Arto Pietikäisen uutuuskirja: Arvot ovat merkityksellisen elämän perusta

Tuntuuko elämäsi tyhjältä ja pinnalliselta? Toteutatko vain muiden odotuksia ja toiveita? Uutuuskirja auttaa tunnistamaan omat arvot ja lisäämään niiden mukaista käyttäytymistä. Kirjan avulla voi vähentää ajatusten, tunteiden ja mielihalujen vaikutusvaltaa elämässään, oppia myötätuntoista suhtautumista itseensä ja muuttaa suhdetta sisäiseen kriitikkoonsa.

Arto Pietikäisen uutuuskirja Kohti arvoistasi – Suuntaa mielekkäisiin muutoksiin auttaa lukijaa kohti itsensä näköistä elämää. Kirja on tarkoitettu kaikille niille, jotka kaipaavat uutta suuntaa ja haluavat kirkastaa sitä, minkä palveluksessa toivovat elämänsä olevan. Se sopii myös niille, jotka haluavat tehdä vaikuttavia muutoksia elämässään.

Tutkimustietoon pohjautuva, käytännön tarpeita palveleva opas auttaa lukijaa kehittämään psyykkiseen hyvinvointiin olennaisesti liittyviä taitoja käytännönläheisten menetelmien avulla. Lukija saa välineitä omien arvojensa kirkastamiseen, arvojen mukaisten tavoitteiden asettamiseen ja niiden tiellä olevien ajatus- ja tunne-esteiden käsittelyyn.

Uusinta uutta tässä hyväksymiseen pohjautuvassa käyttäytymisen muuttamisen mallissa edustavat myötätuntotaitojen kehittäminen, tietoisuustaitojen soveltaminen muutosten tukemisessa ja arvojen hyödyntäminen motivoimisessa muutoksiin.

Kirja koostuu taustatiedosta ja helppotajuisesta teoriasta sekä harjoituksista. Kirjaan kuuluvat harjoituslomakkeet sekä mindfulness-audioharjoitukset voi ladata vapaasti kirjan materiaalipankista.

Miten tunnistaa omat arvonsa?

Kirja syventyy aluksi sen kirkastamiseen, mikä lukijalle on tärkeää elämässä. Arvotyöskentely auttaa selkiyttämään sitä, millainen ihminen haluaa olla, mihin käyttää aikansa ja millaisia valintoja tehdä elämässään. Omien arvojen tunnistaminen on edellytys sille, että voi elää sisäisesti palkitsevaa elämää, ja kykenee toteuttamaan vaikeitakin muutoksia. Jos ei pysty tunnistamaan arvojaan, elämästä voi tulla muiden asettamien odotusten, tarpeiden ja toiveiden täyttämistä. Ulkoisesti siten voi pärjätä oikein hyvin, mutta silti elämä voi alkaa tuntua tyhjältä ja muuttua suorittamiseksi.

Eri elämänalueita systemaattisesti läpikäymällä päästään arvojen jäljille. Arvotyöskentelyyn kuuluu myös niiden johtavien periaatteiden määrittely, jotka ohjaavat omaa käyttäytymistä suhteessa ympäristöön. Lopuksi lukija haastetaan miettimään, millaisia muutoksia hän on halukas tekemään, jos käyttäytyminen ei vastaa omia tärkeitä elämänarvoja.  

Irti esteistä

Toinen osa kirjasta käsittelee muutosten tiellä olevien psykologisten esteiden – vaikeiden ajatusten ja tunteiden – kohtaamista niin, etteivät ne estä tavoitteisiin pyrkimistä. Tavoitteisiin sitoutumiseen tarvitaan myös myötätuntoista ja hyväksyvää suhtautumista itseensä etenkin silloin, kun muutospyrkimykset takkuavat tai kun kohtaa vaikeuksia.  Kirja kytkee tietoisuustaitojen harjoittamisen palvelemaan arvojen toteuttamista ja vaikeiden muutosten tekemistä.

Kirja esittelee uusimpia hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiä erilaisten muutosten toteuttamisen tueksi esimerkiksi painon, kipuongelmien, masennuksen, ahdistuksen, sosiaalisen jännittämisen, tupakoinnin tai uuvuttavan suorittamisen kanssa kamppaileville.

Tietoa tekijästä
Arto Pietikäinen (s. 1960) on psykologi ja psykoterapeutti. Hän työskentelee työterveyshuollossa ja yksityisvastaanotolla Tampereella. Terapiatyön lisäksi Pietikäinen kouluttaa ja valmentaa niin ryhmiä kuin yksilöitäkin. Hänen työskentelyotteensa on valmentava, aktiivinen ja tavoitekeskeinen. Työskentely pohjautuu käyttäytymisterapian menetelmiin, joista tekijä soveltaa etenkin hyväksymis- ja omistautumisterapiaa. Psykoterapeutin koulutuksena hänellä on kognitiivisen käyttäytymisterapian nelivuotinen ylemmän erityistason tutkinto (YET).

Vuonna 2009 ilmestyneestä kirjasta Joustava mieli – Vapaudu stressin, uupumuksen ja masennuksen ylivallasta (Kustannus Oy Duodecim) on otettu yli kaksikymmentä painosta, ja vuonna 2011 ilmestyneestä Joustava mieli parisuhteessa -kirjasta kuusi painosta.

Lisätietoja:
Psykologi ja psykoterapeutti Arto Pietikäinen, puh. 040 755 8723, arto.pietikainen@joustavamieli.com
viestintäpäällikkö Outi Romero, puh. 040 756 7134, outi.romero@duodecim.fi

Arvostelukappalepyynnöt: kirjat@duodecim.fi

Kohti arvoistasi – suuntaa mielekkäisiin muutoksiin
Arto Pietikäinen
Kustannus Oy Duodecim, 1. painos 2014
ISBN 978-951-656-495-4
E-kirja 978-951-655-110-7
Kustantajan suositushinta 36 eur


Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle