Jaa

Lainaukset

Aiemmin vaadittu ohutsuolen limakalvon koepala ei ole välttämätön, mikäli transglutaminaasivasta-ainepitoisuus on yli kymmenen kertaa viitealueen rajaa suurempi ja endomysiumvasta-aineet ovat positiivisia. Ihokeliakian diagnosoimiseen tarvitaan aina ihokoepala.
suositustyöryhmän puheenjohtaja, LT, professori Katri Kaukinen
Ravitsemusterapeutin ohjaus annetaan kuukauden sisällä diagnoosista. Suositeltavaa on saada ohjausta toisen kerran, kun ruokavaliohoito on kestänyt muutaman kuukauden.
FT, professori, ravitsemusterapeutti Ursula Schwab
Käytöshäiriöt ovat yleinen syy lasten ja nuorten hakeutumisessa mielenterveyspalveluihin. Hyvä uutinen on se, että käytöshäiriöitä voidaan ehkäistä esimerkiksi opettamalla päiväkodissa tai koulussa vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä ongelmanratkaisukykyä kaikille lapsille ja nuorille. Uudessa opetussuunnitelmassa näiden taitojen opettaminen onneksi korostuukin. Hoidossa tärkeää on sujuva yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, koulun, opiskeluhuollon ja muiden toimijoiden välillä.
suositustyöryhmän puheenjohtaja, lastenpsykiatrian professori Eeva Aronen
Kouluissa koko ryhmälle kohdistettu tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen vähentää lasten ja nuorten käytösongelmia. Erityistä arkiympäristön tukea kannattaa kohdistaa lapsiin, joilla on ikätasoa heikommat kielelliset taidot tai toiminnanohjauksen puutteita. Esimerkiksi voidaan käyttää kuvia kommunikaation apuna ennen kuin varsinaisia käytösongelmia esiintyy.
apulaisylilääkäri, lastenpsykiatrian dosentti Päivi Santalahti
Lääkehoito saattaa osana muuta hoitoa edistää aggressiivisen ja impulsiivisen käyttäytymisen hallintaa sekä yksilön kykyä hyötyä psykososiaalisesta hoidosta. Lääkityksen tarpeen arvioi lääkäri.
oikeuspsykiatrian professori, nuorisopsykiatrian dosentti Nina Lindberg
Minusta piti alun perin tulla hyvä parantaja. Jouduin kuitenkin urani alkuvaiheessa erään potilaan kohdalla tilanteeseen, joka ei sopinut oppikirjatietoon. Syöpään sairastunut potilas tiesi kohtalonsa, sillä suvussa syöpä periytyi. Tämän ei pitänyt olla mahdollista. Tästä hetkestä alkoi etsijän ura, joka myöhemmin muuttui tutkijuudeksi. Sen myötä minulle on kehittynyt kriittinen uteliaisuus havainnoida ja pohdiskella potilastyössä kohtaamiani asioita.
professori Jukka-Pekka Mecklin
Olen sairaan kiinnostunut taudeista ja terveydestä! Olen saanut elää Suomessa aikana, jolloin lääketiede on ottanut valtavia harppauksia. Meillä toimittajilla on siis ollut hurjasti hyvää kerrottavaa. On tultu aikaan, jolloin taudeista puhutaan avoimemmin kuin koskaan. Toisaalta meitä kaikkia hämmentää tiedon määrän hurja lisääntyminen. Kaipaankin lääkäreitä ja muita asiantuntijoita avoimeen dialogiin kansalaisten kanssa.
FT Ulla Järvi
Tekniikan Maailma on aina ollut teknologian ja tieteen lehti. Lukijakuntamme on kiinnostunut lääketieteestä, kunhan käsittelytapa on tiedelähtöistä. Kiinnostus tieteeseen yleensä ja erityisesti lääketieteeseen on kasvussa. Onneksi. Samaan aikaan kaikenlainen höpsismi ja uskomushumppa soluttautuu ihmisten tajuntaan salakavalasti. Tekniikan Maailmalla on velvollisuus olla mukana sitä torjumassa.
päätoimittaja Reijo Ruokanen
Turvallisesti kiintyneellä keski-ikäisellä ja vanhuksella on muita laajemmat sosiaaliset verkostot, joista on hyötyä silloin, kun elämässä tapahtuu suuria muutoksia, kuten läheisen kuolema.
