• news.cision.com/
  • Digia Oyj/
  • Tavoitteena hiilineutraali Digia 2030 – ilmastotiekartta tarjoaa toimintasuunnitelman ilmastotavoitteidemme saavuttamiseksi

Tavoitteena hiilineutraali Digia 2030 – ilmastotiekartta tarjoaa toimintasuunnitelman ilmastotavoitteidemme saavuttamiseksi

Report this content

Olemme olleet hiilineutraali oman toimintamme osalta vuodesta 2020 alkaen ja tavoitteena on olla hiilineutraali koko arvoketjumme osalta vuoteen 2030 mennessä. Päästöjen pienentäminen ja hiilineutraalius ovat osa Digian laajempaa yritysvastuuta.

Digia julkaisi alkuvuodesta 2021 päivitetyt yritysvastuun painopistealueet ja tavoitteet. Osana tätä julkistimme myös hiilikädenjälkilaskelmamme vuosilta 2019 ja 2020 sekä kompensoimme oman toimintamme päästöt vuoden 2020 osalta. Laskelmat koskevat Digia Finland Oy:n toimipisteitä ja henkilöstöä.

Nyt ympäristövastuun alue täydentyy tarkennetuilla ilmastotavoitteilla:

  • Digia on omalta toiminnaltaan hiilineutraali vuodesta 2020 alkaen.
  • Digia on hiilineutraali koko arvoketjunsa osalta vuoteen 2030 mennessä.
  • Pienennämme päästöjämme 75 % vuoden 2019 lähtötasosta vuoteen 2030 mennessä.
  • Kompensoimme jäljelle jääneet päästöt (25 %) luotettavalla tavalla.

Oma toimintamme, eli GHG-protokollan 2. sovellusala sisältää lämmityksen ja viilennyksen päästöt sekä yrityksen omassa käytössä olevien konesalien päästöt. Koko arvoketjumme eli GHG-protokollan 2. ja 3. sovellusala sisältää energiankulutuksen lisäksi jätehuollon, työmatkojen, laitehankintojen ja -kierrätyksen sekä muiden hankintojen päästöt. Tavoitteet on asetettu suhteessa Digian nykyiseen hiilijalanjälkeen ja niitä tarkennetaan tarvittaessa, ottaen huomioon esimerkiksi yhtiön tulevaisuuden kasvun.

Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi rakensimme vuoden 2021 aikana ilmastotiekartan, joka määrittelee toimenpidesuunnitelman päästöjemme vähentämiseksi. Päästövähennyksiä haetaan muun muassa toimitilojen, matkustamisen ja hankintojen osalta. Ilmastotiekarttatyön lisäksi olemme päivittäneet myös ympäristöpolitiikkamme.

”Vaikka IT-alan toimijana hiilijalanjälkemme on moneen muuhun toimialaan verrattuna pieni, meillä on kuitenkin mahdollisuus ja myös vastuu pienentää päästöjämme ja näin keventää ympäristökuormaa. Vuoden 2021 aikana tehty laaja ilmastotiekarttatyö auttoi meitä ymmärtämään paremmin, mistä päästömme muodostuvat ja millaisin toimenpitein voimme pienentää niitä tehokkaasti – ja toisaalta teki myös näkyväksi, millä osa-alueilla olemme ottaneet oikeita askeleita jo aiemmin. Tässä työssä myös henkilöstömme oli aktiivinen ja mukana ideoimassa näitä käytännön toimenpiteitä yhdessä kumppanimme Positive Impactin kanssa. Suunnitelman pohjalta aloitamme toimenpiteiden toteuttamisen vuoden 2022 aikana”, kommentoi Pia Huhdanmäki, johtaja, henkilöstö, kulttuuri ja vastuullisuus.

”Digia on myös avainasemassa, kun yhteiskuntamme toimintoja sovitetaan yhteen ilmaston ja luonnon kantokyvyn kanssa. Digitalisaatioratkaisut voivat auttaa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä esimerkiksi edistämällä energia- ja materiaalitehokkuutta tai tehostamalla jakelua. Tällaisista ratkaisuista muodostuu myös Digian asiakkailleen tuottama ilmastoarvo, eli hiilikädenjälkemme”, Huhdanmäki jatkaa.

Digia julkaisee laskelman vuoden 2021 hiilijalanjäljestään osana vuosikertomustaan 24.2.2022. Viime vuoden tapaan kompensoimme oman toimintamme hiilijalanjäljen rahoittamalla soiden ennallistamista Hiilipörssin kautta. Osana vuosiraportointia kerromme myös muista yritysvastuumme osa-alueista.

Lisätietoja:

Pia Huhdanmäki
Johtaja, henkilöstö, kulttuuri ja vastuullisuus, Digia Oyj
0400 970 413
pia.huhdanmaki@digia.com 

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1 300. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme sekä kotona että kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2020 oli 139,0 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com

Tilaa

Multimedia

Multimedia