ja palvelut  | 755,9 | 032,9 |   |  678,2 |  588,9 |    |  699,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja  |   -1 |   -1 | 9 % |   -2 |   -1 | 23 % |   -4 |
| arvonalentumi | 159,6 | 059,6 |   |  429,7 |  972,2 |    |  557,3 |
| set      |    |    |   |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     |  -20 |  -16 | 24 % |   -40 |   -30 | 34 % |   -67 |
| liiketoiminna | 599,8 | 677,7 |   |  933,6 |  536,5 |    |  637,4 |
| n kulut    |    |    |   |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |     |     |    |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  |   2 |   1 | 143 | 5 344,3 | 2 648,4 | 102 % | 8 354,1 |
|        | 468,0 | 014,5 |  % |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |     |     |    |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | -733,8 | -355,9 | 106 |   -1 | -393,8 | 287 % |   -1 |
| (netto)    |    |    |  % |  524,2 |     |    |  659,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |     |     |    |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen |   1 | 658,6 | 163 | 3 820,1 | 2 254,6 | 69 % | 6 694,8 |
| veroja    | 734,3 |    |  % |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |     |     |    |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot   | -465,8 | -173,2 | 169 |   -1 | -607,6 | 89 % |   -1 |
|        |    |    |  % |  149,9 |     |    |  827,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |   1 | 485,4 | 161 | 2 670,2 | 1 647,1 | 62 % | 4 867,2 |
| voitto    | 268,6 |    |  % |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |     |     |    |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen: |     |     |    |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön   |   1 | 479,6 | 165 | 2 670,2 | 1 637,6 | 63 % | 4 854,1 |
| osakkaille  | 268,6 |    |  % |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle |  0,0 |  5,8 | -100 |   0,0 |   9,5 | -100 |  13,1 |
|        |    |    |  % |     |     |   % |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |     |     |    |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, |  0,06 |  0,03 | 100 |  0,13 |  0,09 | 44 % |  0,25 |
| EUR      |    |    |  % |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, |  0,06 |  0,02 | 200 |  0,13 |  0,08 | 63 % |  0,25 |
| laimennettu, |    |    |  % |     |     |    |     |
| EUR      |    |    |   |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------KONSERNITASE, 1000 EUROA                            

--------------------------------------------------------------------------------
| Varat           |   30.6.2007 |   31.12.2006 |    Muutos % |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat    |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet  |   102 005,2 |   103 210,0 |      -1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet  |    3 034,4 |    3 251,6 |      -7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset        |     608,4 |     608,4 |      0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen      |    4 053,0 |    2 909,9 |      39 % |
| verosaaminen       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat    |   109 701,0 |   109 979,9 |      0 % |
| yhteensä         |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat    |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset saamiset  |    24 128,4 |    24 836,9 |      -3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat     |    2 782,9 |    2 778,3 |      0 % |
| rahoitusvarat       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat         |    10 060,0 |    8 727,3 |      15 % |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat    |    36 971,3 |    36 342,5 |      2 % |
| yhteensä         |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      |   146 672,3 |   146 322,4 |      0 % |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat    |   30.6.2007 |  31.12.2006 |    Muutos % |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma        |    2 031,9 |    2 031,2 |      0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto      |    6 746,3 |    6 729,5 |      0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu rahasto        |    5 203,8 |    5 203,8 |      0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman   |    39 735,5 |   39 735,5 |      0 %  |
| pääoman rahasto      |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutosrahasto     |       - |       - |      0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero         |       - |     -6,6 |     -100 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat   |    7 808,7 |    4 458,0 |      75 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto     |    2 670,2 |    4 854,1 |     -45 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille   |    64 196,4 |   63 005,6 |      2 % |
| kuuluva oma pääoma     |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus      |      0,0 |     113,8 |     -100 % |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä    |    64 196,4 |   63 119,4 |      2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat           |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset, korolliset |    56 002,4 |   56 081,5 |      0 % |
| velat           |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat  |    3 596,8 |    3 822,3 |      -6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat    |    59 599,2 |   59 903,8 |      -1 % |
| yhteensä          |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset, korolliset |     414,0 |     582,6 |     -29 % |
| velat           |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lyhytaikaiset velat  |    22 462,7 |   22 716,7 |      -1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat    |    22 876,8 |   23 299,2 |      -2 % |
| yhteensä          |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä       |    82 475,9 |   83 203,0 |      -1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat    |   146 672,3 |   146 322,4 |      0 % |
--------------------------------------------------------------------------------KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUROA                     

