SYSOPENIN YT-NEUVOTTELUT PÄÄTTYNEET

Sysopen Oyj
PÖRSSITIEDOTE 16.6.2003 klo 10.00

SYSOPENIN YT-NEUVOTTELUT PÄÄTTYNEET

SysOpenin koko konsernia koskevat työn tilapäisestä
vähenemisestä johtuvat YT-neuvottelut päättyivät
9.6.2003. Loppukeväällä 2003 toteutuneen
tietotekniikkapalveluiden kysynnän nopean laskun vuoksi
SysOpen sopeuttaa toimintansa vallitsevaan
markkinatilanteeseen irtisanomalla 9 henkilöä ja
lomauttamalla enintään 90 päivän määräajaksi 89 henkilöä
eli noin 30 % henkilöstöstään.

Irtisanomiset kohdistuvat pääosin hallintoon. Lomautukset
kohdistuvat pääosin henkilöstöön, joka palveluiden
normaalissa kysyntätilanteessa olisi laskutettavassa
asiakastyössä. Lomautusten pituudet vaihtelevat yksiköstä
ja lähiajan markkinanäkymistä riippuen ja ovat
lyhimmillään yksi viikko ja pisimmillään 90 päivää.

Neuvottelujen tuloksena SysOpen on myös päättänyt
yhdistää Varkauden yksikön Kuopion yksikköön. Toimenpide
parantaa konsernin toimintaedellytyksiä ja
kustannustehokkuutta kyseisellä alueella. Neuvottelujen
aikana on löydetty myös muita keinoja varmistaa
kannattavuuden ja kilpailukyvyn säilyminen. Toimenpiteet
näiden vaikutukseltaan pienempien kulusäästöjen
aikaansaamiseksi aloitetaan välittömästi.

Päätettyjen toimenpiteiden avulla SysOpen arvioi
saavuttavansa yhteensä noin 0,6 – 1,0 miljoonan euron
kulusäästöt vuonna 2003. Rakenteellisten
sopeuttamistoimien osalta kulusäästöt kohdistuvat myös
tuleviin vuosiin. Vuoden 2003 säästöjen lopullinen määrä
riippuu siitä, kuinka pitkinä lomautukset lopulta
toteutuvat. Mikäli SysOpenin tietotekniikkapalvelujen
kysyntä normalisoituu, ei lomautuksia toteuteta
määrältään suunnitellun suuruisina, eikä kestoltaan nyt
arvioidun mittaisina.

Nyt päätetyillä toimenpiteillä ei ole vaikutusta
SysOpenin asiakaspalvelun tasoon. Lomautukset toteutetaan
pääosin heinä-lokakuussa, joten niiden ja irtisanomisten
säästövaikutukset näkyvät kolmannen ja neljännen
vuosineljänneksen tuloksessa.

SysOpen arvioi, että johtuen osin tietotekniikka-alan
palveluiden kysynnän heikkoudesta ja osin jo aiemmin
toteutetuista SysOpenin kannattamattomien
liiketoimintojen myynnistä konsernin vuoden 2003
liikevaihto jäänee 5 - 10 % vuoden 2002 tasosta. Tuloksen
osalta yhtiö arvioi, että sillä on mahdollisuudet
säilyttää se vuoden 2002 tasolla.

Helsingissä 16.6.2003

SYSOPEN OYJ

Arto Sahla
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Arto Sahla, puh. 0424 2020 339, gsm 0400
442 986, email: arto.sahla@sysopen.fi

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa