• news.cision.com/
  • Duodecim/
  • Jari Sinkkoselta uutuuskirja: Ihminen tarvitsee läheisyyttä, turvaa ja lohdutusta koko elämän ajan

Jari Sinkkoselta uutuuskirja: Ihminen tarvitsee läheisyyttä, turvaa ja lohdutusta koko elämän ajan

Report this content

Vuorovaikutuksen kautta muodostuvilla kiintymyssuhteilla on kauaskantoisia seurauksia ihmisen elämässä. Turvalliset kiintymyssuhteet ovat yhteydessä hyviin sosiaalisiin taitoihin ja empatiaan, mutta vaikea turvaton kiintymyssuhde saattaa olla monen psyykkisen häiriön osatekijä. Ihmisen tarve saada läheisyyttä, turvaa ja lohdutusta ei rajoitu vain lapsuusikään, vaan jatkuu aina kuolemaan saakka. Turvattomasti kiintynyt voi löytää korjaavan suhteen.  Jari Sinkkosen uutuuskirja käsittelee kiintymyssuhteiden kiehtovaa maailmaa.

Kiintymyssuhdemallit ovat varhain omaksuttuja psyykkisiä rakenteita, jotka saattavat horjua suurten elämänmuutosten myötä: turvallinen kiintymys voi muuttua turvattomaksi. Päinvastainenkin suunta on onneksi mahdollinen, ja turvattomasti kiintynyt ihminen voi löytää korjaavan suhteen läheisestä tai terapeutista. LT, lastenpsykiatrian dosentti ja lasten- ja nuorisopsykoterapeutti Jari Sinkkosen uutuuskirja Kiintymyssuhteet elämänkaaressa pureutuu kiintymyssuhteiden syntyyn ja kehittymiseen, niiden neurobiologiaan, kiintymyssuhdehäiriöihin sekä kiintymyssuhteiden tukemiseen eri tilanteissa. Teoksen teoreettinen perusta rakentuu laajalle tieteelliselle aineistolle.

Kiintymyssuhteet kehittyvät koko elämän ajan
Kiintymyssuhteet muodostuvat vuorovaikutustapahtumien kautta. Jo pienen vauvan mieleen jää muistijälkiä syöttämisestä, vaipanvaihdosta ja imettämisestä. Ensimmäisen ikävuoden aikana syntyy kiintymyssuhde lähimpään hoivaajaan. Ihmisen kasvaessa kiintymyssuhteita tulee lisää. Opettajat, ystävät, seurustelukumppanit, puoliso ja jopa lemmikkieläimet tai Jumala ovat kiintymyksen kohteita ja täyttävät erilaisia tunnetarpeita. Turvalliset kiintymyssuhteet suojaavat elämän vastoinkäymisten vaikutuksilta.

– Turvallisesti kiintyneellä keski-ikäisellä ja vanhuksella on muita laajemmat sosiaaliset verkostot, joista on hyötyä silloin, kun elämässä tapahtuu suuria muutoksia, kuten läheisen kuolema, kertoo Sinkkonen.

Läheisyyden puute psyykkisten ongelmien taustalla
– Kiintymyssuhdeteorian mukaan ahdistus, vihamielisyys ja depressio aiheutuvat toistuvista, tahattomista ja selityksettä jääneistä erokokemuksista ja menetyksistä. Ihmisillä on luontainen taipumus muodostaa tunnesiteitä toisiin ihmisiin ja monen psyykkisen häiriön taustalla on tarve saada läheisyyttä, Sinkkonen jatkaa.

Lievät, normatiiviset välttelevät tai ristiriitaiset kiintymyssuhteet eivät tavallisesti johda mielenterveyshäiriöihin. Esimerkiksi välttelevä kiintymyssuhdemalli on etenkin vanhemman polven suomalaisille jopa tyypillinen ja voinut osaltaan suojata kansakuntaa sodan aiheuttamilta traumoilta. Toisaalta sen seurauksena tunneilmasto on ollut karu, ja fyysistä hellyyttä on osoitettu vähän. Häiriöt syntyvätkin useiden eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Turvaton kiintymyssuhde yhdistettynä vaikeisiin sosioekonomisiin olosuhteisiin, vanhempien jaksamisen ongelmiin ja lapsen biologiseen haavoittuvuuteen lisäävät psyykkisten häiriöiden riskiä.

Kiintymyssuhteet elämänkaaressa
Jari Sinkkonen
Kustannus Oy Duodecim, 1. painos 2018
220 sivua, nidottu
ISBN 978-951-656-744-3 (kirja)
ISBN 978-951-656-766-5 (e-kirja)

 

Arvostelukappaleet: kirjat@duodecim.fi

Jari Sinkkonen kertoo kirjasta Helsingin Kirjamessuilla 25.-28.10.:

pe 26.10. klo 10.30 Akateemisen Kirjakaupan osasto ja Vallisaari-lava klo 12
la 27.10. klo 12 Suomalaisen Kirjakaupan osasto

Lisätietoja:
LT, lastenpsykiatrian dosentti ja lasten- ja nuorisopsykoterapeutti Jari Sinkkonen, jari.sinkkonen@gmail.com
viestintäpäällikkö Outi Romero, p. 040 7567 134, outi.romero@duodecim.fi

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Turvallisesti kiintyneellä keski-ikäisellä ja vanhuksella on muita laajemmat sosiaaliset verkostot, joista on hyötyä silloin, kun elämässä tapahtuu suuria muutoksia, kuten läheisen kuolema.
LT, lastenpsykiatrian dosentti ja lasten- ja nuorisopsykoterapeutti Jari Sinkkonen
Kiintymyssuhdeteorian mukaan ahdistus, vihamielisyys ja depressio aiheutuvat toistuvista, tahattomista ja selityksettä jääneistä erokokemuksista ja menetyksistä. Ihmisillä on luontainen taipumus muodostaa tunnesiteitä toisiin ihmisiin ja monen psyykkisen häiriön taustalla on tarve saada läheisyyttä.
LT, lastenpsykiatrian dosentti ja lasten- ja nuorisopsykoterapeutti Jari Sinkkonen