--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta:    |  1.1.2007 - | 1.1.2006 - |  1.1.2006 - |
|                 |  30.6.2007 | 30.6.2006 |  31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto        |    2 670 |    1 638 |     4 854 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut tilikauden tulokseen  |    5 206 |    3 121 |     8 323 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos      |    -1 270 |   -2 489 |    -4 093 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot         |    -1 427 |    -420 |    -1 917 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot          |      90 |     75 |      271 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot         |     -956 |    -731 |    -1 682 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta    |    4 312 |    1 194 |     5 756 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta:    |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja  |    -1 008 |    -709 |    -1 876 |
| aineettomiin hyödykkeisiin   |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien  |      0 |     376 |      376 |
| hyödykkeiden luovutustulot   |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöhankinnat       |     -209 |   -31 701 |    -34 229 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot muista      |      0 |       |      -1 |
| sijoituksista          |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot investoinneista |      0 |       |      12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta     |    -1 217 |   -32 033 |    -35 718 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta:     |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksullinen osakeanti      |      17 |     26 |      320 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen     |      0 |        |    -41 208 |
| lyhennykset           |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen     |     -150 |   -2 083 |    -21 875 |
| lyhennykset           |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhtyaikaisten lainojen nostot |      0 |   37 768 |    38 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot |      0 |        |    55 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot ja muu     |    -1 625 |    -698 |     -930 |
| voitonjako           |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta      |    -1 758 |   35 013 |    29 307 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |      0 |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos       |    1 337 |    4 174 |     -655 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa   |    11 505 |   12 326 |    12 326 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutokset     |      0 |    -166 |     -166 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos       |    1 337 |    4 174 |     -655 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa  |    12 842 |   16 333 |    11 505 |
--------------------------------------------------------------------------------LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUROA                  

--------------------------------------------------------------------------------
|      |  a |  b |   c |   d |   e |   f |   g |   h |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |  1 |  39 | 5 204 |   23 |  166 | 5 128 |  111 | 52 189 |
| 1.1.2006  | 840 | 718 |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä |   |   |    |    |    |    |    |   0 |
| olevat   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| sijoitukse |   |   |    |    |    |    |    |    |
| t:     |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitot   |   |   |    |    | -166 |    |    |  -166 |
| /tappiot  |   |   |    |    |    |    |    |    |
| käypään  |   |   |    |    |    |    |    |    |
| arvoon   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| arvostukse |   |   |    |    |    |    |    |    |
| sta    |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   |   |    |    |    |  137 |   0 |  137 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan  |   |  0 |   0 |   0 | -166 |  137 |   0 |  -29 |
| pääomaan  |   |   |    |    |    |    |    |    |
| kirjatut  |   |   |    |    |    |    |    |    |
| erät    |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |   |    |    |    | 1 638 |   10 | 1 647 |
| voitto   |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| kaudella  |  0 |  0 |   0 |   0 |   0 | 1 638 |   10 | 1 647 |
| kirjatut  |   |   |    |    |    |    |    |    |
| tuotot ja |   |   |    |    |    |    |    |    |
| kulut   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| yhteensä  |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääom | 181 |  6 |    |    |    |    |    | 6 622 |
| an korotus |   | 441 |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjak |   |   |    |    |    |  -920 |  -10 |  -930 |
| o     |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   |   |    |  -23 |    |   -2 |    |  -25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA |  2 |  46 | 5 204 |   0 |   0 | 5 982 |  110 | 59 474 |
| 30.6.2006 | 021 | 159 |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
|      |  a |  b |   c |   d |   e |   f |   g |   h |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |  2 |  6 |  44 |   0 |   0 | 9 305 |  114 | 63 119 |
| 1.1.2007  | 031 | 729 |  939 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä |   |   |    |    |    |    |    |   0 |
| olevat   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| sijoitukse |   |   |    |    |    |    |    |    |
| t:     |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitot   |   |   |    |    |    |    |    |   0 |
| /tappiot  |   |   |    |    |    |    |    |    |
| käypään  |   |   |    |    |    |    |    |    |
| arvoon   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| arvostukse |   |   |    |    |    |    |    |    |
| sta    |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   |   |    |    |    |  103 |    |  103 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan  |  0 |  0 |   0 |   0 |   0 |  103 |   0 |  103 |
| pääomaan  |   |   |    |    |    |    |    |    |
| kirjatut  |   |   |    |    |    |    |    |    |
| erät    |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |   |    |    |    | 2 670 |   0 | 2 670 |
| voitto   |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| kaudella  |  0 |  0 |   0 |   0 |   0 | 2 773 |   0 | 2 773 |
| kirjatut  |   |   |    |    |    |    |    |    |
| tuotot ja |   |   |    |    |    |    |    |    |
| kulut   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| yhteensä  |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääom |  0 |  17 |    |    |    |    |    |   17 |
| an korotus |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjak |   |   |    |    |    |  - 1 |    | -1 625 |
| o     |   |   |    |    |    |  625 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   |   |    |    |    |   25 |  -114 |  -88 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA |  2 |  6 |  44 |   0 |   0 | 10 479 |   0 | 64 196 |
| 30.6.2007 | 031 | 746 |  939 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