LT, lastenpsykiatrian dosentti ja lasten- ja nuorisopsykoterapeutti Jari Sinkkonen
Kiintymyssuhdeteorian mukaan ahdistus, vihamielisyys ja depressio aiheutuvat toistuvista, tahattomista ja selityksettä jääneistä erokokemuksista ja menetyksistä. Ihmisillä on luontainen taipumus muodostaa tunnesiteitä toisiin ihmisiin ja monen psyykkisen häiriön taustalla on tarve saada läheisyyttä.
LT, lastenpsykiatrian dosentti ja lasten- ja nuorisopsykoterapeutti Jari Sinkkonen
Osallistumalla Roosa nauha -keräykseen tuemme Syöpäsäätiön toimintaa. On tärkeää huolehtia riittävästä tutkimusrahoituksesta, jotta hyvä ja laadukas hoito voidaan taata myös tulevaisuudessa.
toimitusjohtaja Pekka Mustonen, Kustannus Oy Duodecim
Päätimme palkita Salmenkallion, sillä hän tekee tärkeää jälkityötä syrjäytymisen ehkäisemisen puolesta. Hän on korkean luokan taiteilija, jonka taiteessa ihmiset voivat kohdata toisensa yhdenvertaisena, vaikka lähtökohdat olisivat eriarvoiset.
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin hallituksen puheenjohtaja Leo Niskanen
Salmenkalliolla on vahva sosiaalinen omatunto, hän työskentele taiteen parissa ihmisten auttamiseksi ja vie taidetta lähelle sairaita ja syrjäytymisvaarassa olevia ihmisiä.
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin hallituksen puheenjohtaja Leo Niskanen
Olen työssäni perinnöllisyyslääkärinä huomannut, että syöpään sairastuneet ja heidän läheisensä kokevat hyödylliseksi kuulla, mistä syöpä syntyy. Vaikka kyse on usein todennäköisyyksistä ja riskeistä, eikä yksittäisen henkilön syöpäsairauden tarkasta tautiprosessista, syövän biologisen taustan ymmärtäminen antaa mahdollisuuksia käsitellä myös omaa henkilökohtaista elämäntapahtumaa.
Kirmo Wartiovaara
Tippuritartunnat ovat lisääntyneet sekä naisilla että miehillä, vaikka suurin osa tartunnoista todetaankin miehillä. Tauti on huolestuttavasti yleistynyt nuorilla aikuisilla. Lääkehoidon suunnittelussa on huomioitava tippuria aiheuttavan bakteerin lisääntynyt resistenssi tiettyjä lääkeaineita kohtaan.
suositustyöryhmän puheenjohtaja LT, iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back
Moniammatillinen yhteistyö on huumepotilaan hoidossa tärkeää. Kaikille huumeriippuvuudesta kärsiville tulee tarjota psykososiaalista hoitoa tai kuntoutusta. Yhdessä eri toimijoiden ja potilaan kanssa tulee laatia räätälöity kokonaishoitosuunnitelma.
professori, LT Hannu Alho
Opioidiriippuvuuden korvaushoitoa lukuunottamatta riippuvuutta aiheuttavien lääkkeiden määräämistä huumeongelmaiselle on yleensä vältettävä, ellei kyse ole lyhytkestoisesta, vieroitushoitoon liittyvästä tilanteesta.
professori, LT Mauri Aalto
Koulun terveyskirjastosta saan tukea työhöni. On turvallista ohjata oppilaat itsenäiseen työskentelyyn luotettavan ja riippumattoman aineiston pariin. Nuorille Google ja Wikipedia ovat tutut tietolähteet, mutta Koulun terveyskirjastoon ohjaamalla voin opettaa samalla lähdekriittisyyttä. Kaupallisia sivustoja on kosolti tarjolla, mutta en koe mielekkääksi ohjata oppilaita mainonnan ääreen.
Espoon Ruusutorpan koulussa työskentelevä terveystiedon ja liikunnan opettaja Essi Lautala
Nuori tarvitsee taitoa ymmärtää ja tulkita sosiaalisia tilanteita sekä kykyä toimia omien ja yhteisten päämäärien saavuttamiseksi muita loukkaamatta. Hyvät sosiaaliset taidot liittyvät kykyyn ilmaista tunteensa tilanteeseen sopivalla tavalla. Parisuhteessa ei voi sanella, millainen toisen pitää olla tai mitä hänen pitää tuntea. Kunnioittava suhtautuminen toisiin opitaan kotona.
Seksologian asiantuntija Tarja Santalahti
Hyvä palliatiivinen hoito edellyttää tavallisimpien oireiden kuten kivun ja hengenahdistuksen hoidon osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja potilaan ja läheisten tukemisessa sekä saattohoidon osaamista.
Palliatiivisen lääketieteen professori Tiina Saarto
Muistin parantaminen laitteiden ja tietokoneohjelmien avulla on luonut miljardien markkinat.
LKT, neurologian dosentti, kirjailija Markku T. Hyyppä
Terveelliset elintavat, aktiivinen elämäntapa, hyvät ihmissuhteet ja monet muut arkipäiväiset asiat ovat toimivia ja tieteellisesti vaikuttaviksi todettuja tapoja muistin kohentamiseksi.
LKT, neurologian dosentti, kirjailija Markku T. Hyyppä
On erittäin tärkeää, että akuuttivaiheessa tapahtuma- ja tutkimustiedot kirjataan tarkasti. Näiden tietojen perusteella arvioidaan toipumisennustetta ja suunnitellaan jatkohoitoa. Akuuttivaiheen vaikeusasteluokittelu on tärkeää myös potilaan oikeusturvan kannalta, sillä se on lähtökohta jälkitilojen ja pysyvän haitan arvioinnille
suositustyöryhmän toinen puheenjohtaja LT, dosentti Teemu Luoto.
Tärkeimmät aivovammojen ehkäisytoimet ovat alkoholin käytön vähentäminen, ikääntyneiden kaatumisriskin pienentäminen ja liikenne- ja liikuntaturvallisuuden parantaminen. Turvatyynyt, kypärän käyttö ja nopeusrajoitukset parantavat liikenneturvallisuutta ja ehkäisevät tehokkaasti aivovammoja.
suositustyöryhmän toinen puheenjohtaja LT, dosentti Teemu Luoto.
On tärkeää, että oppilas saadaan kuuntelemaan ja osallistumaan itse ongelman käsittelyyn. Mallin avulla nuori todennäköisesti kiinnostuu ongelman selvittämisestä ja parhaimmillaan esittää siihen ratkaisun itse. Keskeistä on arvostava kohtaaminen.
psykiatri Ben Furman
Yläkouluaika on tärkeä vaihe itsetunnon, itseluottamuksen ja itsensä arvostuksen rakentumisessa. Vahvuuksien tiedostaminen auttaa mm. haasteiden kohtaamisessa ja lisää kykyä tarkastella itseä ja muita myönteisen kautta. Vahvuustyöskentely mahdollistaa jokaisen parhaan potentiaalin esiinpääsyn
erityisopettaja Kaisa Vuorinen
Haluamme Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi tukea suomalaisia nuoria ja auttaa heitä kasvamaan lähimmäisiään, itseään ja terveyttään arvostaviksi tulevaisuuden kansalaisiksi. Hyvinvoiva nuori on perusta huomisen paremmalle Suomelle.
toimitusjohtaja Pekka Mustonen, Kustannus Oy Duodecim
Useampi kuin joka kolmas suomalainen sairastuu elämänsä aikana syöpään, joten aiheeseen liittyvän ajankohtaisen tutkimustiedon esiintuominen on tärkeää.
Aikakauskirja Duodecimin päätoimittaja Janne Rapola
Ihminen voi tehdä paljon oman syöpävaaransa pienentämiseksi. Ylivoimaisesti suurin hyöty seuraa tupakoinnin lopettamisesta.
Aikakauskirja Duodecimin päätoimittaja Janne Rapola
Itsesäätelyä tukee kasvatustyyli, jossa myönteiset tunteet hallitsevat ja lapsi saa positiivista palautetta.
kirjan kirjoittaja, sosiaalipsykologi (VTM) Kati Kärkkäinen
Kun lapsi oppii säätelemään omia tunteitaan, ajatuksiaan ja toimintaansa tilanteeseen sopivasti, sujuvat myös sosiaaliset suhteet.
Kati Kärkkäinen
Vaikeiden tunteiden hyväksyvän kohtaamisen ja resilienssin taitoja voi kehittää myös aikuisena.
psykoterapeutti, työterveyspsykologi Arto Pietikäinen
Muistisairauden toteamisen jälkeen on tärkeää jatkaa aktiivista ja omannäköistä elämää, muistisairautta ei tarvitse sairastaa potilaana.
neurologian erikoislääkäri Merja Hallikainen
Oppaan kuvauksia hyvistä käytännöistä ja toimintatavoista voi hyödyntää ammatillisen itsearvioinnin sekä osaamisen tunnistamisen ja kehittämisen apuna.
erikoissairaanhoitaja, työnohjaaja, FM Riitta Mönkäre
On myytti, että parisuhde hoitaisi itse itseään. Se, että on sitouduttu, menty avioon tai avoliittoon tai perustettu perhe, ei tarkoita sitä, että parisuhde olisi ”hoidossa”.
Väestöliiton parisuhdetiimin esimies, psykoterapeutti Heli Vaaranen
Terapiaan kannattaa hakeutua mieluummin ennemmin kuin liian myöhään.
Väestöliiton parisuhdetiimin esimies, psykoterapeutti Heli Vaaranen
Nykyajan haaste on se, että pareilla on hyvin vähän aikaa toisilleen.
Väestöliiton parisuhdetiimin esimies, psykoterapeutti Heli Vaaranen
Muistisairaan hyvän hoidon edellytys on, että ammattilaiset ovat saaneet perehdytyksen osallistaviin ja aktiivisuutta tukeviin vuorovaikutus- ja toimintatapoihin.
neurologian erikoislääkäri Merja Hallikainen
Jos kipua pystytään hoitamaan kotona, ei ole tarvetta lähteä yöaikaan lääkäriin pelkästään mikrobilääkityksen aloitusta varten.
Lastentautiopin professori, lastentautien ja lasten infektiosairauksien erikoislääkäri Terho Heikkinen
Jos diagnoosi on varma, suositellaan yleensä mikrobilääkehoitoa, koska sen teho on nykyään hyvin osoitettu.
Lastentautiopin professori, lastentautien ja lasten infektiosairauksien erikoislääkäri Terho Heikkinen
Hoitomuodot eivät kilpaile keskenään, vaan usein paras hoitotulos saavutetaan yhdistämällä erilaisia hoitomuotoja.
kouluttajapsykoterapeutti Jyrki Tuulari
Hoitokäytäntöjen taustalla tulisi aina olla tutkimukseen perustuva näyttö.
LT, toimituspäällikkö Raija Sipilä
Vältä viisaasti suositukset täydentävät mielekkäällä tavalla Käypä hoito -suosituksia.
LT, toimituspäällikkö Raija Sipilä
Vältä viisaasti -suositukset on helppo ottaa käyttöön terveydenhuollon eri tasoilla ja niiden vaikuttavuutta voi mitata.
LT, toimituspäällikkö Raija Sipilä
Geenitieto on kiinnostavaa, koska se on tietoa, jota ei ole ennen ollut saatavill.
FT Maarit Jokela
Päiväväsymyksen tunnistaminen on joskus potilaalle vaikeaa, koska oire on saattanut kehittyä vähitellen tai hän liittää sen esimerkiksi työstressiin tai vuorotyöhön
Käypä hoito -suosituksen laatineen työryhmän puheenjohtaja Tarja Saaresranta
Tupakoinnin lopettaminen tai painon pudotus saattavat riittää korjaamaan erityisesti lievän uniapnean.
Käypä hoito -suosituksen laatineen työryhmän puheenjohtaja Tarja Saaresranta
Oikea diagnoosi auttaa löytämään keinoja, jotka parantavat toimintakykyä ja helpottavat arkea.
Käypä hoito suosituksen laatineen työryhmän puheenjohtaja Anita Puustjärvi
Suuret elämänmuutokset, kuten opiskelujen aloittaminen, työelämään siirtyminen tai lasten syntymä, aiheuttavat kuormitusta, joka voi lisätä ADHD-oireiden haittaavuutta.
Työryhmän jäsen Sami Leppämäki.
Omia opittuja toimintamalleja on mahdollista muuttaa ja siten vähentää oireiden aiheuttamaa haittaa.
Käypä hoito ‑työryhmän jäsen Maarit Virta
Valitse ajanjakso -
Hakusi ei tuottanut tuloksia
Hakusi ei tuottanut enempää tuloksia
Takaisin alkuun