a = osakepääoma                                 
b = ylikurssirahasto                              
c = muu rahasto ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto            
d = muuntoerot                                 
e = arvonmuutosrahasto                             
f = kertyneet voittovarat                            
g = vähemmistöosuus                               
h = oma pääoma yhteensä                             OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT                         

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet:                     
Osavuosikatsauksessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita ja         
laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.           


Liiketoiminnan kausiluonteisuus:                        
Konsernin liiketoimintaan vaikuttavat kuukausittainen työpäivien lukumäärä sekä 
lomakaudet.                                   


Maksetut osingot:                                
Yhtiökokouksen 28.2.2007 päätöksen mukaisesti osinkoa maksettiin 0,08 euroa   
osakkeelle eli yhteensä 1.624.985,44 euroa. Osingon maksupäivä oli 9.3.2007.  


Segmentti-informaatio:                             

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO,   | 4-6/2 | 4-6/2 | Muuto | 1-6/20 | 1-6/20 | Muutos | 1-12/2 |
| 1000 euroa    |  007 |  006 |  s % |   07 |   06 |   % |  006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Telekommunikaati |  12 |  11 |  9 % | 23 823 | 22 492 |  6 % | 43 618 |
| o        |  025 |  001 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finanssi ja   | 6 710 | 5 643 | 19 % | 13 572 | 9 689 |  40 % | 23 633 |
| Palvelut     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuus ja  | 7 168 | 3 116 | 130 % | 14 787 | 4 505 | 228 % | 17 717 |
| Kauppa      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| SYSOPENDIGIA   |  25 |  19 | 31 % | 52 182 | 36 686 |  42 % | 84 968 |
| -konserni    |  903 |  760 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO,   | 4-6/2 | 4-6/2 | Muuto | 1-6/20 | 1-6/20 | Muutos | 1-12/2 |
| 1000 euroa    |  007 |  006 |  s % |   07 |   06 |   % |  006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Telekommunikaati | 1 437 |  651 | 121 % | 2 876 | 1 702 |  69 % | 4 018 |
| o        |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finanssi ja   |  368 |  136 | 172 % |  513 |  797 | -36 % | 2 322 |
| Palvelut     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuus ja  |  663 |  228 | 191 % | 1 955 |  149 | 1216 % | 2 014 |
| Kauppa      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| SYSOPENDIGIA   | 2 468 | 1 014 | 143 % | 5 344 | 2 648 | 102 % | 8 354 |
| -konserni    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat:Katsauskauden päättymisen jälkeen 
ei ole ollut olennaisia tapahtumia.                       


Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin:                 

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 euroa     | 4-6/2007 | 1-3/2007 | 10-12/200 | 7-9/2006 | 4-6/2006 |
|          |      |      |     6 |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 25 903,1 | 26 278,9 | 26 620,8 | 21 661,0 | 19 760,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan  |   80,3 |   123,4 |   80,1 |  140,5 |   24,3 |
| muut tuotot    |      |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja  | -1 755,9 | -1 922,2 | -1 939,8 | -1 170,9 | -1 032,9 |
| palvelut     |      |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja    | -1 159,6 | -1 270,1 | -1 304,1 | -1 280,9 | -1 059,6 |
| arvonalentumiset |      |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       | -20 599,8 | -20 333,8 | -20 471,5 |   -16 | -16 677,7 |
| liiketoiminnan  |      |      |      |  629,4 |      |
| kulut       |      |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |       |       |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    |  2 468,0 |  2 876,2 |  2 985,4 | 2 720,3 |  1 014,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |       |       |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut   |  -733,8 |  -790,4 |  -646,6 |  -618,9 |  -355,9 |
| (netto)      |      |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |       |       |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen   |  1 734,3 |  2 085,8 |  2 338,8 | 2 101,3 |   658,6 |
| veroja      |      |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |       |       |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot     |  -465,8 |  -684,1 |  -713,5 |  -506,6 |  -173,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden    |  1 268,6 |  1 401,6 |  1 625,3 | 1 594,8 |   485,4 |
| voitto       |      |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |       |       |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen:   |       |       |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön     |  1 268,6 |  1 401,6 |  1 629,8 | 1 586,7 |   479,6 |
| osakkaille    |      |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle   |    0,0 |    0,0 |   -4,5 |   8,0 |    5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |       |       |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, EUR |   0,06 |   0,07 |   0,08 |   0,08 |   0,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,   |   0,06 |   0,07 |   0,08 |   0,08 |   0,02 |
| laimennettu, EUR |      |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin keskeiset tunnusluvut:                        

--------------------------------------------------------------------------------
|                   |  1-6/2007 |  1-6/2006 |     2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toiminnan laajuus         |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto            |  52 182,0 |   36 686 |    84 968 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muutos edelliseen vuoteen    |    42 % |    35 % |     40 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma keskimäärin   |   119 007 |   55 832 |   119 783 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstön määrä katsauskauden  |    1 122 |    1 127 |    1 087 |
| lopussa              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin      |    1 099 |     864 |     981 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kannattavuus           |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            |    5 344 |    2 648 |    8 354 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - suhteessa liikevaihtoon     |    10 % |     7 % |     10 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja        |    3 820 |    2 255 |    6 695 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - suhteessa liikevaihtoon     |     7 % |     6 % |     8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto         |    2 670 |    1 638 |    4 854 |
--------------------------------------------------------------------------------
| suhteessa liikevaihtoon      |     5 % |     4 % |     6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %      |     8 % |     6 % |     8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %   |     9 % |     6 % |     9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus ja taloudellinen asema  |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma     |   56 416 |   62 291 |    56 664 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rah.om.arvopaperit+ rahat ja   |   12 843 |   16 334 |    11 506 |
| pankkis.             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste (net    |    68 % |    77 % |     72 % |
| gearing), %            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %        |    44 % |    41 % |     44 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta     |    4 312 |    1 194 |    5 756 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,eur, laimentamaton  |    0,13 |    0,09 |     0,25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,eur, laimennettu   |    0,13 |    0,08 |     0,25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake         |    3,16 |    2,94 |     3,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen alin kaupantekokurssi  |    3,37 |    3,38 |     3,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen ylin kaupantekokurssi  |    4,26 |    4,97 |     4,97 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen keskikurssi       |    3,82 |    4,39 |     3,75 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen päätöskurssi       |    4,20 |    3,55 |     3,42 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo     |   85 341 |   71 716 |    69 669 |
--------------------------------------------------------------------------------


Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty tilinpäätöksen yhteydessä.    
Laskentaperiaatteissa ei ole katsauskaudella tapahtunut muutoksia.       

Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo katsauskauden   
aikana oli 20.313.529 kpl. Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärän
painotettu keskiarvo katsauskauden aikana oli 20.529.929 kpl. Ulkona olevien  
osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 20.319.351 kpl.         


Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.                   

Konsernilla ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vastuita.

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa